up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مقاله نويسي PDF
QR code - مقاله نويسي

مقاله نويسي

آموزش تکنيکهاي مقاله نويسي

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات مي­توان گفت که همه پبشرفت­هاي علمي صنعتي پژوهشي تکنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلي­ ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يک مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله است و محققي در صحنه توليد و انتشار علمي موفق است که بتواند نتايج خود را در مجلات معتبر به چاپ برساند. مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه از اين منظر مقالات به چهار نوع پژوهشي ، تحليلي ، مروري و گردآوري تقسيم مي شوند:
1. مقاله پژوهشي: برگرفته از تحقيقي است كه به تازگي پايان يافته است و چون متكي بر يافته هاي تحقيقاتي است، گزارش تحقيق نيز به آن گفته مي شود. مقالات پژوهشي غالبا از ارائه نتايجي که در آزمايشگاه بدست آمده است، حاصل مي­شود به زبان ساده­ تر مقالات پژوهشي حاصل پژوهش و تحقيق و آزمايش در حوزه­اي خاص مي­باشد.
2. مقاله تحليلي: اين نوع مقاله كه به نام مقاله نظري نيز شناخته مي شود، مقاله اي است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشي پيشين، نظرية خاصي را در حوزه كار خود مطرح مي نمايد. در اين نوع مقاله نويسنده ممكن است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد، آن ها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آن ها را به شكل ديگري بيان كند يا آنها را مورد تأمل و ترديد قرار دهد. چنانچه از نام آن برمي­ آيد مقاله تحليلي، از تحليل و موشکافي موضوعات در جهت بسط دادن موضوع و يا بيان نقاط قوت و ضعف آنها حاصل مي­شود.
3. مقاله مروري: اين مقاله به تحليل كلان و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروري از طريق مقوله بندي، يكپارچه سازي و ارزشيابي متون منتشر شدة پيشين، سير پيشرفت پژوهش هاي جاري را در جهت روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال مي كند. به عبارت ديگر و به زباني ساده­ تر نويسنده در مقالات مروري نقطه نظرهاي افراد مختلف را بدون اينکه دخل و تصرفي در آنها انجام دهد، را در کنار هم قرار داده و نسبت به نوشتن مقاله اقدام مي­کند. مقالات مروري غالبا در حيطه­ هايي کاربرد دارد که در آنها نوشته ها و تحقيق­ هاي بسياري انجام شده ولي مقاله­ اي که نتايج تمامي تحقيقات را در بر گرفته باشد و بتواند به صورتي جامع و يکپارچه کل موضوع را نشان دهد، وجود ندارد. با توجه به اينکه نويسنده مقالات مروري بايد نسبت به تمام زواياي موضوع اطلاعات و دانش کافي داشته باشد، بطوريکه بتواند تمامي ابعاد موضوع را در مقاله بيان نمايد، غالبا توصيه ميشود که افرادي نسبت به نوشتن مقالات مروري اقدام کنند که خود در آن زمينه صاحب نظر بوده و چندين مقاله مروري و يا پژوهشي در آن مورد به چاپ رسانده باشد.
4. مقاله گردآوري: اين نوع مقاله صرفاً به گردآوري و انعكاس نقطه نظرهاي مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پردازد و در واقع كار تازه اي را عرضه نمي كند. تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با مقاله مروري اين تفاوت را دارد که الزاماً به سنجش و ارزيابي كليه آثار قبلي نمي پردازد. مقالات گردآوري را در اصل ميتوان نسخه کوچکتر و ناقص­ تر مقالات مروري دانست. بايد اين را نيز مورد توجه قرار داد که ارزش علمي مقالات گردآوري شده نسبت به سه نوع اول مقاله به نسبت پايين ميباشد. همچنين به خاطر داشته باشيد که نشريه­ هاي معتبر داخلي و خارجي که داراي رتبه علمي ISI و يا علمي پژوهشي مي­باشند، غالبا از چاپ کردن مقالات گردآوري شده خودداري مي­کنند. البته علاوه بر 4 مورد ذكر شده، گونه هاي ديگري از نوشته هاي مجلات وجود دارند كه از فراواني كمتري برخوردارند؛ نظير ياداشت هاي انتقادي، نقد و بررسي، گزارش كوتاه و... که با توجه به اينکه ارزش آنها به نسبت نسبت به 4 مورد ذکر شده پايين­ تر ميباشد، به همين دليل از دادن توضيحات بيشتر در مورد آنها خودداري شده است.
نکته: امکان دارد که بسياري از مقالات ترکيبي از انواع مقالات فوق باشد مثلا امکان دارد مقاله تحقيقي مروري باشد، بطوريکه در آن مقاله علاوه بر انعکاس نظرات مختلف به تجزيه و تحليل آنها نيز پرداخته و نظرات و تحليل­ هاي شخصي را نيز در داخل آنها وارد کرده باشد.
آموزش نگارش مقاله:
از آنجا که نوشتن صحيح و مناسب يک مقاله يک رکن اساسي براي چاپ مقالات مي­باشد، در اينجا سعي شده است که به بررسي روش هاي صحيح نگارش مقالات پرداخته شود. به طور کلي هر مقاله شامل اجزاي اصلي زير است: (توجه داشته باشيد که اجزاي مقاله که در زير آورده شده است، بايد دقيقا به همين ترتيب در داخل مقالات آورده شود و به هيچ عنوان نبايد محل آنها تغيير کند)
-عنوان
-نام نويسنده يا نويسندگان
-اطلاعات تماس
- چکيده
-واژگان کليدي
-مقدمه
-مباني نظري تحقيق
- روش تحقيق
-يافته هاي تحقيق
-بحث
-نتيجه گيري
-تشکر و قدرداني
-فهرست منابع
عنوان مقاله:
اولين بخش يک مقاله عنوان است که بايد اشتراکاتي با موضوع اصلي تحقيق داشته باشد و به شکلي جذاب جمله‌بندي شده باشد. نکات زير در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:
-عنوان مقاله حتي الامکان بايد دقيق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات نا آشنا يا اختصاري خودداري شود.
-عنوان مقاله حتي الامکان بايد جمله خاصي باشد که نکات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
-به طور معمول (نه هميشه) در نام‌گذاري اکثر تحقيق ها اين نکات در نظر گرفته ميشود: چه چيزي را ميخواهيم بررسي کنيم، در چه جامعه اي، در کجا و در چه زماني. مثلا عنوان يک مقاله ميتواند اين باشد: بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذيه کودکان در شهر تهران سال 1386
-اگر کلماتي در توصيف ويژگي مطالعه شما نقش کليدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانيد. مثل بررسي تاثير پارامترهاي مختلف تاير در ميزان صداي توليد شده در هنگام حركت تاير بر سطح جاده
- در عنوان به صورت مختصر بهتر است که نوع مقاله ذکر گردد به عبارت ديگر با بکار بردن بررسي، آناليز، مطالعه و ..... تا حدودي روند مقاله نوشته شده را مشخص گردد به عنوان مثال در صورت دقت به نام زير ميتوان فهميد که: بررسي خواص آکوستيک کامپوزيت­هاي الياف کربن و رزين پلي استر و مقايسه نتايج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش که اين مقاله حاصل بررسي نتايج تجربي ميباشد و در ضمن نتايج تجربي بدست آمده با نمونه هاي شاهد چوبي مقايسه شده است. به عبارت ديگر در اين عنوان که کاملا رسا و مناسب ميباشد در اصل خلاصه اي خيلي کلي از کاري که توسط نويسندگان در اين مقاله انجام شده است آورده شده است و خواننده صرفا با مطالعه عنوان اين مقاله به راحتي ميتواند درک و پيش بيني صحيح از مطالب آن داشته باشد.
- هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود. اگر باز هم به عنوان مثال زده شده در قبل يعني بررسي خواص آکوستيک کامپوزيت­هاي الياف کربن و رزين پلي استر و مقايسه نتايج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش دقت شود خواهيد ديد که در عنوان فقط به صورت کلي مواد و روند کلي و اهداف مقاله آورده شده است به هيچ عنوان نتايج بدست آمده در داخل مقاله بيان نشده است. به عبارت ديگر عنوان بايد کاملا گويا بوده و به صورتي صريح هدف از تحقيق را بيان کند. اما افرادي که مايل به دانستن در مورد مقاله ميباشند نبايد تنها با خواندن عنوان نتايج مقاله را نيز پيدا کنند و براي درک و فهميدن نتايج مقالات آنها بايد خود مقاله را مورد بررسي قرار بدهند.
- عنوان بايد «فاقد پيش داوري» باشد. به عنوان مثال، انتخاب اين عنوان براي يک مقاله، مناسب به نظر نمي رسد: بررسي علل بي علاقگي رانندگان نسبت به بستن کمربند ايمني!
نوشتن نام نويسندگان و آدرس آنها:
-نويسندگان و آدرس ها اسامي نويسندگان و همکاراني که در مطالعه شرکت داشته اند بايد بطور کامل ذکر شود. همچنين نويسنده اصلي که مسئول ارتباط با خوانندگان است بايد مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وي در اختيار خوانندگان قرار گيرد. در مورد مقالات علمي در بخش نوشتن نام نويسندگان دو مورد دداراي اهميت اساسي پيدا ميکند يکي نويسنده اي که نام وي در ابتدا نوشته ميشود و ديگري نوسنده اي است که با علامت ستاره مشخص ميشود و ايشان مسئول مکاتبات مقاله ميباشند. بايد دقت نمود که در مقالات علمي غالبا فردي که مجري اصلي طرح است نام وي را در ابتدا مينويسند. به عبارت ديگر چون در متن ساير مقالات در صورت رفرنس دادن به مقاله غالبا تنها نام نويسنده اول نوشته ميشود به همين دليل مجري اصلي طرح نام آن غالبا در ابتدا نوشته ميشود.
به اطلاع ميرساند که مجلات علمي از بين نويسندگان فقط با فردي که اسم آن به عنوان مسئول مکاتبات نوشته شده است، ارتباط برقرار ميکنند و در ضمن در مقاله چاپ شده نيز شماره تلفن و آدرس ايميل اين نويسنده را براي ارتباط خوانندگان با نويسندگان چاپ ميکنند. غالبا نام استاد راهنماي طرح به عنوان نويسنده مسئول مکاتبات نوشته ميشود. همچنين نام استاد راهنما غالبا بعد از مجري اصلي در مرتبه دوم قرار خواهد گرفت. به منظور آشنايي بيشتز صفحه اول مقاله انتشار يافته توسط نويسندگان در نشريه علمي پژوهشي تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران در زير آورده شده است. چنانچه ملاحظه ميگردد نام مجري اصلي طرح که دانشجوي مهندسي پليمر ميباشد در ابتدا آمده و نام استاد راهنماي طرح همراه با يک ستاره در بالاي آن در مرتبه دوم آمده در قسمت پاييني آدرس ايميل ايشان نيز براي حفظ ارتباط در بين خواننده و نويسنده آورده شده است. همچنين با توجه به روند نامگذاري فوق متوان فهميد که جناب دکتر محمد مهدي جليلي استاد راهنماي طرح فوق بوده اند. در مرتبه سوم نيز نام همکار پژوهشي طرح آورده شده است.
- بعد از اينکه نام نويسندگان آورده شد نوبت به بيان آدرس نويسندگان ميرسد به عبارت ديگر نويسندگان بايد بيان کنند که در چه مرکزي فعاليت مينمايند. لازم است اشاره گردد که در مقالات علمي منظور از آدرس آدرس منرل يا محل کار نيست بلکه منظور محل علمي يا صنعتي اي است که فرد در آن حضور دارد مثلا دانشگاه امير کبير، يا دبيرستان علامه حلي و يا شرکت ياسا پارت
-در آدرس دادن بايد محل دقيقي که فرد در آن حضور دارد داده شده باشد، مثلا دانشگاه تهران، دانشکده هنرهاي زيبا، گروه موسيقي همچنين بايد رتبه علمي نويسندگان نيز بيان گردد تا خواننده قبل از خواندن مقاله درک مختصري با رزومه نويسندگان نيز پيدا کند. چنانچه به صفحه اول مقاله آورده شده نيز توجه گردد مثال ديگري از نحوه آدرس دادن را متوجه خواهيد شد
- نکته بسيار مهم در نوشتن آدرس حمايت هايي است که مرکزي که آدرس را به نام آن مينويسيد از نويسنده خواهد کرد که در اين ميان به توجه به اينکه هر مرکز دانشگاهي شيوه و متد خاصي براي نوشتن آدرس دارد بايد قبل از نوشتن آدرس از نوع متد فوق اطلاع پيدا کرد
- امکان دارد نويسنده اي در بيش از يک مرکز حضور داشته باشد و نوشتن آدرس هريک از دو مرکز نيز براي ايشان سودمند باشد. که در اين ميان به اطلاع ميرساند که از نظر مجلات توشتن بيش از يک آدرس فاقد مشکل ميباشد ولي به هر حال بسياري از مراکز در صورتي که در زير نام نويسنده بيش از يک آدرس نوشته شود، حمايتهاي مادي و معنوي اي از نويسنده بابت نوشتن آن مقاله نخواهند کرد. به همين دليل پيشنهاد ميشود که قبل از نوشتن آدرس و نوع آن به مرکزي که قرار است از شما بابت نوشتن آدرس حمايت کند مراجعه فرماييد و از اصول و ضوابط آن مرکز براي حمايت مادي و معنوي از نويسندگان مقالات اطلاع دقيق حاصل شود.
چکيده تحقيق:
چکيده پس از عنوان بيشتر از ساير بخشهاي يک مقاله خوانده ميشود و در چکيده قسمت هاي مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتايج تحقيق بصورت خلاصه ذکر مي شود. در صورت مراجعه به مراکز اينترنتي معتبر براي در اختيار گرفتن مقالات علمي (مانند سايت هاي بين لمللي بسيار معتبر www.sciencedirect.com، www.springer.com، و يا پايگاه اينترنتي ملي www.magiran.com ميتوان ملاحظه کرد که چکيده مقالات به صورت رايگان در اختيار مراجعه کنندگان قرار داده شده است اين در حالي است که در صورتي که مراجعه کنند بخواهد کل مقاله را داشته باشد نيازمند پردخت هزينه هاي مربوط به دريافت مقاله ميباشد. همچنين گاهي خواننده فرصت براي خواندن تمام مقاله ندارد و به عبارت ديگر ميخواهد فقط با خواندن چکيده مقاله متوجه شود که در مقاله فوق چه مواردي بيان گرديده است تا در صورت منطبق بودن تمام مطالب مقاله با چيز مورد نياز، خواننده وقت بگذارد و کل مقاله را مورد ارزيابي قرار دهد. به همين دليل بايد چکيده مقاله کاملا گويا و رسا بوده و تمامي مواردي که در مقاله آورده شده است از جمله علت انجام اين تحقيق، مواد اوليه انتخاب شده، روش ساخت نمونه ها، روش تست کردن نمونه ها روش تحليل نتايج بدست آمده و در نهايت نتايج نهايي که در مقاله بدست آمده است، بايد در چکيده به صورت خلاصه آورده شده باشد. بطور خلاصه چکيده بايد طوري نوشته شده باشد که کليتي از فعاليت پژوهشي فرد را در اختيار خواننده قرار دهد. در چکيده بايد کليت کار بيان شود و نبايد درگير جزئيات شد. در چکيده در عين حال که بايد وارد جزئيات نشويد ولي با اين حال بايد نتيجه نهايي بدست آمده از تحقيق و همچنين خلاصه اي از روش تحقيق را شامل شده باشد.
متن چکيده و به طور کلي تمام قسمت­هاي مقالات بايد به صورت مجهول سوم شخص نوشته شده باشد. به عنوان مثال بجاي اين که بگوييم در اين تحقيق اثر آلودگي هوا بر روي سلامت رواني جامعه را بررسي کرديم بهتر است بگوييم در اين تحقيق اثر آلودگي هوا بر روي سلامت رواني جامعه بررسي شد
- تقريبا تمامي مقالات براي نوشتن چکيده تعداد کلمات خاصي را پيشنهاد مينمايند که امر فوق را ميتوان در ابتداي هر مجله در قسمت راهنماي نويسندگان به راحتي اطلاع پيدا کرد ولي به هرحال در اکثر مجلات تعداد کلمات چکيده 150 تا 250 کلمه محدود است. در اين ميان توصيه ميگردد که به صورتي دقيق به حفظ امر فوق دقت گردد زيرا در صورت عدم رعايت تعداد کلمات مجاز در چکيده بدون شک مجله خواستار اصلاح امر فوق خواهد گرديد و به هين دليل پيشنهاد ميشود از همان ابتدا روند صحيح نوشتن مقاله بر حسب قوانين مجله را مو به مو اجرا کنيد تا در مراحل تاييد مقاله با مشکلات کمتري مواجه گرديد.
با توجه به اينکه چکيده بايد شامل تمامي قسمتهاي مقاله باشد، پيشنهاد ميشود که چکيده آخرين قسمتي از مقاله باشد که به نگارش در مي آيد تا با پس نوشتن مقاله با درک بيشتري از محتويات مقاله نسبت به نوشتن چکيده اقدام گردد. اين در حالي است که براي شرکت در بسياري از سمينارها و کنفرانسها لازم است که چکيده مقاله در ابتدا ارسال گردد تا بعد از بررسي هاي اوليه چکيده در صورت مثبت بودن نتايج داوري، مقاله اصلي نويسندگان ارسال گردد. در اين شرايط پيشنهاد ميگردد تا با مجسم نمودن مقاله اي که مد نظر داريد که به نگارش در بياوريد، اصول فوق را در نوشتن چکيده رعايت فرماييد.
واژگان کليدي:
در تمامي مقلات چند واژه کليدي که از اهميت زيادي در مقاله برخوردارند، در اين قسمت ذکر مي شود. ضمن اين که با ذکر واژه هاي کليدي در سايتهاي علمي اينترنتي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت. نوشتن کلمات کليدي مناسب سبب ميگردد که موتورهاي جستجو راحت تر بتوانند مقاله را جستجو و در اختيار خوانندگان قرار دهند و به همين دليل نوشتن کلمات کليدي مناسب کمک شاياني به پيدا شدن راحت تر مقاله خواهد کرد. نکته اي بسيار مهمي که در اعتبار مقالات علمي وجود دارد تعداد رفرنسهايي است که نويسندگان ساير مقالات به اين مقاله ميدهند، از آنجا که رفرنس دادن نويسندگان ساير مقالات به اين مقاله مستلزم پيدا شدن راحت اين مقاله توسط موتورهاي جستجو است، پيشنهاد ميگردد که در نوشتن و انتخاب کلمات کليدي نهايت دقت را مبذول داريد.
فلسفه واژه کليدي اين است که در نگاه اول کسي که مقاله را نگاه ميکند و در عمل حتي حوصله خواندن خلاصه مقاله را نيز ندارد، بعد از خواندن صرفا اسم مقاله، با ديدن کلمات کليدي مطمئن شود که موضوع مقاله دقيقا پيرامون همان چيزهايي که فرد دنبالش ميگردد، چرخش دارد. تا در صورت مثبت بودن مشغول خواندن چکيده مقاله و در نهايت دريافت مقاله گردد.
- فرض کنيد که مقاله­ اي تحت عنوان بازيافت راهکاري مناسب براي نجات طبيعت از زباله­هاي پلاستيکي ارائه گرديده است که در آن مقاله انواع روشهاي بازيافت براي استفاده دوباره از انواع زباله هاي پلاستيکي توضيح داده شده است، در اين صورت مي­ توان واژه­ هاي کليدي را به صورت زير انتخاب نمود:
بازيافت، زباله­ هاي پلاستيکي، بازيافت مکانيکي(به عنوان يکي از روش­هاي بازيافت)
تعداد پيشنهاد شده براي واژه هاي کليدي در حدود 5 الي 6 واژه بوده، که البته امر فوق بسته به نوع نشريه متفاوت است. به همين دليل توصيه ميشود که حتما قسمت راهنماي نويسندگان که در هر مجله اي وجود دارد، را براي اطلاع از تعداد واژه­ هاي کليدي قابل پذيرش در آن نشريه مطالعه فرماييد. چنانچه قسمت راهنماي نويسندگان مجله مورد مطالعه قرار گيرد خواهيد ديد که علاوه بر اينکه تعداد کالمات کليدي مورد نياز را بيان کرده است حتي علامتي که لازم است به وسيله آن کلمات کليدي از هم جدا شوند نيز بيان گرديده است که امر فوق نشان دهنده اهميت کلمات کليدي از نظر تمامي مجلات ميباشد.
براي نوشتن کلمات کليدي مناسب اين گونه تفکر کنيد که فرض کنيد که شما ميخواهيد در اينترنت دنبال مقاله اي مشابه با چيزي که قرار است بنويسيد، بگرديد در اين صورت چه چيزهايي را در موتورهاي جستجو خواهيد نوشت که بتوانبد به چنين مقاله اي دست پيدا کنيد. دراين صورت پيشنهاد ميگردد که در کلمات کليدي مقاله حتما موارد فوق را قرار بدهيد
رعايت صداقت در نوشتن کلمات کليدي امري بسيار مهم است به طوريکه تمامي کلمات کليدي که بيان ميگردد بيان مهمترين قسمتها و پارامترهاي مقاله باشد. نه اينکه براي پيدا شدن راحت تر مقاله فقط تعدادي کلمات کلي که احتمالا اکثر افراد در هنگام جستجو وارد ميکنند ، در قسمت کلمات کليدي نوشته شود.
مقدمه
اگر بخواهيم خيلي صريح ارزش مقدمه را روشن کنيم بايد اين گونه اشاره کرد که مقدمه علتي است که نويسنده را ترقيب به نوشتن مقاله کرده است. به عنوان مثال فردي اثر زباله هاي پلاستيکي بر محيط زيست را بررسي کرده است در اين ميان در مقدمه ابتدا بايد مشکل را باز نمود تا همه از وجود اين مشکل آگاه شوند مثلا ميتوان اينگونه مقدمه را آغاز کرد امروزه زباله هاي پلاستيکي جزئي جدا نشدني از زندگي شهري بوده که اثرات تخريبي بسياري بر روي محيط زيست دارند(1). بطور کلي با توجه به عمر بالاي زباله هاي پلاستيکي، عدم تجزيه آنها مشکلات بسياري را ايجاد نموده است(2)
- در مقدمه و به طور کلي در هر جاي مقاله هر وقت موردي ذکر ميگردد بالافاصله بايد در جلو آن در پرانتز (بسته به فرمت مجله) منبعي که آن مطلب از آن ذکر گرديده است، آورده شود. در مثال بالا (1) يعني اين مطلب از رفرنس شماره 1 نقل گرديده است. نوع روش ذکر منبع بسته به فرمت انواع مجلات متفاوت بوده ولي در هر صورت نکته اي که بسيار مهم است اين است که بايد بالافاصله بعد از ذکر هر مورد منبع آن آورده شود.
حال که مشکلي که علت شروع تحقيق بود در مورد آن بحث شد و بر همه خواننده ها روشن گرديد که چرا نويسندگان اقدام به نوشتن اين مقاله کرده اند، بايد در مورد کارهايي که قبلا براي حل اين مشکل انجام شده است، با ذکر منبع توضيحاتي آورده شود. به عنوان مثال در مورد موضوع اثرات زباله هاي پلاستيکي بر محيط زيست ميتوان قسمت دوم مقدمه را اين گونه بيان کرد در اين ميان براي از بين بردن مشکلات زيست محيطي زباله هاي پلاستيکي، محمدي روش بازيافت را روشي موثر ارزيابي کرده است (3)، همچنين ناصري بيشتر از اقدامات فيزيکي، بحث آموزش و فرهنگ­سازي را موثر توصيف کرده است (4) و ...
- بايد دقت کرد که وقتي که در داخل مقدمه به بيان کارهايي که ديگران براي حل شدن مشکل پرداخته اند مي­ پردازيد بايد طي يک يا چند جمله نتيجه عملي که از تحقيق سايرين بدست آمده است را خيلي گذرا اشاره کرد و سپس از روي آن رد شد.
در نهايت پس از اينکه در مورد گذشته تحقيقات بر روي موضوع توضيحاتي داده شد بايد اشاره کرد که حتي با وجود اينکه کارهايي در گذشته انجام شده است ولي با اين حال باز هم مشکل حل نشده است و به همين دليل در اين پژوهش براي حل اين مشکل راه کاري ارائه شده است. به مثال خودمان در مورد اثر زباله هاي پلاستيکي بر روي محيط زيست برميگرديم که در اين صورت مقدمه را ميتوانيم به صورت زير به پايان برسانيم با وجود تحقيقات و راهکارهاي ارائه شده، با اين حال در عمل تاثير مثبتي در رها کردن محيط زيست از زباله هاي پلاستيکي ديده نميشود، به همين دليل در اين مقاله جايگزين نمودن ظروف پلاستيکي با ظروف کاغذي بررسي شد
مباني نظري تحقيق
ادبيات تحقيق يا مباني نظري، به تشريح مفاهيم، تعاريف و تاريخچه موضوع تحقيق مي پردازد. نويسنده مقاله بايد بر ادبيات تحقيق مسلط بوده و مباني نظري موضوع تحقيق خود را به طور مختصر ولي کاربردي بيان نمايد. مباني نظري تحقيق بايد با استناد و ارجاع علمي آورده شود. يک مقاله خوب بايد بخش مباني نظري قابل قبولي داشته باشد. در اين مورد نيز اگر بخواهيم با زبان بسيار ساده اين موضوع را بيان کنيم، ميتوان اين گونه اشاره نمود که فرض کنيد که براي بدست آوردن نتايج آزمايش از دستگاهي استفاده نموده ايد، در قسمت روش تحقيق که در قسمت بعدي آورده شده است، بايد به خصوصيات دستگاه و علت انتخاب دستگاه و روش انجام تست دقيقا اشاره نمود. ولي نکته بسيار مهم که بايد آن را نيز دقيقا بيان نمود بيان مباني نظري و علمي که دستگاه بر مبناي آنها طراحي شده است ميباشد. به عبارت ديگر خواننده بايد از کليه مباني علمي که تحقيق و پژوهش شما بر پايه آن استوار است کاملا مطلع گردد. فرض کنيد شما ميزان جذب آب تعدادي نمونه را اندازه گيري کرده ايد، در اين صورت قبل از بيان اينکه ميزان جذب آب چقدر است روش دقيقي که جذب آب را با استفاده از آن اندازه­ گيري کرده ايد را نيز بايد دقيقا توضيح دهيد. همچنين بايد فرمول بدست آوردن جذب را نيز دقيقا بيان و به توضيح آن بپردازيد.
روش تحقيق:
در اين قسمت بايد روشي را که براي تحقيق در نظر گرفته­ ايد، به همراه توضيح در مورد اينکه چرا اين کار را انجام داده­ ايد، آورده شود. مثلا اگر در داخل مقاله تعدادي نمونه آزمايشگاهي را مورد بررسي قرار داده ايد و تست­هاي مختلفي بر روي آن گرفته­ايد، بايد دقيقا شرح دهيد که روش توليد نمونه­ هاي آزمايشگاهي چگونه بوده و علت انتخاب اين روش براي توليد نمونه ها چگونه بوده است. بعلاوه بايد تست­هايي که انجام شده است علت انتخاب آنها و همچنين روش دقيق انجام آزمون بايد دقيقا توضيح داده شود. چنانچه مقاله از نوع تحليلي بوده و با تحليل­هاي مختلف موضوعي مورد بررسي قرار گرفته باشد، بايد علت اينکه چرا موضوع را از چشم­اندازي ويژه نگاه کرده ايد، دقيقا توضيح داده شود. اگر بخواهيم اين بخش از مقاله را خيلي خودماني توضيح داد بايد اين گونه اشاره کرد که فرض کنيد شما روشي خاص براي درست کردن غذايي آموخته ايد و قصد داريد که اين روش را به تعدادي از دوستانتان نيز آموزش دهيد، در اين صورت شما بايد دقيقا توضيح دهيد که چه موادي مورد نياز است و مقدار دقيق هر کدام از مواد را نيز بايد دقيقا ذکر کنيد. همچنين بايد در مورد علت انتخاب مواد کاملا توضيح دهيد مثلا بايد ذکر کنيد که نمک را براي اينکه غذا طمع بگيرد، روغن را براي اينکه مواد خوب سرخ بشود انتخاب نموده ايد. همچنين بايد نوع و درجه حرارتي اجاق و مدت زمان لازم براي پخت را نيز دقيقا ذکر کنيد. در مورد مقاله نويسي نيز دقيقا همين موضوع وجود دارد و در روش تحقيق بايد هرچيزي را که پيش­ نياز درک نتايج تحقيق است را بايد دقيقا ذکر کنيد.
نکته: در بسياري از مقالات با توجه به نزديکي بسيار بالاي مباني نظري تحقيق و روش تحقيق در بسياري از مقالات اين دو را نميتوان به عنوان دو بخش جدا از هم تفکيک نمود. به عبارت ديگر در جايي که روش انجام تست و علت انتخاب آن تست آورده شده است، در همان جا فرمول­ها و مباني نظري نيز به طور کامل ارائه ميگردد.
يافته هاي تحقيق:
در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذکر مي شود. نتايجي کليدي مطالعه بايد با کلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذکر شود. از روشهاي مختلفي براي ارائه نتايج استفاده مي شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نمايد اما لازم است داده هاي جداول و نمودارها به طور کامل تشريح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در مواردي که از روش ها و آزمون هاي آماري براي بررسي نتايج و تحليل داده ها استفاده شده باشد، بايد نوع آن نيز ذکر شود.
نکته: در آوردن نتايج تحقيق حفظ صداقت و ارائه صحيح نتايج همانگونه که بدست آمده است، اقدامي بسيار ارزنده بوده که استفاده از نتايج را براي ساير محققين نيز کاربردي و بسيار مفيد خواهد ساخت. در اين ميان با توجه به استفاده بسياري از محققين از نتايج هر مقاله، در صورت عدم حفظ صداقت، نوعي خيانت به جامعه علمي که سبب به خطا انداختن ساير محققين نيز ميگردد، به انجام رسيده است.
با توجه به وابستگي بسيار بالاي يافته­ هاي تحقيق و بحث در مورد آنها، توضيحات بيشتر در اين مورد را به قسمت بحث در مورد نتايج تحقيق انتقال ميدهيم.
بحث در مورد نتايج تحقيق:
در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم. همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود. در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آينده ارائه داد.
- در بسياري از مقالات قسمت يافته­ هاي تحقيق و بحث در مورد نتايج تحقيق به صورت جدا از هم ارائه نميگردد، بدين صورت که بالافاصله بعد از اينکه هر قسمت از نتايج ارائه شد بالافاصله توضيحات مربوطه نيز داده خواهد شد.
-با توجه به گستردگي بسيار زياد در اين مورد، بايد توجه نمود که اراده مناسب نتايح و بحث در مورد آنها تا حدودي نيازمند کسب تجربه است. به همين دليل توصيه ميگردد که محققين عزيز خواندن انواع مقالات را فراموش نکرده و حتما مقالات متعدد بخصوص مقالاتي که سبک نگارش و موضوع آنها شبيه به فعاليت خودشان ميباشد، را مد نظر قرار داده و با ريز بيني خاصي نسبت به خواندن آنها اقدام کنند.
نتيجه گيري:
نتيجه گيري يکي از مهمترين قسمت­هاي مقاله است که متاسفانه نويسندگان کمتر به آن توجه ميکنند و همين يکي از دلايل رد شدن مقالات بسياري از افراد در نشريات مختلف ميباشد. اگر بخواهيم در مورد نتيجه گيري خيلي خودماني صحبت کنيم. ميتوان مثال زير را بيان نمود. فرض کنيد شما زحمت انجام کاري را طي چند ماه کشيده ايد و روند امور آن را از ابتدا تا انتها جلو برده ايد، حال فردي از شما سوال ميکند شما که اين همه زحمت کشيده ايد حاصلش چه شد؟ نتيجه گيري نيز در مقاله دقيقا همين نقش را دارد شما بايد در نتيجه گيري نشان دهيد که تحقيقي که کرده ايد نتايج مفيدي داشته و استفاده از نتايج آن ميتواند مقيد باشد
تشکر و قدرداني:
اگر از فرد يا ارگاني به دليل راهنمايي ها و يا حمايت هايش از اين تحقيق تمايل به تشکر و قدرداني دارد، محل تشکر و قدرداني در اين قسمت است
نکته: در مقالات علمي غالبا تشکر و تقدير از مراکز اداري و يا علمي بوده که با در اختيار قرار دادن آزمايشگاه و يا تامين کردن هزينه­ هاي پژوهش نسبت به پيشبرد تحقيق اقدامات شايسته را به انجام رسانيده اند. همچنين در صورت تشکر و قدرداني از افرادي که مستقيم با تحقيق در ارتباط بوده و عملکرد آنها تاثير مستقيمي بر روي تحقيق داشته است، به عمل ميآيد.
نکته: بايد توجه داشت که تقدير و تشکر از پدر، مادر، همسر، فرزندان و ... اگر چه در مقالات مجاز ميباشد، اما اين موضوع مرسوم نبوده و به هيچ عنوان توصيه نميگردد.
فهرست منابع:
در پايان لازم است کليه منابعي که در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شيوه اي مطلوب ذکر شوند. شيوه نگارش منابع در نشريات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمايي اين نشريات و شرايط نگارش مقالات کمک بگيريم.
نکته بسيار مهم: هر مجله براي پذيرش مقاله داراي فرمت و سبک خاصي ميباشد، که اين فرمت را ميتوان در قسمت راهنماي نويسندگان مشاهده نمود. در اين ميان ارائه مقاله دقيقا با سبکي که در راهنماي نويسندگان توضيح داده شده است، کمک بسيار زيادي به تاييد مقالات در نشريه فوق خواهد کرد.
نکته بسيار مهم: در بين قسمت­هاي فوق انتخاب صحيح اسم و نگارش اصولي و مناسب چکيده و مقدمه بيشترين تاثير را در تاييد و يا رد شدن مقالات شما در نشريات خواهد داشت. در اين ميان به منظور کسب تجزبه در نکارش موارد فوق توصيه ميگردد حتما نسبت به مطالعه مقالات مختلف اقدام گردد.
نکته: به ياد داشته باشيد که قبل از ارسال مقاله خود به يک مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دريافت نموده و مقاله خود را در قالب آن فرم تهيه و تايپ نماييد (به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره هاي صفحه و…)
----
آموزش انواع روشهاي مقاله نويسي، مقاله ISI، مقاله علمي پژوهشي، کنفرانس بين المللي، همايش داخلي
آموزش تکنيک هاي مقاله نويسي براي تاييد بهتر و سريع تر مقالات
آموزش نحوه ارائه منسجم يافته ها و نتايجي غير منسجم به صورتي يکپارچه و مناسب
آموزش نحوه و معيارهاي انتخاب مجله مناسب براي چاپ مقالات
آموزش روشهاي ثبت اختراع
آموزش روشهاي رزومه نويسي
آموزش پروپوزال نويسي
مدرس: مهندس موسوي
مخترع و نخبه بنياد ملي نخبگان ايران
دارنده بيش 30 مقاله در نشريات داخلي و خارجي
----

Gambas نام محيط برنامه ‌نويسي مشابه VB اما در محيط لينوکس است . اين نرم ‌افزار را فردي از علاقه‌ مندان به برنامه ‌نويسي اهل کشور فرانسه ، با تلاش فراو ...

فيلم نامه ( ScreenPlay ) فيلم نامه يا سناريو ، متني است شامل شخصيت ها ، ماجراها و هر آنچه در فيلم روي خواهد داد به صورت يک دستور العمل ، که توسط فيلم ...

سؤالي که باقي مي‌ماند اين است که وبلاگستان به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ آيا دوره پنجمي را شاهد خواهيم بود که در آن وبلاگستان يک طبل ميان تهي شود و يا ب ...

نقشي که علم بر عهده دارد اين است که قوانين و اصول کلي را در زمينه چگونگي وقايع و پديده هايي که به علم مورد بحث ارتباط دارد ايجاد کند و از اين رهگذر ما ...

روابط عمومي ها با برخورداري از دانش تخصصي و پايبندي به اصول حرفه اي و اخلاقي ضمن شناخت مسئوليتها و جايگاه خويش ، نيازها و منافع متقابلي را با مطبوعات ...

هرکسي استعدادي دارد. شايد استعداد شما پاشيدن شير از دماغتان باشد...اما هرچه که باشد اين هم استعدادي است. و تقريباً از همه استعددها مي شود پول درآورد. ...

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

اگر همسرتان به شما بگويد که جواب آزمايش بارداري اش مثبت شده، چه احساسي خواهيد داشت؟ اينکه قرار است به زودي پدر شويد و بايد چيزهاي زيادي بدانيد و کارها ...

دانلود نسخه PDF - مقاله نويسي