up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله معرفي کشت بافت PDF
QR code - معرفي کشت بافت

معرفي کشت بافت

معرفي كشت بافت

معرفي کشت بافت:
وقتي درباره کشت گياه صحبت مي‌شود، معمولا منظور کشت گياهان در گلدان ، زير پلاستيک (Frames) ، در گلخانه و يا مزرعه است. در تقسيم بنديهاي رايج در کشاورزي ، کشت گياهان به بخشهاي مختلف شامل زراعت ، باغباني ، زراعت مناطق گرمسيري ، جنگل‌داري و اصلاح نباتات تقسيم مي‌گردد. در سال 1904 هانيگ ، روش جديدي از کشت گياهان به نام کشت جنين را ارائه نمود.
او جنين نابالغ تعداد زيادي از گياهان تيره شب‌بو (cruci Ferae) را در شرايط کشت آزمايشگاهي (in Vitro) ايزوله کرد و از آنها ، گياهچه‌هاي زنده بدست آورد. از سال 1920 انواع روشهاي کشت بافت ، نظير کشت آزمايشگاهي بذرهاي ارکيده ، کشت کالوس ، کشت اندام مرسوم شد. بعد از سال 1945 ، به تمام روشهاي مختلف کشت در آزمايشگاه ، کشت بافت گياهي اطلاق گرديد.
انواع کشت بافت
کشت گياه کامل: يک بذر ممکن است در شرايط آزمايشگاهي کشت شود و يک گياهچه و در نهايت يک گياه کامل توليد کند
کشت جنين: در اين نوع کشت ، جنين جدا شده و پس از حذف پوسته بذر ، کشت مي‌شود
کشت اندام گياهي: در اين کشت ، انواع مختلفي مثل کشت مريستم ، کشت ريشه ، کشت نوک ساقه قابل تشخيص هستند.
کشت کالوس: اگر يک بافت تمايز يافته جدا شود و در شرايط آزمايشگاهي توليد يک توده سلولي تمايز نيافته به نام کالوس نمايد، اين پديده را کشت کالوس مي‌نامند
کشت سلول: کشت سلولهاي منفرد که به کمک آنزيمها يا به روشهاي مکانيکي از يک بافت گياهي يا سوسپانسيون سلولي بدست مي‌آيند
کشت پروتوپلاست: کشت پروتوپلاستهايي که در اثر هضم آنزيمي ديواره سلولي بوجود آمده‌اند، کشت پروتوپلاست نام دارد.
موارد کاربرد کشت جنين
• رفع موانع جوانه‌زني بذر: در تعدادي از گونه‌هاي گياهي ، جوانه زني در شرايط خارج آزمايشگاه ، مطلقا امکان‌پذير نيست. در اين مورد استفاده از کشت جنين ، ضروري است.
• کوتاه کردن دوره اصلاح نبات: در تعدادي از گونه‌هاي گياهي، خواب بذر وجود دارد که اغلب به علت پوسته بذر و يا آندوسپرم است. با حذف پوسته بذر ، جوانه‌زني بلافاصله صورت مي‌گيرد.
• جلوگيري از سقط جنين در درختان هسته‌دار زود رس.
• جلوگيري از سقط جنين در اثر ناسازگاري.
• تکثير رويشي: مثلا در تيره گندم و راسته کاج ، از جنين به عنوان يک ماده اوليه براي تکثير رويشي ، استفاده مي‌شود.
توليد گياهان عاري از ويروس
استفاده از کشت بافت سبب توليد گياهان عاري از ويروس مي شود .مبارزه با آلودگيهاي داخلي که بوسيله ويروسها، مايکوپلاسماها و قارچهاي ميکروسکوپي ايجاد مي‌شود، بسيار مشکل مي‌باشد. برخلاف آنچه که قبلا تصور مي‌شد، ويروسها مي‌توانند طي تکثير جنسي نيز منتقل شوند. حداقل 80 نوع از ويروسهاي گياهي مي‌توانند از طريق بذر منتقل شوند. ويروسها باعث کاهش عملکرد و همچنين کاهش کيفيت توليدات گياهي مي‌شوند.
بنابراين بسيار مهم است که مواد اوليه‌اي که براي تکثير رويشي استفاده مي‌شوند، عاري از ويروس باشند. پنج روش براي توليد گياهان عاري از ويروس وجود دارد. استفاده از گرما ، کشت مريستم ، استفاده از گرما و سپس کشت مريستم ، تشکيل اندام هوايي نابجا و سپس کشت مريستم و پيوند مريستم روي پايه‌هاي عاري از ويروس که به آن ريز پيوندي نيز گفته مي‌شود.
چشم انداز
کاشت بافتهاي گياهي در آزمايشگاه ، ابزار مناسبي براي رسيدن به هدفهاي ناممکن است که در شرايط خارج آزمايشگاه وجود دارد. نتايج کشت در آزمايشگاه داراي اهميت زيادي در کشاورزي ، باغباني و جنگلداري است. علاوه بر کاربرد عملي اين تکنيک ، کشت سلول گياهي ، بافت و اندام ، نقش زيادي را در بهبود آگاهي ما در رابطه با علم سلولي _ تکويني گياهي داشته است. در حال حاضر کشت سلول ، داراي اهميتي خاص در بيوتکنولوژي است و متخصصين در حال تلاش جهت رشد سلول گياهي به منظور بدست آوردن فرآورده‌هاي صنعتي از متابوليتهاي ثانويه هستند.
پس از اين توضيح کوتاه در مورد کشت بافت به توضيح مقاله اي در رابطه با بررسي کشت بافت و اثرات ان در بازار خانگي مي پردازيم که در روزهاي اينده در ادامه همين متن ملاحظه خواهيد فرمود

مقدمه بافت چوبي از پروکامبيوم بوجود مي‌آيد و پروکامبيوم از مريستم انتهايي ناشي مي‌شود بافت چوبي واجد ديواره نخستين را که از پروکامبيوم گياه ايجاد مي‌ش ...

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محيط در اين درس به شرايط محيطي و بستر مناسب خواهيم پرداخت و مختصري نيز در مورد اسپان و تهيه آن بحث خواهيم کرد و ...

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي است. با بهبود مديريت است كه مي توان بهره ...

مثلثي است متساوي الاضلاع که هر ضلع آن مربوط به 3 عنصر اصلي هر خاک يعني ماسه، سيلت و رس است. براي اينکه بدانيم نمونه خاک در چه محدوده بافتي قرار مي گير ...

شهاب معرفي يک شهاب: وقتي يک شهاب آسماني-ريزه هاي بين سياره اي-به جو زمين وارد مي شود خطي از نور در آسمان توليد ميکند که شهاب نام دارد. شهاب ها اندازه ...

سنجاب سنجاب (Indian giont Squirrel )يا (Ratufa Indica)بزرگترين نژاد سنجاب مي باشد، ● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● مقدمه: کشور ايران از نظرموقعيت استراتژيکي و اقليمي يکي از کشورهاي بي نظير در کره زمين است با وسعتي برابر ۱۶۴۸۰۰۰ کيلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شر ...

دانلود نسخه PDF - معرفي کشت بافت