up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله منابع راکتيو PDF
QR code - منابع راکتيو

منابع راکتيو

منابع راکتيو و بهره برداري از آنها

در يک سيستم قدرت با توجه به تغييرات بار مصرفي در ساعات مختلف شبانه روز ولتاژ شبکه تغيير خواهد کرد . جهت کنترل ولتاژ در حدود مقادير تعيين شده و همچنين اصلاح ضريب قدرت ، ضرورت استفاده از منابع توان راکتيو احساس مي شود . انواع منابع راکتيو به قرار زير مي باشد :
* خازن STATIC CAPACITOR (S.C)
* راکتور
* کمپانساتور سنکرون
* ژنراتور
* ترانسفورماتورها
1. خازن STATIC CAPACITOR (S.C)
در شبکه هاي توزيع جهت اصلاح ضريب قدرت از بانک هاي خازن موازي با شبکه استفادهمي شود . اصولاً هرچه خازن ها نزديک به مراکز مصرف انرژي نصب شود ، راندمان بهتري در شبکه خواهند داشت . در شبکه هاي فوق توزيع نيز از بانک هاي خازني استفاده شده است که از طريق يک دژنکتور به شين 20 يا 33 کيلوولت متصل مي گردند . در شرايط نرمال شبکه ، دژنکتور مربوط به خازنها وصل مي باشد و سلکتور سه وضعيتي خازنها روي حالت اتوماتيک قرار دارد . معمولاً بر اساس افت ولتاژ تعدادي از بانک هاي خازني وارد مدار مي گردند و با تزريق مگاوار به شين ، قدرت راکتيو مورد نياز مصرفي شبکه را تأمين مي کند و باعث افزايش ضريب قدرت بار و نهايتاً بالا رفتن قدرت اکتيو ترانس مي گردد . بانک هاي خازني پيش بيني شده در پست ها با توجه به نياز مصرف پست ، نصب و مورد بهري برداري قرار مي گيرد . در صورتي که به هر دليلي سيستم اتوماتيک خازنها عمل ننمايد ، سلکتور مربوطه در حالت دستي گذاشته شده که در صورت نياز بانک هاي خازني توسط اپراتور وارد مدار و يا از مدار خارجمي گردند .
2. راکتور
راکتورها مصرف کننده توان راکتيو هستند و جهت خنثي نمودن حالت خازني خطوط ، موازي با شبکه قرار مي گيرند . اغلب در پست هاي انتقال انرژي و در ابتدا و انتهاي خطوط طولاني با ولتاژ زياد نصب مي گردند . اصولاً به همراه راکتورها ، دژنکتور نصب مي گردد که بتوان در موقع نياز وارد مدار و يا از مدار خارج گردند . معمولاً در شرايطي که بار شبکه حداقل باشد ، راکتور وارد مدار و در طول روز راکتور از مدار خارج مي گردد . لازم به توضيح است که بعضي از راکتورها به طور مستقيم به خط متصل مي گردند .
2. کمپانساتور سنکرون
کمپانساتور سنکرون از منابع توليد يا مصرف توان راکتيو مي باشند که ضمن اتصال به شبکه با دور ثابت (سنکرون) گردش مي کنند . بر اساس نياز شبکه مي توانند در حالت فوق تحريک ، توليد توان راکتيو و در حالت زير تحريک توان راکتيو مصرف نمايند . هزينه بهره برداري و تعميرات کمپانساتور سنکرون بيشتر از منابع توليد کننده توان راکتيو استاتيک مي باشد ، به همين جهت از اين نوع اصلاح کننده کمتر استفاده گرديده است .
4. ژنراتور
ژنراتورها علاوه بر توليد توان اکتيو قادر خواهند بود در حالت فوق تحريک ، توان راکتيو توليد نمايند و در حالت زير تحريک توان راکتيو مصرف نمايند . حداکثر توان راکتيو توليدي و يا مصرفي بستگي به مشخصات بهره برداري از ژنراتور دارد . به طوري که هرچه قدرت راکتيو توليدي ژنراتور زيادتر گردد ، ضريب قدرت ژنراتور کمتر و در نتيجه توان اکتيو توليدي ژنراتور کاهش پيدا مي کند .
5. ترانسفورماتورها
با تغيير تپ ترانسفورماتورها مي توان ولتاژ طرف ثانويه را تنظيم نمود . تغييرات مگاوار روي ترانسفورماتورها که بر اثر تغيير تپ به وجود مي آيد ، مستقيماً به نيروگاهها منتقل مي گردد . در هر ايستگاه تعداد ترانسفورماتورهايي که به صورت پارالل با هم کار مي کنند ، بايد تپ آنها مساوي باشد . در غير اين صورت از ترانسفورماتوري که تپ بالاتري نسبت به ترانسهاي ديگر دارد ، جريان گردشي توان راکتيو بوجود مي آيد . اين جريان گردشي علاوه بر اينکه تلفات انرژي به همراه دارد ، باعث گرم شدن سيم پيچ ثانويه ترانسها مي گردد .

ديد کلي تامين و توزيع آب در کشورهاي در حال توسعه ، مسائل مهمي را بوجود آورده است و دولتها را واداشته است تا مبالغ عظيمي پول در راه تامين آن سرمايه‌ گذ ...

مقدمه رسوبات آبرفتي جوان مهمترين منابع تامين شن و ماسه ساختماني‌اند. اين رسوبات از يک طرف به دليل رخنمون وسيعشان در سطح و از طرفي به دليل ناچيز بودن پ ...

تعريف مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند (نو و ديگران 2000، ...

چرا ويتامين E؟ الکساندار و شوهرش که ساکن شهر نيويورک هستند، هر روز ويتامين E مصرف مي کنند. گزارهاشيي را که الکساندرا در مورد ويتامين E خوانده است، همگ ...

۱) کتاب و سنت بدون ترديد کتاب و سنت دو منبع اساسي انديشه ي اسلامي هستند و انديشه ي اسلامي چون از اين دو منبع خدايي برخاسته است، خصلت اسلامي بودن را به ...

خيلي از ما با کمبود ويتامين D روبه رو هستيم، که فوايد بسيار زيادي براي سلامتي دارد. از ديرباز گفته مي شد که ويتامين D براي درمان نرمي استخوان بسيار مف ...

فناوري نانو عبارت است از هنر دستکاري مواد در مقياس اتمي يا مولکولي و به خصوص ساخت قطعات و لوازم ميکروسکوپي (مانند روبات هاي ميکروسکپي) ۱) پزشکي و بدن ...

۱) انرژي زمين گرمايي چيست؟ ۲) استفاده از انواع انرژيهاي نو چه مزيتهايي را در بر خواهد داشت؟ ۳) کاربردهاي انرژي زمين گرمايي را نام ببريد؟ ۴) تا ريخچه ا ...

دانلود نسخه PDF - منابع راکتيو