up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مراحل بسته بندي PDF
QR code - مراحل بسته بندي

مراحل بسته بندي

اتوماسيون بسته بندي اتوماسيون بسته بندي

پروژه اتوماسيون بسته بندي به كمك يك ربات صنعتي از نوع مفصلي (6DOF)
تعريف پروژه
هدف از اين پروژه، معرفي روش پياده سازي توماسيون بسته بندي نيمه خودكار براي قطعاتي است كه هم اينك به صورت تمام دستي انجام مي پذيرد. اين قطعات بر روي تسمه نقاله حركت مي نمايند و پس از انجام عمليات به دست كارگران، بسته هاي آماده شده به ايستگاه رباتيك مي رسند. ربات مي تواند بسته ها را برداشته و داخل كارتن بچيند و پس از تكميل ظرفيت هر كارتن، درب كارتن را چسب بزند. ربات كارتن هاي آماده را داخل پالت قرار مي دهد.
مراحل اجراي پروژه
1. جلسه معرفي توانمندي هاي شركت مجري و ارائه كاتالوگ هاي فني
2. بازديد خط توليد فعلي (Feasibility study)
3. آشنايي با روش كار به صورت دستي و تدوين سناريوي توليد با استفاده از ربات
4. ارائه پيشنهاد فني براي اجراي اتوماسيون (technical proposal
5. عقد قرارداد همكاري (contract)
6. پرداخت بخش اول از هزينه هاي اجراي پروژه از سوي كارفرما به مجري
7. انتقال تجهيزات اوليه شامل ربات و متعلقات آن به محل نصب نهايي
8. اتصال تجهيزات جانبي و متعلقات ربات به آن (Assembly)
9. نصب و راه اندازي آزمايشي ربات (installation)
10. آزمون صحت عملكرد اجزاي سلول رباتيك و جابه جايي محل نصب آنها براي رسيدن به موقعيت بهينه نهايي
11. پرداخت بخش دوم از هزينه هاي اجراي پروژه از سوي كارفرما به مجري
12. طراحي ابزارهاي مورد نياز سر ربات با توجه به محدوديت هاي محل نصب ربات
13. ساخت ابزارهاي مورد نياز سر ربات (Gripper)
14. نصب و راه اندازي ابزارهاي مورد نياز سر ربات (End-Effector)
15. آزمايش عملكرد كلي سلول و رفع نقص هاي احتمالي (try-out)
16. پرداخت بخش سوم از هزينه هاي اجراي پروژه از سوي كارفرما به مجري
17. آموزش كاربري ربات به كاربران مورد نظر كارفرما (training)
18. تحويل رسمي سلول رباتيك به كارفرما و شروع دوره ضمانت كاركرد سلول
19. يك ماه بهره برداري آزمايشي كارفرما از تجهيزات نصب شده و رفع اشكال كاربران
20. پرداخت بخش چهارم از هزينه هاي اجراي پروژه از سوي كارفرما به مجري
مزاياي استفاده از ربات
1. استفاده از يك يا چند ربات در هر سلول
2. جلوگيري از صدمات ناشي از بلند كردن بار سنگين كه كارگر در بلند مدت با آن مواجه مي گردد
3. سادگي طرح
4. تعمير و نگهداري آسان
5. كم بودن هزينه هاي اجرا، برنامه ريزي و نگهداري به علت سادگي طرح
6. قابليت توسعه كار به چند سلول با صرف هزينه اي كمتر از نخستين سلول به دليل شباهت عمليات
7. افزايش قابليت اطمينان و كيفيت كار همراه با يكنواختي توليد
8. كاهش زمان توليد در اثر افزايش سرعت وقابليت تنظيم آن
9. جلوگيري از بروز خطاي انساني در انجام كارهاي تكراري و خسته كننده
مشخصات ربات
ربات صنعتي مدل S-420i-F ساخت شركت Fanuc ژاپن و از نوع 6 درجه آزادي است. اين ربات قابليت دستيابي به قطعات بر روي تمامي نقاله نوار نقاله با هر راستايي را در فضاي كاري خود داراست و دقت هاي لازم را براي انجام فرآيند باربرداري قطعات از روي تسمه نقاله پوشش مي دهد.
متعلقات ربات
• كنترلر آن كه از نوع RJ-2 است.
• پنل برنامه دهي به كنترلر ربات يا Teach pendant كه با يك كابل به كنترلر متصل مي گردد
تجهيزات جانبي ربات
تجهيزات جانبي ربات شامل پايه فولادي ربات، كابل هاي انتقال توان و سيگنال و نيز شيلنگ هاي هواي فشرده مصرفي در ابزار ربات است
ابزار ربات
ابزار ربات يا كريپر همان چنگك انتهايي ربات است كه به مچ آن متصل مي شود و وظيفه گرفتن و برداشتن قطعات را بر عهده دارد. اين ابزار مي تواند تك منظوره يا چند كاره باشد
محل نصب سلول ها
محل نصب سلول رباتيك، در محل فعلي خط توليد و با اشغال يكي از ايستگاه هاي موجود (دستي) در محل كارگاه، در نظر گرفته مي شود.
انتقال قطعات به داخل سلول رباتيك بر روي تسمه نقاله انجام مي پذيرد.
پالت حاوي كارتن
كارتن ها پس از اتمام بسته بندي بر روي پالت چيده مي شوند
پيش فرض ها
1. سلول رباتيك نامبرده در محل كارگاه بسته بندي شركت كارفرما نصب و راه اندازي خواهد شد
2. انتقال قطعات به سلول رباتيك از طريق نقاله و تخيله كارتن هاي بسته بندي شده از سلول به بيرون، از طريق پالت هاي موجود در كارخانه انجام خواهد پذيرفت
3. تهيه energy supply (هواي فشرده) با توجه به مقادير مورد نياز، بر عهده شركت كارفرما خواهد بود.
فرآيند زنجيره اي
فرآيند انجام كار بدين صورت است كه كارگر پس از آمدن قطعات بر روي نقاله، آنها را درون كارتن ها قرار مي دهد و كليد مربوط به تكميل فرآيند در اين ايستگاه را مي زند و پس از آن كنار مي رود. ربات پس دريافت سيگنال از سنسور ايمني خروج كارگر از محدوده كاري، از home position خود خارج شده شروع به چسب زني درب كارتن مي نمايد. پس از اتمام كار ربات و قبل از رجوع مجدد آن به محل home position با گردش مچ و تغيير كاربري گريپر، كارتن را بر مي دارد و داخل پالت جديد مي گذارد و اين فرآيند به همين ترتيب براي كارتن هاي بعدي تكرار مي شود.
محاسبه زمان توليد
1. قرار دادن بسته ها بر روي تسمه نقاله (loading) و حركت نقاله تا ايستگاه بعدي
2. قرار دادن بسته ها درون كارتن
3. حركت ربات و انجام عمليات چسب زني كارتن
4. برداشتن كارتن بسته بندي شده و قراردهي در پالت (unloading)
آموزش برنامه نويسي
به منظور بهره برداري از تجهيزات سلول رباتيك، يك دوره آموزشي براي اپراتورهاي معرفي شده شامل سيلابس زير برگزار خواهد شد:
مدت زمان اجراي پروژه
شامل مطالعه امكان سنجي، تعيين تجهيزات مورد نياز، طراحي چيدمان، شبيه سازي گرافيكي با رايانه، خريد و تامين تجهيزات ، نصب در محل كارگاه كارفرما، راه اندازي، آزمايش علمكرد و آموزش كاربري تجهيزات جمعا به مدت 4 ماه.
گارانتي و تضمين عملكرد
تمامي تجهيزات نصب شده در اين سلول به مدت يك سال از هنگام شروع به كار و تحويل به مشتري مورد گارانتي قرار مي گيرد. ضمانت فوق به شرطي معتبر است كه خرابي دستگاه ها در نتيجه ماهيت طراحي و نصب آنها باشد ولي مسئوليت خطاي كاربري، بر عهده مشتري است.
خدمات پس از فروش
شركت مجري، سلول هاي نصب شده خود را به صورت مادام العمر مورد پشتيباني از نظر تامين قطعات يدكي و ارائه سرويس نگهداري و تعميرات طبق تعرفه هاي داخلي خود قرار مي دهد.
قيمت تجهيزات و خدمات مهندسي
• ربات و كنترلر آن همراه با Teach pendant
• تجهيزات جانبي ربات
• هزينه مشاوره فني و طراحي چيدمان تجهيزات سلول و ارائه پيشنهاد فني پروژه
• هزينه طراحي ابزار ربات
• هزينه ساخت ابزار ربات
• هزينه اجرا و راه اندازي مكانيكي و الكتريكي سلول
• هزينه برنامه دهي و نرم افزار
• هزينه آموزش كاربري و برنامه نويسي
• هزينه مدارك فني تجهيزات سلول

آتل بندي آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه ...

آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه آتل پيش س ...

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

اندام اسب بر روي چهار ستون كه پاهايش باشند استوار است و زير بناي اين ستونها سمها هستند.اگر اسبداري و يا سواركاري با ساختمان سم و نكات قوت و ضعف آن آشن ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

● شناسايي قسمتهاي مختلف سيستم مداربسته در سالهاي اخير مصرف ماهي در اکثر کشورها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است و تکثير و پرورش ماهي به عنوان منبع ...

● نكات مهم ▪ هرگاه مقدار آمونياك يا نتيريت افزايش يابد ابتدا بايد غذادهي قطع شود وبه دنبال آن تعويض آب هم افزايش يابد وسريعا رفع علت كرد. ▪ در صورت پا ...

دانلود نسخه PDF - مراحل بسته بندي