up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مديريت استرس PDF
QR code - مديريت استرس

مديريت استرس

مديريت استرس؛ يکي از مولفه هاي بهداشت روان

بهداشت رواني واژه اي است که هر بار با شنيدن آن بيش از هر چيز ياد سلامت روحي و رواني مي افتيم. شايد انسان دوره معاصر بيش از هر چيز ديگر به واسطه پيشرفت فناوري و پديدار شدن جلوه هاي متنوع زندگي مدرن به سلامت رواني نياز داشته باشد. بديهي است نوع نگرش و باورهاي آدمي درباره زندگي و محيط پيرامون، برقراري ارتباط مناسب با جامعه، حل تضادها و دستيابي به خواسته هاي شخصي به شيوه اي منطقي، مناسب و عادلانه تنها چند مولفه از مولفه هاي بهداشت رواني است و به سلامت جسمي فرد نيز کمک مي کند.
بررسي بهداشت روان وقتي بيشتر اهميت پيدا مي کند که در خبرها مي خوانيم: «محققان مي گويند استرس خطر مرگ را تا ۵ برابر افزايش مي دهد.» و در اين مقوله بسيار مهم که تمامي ابعاد آن بر زندگي انسان سايه انداخته است، موضوعات و مصاديق بي شماري را مي توان ذکر کرد. هدف ما نه پرداختن به تمامي اين وجوه، بلکه معرفي ابتدايي ترين پايه هاي آن است تا خانواده هاي ايراني هر چه بيشتر نسبت به اين مسئله حساس شده و آن را مورد توجه قرار دهند.
دکتر شهربانو قهاري روان شناس و عضو انستيتو روان پزشکي تهران در تعريف بهداشت رواني به خراسان چنين مي گويد: تعاريف متعددي از بهداشت رواني ارائه شده، اما آن چه در تمام آن ها مشترک است اين است که بهره مندي از سلامت ذهن و انديشه و فکر، سازگاري با محيط، کنار آمدن با استرس ها و فشارهاي محيطي، ارتباط سالم با ديگران از مهم ترين مولفه هاي بهداشت رواني است.هم چنين گفته مي شود که بهداشت رواني باعث مي شود فرد تصوير درست از خود داشته باشد، احساس عزت نفس و خود ارزشمندي کند. فرد بايد نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و از آن ها براي حل مشکلات خود استفاده کند و از طرفي با ديگران رفتار ثابت و در خوري داشته باشد و بتواند از مکانيزم هاي دفاعي پخته تري استفاده کند و توان غلبه بر استرس، اضطراب، نگراني و افسردگي را با استفاده از مکانيزم هاي سالم داشته باشد.
مديريت استرس، مديريت خشم، فرو نشاندن هيجانات، پيش بيني و دورانديشي مي تواند به فرد کمک کند سلامت رواني بهتري داشته باشد در حالي که همه چيز را سياه يا سفيد ديدن، آدم ها را به خوب و بد تقسيم کردن، واکنش شديد به هيجانات، اقدام به اعمال ناموجه در توجيه رفتار ديگران سلامت روان را تهديد مي کند.به عنوان مثال در حوزه خشم، سلامت رواني افراد قابل ارزيابي است. بعضي افراد به هنگام خشم به پرخاشگري رو مي آورند، عده ديگري پرخاشگري منفعل دارند يعني به قهر و اخم و اين قبيل کارها رو مي آورند، عده اي هم خشم را فرو مي خورند و به خودشان صدمه مي زنند در صورتي که يک فرد سالم مي تواند خشم خود را در قالب کلمات به شيوه اي سالم بيان کند و ديگران را از آن چه باعث خشمش شده، آگاه کند.واقعيت اين است که امروز بيش از هر زمان ديگري نقش سلامت روان در تمامي امور زندگي و نداشتن آن در به وجود آمدن ناهنجاري ها، معضلات و چالش ها آشکار شده است.
يافته هاي به دست آمده از يک پژوهش نشان داد که بين سلامت رواني، پرخاشگري، تيپ شخصيتي و عادات رانندگي رابطه معناداري وجود دارد. به نوشته ايسنا محققان ايراني دريافته اند که متغيرهاي پرخاشگري و سلامت روان مي تواند پيش بيني خوبي براي رفتار خطرناک بعضي رانندگان باشد؛ بنابراين مي توان هنگام اخذ گواهينامه رانندگي، تمديد آن و حتي در فواصل زماني منظم ارزيابي هاي روان شناختي از رانندگان انجام داد و رانندگان پرخطر را که نيازمند آموزش يا مشاوره هستند تحت پوشش قرار داد. توجه به اين امر مي تواند در کاهش تصادفات و رانندگي هاي پرخطر که هم اکنون نگراني بسياري در جامعه برانگيخته بسيار موثر باشد.
هم چنين والدين مي توانند با يک سري تمهيدات سلامت رواني فرزندان شان را تضمين کنند؛ چنان که محققان انگليسي تاکيد کرده اند که براي حفظ سلامت کودکان آن ها را از تماشاي تلويزيون منع کنيد زيرا تماشاي تلويزيون نه فقط با طيف وسيعي از بيماري هاي جسمي شامل چاقي و بيماري هاي قلبي در ارتباط است بلکه سلامت رواني آن ها را به مخاطره مي اندازد. به نوشته ايسنا محققان انگليسي مي گويند برخي کودکان در طول روز ۵ ۷ ساعت در مقابل تلويزيون مي نشينند در صورتي که به دليل رشد و نمو سريع مغز خردسالان نبايد تلويزيون ببينند و از سن ۳ تا ۱۲ سالگي نيز کودکان بايد به طور محدود و فقط يک ساعت در روز تلويزيون تماشا کنند. آن ها هشدار مي دهند که تماشاي بيش از ۵ ۱ ساعت تلويزيون به مغز کودکان آسيب هاي جبران ناپذيري مي زند.
دکتر قهاري درباره ميزان اطلاعات مردم نسبت به مسائل بهداشت روان مي گويد: خوشبختانه اطلاعات عمومي نسبت به اين مسائل نسبت به چند دهه قبل افزايش چشمگيري پيدا کرده است اما هنوز تا رسيدن به نقطه ايده آل فاصله زيادي داريم.رفاه نسبي و وضعيت اقتصادي با ثبات نقش مهمي در جامعه اي دارد که تلاش مي کند سلامت روان را در اولويت قرار دهد. به هر حال خانواده ها بايد آگاهي خود را نسبت به مسائل و بيماري هاي رواني افزايش دهند و فشار رواني که باعث افت عملکرد فردي و اجتماعي مي شود را جدي بگيرند و در مراجعه به روان پزشک کمک بطلبند. افسردگي، اضطراب، خشم و ناتواني در کنترل هيجانات، اگر طولاني مدت باشد و تاثير منفي روي زندگي فردي و اجتماعي بگذارد، در بعضي افراد با ويژگي هاي شخصيتي خاص مي تواند مشکل ساز شود و درمان نکردن آن مي تواند وضعيت را وخيم تر کند.

استرس پاسخ بدن براي دفاع از خود است. اين طبيعت بدن در فوريت ها مانند کنار رفتن از سر راه ماشيني که بسرعت نزديک مي شود ، خوب است اما اگر به مدت طولاني ...

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

مقدمه لازم نيست . اين تيتر ، خودش گوياست . به جاي مقدمه ، فقط از دوستان محجوب اين صفحه قول مي گيريم که هنگام اجراي اين دستورالعمل ها ، با يکي دو شکست ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

بيشتر نوجوانان در سال هاي درس و مدرسه، اضطراب امتحان را تجربه مي کنند. در اين شرايط، فشار غيرمنطقي والدين هم مي تواند با تشديد اضطراب نوجوان، او را در ...

آيا شما از آن دسته پزشکاني هستيد که مرتبا ميان مديريت حرفه تان، خانواده تان و خودتان سرگردانيد و دچار چالش مي شويد و همين امر شما را دچار استرس مي کند ...

دانلود نسخه PDF - مديريت استرس