up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله مذهب و معماري PDF
QR code - مذهب و معماري

مذهب و معماري

نقش مذهب در معماري

مروري مختصر بر نقش مذهب در معماري
معماري فرايندي است که بستگي مستقيم به اعتقادات مردم و در کل به مذهب و دين آنها دارد از آنجايي که ما در هر منطقه و کشوري معماري خاص خودش را مشاهده مي کنيم مي توان پي برد که دين و مذهب اصلي ترين نقش را در معماري ايفا مي کند و ديگر عوامل را از قبيل توپوگرافي منطقه ، آب و حتي اقليم را تحت الشعاع قرار مي دهد ولي نبايد به جبر گرايي مذهبي متوسل شد چون کار اشتباهي است که ديگر عوامل به غير از مذهب و دين را ناديده گرفت . مذهب تاثير خود را بر بنا ها بيشتر از ساير عوامل نشان مي دهد چنانچه مي بينيم در دو منطقه که از نظر شکل زمين و آب و هوا اقليم و ... در شرايط بکساني هستند دو گونه متفاوت خانه ها را مشاهده مي کنيم پس شکل بنا ها ريشه در ارزش و اعتقادات مردم دارد.
تاثير اسلام در ايران و ساير کشور ها به گونه اي بوده است که مثلا ديوار بلند دور حياط براي جلوگيري از ديده شدن درون خانه ، درو گرايي ، جدا کردن بخشهاي خصوصي و عمومي ، ارتفاع کم و خاکي بودن که در ريشه در ساده زيستن و حجاب و در کل اسلامش دارد . در عوض در بنا هاي مسيحي مي بينيم که ساختمان را به اوج رسانده اند و از اشکال تيز و بالا رونده استفاده زياد شده است .
شکل مثلث که نشانه ماورا و عروج به خدا را دارد در بنا هاي مسيحي به وفور استفاده شده است . در بنا هاي اسلامي گنبد که بسيار استفاده شده است نشان دهنده وحدت است که نقوش روي آن به وسيله هندسه نرم گياهان به سوي نقطه اوج يعني نوک گنبد و در نتيجه به سوي معبود حرکت مي کند و از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت را تجلي مي کند . در بودا که ريشه همه اعتقادات آنها از بوداي واحد گرفته شده است به پيکره سازي و نگاره گري بيشتر از معماري اهميت قائلند .ساختمانهاي بودا داراي چندين طبقه بوده و بيشتر به طبيعت کشيده شده است و با گوشه هاي تيز و سقفهاي بخصوص خود معرفي کننده اعتقادات بوداست . بودا به چند بخش تبديل شده است که در هند معروف استوپا ، در چين معروف به پاگودا ، در ژاپن معروف به شينتو که هر کدام خصوصيات خاص خود را داراست .
در پايان مي خواهم بگويم معماري آنقدر گسترده و وسيع است که هزاران نفر مي تواند معماري کنند و هر کدام داراي سبک خاص و متمايزي باشند و معماري هر کدام از آنها جدا و متمايز باشد که همه عوامل نشات گرفته از ارزشها ، اعتقادات و نوع نگرشي است که انسان نسبت به طبيعت جهان پيرامون خود را دارد .
عناصرمعماري که اسلام بر آنها تأثير گذاشته است :
* مسجدها
* مقبره
* مدرسه
* حسينيه تکايا مصلي
* قلعه
* پل
* آب انبار
* حمام
* کاروانسرا
عناصر معماري که مسيحيت بر آنها تأثير گذاشته است :
* کليساها
* کاخها و خانه ها
عناصرمعماري که دين بودا بر آنها تأثيرگذاشته است :
* کاخهاي سلطنتي
* خانه هاي کوهستاني
* معابد

چکيده : آنچه درپيش روست تاريخ معماري مدرن نيست ، بلکه نگره اي نظريه پردازانه است و تلاشي را براي توصيف اينکه معماري مدرن درباره چيست به دست مي دهد . آ ...

در يکي از يادداشت‎هاي پيشين با عنوان لزوم تدوين تئوري معماري، به نکات مهمي درباره جايگاه مباني نظري معماري اشاره گرديد. در ادامه اين سلسله مباحث نگاهي ...

رنگ - نور - شکل نور و اثر آن نور عبارت است از جريان ذراتي بي‌نهايت ريز به نام فرتون که با سرعتي معادل 300 هزار کيلومتر بر ثانيه از منبع نور تشعشع مي‌ک ...

ساخت بناهاي متفاوت توسط بشر براي منظورها و کاربردهاي مختلف بوده است. بناهاي مذهبي، دولتي، صنعتي، يادبود، تجاري، مسکوني و گونه‌هاي مختلف ديگر هر يک کار ...

تخت جمشيد ،مجموعه اي از کاخهاي بسيار باشکوهي است که ساخت آنها در سال ب512 قبل از ميلاد آغاز شد و اتمام آن 150 سال به طول انجاميد.تخت جمشيد در محوطة وس ...

بنام خدا تعريف شغل : مجموعه اي از مهارت هاي قابليتهاي فردي و شغلي جهت ارايه خدمات معماري – ساختماني به متقا ضيان در شرايط مختلف . رشته ( گروه شغلي ) : ...

● استفاده از شيشه در معماري ايران در قرن ۱۹، در اروپا و به لحاظ نياز شديد معماري به ساخت فضاهاي گسترده مثل نمايشگاه ها ديگر استفاده از مواد و مصالح سن ...

نويسنده : علي کاظمي-کارشناس ارشد معماري مقدمه شهر در گذر زمان همواره از پارامترهاي مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... تأثير پذيرفته و در نسبت ...

دانلود نسخه PDF - مذهب و معماري