مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

سومین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور ۴۷تیم در رده کودک، نوجوان و دانشجویی برگزار شد.

مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

دیدگاهتان را بنویسید