up
Search      menu
سایر :: مقاله مطالب خواندني PDF
QR code - مطالب خواندني

مطالب خواندني

کوتاه و خواندني

پروانه ها با پاي خود مزه را احساس ميکنند .
شتر در هنگام تشنگي ميتواند ۹۵ ليتر آب را در کمتر از ۳ دقيقه بنوشد .
تعداد افرادي که سالانه از نيش زنبور ميميرند بيشتر از کساني است که سالانه از نيش مار ميميرند.
وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کيلوگرم است .
اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران کرد .
اولين آدامس را جان کورتيس در سال ۱۲۲۷ شمسي ساخت .
تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنية چشم است .
با ۳۰ گرم طلا ميتوان نخي به طول ۸۱ کيلومتر درست کرد .
سومريها در قرن چهارم قبل از ميلاد خط را اختراع کردند .
يک دهم مردم جهان در جزيره ها زندگي مي کنند .
اولين تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسيد .
فيل بالغ در روز ۲۲۰ کيلوگرم غذا و۲۰۰ ليتر آب مصرف ميکند .
تعداد حشرات موجود در ۵ ۲ کيلومترمربع زمين کشاورزي از انسانهاي موجود در کل دنيا بيشتر است.
هرفرد عادي درسرخود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار رشته مو دارد.
ريش انسان بالغ بر ۵ تا ۱۵ هزار و يک ابرو ۴۵۰ تا ۶۰۰ تار مو دارد.
گربه وسگ هر کدام ۵ گروه خوني دارند و انسان ۴ گروه.
زنبور عسل دو معده دارد: يکي براي انبار کردن عسل ويکي براي غذا.
سريع ترين عضله بدن انسان زبان است.
در سال ۱۹۸۰ بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.
طول قد هر انسان سالم برابر ۸ وجب دست خود اوست.
طول رگهاي بدن انسان ۵۶۰ هزار کيلومتر است.
در برج ايفل ۲۵۰۰۰۰۰ پيچ به کار رفته است.
ميزان انرزي که خورشيد در يک ثانيه توليد ميکند؛ براي توليد برق مورد نياز تمام کشورهاي جهان در مدت يک ميليون سال کافي است.
خنده آسانتر از اخم کردن است؛ براي خنديدن انسان از ۱۷ عضله صورت وگردن استفاده مي کند در حالي که براي اخم کردن از ۴۰ عضله.
گربه در گوشش ۳۲ عضله دارد.
خرسها موجوداتي چپ دست هستند.
مورچه به هنگام مسموم شدن هميشه روي پهلوي راست مي افتد.
در فصل پائيز ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار برگ درخت بلوط ميريزد.
درصورتي که زني به کوررنگي مبتلا باشد ؛ فرزندان پسر اوکوررنگ ميشوند.
مغز انسان بيش از ساير اعضاي بدن کار ميکند وبيش از۲۰% از انرژي بدن را مصرف مي کند.
هر يک ليتر بنزين معادل ۵ ۲۳ تن گياهان مدفون شده در قرنها پيش است.
۹۰% يخ دنيا در سرزمين هاي قطبي است.
متوسط وزن مردان در کره زمين بيش از وزن زنان است.
نياز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هزار واژه، و نياز زنان ۲۳ هزار واژه است.
اگر تکثير باکتري تا ۲۴ ساعت ادامه يابد ، توده ۲ تني از يک باکتري بوجود مي آيد.
وسعت و عرض کهکشان راه شيري حدود ۷۰ هزار سال نوري است.
سرعت گردباد گاهي به۳۰۰ تا ۴۵۰ کيلومتر در ساعت مي رسد.
عميق ترين درياچه جهان دريا چه بايکال در روسيه است که ۱۹۴۰ متر عمق دارد.
حدود ۷ هزار نوع برنج مختلف در دنيا وجود دارد.
يک ميليون کره به اندازه زمين در خورشيد جاي مي گيرد.
۱۳۰۰ کره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد.
فنلاند از ۱۷۹ هزار و ۵۸۵ جزيره تشکيل شده است.
زنبورها از بوي عرق بدشان ميآيد و به کسي که به نوعي بدنش بو دهد يا عطر و ادکلن زده باشد حمله ميکند.
از بين رنگها رنگ سفيد براي زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه اي ناراحت کننده است.
انسان با خوردن ۲۰ نيش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.
بدن زنبور داران در برابر نيش زنبورها مقاوم ميشود و اغلب ميتوانند بيش از صد عدد نيش زنبور عسل را تحمل کنند و احساس ناراحتي هم نکنند.
از آنجا که زنبور عسل بي نظمي را دوست ندارد، اگر جلوي کندوي آنها بايستيد و مانع رفت و آمد آنها شويد به شما حمله خواهند کرد.
نور خورشيد فقط تا عمق ۴۰۰ متري آب دريا نفوذ ميکند.
سختي آب مشابه سختي بتن است.
رعد و برقي به طول ۶ ۱ کيلومتر داراي الکتريسيته کافي براي روشن کردن يک ميليون لامپ است.
هنگام صحبت براي بيا ن هر کلمه ۷۲ ماهيچه به کار گرفته ميشود.
لايه پوستي که آرنج را پوشانده است هر ۱۰ روز يکبار عوض ميشود.
خون ميگوها آبي رنگ است، عنکبوتها خوني روشن و شفاف دارند.
دانه نوعي درخت غول پيکر از خانواده کاج فقط ۰۰۵ ۰ گرم وزن دارد.
۸۵% گياهان در اقيانوسها رشد ميکنند.
تنها چيزي که در اسيد حل نميشود الماس است و فقط خيلي زياد آن را از بين ميبرد.
زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد.
مغز فيزيکدان نابغه، آلبرت اينشتين ۱۵ درصد از حجم مغز انسان عادي بزرگتر بود.
مارها گوش ندارند و با زبان ميشنوند، زيرا زبان آنها به امواج صوتي بسيار حساس است.
عميق ترين جاي اقيانوسهاي جهان در اقيانوس آرامو عمق آن ۱۱ کيلومتر است.
اسب ماده ۳۰ دندان و اسب نر ۳۶ دندان دارد.
زمان بارداري فيل به دو سال است.
آمريکا ييها سالانه ۸۵ ميليون تن کاغذ مصرف ميکنند.
نوعي ماهي وجود دارد که با کمک باله هايش به سطح ميآيد و ۵ ۱ دقيقه در هوا پرواز ميکند و به شکار طعمه خود ميپردازد.
اختاپوس داراي بزرگترين چشمان است که گاهي به ۲۵ سانتيمتر يعني اندازه يک توپ واليبال ميرسد.
مار آناکوندا تنها نمونه افعي است که بچه ميزايد.
اولين زير دريايي جهان در سال ۹۵۷ هجري شمسي طراحي شد.
پروانه با پا شيره گلها را ميچشد نه با زبان.
تا قرن پنجم ميلادي متوسط عمر مردم اروپا از ۳۰ سال فراتر نميرفت.
خورشيد روزانه معادل ۱۲۶ هزار ميليارد اسب بخارانرژي به زمين ميفرستد.
نمک بسيار بالاي درياي بحرالميت از زيست هرگونه ماهي در اين دريا جلوگيري ميکند.
۲۰ درصد آب شيرين جهان ميان آمريکا و کانادا قرار دارد.
بهترين شکارچي در خشکي خرس قطبي است.
خرس قطبي هنگامي که روي دو پا ميايستد حدود ۳ متر است.
در بين انواع خرس ، خرس پاندا بزرگترين جمجمه را دارد.
خرس با تمام سنگيني خود ميتواند با سرعت ۵۰ کيلومتر در ساعت بدود.
حس بويايي خرس تقريبا ۱۰۰ برابرقوي تر از انسان است.
خرس نوزاد ۶۰۰ بار از مادر خود کوچکتر است.
خرس کوالا هر گز آب نمينوشد و آب مورد نياز خود را با خوردن برگ گياهان تامين ميکند.
کوههاي آلپ در سال حدود يک سانتيمتر بلند ميشوند.
بيماري قند اولين عامل کوري در مردم جهان است.
يکي از رودهاي کامبوج ۶ ماه سال ازشمال به جنوب و۶ماه ديگر از جنوب به شمال جريان دارد.
اگر در يک سال هيچ يک از نسلهاي يک جفت مگس نر وماده از بين نروند ، حجم مگسهاي متولد شده با حجم کره زمين برابر ميشود.
ظروف پلاستيکي تقريبا ۵۰ هزار سال در برابر تجزيه وفساد مقاومند.
در خط استوا ، دماي هوا در تمام فصول سال تقريبا يکسان است.
قاره کوچک استراليا داراي بزرگترين منبع بوکسيت يا هيدروکسيدآلومينيوم در جهان است.
هر قفل شمارهدار ممکن است يک ميليون رمز داشته باشد.
يک قطره آب داراي يک صد ميليارد اتم است.
برج کج پيزا ۲۹۳ پله و برج ايفل ۱۷۹۲ پله دارد.
رشد کودک در بهار بيشتر است.
جعبه سياه هواپيماي تجاري نارنجي است.
يک چهارم خاک روسيه در طول سال پوشيده از برف است.
حس بويايي مورچه با حس بوياييسگ برابري ميکند.
چشم شتر براي محفوظ ماندن در برابر شنهاي صحرا ۳ پلک دارد.
تپش قلب گربه ۲ برابر قلب انسان است. قلب گربه در يک دقيقه بين ۱۱۰ تا ۱۴۰ بار ميتپد.
گرده گل هرگز فاسد نمي شود و از محدود مواد طبيعي است که تا زمان نا محدودي باقي مي ماند.
قدرت بينايي جغد ۸۲ برابر قدرت ديد انسان است.
اگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها ۷۰ متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيها زير آب ميرود.
مار ميتواند تا نيم ساعت بعد از قطع سرش نيش بزند.
همه سياره هاي منظومه شمسي دور محور خود از غرب به شرق ميچرخند به جز سياره ناهيد که از شرق به غرب ميچرخد.
دانشمندان دريافته اند که مورچه همچون انسان صبح به هنگام بيدار شدن خميازه ميکشند.
در سال ۸۵۰ ه.ش. در شهر بازل سويس يک مرغ به سبب گذاردن تخم رنگي به طور رسمي به اعدام محکوم شد زيرا او را شيطاني مي دانستند که به شکل مرغ درآمده است.
تجربه نشان داده است که مرغ با شنيدن موسيقي تخم بزرگتري ميگذارد.
ويروس عامل آنفلوآنزا بيش از ۲۰۰ نوع دارد.
هيتلر از مکانهاي بسته بسيار وحشت داشت.
انسان بالغ روزانه به هنگام کارهاي سخت ممکن است تا ۱۵ ليتر عرق کنند.
وزن کوه يخي متوسط الحجم ۲۰ ميليون تن است.
بيشترين حرف مورد استفاده در انگليسي E و کمترين آن Q است.A را کشف کردوآن را براي چشم مفيد دانست.
مردم فيليپين به بيش از هزار لهجه سخن ميگويند.
زرافه همواره ايستاده وضع حمل ميکند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتيمتري به زمين ميافتد.
کره زمين سالانه شاهد بيش از ۵۰ هزار زمين لرزه است.
تا سه هزار سال پبش عمر متوسط مردم مصر ۳۰ سال بود.
قدرت سيب در تحريک دستگاه عصبي از کافئين بيشتر است.
پنگوئن تنها شناگري است که نميتواند پرواز کند.
دندان انسان چندين برابر از صخره محکمتر و سخت تر است.
اديسون ۱۰۹۷ اختراع داشته است.
در هر قطره آب ۳۳۰۰ ميليون اتم وجود دارد.
قلب فيل در هر دقيقه ۲۰۰ بار ميتپد.
تنها موجودي که ميتواند به پشت بخوابد انسان است.
ابوعلي سينادرحدود۲۳۸جلدکتاب نوشته است.
ارسطو۲۰۰۰سال پيش ويتامين
وزن جشم زرافه دو برابرمغزآن است.
کره مريخ با سرعت۲۴۰کيلومتردر ساعت به دور خورشيد مي گردد.
حروف ابجداز الفباي مردم فنيقيه اقتباس شده است.
نخستين تقويم شمسي که شناخته شدتقويم مصريان است.
کرمهاي ابريشم در ۵۶ روز۸۶ هزار برابر وزن خود غذا مي خورند.
نوعي قورباغه وجود دارد که ميتواند چندين ماه يخ بزند ودوباره به زندگي طبيعي بازگردد.
پژوهشها ثابت کرده است که پشه بيشتر به سراغ کودکان وافراد بور ميرود.
هر عنکبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه دو تار عنکبوت به هم شبيه نيستند.
مجسمه آزادي نيويورک ۲۲۵ تن وزن دارد.
مردم اندونزي به ۳۶۵ زبان صحبت ميکنند.
تعداد سلولهاي بدن انسان ۱۰ برابر آدمهاست.
ميناي دندان محکم ترين جسم بدن است.
۶۴۰ ماهيچه در بدن وجود دارد.
ماهيچه ها پرقدرت ترين جسم بدن هستند.
آرواره ها فشاري به قدرت kg ۲۵۰ را بوجود ميآورند.
نازکترين پوست بدن ، پوست پلک وکلفتترين پوست بدن را کف پا دارد.
در يک ماه ۲۰ کيلو پوست از بين ميرود .
رشد ناخن نصف رشد مو ميباشد.
ميانگين رشد ناخن دست ۴ برابر ناخن پا است.
خون بعضي سخت تنان آبي است.
خون به دليل وجود آهن سرخ است.
بدن انسان روزي يک ليتر بزاق وليد ميکند.
بدن ما ۵۰ هزار کيلومتر رشته عصبي دارد.
دو سوم اطلاعات مغز از بينايي است.
سرعت نور يک ميليون بار سريعتر از صوت است.
چشم ماهي مرکب بزرگترين چشم نسبت به جثه است.
به طور متوسط روزي ۱۷۰۰۰ بار پلک ميزنيم.
از آنجا که آب رنگ قرمز را جذب ميکند ، رنگ آب را سبز مايل به آبي ميبينيم.
چشم سالم ميتواند ۱۰ ميليون رنگ را ببيند.
خون به دليل وجود آهن سرخ است.
بدن انسان روزي يک ليتر بزاق توليد ميکند.
بدن ما ۵۰ هزار کيلومتر رشته عصبي دارد.
دو سوم اطلاعات مغز از بينايي است.
سرعت نور يک ميليون بار سريعتر از صوت است.
چشم ماهي مرکب بزرگترين چشم نسبت به جثه است.
به طور متوسط روزي ۱۷۰۰۰ بار پلک ميزنيم.
از آنجا که آب رنگ قرمز را جذب ميکند ، رنگ آب را سبز مايل به آبي ميبينيم.
چشم سالم ميتواند ۱۰ ميليون رنگ را ببيند.
ارتفاع ابر تا زمين در روز بيشتر از شب است .
مار کبري تنها ماري است که قادر است فيلي را از پا در آورد .
آب تا زماني که حرکت دارد منجمد نميشود.
خرگوش و طوطي تنها حيواناتي هستند که ميتوانند بدون برگشتن اشياء پشت سر خود را ببينند .
قطب جنوب از طبقات يخ تشکيل شده است وتنها نقطة جهان است که درآن زمين خشکي وجود ندارد.
جنين در شکم مادر گاهي دچار سکسکه ميشود .
کوچکترين استخوان بدن در داخل گوش قرار دارد .
کراوات از نام مردم کراوات گرفته شده است که براي اولين آن را بر گردن آويختند .
غورباقة قابيل با ليس زدن انسان ، او را دچار هذيان گويي ميکند .
وطن اصلي اسفناج ايران است و ۱۵۰۰ سال پيش استفاده از آن در دنيا رايج شد .
مورچه تنها موجودي است که در مقايسه با بدنش بزرگترين مغز را دارد .
خودرو در سرعت ۴۰ تا ۵۵ کيلومتر در ساعت کمترين سوخت را مصرف ميکند.
متخصصان تغذيه به اين نتيجه رسيده اند که روزه بهترين بهترين رژيم براي کاهش دائمي وزن است .
وزن جگر انسان حدود ۱ ۳ کيلوگرم است وبزرگترين غده در بدن است .
خرس بالغ ميتواند همچون اسب بدود.
زنبور عسل براي توليد ۴۰۰ گرم عسل که به دست ما ميرسد دست کم ۸۰ هزاربار از کندو به صحرا ميرود که اگر هر بار معادل يک کيلومتر مسافت طي کند براي به دست آوردن اين مقدار عسل بايد دو برابر محيط زمين را بپيمايد .
قلب در هر دقيقه ۷ ۴ ليتر خون در بدن پمپاژ ميکند به اين ترتيب در يک روز حدود ۷۶۰۰ ليتر خون در بدن پمپاژ ميشود . اگر شخصي ۷۰ سال عمر کند قلب او در اين مدت در حدود ۱۹۳ ميليون ليتر خون پمپاژ ميکند وحدود ۵ ۲ ميليارد بار ميزند .
▪ يک سخن از امام حسن(ع) : دانش خود را به ديگران آموزش ده و دانش ديگران را بياموز. هم علم خود را انفاق کرده اي وآنچه را نميداني آموخته اي.

- تعيين دقيق زمان مرگ تعيين دقيق زمان مرگ در جرم شناسي بسيار اهميت دارد.اندازه گيري غلظت پتاسيم مايع زجاجيه روشي است که بيش از سه دهه از پيشنهاد و برر ...

تعيين دقيق زمان مرگ تعيين دقيق زمان مرگ در جرم شناسي بسيار اهميت دارد.اندازه گيري غلظت پتاسيم مايع زجاجيه روشي است که بيش از سه دهه از پيشنهاد و بررسي ...

● تعيين دقيق زمان مرگ تعيين دقيق زمان مرگ در جرم شناسي بسيار اهميت دارد.اندازه گيري غلظت پتاسيم مايع زجاجيه روشي است که بيش از سه دهه از پيشنهاد و برر ...

● شناسايي توليد پايين در گله تخمگذار سويه هاي امروزي مرغان تخمگذار معمولا در دوران نيمچگي اگر از مديريت صحيحي برخوردار نباشند، توليد کمتري خواهند داش ...

1) فصل اول ● زمين وپيدايش موجودات زنده ▪ زمين در کجاي کائنات واقع شده است؟ اين سيارۀ نيلگون با طبيعت ارام و نماي دل انگيزش، در بي کران جهاني در حرکت ا ...

▪ به طور کلي در تعريف عطر ميتوان گفت که عطر مجموعه اي از مواد خوشبو کننده بعلاوه يک حلال مناسب است ● اجزاي اصلي يک عطر ۱) حلال يا حامل ۲) مواد تثبيت ک ...

به طور كلي در تعريف عطر ميتوان گفت كه عطر مجموعه اي از مواد خوشبو كننده بعلاوه يك حلال مناسب است اجزاي اصلي يك عطر را ۱) حاملها يا حلال : از حلالهاي ج ...

گوهرها از نظر ارزش اقتصادي به دو دسته قيمتي و نيمه قيمتي تقسيم مي شوند، الماس، ياقوت، زمرد وسفاير آبي، گوهر هاي قيمتي به حساب مي آيند و بقيه كانيها و ...

دانلود نسخه PDF - مطالب خواندني