up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله مصرف ماهي و افسردگي PDF
QR code - مصرف ماهي و افسردگي

مصرف ماهي و افسردگي

نقش ماهي در کاهش افسردگي

روغن ماهي و بيماري افسردگي حاد
افسردگي حاد يك بيماري شناخته شده و وخيم روحي است كه مربوط به تكرار دفعات بروز افسردگي، جنون( تغييرات سريع رفتاري، تحرك بيش از حد و شادماني فوق العاده) يا هر دو مي باشد. براي اين بيماري معمولاً داروهايي استفاده مي شود كه متأسفانه چندان مؤثر نيستند و احتمال بروز مجدد بيماري بسيار زياد است.
دانشمندان عموماً بر اين باور هستند كه اين مشكل ناشي از فعاليت بيش از اندازه، در مسير عبور سيگنال هاي ( پيام هاي) عصبي مي باشد. اسيدهاي چرب امگا-3 موجود در روغن ماهي قادرند از اين فعاليت فوق العاده بكاهند و ثابت كنند كه در درمان اين اختلالات سودمند هستند.
مصرف ماهي و افسردگي
يكي از محققان در يكي از مقالات خود چنين اظهار مي كند كه به ارتباط متقاعدكننده اي ميان مصرف ماهي و بروز افسردگي حاد دست يافته است. وي بر روي بروز ساليانه افسردگي حاد در بين 100 نفر در 9 كشور و ارتباط آن با مصرف ماهي مطالعه كرد و طبق تحقيقات خود متوجه شد ، بروز افسردگي در كشورهايي كه ميزان مصرف ماهي در آن ها كم است، بالا مي باشد. در نيوزيلند با مصرف تنها 20 كيلوگرم ماهي در سال، ميزان بروز افسردگي 8 5 درصد بود، در حالي كه اين ميزان در كشور كره با مصرف سالانه بيش از 50 كيلوگرم ماهي تنها 3 2 درصد بود و در نهايت ژاپن با مصرف سالانه تقريباً 75 كيلوگرم ماهي داراي پايين ترين ميزان( 12 0 درصد) بروز افسردگي مي باشد.
اين محقق خاطرنشان كرد كه ممكن است عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديگر عوامل بر نتايج به دست آمده از تحقيقات او تأثيرگذار بوده باشد، اما به اين مطلب نيز اشاره كرد كه تراكم بالاي اسيد دكوزاهگزانوئيك ( يك اسيد چرب مهم و اساسي موجود در ماهي) در پلاسماي خون، موجب افزايش سروتونين و در نهايت كاهش بروز افسردگي و خودكشي شده است.
روغن ماهي موجب تخفيف علايم بيماري شيزوفرني مي شود.
شيزوفرني يك بيماري حاد روحي است كه علائم آن شامل هذيان گويي، نابهنجاري هاي رواني و روگرداني ازاجتماع مي باشد. شواهد بسيار زيادي نشان مي دهند كه غيرطبيعي بودن تركيبات اسيد چرب درغشاي سلولي با بروز اين بيماري درارتباط است.
پژوهشگران در يكي از مطالعات خود به ارزيابي تأثير مصرف روغن ماهي بر شدت يا كاهش علايم بيماري شيزوفرني در يك گروه 24 نفره از بيماران شيزوفرنيك پرداختند. آن ها در يك دوره 6 ماهه، روزانه 10 گرم كنسانتره روغن ماهي براي اين بيماران تجويز كردند كه به ميزان زيادي از شدت علايم اين بيماري در طول اين دوره كاسته شد. نكته جالب توجه اينجاست كه هيچ يك از اين بيماران در زمان قبل از اين دوره درمان، دچار نقص در جذب اسيدهاي چرب نبودند.
محققان به اين نتيجه رسيده اند كه بيماري شيزوفرني به طريقي با يك متابوليسم غيرطبيعي اسيد چرب در ارتباط مي باشد و همواره بر روي آزمايش هاي كلينيكي براي شناسايي فوايد نهفته در تجويز اسيد چرب امگا-3 به منظور درمان اين ناهنجاري، تأكيد فراوان دارند.
مغز انسان به اسيد دكوزاهگزانوئيك (DHA) نياز دارد.
DHA ( اسيد دكوزاهگزانوئيك) يكي از اركان اساسي بافت مغزي انسان را تشكيل مي دهد و به ويژه در قشر خاكستري مغز و شبكيه چشم به ميزان زياد يافت مي شود. اخيراً دانشمندان به ارتباط كمبود اين اسيد چرب مهم با افسردگي، از دست دادن حافظه، جنون و مشكلات بينايي پي برده اند. اين اسيد چرب براي جنين و نوزاد انسان، از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است. محتوايDHA در مغز نوزاد انسان در طول سه ماهه اول زندگي سه برابر مي شود. از اين رو، دريافت آن به ميزان كافي براي مادر در زمان بارداري وشيردهي الزامي است. متأسفانه، ميانگين محتوايDHA در شيرمادران در كشور آمريكا داراي كمترين ميزان در سراسر جهان مي باشد. احتمالاً دليل آن اين است كه آمريكايي ها، ماهي كم مصرف مي كنند.
برخي از پزشكان معتقد هستند كه بيماري هايي نظير افسردگي پس از زايمان و ضريب هوشي پايين همه ناشي از جذب ناقص DHA است كه به وفور در كشورهاي آمريكايي ديده مي شود. اين پزشكان همچنين اظهار مي كنند كه مقادير پايينDHA مربوط به ميزان اندك سروتونين در مغز مي باشد كه باز هم موجب افزايش گرايش به افسردگي، خودكشي و ستيزه جويي مي شود.DHA به ميزان زياد در فيتوپلانكتون ها و ماهي هاي آب هاي سرد يافت مي شود. كارشناسان تغذيه توصيه مي كنند كه جهت تامينDHA كافي دو تا سه وعده در هفته ماهي مصرف شود و اگر هم امكان آن نباشد، حداقل روزانه 100 ميلي گرمDHA مصرف كنند.
بسيار ديده شده است كه براي پايين آوردن كلسترول ، كاهش وزن بدن و نيز جهت جلوگيري از انواع حاد سرطان ، رژيم هايي با محتواي چربي بسيار پايين تجويز مي شود ، اما اگرچه كاهش كلسترول، احتمال خطر مرگ از بيماري قلبي را كم مي كند ، در مقابل ، مي تواند موجب افزايش احتمال بروز مرگ و ميرهاي غير طبيعي ، خودكشي و افسردگي شود.
همچنين دارو هاي كنترل چربي و كاهنده ي كلسترول ممكن است منجر به كاهش تراكم اسيدهاي چرب غير اشباع در بافت عصبي شوند. رژيم هاي مهار چربي عموماً منجر به افزايش جذب اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-6 و كاهش جذب اسيدهاي چرب امگا-3 مي شود. اسيدهاي چرب امگا-3 موجود در روغن ماهي براي فعاليت درست سيستم عصبي، مهم و حياتي هستند و در رژيم هايي كه جهت كاهش كلسترول ، كاهش وزن و جلوگيري از سرطان تجويز مي شوند، بايد حتماً اهميت جذب كافي اسيدهاي چرب امگا-3 را در نظر بايد گرفت.

سويا از انواع حبوبات است که محل کشت اوليه آن در آسيا بوده اما توليد انبوه آن در ايالات متحده آغاز شد. سويا را مي توان يک دانه همه کاره ناميد که از آن ...

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

مقدمه احساس عدم خوشحالي در برخي از روزها امري طبيعي است. اما زماني که تنهايي و نا اميدي جاي اين احساس را مي گيرد و از بين نمي رود مي تواند منشا اصلي ا ...

هيچ چيز مثل ديدن يک کودک يا نوجوان افسرده ذهن و روح آدمي را به خود مشغول نمي کند; که چرا؟ تا چند سال پيش باور کلي در بين روانشناسان اين بود که: کودک ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

دانلود نسخه PDF - مصرف ماهي و افسردگي