up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله مريخ PDF
QR code - مريخ

مريخ

سياره سرخ مريخ

مريخ، سياره سرخ، چهارمين سياره از سمت خورشيد و شبيه ترين سياره به زمين است. اندازه آن تقريبا نصف اندازه زمين است، سطح آن خشك و صخره اي بوده و اتمسفر آن بسياركم ضخامت است.
● سطح مريخ:
سطح مريخ، خشك، صخره اي و عمدتا پوشيده از گرد و غبار غني از آهن است. در نيمكره شمالي آن حوضه هاي پستي وجود دارد اما نيمكره جنوبي در اثر برخورد شهابسنگها، پوشيده از كراتر است. زمين مريخ يخ زده است. اين يخبندان دائمي تا كيلومترها ادامه دارد.
قطبهاي شمال و جنوب مريخ، پوشيده از كلاهكهاي يخي هستند كه از دي اكسيد كربن و آب منجمد تشكيل شده است.
دانشمندان مدتها تصور مي كردند كه در سطح مريخ كنوني، هيچ آب مايعي وجود ندارد، اما عكسهاي جديد مريخ نشان مي دهد كه ممكن است مقداري آب مايع در نزديكي سطح مريخ وجود داشته باشد. سطح مريخ، شواهد بيشتري از اثرات جريانهاي قديمي آب به صورت عوارضي وجود دارد. بر سطح مريخ، رودخانه و درياچه هاي قديمي خشكي وجود دارد كه داراي كانالهاي ورودي و خروجي بزرگي هستند. احتمالا اين كانالها دراثر سيلابهاي ناگهاني به وجود آمده كه به سرعت عوارض را فرسايش داده اند.
دانشمندان تصور مي كنند كه قسمت عمده آب مريخ(به صورت پرمافراست) درون زمين يخ زده است ودركلاهكهاي يخي قطب، منجمد شده است.
جي. شياپارلي، منجم ايتاليايي، اولين كسي بود كه از مريخ نقشه برداري كرد(در سال ۱۸۷۷) و به شبكه كانالي روي سطح مريخ توجه كرد. بعدها، مشخص شد كه اين كانالها خشك هستند و هرگز كانال نبوده اند. از آن به بعد، يكي ازكراترهاي برخوردي مريخ(كراتر شياپارلي، با قطر ۴۶۱ كيلومتر=۲۷۷ مايل) و نيمكره مريخ، شياپارلي ناميده شدند.
قطر مريخ، حدود ۴۲۲۲مايل(۶۷۹۰ كيلومتر) بوده و حدود ۵۳%(كمي بيش از نصف) قطر زمين است.
● تركيب سياره
▪ پوسته و سطح:
سطح مريخ عمدتا از سنگهاي بازالتي(سنگ آذرين) غني از آهن تشكيل شده است. مريخ، پوسته اي نازك، مشابه زمين دارد.
▪ گوشته:
سنگ سيليكاته، احتمالادر اعماق مشابه، داغتر از گوشته زمين مي باشد.
▪ هسته:
هسته احتمالا از آهن و سولفيدها تشكيل شده و شعاع آن ۱۵۰۰ ۸۰۰ مايل(۲۴۰۰ ۱۳۰۰ كيلومتر) است. هنگامي كه داده هاي آينده ارسال و تفسير شوند، مطالب بيشتري درباره مريخ خواهيم دانست.
▪ جرم و گرانش:
جرم مريخ حدود ۴۲ ۶ در ده به توان بيست و سه، يعني يك نهم جرم زمين است. يك شخص صد پوندي روي مريخ، تنها ۳۸ پوند خواهد بود.
▪ طول روز و سال مريخ:
هر روز مريخ، ۰۳ ۱ روز زمين(۶ ۲۴ ساعت)طول مي كشد. هرسال مريخ، ۶۸۷ روز زمين است. يعني اين مدت طول مي كشد تا مريخ يك دور حول خورشيد بچرخد.
▪ مدار مريخ:
مريخ، نسبت به زمين ۵۲۴ ۱ برابر از خورشيد دورتر است. يعني به طور ميانگين، ۶ ۱۴۱ ميليون مايل(۹ ۲۲۷ ميليون كيلومتر) از خورشيد فاصله دارد. مدار آن، بسيار بيضوي است. مريخ، بعد از پلوتون، بيشترين خروج از مركز را درمنظومه شمسي دارد.
▪ اتمسفر:
اتمسفر مريخ، بسيار كم ضخامت است و شامل ۹۵% دي اكسيد كربن، ۳% نيتروژن و ۶ ۱% آرگون است(در اتمسفرمريخ، اكسيژن وجود ندارد). فشار اتمسفر، كسري از فشار اتمسفر زمين است( حدود ۱% فشار اتمسفر زمين در سطح دريا) و در طي سال بسيار متغير است.
در قطبهاي شمال و جنوب، قطعات بزرگي از دي اكسيد كربن منجمد وجود دارد. در هر نيمكره، در فصل گرم سال، بخشي از كلاهك قطبي، ذوب مي شود و دي اكسيد كربن آزاد مي كندودر فصل سرد سال، بخشي ازكلاهك يخي منجمد شده و دي اكسيد كربن اتمسفر را تسخير مي كند.
فشار اتمسفر، از فصلي به فصل ديگر تغيير مي كند. اختلاف فشار اتمسفر مريخ، در تابستان و زمستان(هواي كمتر و دياكسيدكربن بيشتري وجود دارد) ۲۵%است. اين اختلاف به علت مدارعجيب مريخ است. مريخ در تابستان ۲۰% به خورشيد نزديكتر از زمستان است. به همين خاطركلاهك قطب شمال، دي اكسيد كربن بيشتري را نسبت به كلاهك قطب جنوب جذب مي كند.
به علاوه در اتمسفر مريخ، ابرهايي وجود دارد. بيشتر اين ابرهااز بلورهاي يخي دي اكسيدكربن يا بلورهاي يخ زده آب، تشكيل شده اند.
در اتمسفر مريخ، ذرات ريز گرد و غبار هم به صورت معلق وجود دارد. اين ذرات(كه شامل مقادير زيادي اكسيدآهن هستند) نور آبي را جذب مي كنند بنابراين آسمان از روي مريخ آبي روشن و از خارج صورتي زرد ديده مي شود.
▪ محدوده حرارتي:
حرارت سطحي مريخ به طور متوسط، ۸۱ درجه فارنهايت(۶۳ درجه سلسيوس) است. دما، از ۶۸ درجه فارنهايت(۲۰درجه سلسيوس) تا ۲۲۰ درجه فارنهايت(۱۴۰ درجه سلسيوس) در تغيير است. مريخ از زمين سردتر است.
▪ اقمار مريخ:
مريخ، دو قمر كوچك دارد، فوبوس و ديموس. احتمالا دو قمر مريخ، سياركهايي هستند كه در مدار مريخ به دام افتاده اند.
● فضاپيماهايي كه به مريخ فرستاده شده اند:
مارينر۴، نخستين فضاپيمايي بود كه (در سال ۱۹۶۵)به مريخ فرستاده شد. دو فضاپيماي وايكينگ در سال ۱۹۷۶ روي مريخ پياده شدند. در ۴ جولاي۱۹۹۷، رديابهاي مريخ، روي اين سياره پياده شده و از آن عكسبرداري كردند.
● كشف مريخ:
مريخ در زمانهاي بسيار قديم شناخته شده است.
● نام مريخ:
نام مريخ ازالهه رومي جنگ گرفته شده است.

فرصت رصد سياره سرخ در آسمان شب را از دست ندهيد. اين شب ها بهترين فرصت براي ملاقات با سياره سرخ فام منظومه شمسي است؛ سياره اي که در طول قرن ها مجالي بر ...

دانشمندان اين سياره را از طريق تلسکوپ هاي مستقر در زمين و فضا مشاهده کرده اند. سفينه هايي نيز تلسکوپ و تجهيزاتي ديگر را با خود به اين سياره برده اند. ...

عناصر شيميايي در طول تاريخ اين سياره هميشه در آن وجود داشته اند. نور خورشيد نيز منبع انرژي به حساب مي آيد. علاوه بر نور خورشيد گرماي درون سياره نيز نو ...

در بسياري موارد به نظر مي رسد که آب به طور ناگهاني در اين مناطق از زير زمين فوران کرده است. در نواحي ديگري از مريخ پديده هاي بسيار کوچکتري به نام شبکه ...

پخش مجموعه مستند جديدي از شبکه ديسکاوري باعث شده است تا بار ديگر نام استفاون هاوکينگ بر سر زبان ها بيفتد. در هر قسمت اين مستند دانشمند برجسته کيهان شن ...

بشتابيد که مريخ و ماه با همديگر هم اندازه شده و در آسمان به يک اندازه جلوه گري مي کنند. الان بيش از ۷ سال است که از نيمه هاي تابستان به بعد چنين ايميل ...

منظومه شمسي مجموعه اي از اجرام گوناگوني است كه در اثر جاذبه خورشيد در يك سيستم به دور اين ستاره مي گردند. ۴ سياره داخلي ( به ترتيب، تير، ناهيد، زمين و ...

اخترشناسي که در زبان يوناني از ترکيب اجزاي astronomia = astron + nomos (به معناي قانون ستارگان) تشکيل شده است علم اشياء سماوي (مانند ستارگان، سيارات، ...

دانلود نسخه PDF - مريخ