up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله معرف هاي آزمايشگاهي PDF
QR code - معرف هاي آزمايشگاهي

معرف هاي آزمايشگاهي

طرز تهيه معرف هاي آزمايشگاهي

● طرز تهيه انواع معرف ها در آزمايشگاه
۱) معرف بند يکت:(معرف گلوکز است)
▪ طرز تهيه:
۱۷۳گرم نيترات سديم-۱۰۰گرم کربنات سديم بي آب را به کمک حرارت در ۸۰۰ميلي ليتر آب حل کنيد و در صورت لزوم از صافي بگذرانيد سپس حجم را به ۸۵۰ميلي ليتر برسانيد.۳ ۱۷گرم سولفات مس را در ۱۰۰ ميلي ليتر آب جداگانه حل کنيد سپس آن رادر حالي که مرتباٌهم مي زنيد در محلول اول بريزيد.وسپس حجم را به يک ليتر برسانيد.
۲) معرف لوگل :(براي رنگ آميزي )يا محلول يد يدوره
▪ طرز تهيه:
۳گرم بلوريد- ۶ گرم يد يد پتاسيم (يد ور پتاسيم)
يد يدپتاسيم را در ۲۰۰ ميلي ليتر آب مقطر حل کرده بلورهاي يد را به آن بيفزايي وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به يک ليتر برسانيد لازم است محلول مزبور ۲۴ ساعت قبل از به کار بردن تهيه شود چون يد به آرامي در آب حل مي شود.
۳) معرف فهلينگ: (معرف هيدارتهاي کربن)
▪ طرز تهيه:
محلول A:۶ ۳۴گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به ۵۰۰ ميلي ليتر برسانيد(اگر محلول کدر بود،يکي دو قطره اسيد سولفوريکغليظ روي آن بريزيد.)براي تسهيل حل شدن کمي محلول را گرم کنيد.
محلول B:۷۷گرم سود+۱۷۵گرم تارترات سديم پتاسيم (نمک راشل) را در ۵۰۰ميلي ليتر آب مقطر حل کنيد اين دو محلول بايد جدا از هم ذخيره شوند وبه هنگام استفاده شدن به حجم هاي مساوي با هم مخلوط شوند.
۴) معرف بيوره (معرف پروتئينهااست)
▪ طرز تهيه:
به يک ليتر محلول سود ۱۰درصد ۲۵ ميلي ليتر محلول سولفات مس ۳ درصد بيفزائيد.(۳ گرم سولفات مس را به۱۰۰ ميلي ليتر آب اضافه کنيد محلول ۳ درصد ساخته خواهد شد)اين محلول در صورت ماندن خراب مي شود پس بايد تازه تهيه شود.
۵) معرف بلو دو متيلن:(براي رنگ آميزي بافتهاي مرده است)
▪ طرز تهيه:
محلول ذخيره ۴۸ ۱گرم ماده ي خشک را به ۱۰۰ ميلي ليتر الکل ايزو÷روپيل اضافه کنيد محلول کار ،محلول ذخيره را بايد به نسبت ۱ به ۱۰ رقيق کرد(۱۰ميلي ليتر محلول با ۹۰ ميلي ليتر آب مقطر)
۶) معرف سودان (براي رنگ آميزي چربيها)
▪ طرز تهيه:
۵۰ ميلي ليتر استون را به ۵۰ ميلي ليتر الکل ۷۰ درصد بيفزائيد وسپس سودان را تا رسيدن به حد اشتعال در محلول حاصله بريزيد بدين ترتيب محلولي ۲ ۰درصد فراهم مي آيد.
۷) معرف برم تيمول بلو:(معرف co۲است)
▪ طرز تهيه:
۵ ۰گرم برم تيمول بلو را در ۵۰۰ ميلي ليتر آب حل کنيد سپس يک قطره آمونياک به آن بيفزاييد تا رنگش آبي تيره شود (محلول ذخيره است)براي ساختن محلول ۲۰ قطره در يک لوله آزمايش کافي است.
۸) معرف کريستال ويوله (براي استفاده در باکتري شناسي)
▪ طرز تهيه:
۱۴ گرم کريستال ويوله را در ۱۰۰ ميلي ليتر الکل ايزو پروپيل ۹۵ درصد حل کنيد ومحلول را ۲روز به حال خود بگذاريد،سپس محلول را صاف کنيد. اين محلول ذخيره است .براي استفاده در باکتري شناسي ، محلول را تا ۱۰ برابر با آب رقيق کنيد.
۹) محلول رينگر(براي نگهداري بافتهاي زنده)مانند قورباغه
▪ طرز تهيه:
۳ ۰گرم کلريد کلسيم- ۲۵ ۰گرم کلريد پتاسيم- ۵ ۶گرم کلريد سديم اين موارد را يک ليتر آب مقطر حل کنيد.
پستانداران:موارد زير را در يک ليتر آب مقطر حل کنيد.
۳ ۰گرم کلريد کلسيم- ۲۵ ۰گرم کلريد پتاسيم – ۵ ۸گرم کلريد سديم
۱۰) محلول هم غلظت با خون پستانداران:
۶گرم کلريد سديم را در يک ليتر آب مقطر حل کنيد.
۱۱) آب دريا(براي نگهداري جانداراني که ساکن آب دريا هستند)
▪ طرز تهيه:
۴۵گرم کلريد سديم - ۵گرم سولفات منيز يم – ۵گرم کلريدمنيزيم – ۲ گرم سولفات پتاسيم هر کدام از اين موارد را بايد جدا گانه در مقداري آب مقطر حل کرد سپس به همديگر افزود وبه شدت تکان داد به اين محلول بهتر است به مدت ۴۸ ساعت هوا داده شود.
۱۲) معرف استو کارمن:
▪ طرز تهيه:
۴۵ ميلي ليتر اسيد استيک – ۱ گرم کارمن – ۵۵ ميلي ليتر آب مقطر
روش : کارمن را با استيک اسيد مخلوط کنيد وآب بيفزايي مخلوط را تا درجه ي جوش برسانيد سپس سرد وصاف کنيد.
۱۳) معرف گيمسا: (براي مشاهده ي گلبرگها ي سفيد خون)
▪ طرز تهيه:
۳ گرم پودر گيسما را در ۳۵۰ سي سي تا ۳۷۵ سي سي متانول کا ملاً حل کنيد سپس ۱۵۰ سي سي گلسيرين به آن اضافه کنيد وبه مدت ۱۲ ساعت در حرارت ۳۷ درجه قرار دهيد.
۱۴) محلول کارمن زاجي: (براي رنگ آميزي بافتهاي گياهي)
▪ طرز تهيه:
۱ گرم پودر کارمن را با ۴ گرم زاج آمونياکي مخلوط ودر ۱۰۰ سي سي آب مقطر حل مي کنيم محلول را ۲۰ دقيقه جوشانده ومدت ۱۲ ساعت آن را بي حرکت مي گذاريم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار مي دهيم در صورتي که به مقدار زياد از اين محلول تهيه شود يا بخواهيم مدتي آن را نگه داريم براي جلوگيري از کپک زدگي چند بلور فنيک اسيد را در لوله ي آزمايش ريخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگي مزبور اضافه مي کنيم.
۱۵) معرف فنل فتا لئين (معرف بازها)
در محيط بازي قرمز ارغواني مي شود.
▪ طرز تهيه:
فنل فتا لئين را مي توان به نسبت ۵۰ به ۵۰ در آب والکل حل کرد.
۱۶) فرمل ۵ درصد ( ماده ي تثبيت کننده ونگهداري کننده است )
مثلاً براي تشريح چشم گاو وقبلاً بايد به مدت ۲ روز در محلول فرمل نگهداري شود.
▪ طرز تهيه: فرمل تجارتي معمولاً ۴۰ درصد است لذا براي تهيه ي محلول فرمل ۵ درصد ،۵ قسمت از فرمل تجارتي را با ۳۵ قسمت آب مقطر مخلوط کنيد محلول ۵ درصد حاصل شود.

اطلاعات اوليه انواع گوناگوني از ترکيبات ، هم سنتزي و هم طبيعي وجود دارند که بر حسب PH محلولي که در آن حل مي‌شوند، رنگ متفاوتي به خود مي‌گيرند. بعضي از ...

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي است. با بهبود مديريت است كه مي توان بهره ...

● آندروپگن اين گياه را به خاطر پرهاي خوش نماي گل و رنگ ارغواني آن در پائيز مي کارند. رطوبت يکسان خاک براي رشد بهتر اين گياه، مخصوصاً در مکان هاي گرم و ...

معرفي کشت بافت: وقتي درباره کشت گياه صحبت مي‌شود، معمولا منظور کشت گياهان در گلدان ، زير پلاستيک (Frames) ، در گلخانه و يا مزرعه است. در تقسيم بنديهاي ...

شهاب معرفي يک شهاب: وقتي يک شهاب آسماني-ريزه هاي بين سياره اي-به جو زمين وارد مي شود خطي از نور در آسمان توليد ميکند که شهاب نام دارد. شهاب ها اندازه ...

سنجاب سنجاب (Indian giont Squirrel )يا (Ratufa Indica)بزرگترين نژاد سنجاب مي باشد، ● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي ...

با گسترش فناوري تجهيزات پزشکي، بيمارستان ها و مراکز درماني خود را به انواع مدل ها و مارک هاي تجهيزات پزشکي مجهز کرده اند و هر يک از اين دستگاه ها بنا ...

فکر منجمدکردن سلول سابقه خيلي طولاني دارد. از حدود ۷۰ سال پيش سلول هاي گوناگون از جمله پوست، کبد و سلول هاي جنسي را به وسيله دستگاه هايي منجمد کرده ان ...

دانلود نسخه PDF - معرف هاي آزمايشگاهي