up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مديريت جامع آفات PDF
QR code - مديريت جامع آفات

مديريت جامع آفات

کنترل جوندگان در مزارع طيور

جوندگان از آفات و بلاياي بسيار رايج در داخل و اطراف مزارع پرورش طيور محسوب مي شوند، چرا که دراين مزارع غذا ، آب و پناهگاه به راحتي قابل دسترس است. درصورت عدم اجراي يک برنامه کنترل، اين آفات مي توانند به ميزان بسيار زيادي به مواد غذايي آسيب رسانده و از آنها مصرف نمايند. جوندگان همچنين توانايي انتقال بيماري و انگل هاي خارجي را دارا مي باشند.
انتقال سالمونلا به وسيله جوندگان بيشتر از جنبه انتقال مکانيکي مطرح مي باشد. جوندگان مي توانند عفوني نشوند اما سالمونلا در روده هاي آنها ازدياد پيدا مي کنند. حتي موش صحرايي و خانگي ممکن است تلف شوند. آنها مي توانند به عنوان يک حامل ، باکتري را براي مدت زمان زيادي در خود حفظ نمايند. موشهاي نروژي (Rats Norwegina) معمول ترين موش صحرايي (Rat) است ، که دراطراف مزارع طيور يافت مي شود. آنها تقريبا همه نوع مواد غذايي مصرف مي نمايند و سعي بر مصرف مداوم دارند و معمولا پس از غروب آفتاب اين عمل را انجام مي دهند.
موش ها براساس عادت معمولي روزانه نيازمند مصرف آب هستند موشهاي صحرايي معمولا در سوراخ هاي زيرزميني و يا زير اسکلت ساختمان هستند، آنها قادرند که در چوب سوراخ ايجاد نمايند ودر زير تخته هاي نازک قفس هاي نگهداري وسايل ، تيرهاي چوبي و ساير خرده ريزها در داخل و خارج سالن هاي پرورش رخنه کرده و حتي مي توانند مسافتي بيش از ۵۰ متر را طي کنند. موش ها يکي از آفات در کناره هاي ساحلي دريا ( نقاط مرطوب ) است .
موش خانگي معمول ترين موشي است که در اطراف مزارع طيور ديده مي شود. آنها توانايي استفاده از همه نوع مواد غذايي را دارا مي باشند و سعي مي کنند که در طول روز غذاي مورد نياز را مصرف نمايند.
بيشترين تغذيه آنها در زمان طلوع خورشيد مي باشد.
موش هاي خانگي همانطور که به راحتي در زمين سوراخ حفر مي کنند درمکان هاي محدود نيز اين عمل را انجام مي دهند.
● دستيابي به مديريت جامع آفات
دستيابي به مديريت جامع آفات براي کنترل موش خانگي و صحرايي استفاده از راه هاي زيادي با روش هاي متفاوت را شامل مي شوند. دراغلب موارد استفاده همزمان بيش از يک روش معمول مي باشد. اين ترکيب روش ها باعث نتيجه بهتري براي کنترل جوندگان ، کاهش مصرف داروهاي ضد آفات و تقبل هزينه کمتر مي گردد.
چهار روش مديريتي که مي تواند براي دستيابي به کنترل جوندگان مورد استفاده قرار گيرد عبارتند از:
الف) محيطي،
ب) مکانيکي ،
ج) بيولوژيکي
د) شيميايي .
آينده نگري، يک رويه مهم درکنترل جوندگان محسوب مي گردد. بازرسي روزانه از نشانه هاي جوندگان تغيير مکان طعمه ودقت در مسايل بهداشتي براي کنترل جوندگان لازم است .
۱) کنترل محيطي
کنترل محيطي باعث کاهش زاد و ولد و رشد جوندگان مي شود. انتقال ( جابجايي ) تمامي منابع غذايي و آب و پناهگاهها به دورترين نقطه ممکن ( ازنظر دستيابي جوندگان) چه در داخل و چه در خارج سال پرورش.
انجام کارهاي لازم جهت از بين بردن محيط آرام جوندگان از طريق انتقال زباله ها، کندن علف و جمع آوري دانه ها و قرار دادن آشغال درظرف محکم .
۲) کنترل مکانيکي
صفحات چسبناک از روش هاي متداول براي کنترل جوندگان مي باشد، براي از بين بردن انفرادي جوندگان جمعيت هاي کوچک موش در صورتي که همراه با کنترل محيطي باشد مفيد به نظر مي آيد. همچنين روش هاي مکانيکي براي تشخيص اندازه جمعيت جوندگان و محل زندگي آنها بسيار مفيد هستند. نشانه هاي جوندگان مي تواند کمک مؤثري باشد. جلوگيري از ورود و پناه گرفتن آنها در سالن هاي طيور پرکردن درزها وشکاف و بستن سوراخها از راه هاي عملي مي باشد همچنين پوشانيدن راه هاي آب با صفحات مشبک در صورتيکه درخارج ساختمان به عرض کافي کنده و در داخل آن با سنگريزه سخت پر شود ورود به سالن را به حداقل ممکن خواهد رساند.
۳) کنترل بيولوژيکي
استفاده از گربه چشم اندازهاي متفاوتي است چرا که گربه نبايد سير باشد و به اندازه لازم غذا به او داده شود و مهم تر آنکه بايد تنها در محدوده مشخصي قرار گيرد. گربه ها براي کنترل جوندگاني که از خارج وارد مزرعه مي شوند مفيد هستند به ياد داشته باشيد که گربه ها مي توانند حامل سالمونلا و ساير عوامل بيماريزا و انگل ها باشند.
۴) کنترل شيميايي
استفاده از طعمه هاي ضد انعقاد بايد روزهاي متوالي مصرف شود تا باعث از بين رفتن جوندگان شود. اگر جونده اي طعمه را به حد کافي مصرف کند سپس چيز ديگري بخورد جونده تلف خواهد شد. تعداد روزهاي مشخصي که بايد يک جونده سم مصرف نمايد بستگي به نوع سم ضد انعقادي و اثر آن دارد. در بعضي مواد زمان لازم براي کشته شدن جونده بين ۲۱-۱۰ روز مي باشد که بر روي برچسب و توصيه کارخانه عمل مي شود. براي از بين بردن موفقيت آميز جونده بايد مدام ميزان زيادي طعمه تازه در دسترس جوندگان قرار داد تا در مصرف آنها فاصله اي ايجاد نشود. انواع چند گانه طعمه هاي ضد انعقادي خطري براي سلامتي انسان ندارد و به حيوانات نيز آسيبي وارد نمي نمايد.
● طعمه هاي غير ضد انعقادي
کوله کلسيفرول يک ترکيب ويتامين يک ترکيب ويتامين D است که در خانواده شيميايي استرول قرار داشته و به عنوان يک جونده کش با دز متفاوت مورد مصرف قرار مي گيرد. روش فعاليت آن کلسيفيکاسيون (رسوب کلسيم ) در سيستم گردش خون ، ايجاد هيپر کلسيما و حمله قلبي ميباشد. از سويي ديگر ضد انعقادي ها با دخالت برعدم لخته شدن و خونريزي داخلي موجب مرگ مي گردند.
مصرف يکبار از جونده کش هاي تک دز ضد انعقاد باعث مرگ جونده مي شوند. اگرچه درعمل جوندگان که مداوما ازآن مصرف نموده مي توانند بيشتراز يک دز کشنده مصرف کنند و به ندرت سالم بمانند نکته ديگر اينکه اين سموم براي سگ ها نيز مضر مي باشد. دز قوي جونده کش ها براي يک حمله سريع جمعيتي غيرقابل کنترل بسيار مفيد است و مرگ در اثر مصرف ترکيبات روي (ZN) دريک روز و يا برومتالين در ۲ تا ۳ روز توصيه مي شود. هرچند که نگهداري طعمه تازه تا چندين روز بعد و تا زماني که همه نشانه هاي تغذيه متوقف گردد ضروري به نظر مي رسد. اما نکته مهم اين است که جونده کش قوي نبايد بيش از دو بار درسال مورد مصرف قرار گيرند و ترجيحا يکبار و آن هم در زماني که ميزان مصرف طعمه افزايش يابد استفاده از آن مفيد به نظر مي رسد.
● انواع جونده کش ها
براي کنترل موشهاي صحرايي نروژي روش ضدعفوني متداول تر از استفاده از توري يا روپوش و يا ضد عفوني کلي براي کنترل موشها و موشهاي صحرايي درغذا ، وسايل و کل ساختمان مي باشد. ضدعفوني بايد توسط فرد ماهر بکار رود و پخش پودرهاي سم براي موشهاي صحرايي انجام مي گيرد به طوري که پاهاي آنها آلوده شده وطي مدت زمان کمي آنها را از بين مي برد.
مزاياي پودرهاي خرد شده
۱) تأثيرگذاري قوي پودرها درجاهايي که غذا فراوان در دسترس است.
۲) به صورت همه گير مورد استفاده قرار مي گيرد.
۳) جلوگيري از گسترش نسل .
از سموم پودري نبايد درمکان هايي که نزديک سکونت انسان ها است استفاده نمود و در پايان بايد مکان استفاده از پودر را تميز کرده و باقيمانده را از بين برد. طعمه ها را مي توان به صورت آماده تهيه نمود ويا آنها را جداگانه خريداري و با هم با توجه به راهنما و برچسب آنها مخلوط نمود. شکر، روغن هاي گياهي با کيفيت مطلوب و چربي هاي حيواني فاسد نشده عواملي هستند که براي آماده کردن طعمه از آنها استفاده مي شود.
ماده طعمه در صورتي که مشابه با رژيم غذايي جوندگان باشد بهتر پذيرفته مي شود.
براي قبول شدن طعمه اصلي قبل از اينکه طعمه مسموم بکار برده شود اغلب دو الي سه شب غذاي معمولي گذاشته مي شود، بعضي مواقع يک روز تأخير در بکار بردن طعمه سمي بعد از برداشتن يا مصرف طعمه غير سمي گرسنگي و اشتهاي موش هاي صحرايي را جهت مصرف طعمه سمي افزايش مي دهد. طعمه ها بايد در مسير حرکت موش ها و بصورت پوشيده قرار گيرد که هنگام تغذيه احساس امنيت ايجاد گردد. از تله هاي طعمه نيز مي توان به عنوان پوشش استفاده نمود. تله بايد به اندازه کافي بزرگ بوده تا بتواند جونده را در يک زمان جا دهد و حداقل از دوطرف باز باشد ودراين موارد تله بايد بصورت معمول بازديد شود تا هميشه طعمه تازه در دسترس باشد.
● اقدامات بهداشتي محيطي
برداشتن روزانه لاشه هاي طيور، تخم مرغ هاي شکسته و آب وغذاي ريخته شده ، گياهان و علف هاي هرز براساس يک برنامه منظم، انتقال تخته هاي چوب و وسايل و ابزار و ساير وسايلي که جانوران درآن مستقر مي شوند.
● اقدامات مکانيکي
پرکردن خلل و فرج و سوراخ ها تا حد امکان ، پوشاندن گذرهاي آب با پوشش هاي مشبک، بنا کردن پوشش سنگي (شني ) دراطراف سالن ، استفاده از تله و صفحات چسبناک که براي تخمين ميزان جمعيت موش و گرفتن جوندگان اتفاقي و يا تعداد کمي موش مؤثر مي باشد.
● بيولوژيکي
گربه پيشنهاد نمي شود براي اين که آنها مي توانند حامل عامل بيماري زا همچون سالمونلا و انگل ها باشد.
● شيميايي
انتخاب جونده کش ها، سموم چند دزي براي جوندگان معمولا مطمئن تر و مؤثرتر از انواع تک دز مي باشد.
▪ ترکيبات :
سموم به صورت هاي بلوک هاي (آجر)، پلت ، پودرهاي ترکيبي و آزاد در بازار وجود دارد. مخلوط ها (concentrate) مي تواند با غذا و آب مخلوط شود.
ريختن پودر در شکافها درجايي که مواد غذايي زيادي وجود دارد مؤثر مي باشد.
● جونده کش ها با دز چند گانه
ضد انعقادي ها (کوله کليسفرول) بايد روزهاي متوالي دريک مسير مشخص مورد استفاده قرار گيرند تا باعث کشتن جوندگان شوند.
● جونده کش هاي تک دز
ضد انعقادي هاي نيازمند تنها يک بار مصرف هستند اين داروها خطرناک بوده خصوصا مي تواند باعث از بين رفتن سگ گردد. جونده کش هاي تک دز قوي شامل املاح روي و برومتالين مي باشد و زماني مؤثر هستند که براي ايجاد اثر سريع بر جمعيتي غيرقابل کنترل از جوندگان مصرف گردد. درصورت استفاده از يک يا دوبار در سال از اين سموم، جمعيت جوندگان بحد قابل رضايتي کنترل خواهد شد.
با بررسي روزانه از فعاليت جوندگان ، مصرف شدن طعمه گذارده شده و بالاخره اقدامات بهداشتي و زيست محيطي به کنترل جوندگان در مزرعه کمک مي نمايد.

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

اصلاح نباتات : اهلي نمودن گياهان يکي از مهمترين وقايع کشاورزي در دنياي جديد است. هدفهاي کلي اصلاح نباتات افزايش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کيفيت مح ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

سوسک کک مانند Phyllotreta spp سوسک هاي بالغ به مزارع تازه جوانه زده کلزاي بهاره حمله کرده و از گياهان کوچک تغذيه مي کنند. شدت خسارت خصوصا در هواي گرم ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

سن گندم - سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

دانلود نسخه PDF - مديريت جامع آفات