up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله مخملک PDF
QR code - مخملک

مخملک

مقدمه
مخملک بيماري است عفوني و مسري که در دوره کودکي (بين 3 تا 7 سالگي) سني سنين کودکستاني فراوانتر ديده مي‌شود. در فصول سرما فرانتر و شديدتر ظاهر مي‌شود. ميکروب اين بيماري استرپتوکوک بتا هموليزيA مي‌باشد.
راه سرايت
سرايت مخملک اغلب بوسيله تماس با بيماران حاصل مي‌گردد و کمتر ديده مي‌شود که کسي بطور غير مستقيم يعني از راه خوردن شير و مواد غذائي آلوده يا تماس با اشيا آلوده به اين مرض دچار شود. ميکروب مخملک در ترشحات حلق و بيني وجود دارد در اثر تماس افراد سالم با بيماران قطرات بزاق و خلط در اثر حرف‌زدن ، سرفه و عطسه پخش و باعث آلودگي مي‌شود. ناخوشي مخملک يک روز قبل از شروع و در تمام دوران استقرار مسري است حتي بعضي اوقات افراد نجات يافته از مخملک در عين سلامتي ناقل ميکروب هستند. کشت ترشح گلوي بيماران اين مطلب را نشان داده است. ولي هر قدر از شروع ناخوشي بگذرد خطر سرايت آن کمتر مي‌شود. هر گاه سير مرض بدون درمان بگذرد در 4 هفته اول بيماري قابل سرايت مي‌باشد ولي اگر بيماران مخملکي را با روش‌هاي جديد معالجه نمايند ناخوش در عرض دو روز بهبود و سرايت آن بزودي موقوف و ميکروب آن نابود مي‌گردد. مخملک ايمني کامل ايجاد نمي‌کند.
علايم مخملک
در صورت ديدن گلو درد و قرمزي پوست بايد به مخملک مشکوک شد دوره پنهاني مخملک سه تا پنج روز است ولي در مخملک‌هاي شديد اين دوره کوتاهتر بوده و به يک روز مي‌رسد. در ابتداي شروع بيماري با علائم همراه تب و لرز و گلو درد و استفراغ مي‌باشد در ابتداي ناخوشي امکان لرزهاي پي‌در‌پي بسيار است. از بدو شروع تب شديد بوده و به چهل درجه و بالاتر مي‌رسد ضمنا ضربه‌هاي نبض سريع و پوست خشک و سوزان مي‌باشد. گلودرد يکي از نشانه‌هاي مهم مخملک است يک روز تا دو روز بعد از شروع بيماري گلو کاملا قرمز و دردناک است و بلع دشوار مي‌شود. و روي زبان باردار بوده نوک و اطراف و زير آن قرمز است.
يک تا دو روز بعد از شروع بيماري گلگونه‌ها از ريشه اندامها ظاهر شده و در تمام بدن پخش مي‌شوند. دانه‌هاي مخملکي معمولا تمام پوست را فرا گرفته و آنرا به صورت قرمز تندي (شرابي رنگ) درمي‌آورد قرمزي پوست با فشار دست از بين مي‌رود دوباره بر مي‌گردد. اغلب در روي پوست نقاط کوچک برآورده‌ اي ديده مي‌شود که زبري خاصي به پوست مي‌دهد. قرمزي پوست با لکه‌هاي مخملکي در چين مفاصل مخصوص آرنج به شکل خطوط خونريزي موازي بوده و با فشار دست از بين نمي‌رود و دانه‌هاي مخملکي در صورت وضع مخصوص دارد: دو لب ، بيني و چانه و چشم گلگونه ديده نمي‌شود. در بدن بعضي از کودکان پس از برآمدگي گلگونه‌ها خارش شديدي بوجود مي‌آيد. گلگونه‌هاي مخملکي 2 تا 5 روز طول مي‌کشد و سپس برطرف مي‌گردد. گلو‌درد تمام مدت بيماري قرمز و دردناک است.
بار زبان بطور مخصوص در مخملک پاک مي‌شود و يکي از مشخصات بيماري را تشکيل مي‌دهد. پوست‌ريزي مخملک از هشتمين روز بيماري تا 3 هفته ادامه دارد. هرچه گلگونه‌هاي مخملک شديدتر باشد پوست ريزي واضحتر مي‌باشد پوست‌ريزي در دست و پا به شکل فلسي و قطعات درشت و گاهي به شکل انگشت و دستکش است و در قسمت صورت و بدن ريز ريز و آردي شکل است. در جريان مخملک ممکن است موي سر و بدن هم بريزد و مدتي بعد مجددا برويد. گاهي اوقات مخملک سبک بوده و زماني بسيار شديد است. انواع سخت مخملک در اثر خونريزي جلدي يا عوارض ريوي و قلبي سبب مرگ مي‌شود. در افراد ضعيف مخملک به صورت شديدتري بروز مي‌کند.
افراد مساعد به ابتلا مخملک
مخملک بعد از سوختگي ، زخمهاي پوست ، اعمال جراحي و زايمان هم مشاهده مي‌گردد. مخملک در کودکان شيرخوار نادر است اگر شيرخواران به مخملک مبتلا گردند پوست‌ريزي خيلي سبکتر خواهد بود. ممکن است مخملک با بيماريهاي ديگري مانند ديفتري و سياه سرفه و آبله مرغان توام شود بهمين جهت بهتر است بيماران مخملکي در منزل بستري گردند تا از آلودگيهاي همراه يا بعدي در امان بمانند. بايد دانست که مخملک عوارض بي‌شماري دارد اگر به درمان عاجل آن اقدام نشود عوارض کليوي ، گوشي ، ريوي ، چرکي ، مفصلي و غيره به بار مي‌آورد. اشکال خفيف مخملک گاهي باعث اشتباه مي‌شود البته در اين صورت خطر سرايت آن زيادتر است زيرا ممکن است دانش‌آموزي به نوع سبک آن مبتلا باشد و از آمدن به آموزشگاه خودداري نکند در نتيجه بيماري را به رفقاي خود منتقل سازد. بنابراين در مواقعي که کودکان از گلو درد مختصر ، قرمزي پوست و غيره شکايت دارند بايد به دقت مورد آزمايش قرار بگيرند. قبل از فرستادن کودک به آموزشگاه خارج گردند و در منزل تحت درمان و تعقيب قرار بگيرند. قبل از فرستادن کودک به آموزشگاه بهتر است از ترشح گلوي وي کشت داده اگر دو کشت متوالي به فاصله يک روز ميکروب مولد مخملک وجود نداشته باشد امکان ورود به آموزشگاه زودتر از موعد مقرر وجود دارد.
پيشگيري
بيماران مخملکي بايد در اطاق مجزائي بستري شوند تا مدتي که کشت گلوي آنها منفي نشده است از ورود به آموزشگاه مصنوع باشند‌، اشيا و لوازم آلوده بيمار را بايد ضد عفوني نمايند. تجويز بعضي داروها به اطرافيان بيمار از انتشار بيماري جلوگيري مي‌کند، مراقبت حاملين سالم ميکروب براي از بين بردن انتشار بيماري مفيد است.
* ممکن است عفونت استرپتوکوکي بدون بروز گلگونه‌ها باشد (هامل مرض اغلب در گلو و بيني جاي‌گيري مي‌شود).
* پاستوريزه کردن و بخصوص جوشاندن شير قبل مصرف آن
* جلوگيري از تهيه و توزيع مواد غذائي توسط بيماران مخملکي يا افرادي که به گلودرد مخملکي دچار هستند.
* ممانعت از فروش شير گاوهائي که دمل پستان دارند.
* پيشگيري از مخملک به وسيله مواد شيميايي مانند پني سيلين نيز ميسر است.
تکرار عفونتهاي استرپتوکوکي ممکن است سبب روماتيسم مفصلي حاد و کره و عوارض قلبي گردد بنابراين جلوگيري دقيق آنها بسيار مفيد خواهد بود. اين پيشگيري اهميت خاصي دارد و از تعداد مبتلايان به روماتيسم مي‌کاهد. در خانواده هاي حساس به روماتيسم بهتر است کليه افراد خانواده تحت کنترل دقيق ، درمان پيش گيري لازم قرار بگيرند:
1. براي پيشگيري کامل مخملک بايد از انتشار استرپتوکوک و استقرار آن در گلوي افراد جلوگيري کرد.
2. اعلام رعايت اين بيماري به مرکز بهداشت استان اجباري است.
3. امتحان دقيق گلوي مبتلايان به گلودردها از نظر انتشار مرض بسيار مفيد است. مجزا کردن و مراقبت بيمار بعد از پيدايش نشانه‌هاي بيماري ولي 48 ساعت بعد از بکار بردن پني سيلين سرايت گلو درد مخملکي و يا خود مخملک ناچيز مي‌گردد. براي تداوي کامل بيماران استعمال 10 روز پني سيلين با يک تزريق پني سيلين G ( يک ميليون و دويست هزار واحد) ضرورت دارد.
4. گندزدايي گلو و وسايل بکار رفته بيماران در جلوگيري مخملک ثمر بخش مي‌باشد.
5. گندزدائي نهائي ، نظافت کامل و آفتاب دادن اطاق وسايل و لوازم بيماران
6. درمان اختصاري مرض به وسيله پني سيلين که به سرعت مي‌تواند آلودگي را عقيم سازد.
مخملک قرنطينه و اقدامات بين المللي ندارد.

مخملک بيماريي است عفوني و مسري که در دوره کودکي ( بين ۳ تا هفت سالگي ) يعني سنين کودکستاني فراوانتر ديده مي شود . در فصول سرما فراوانتر و شديدتر ظاهر ...

● گوش گوشهاي ما مسئول دو حس حياتي اما کاملا متفاوت هستند: شنوايي و تعادل. صداهاي تشخيص داده شده از طريق گوشها، اطلاعات اساسي را درباره محيط خارجي به م ...

بسياري از خانم هاي ايراني هنگام مراجعه به مطب هاي پوست و مو از ريزش مژه ها و کم پشت شدن آنها شاکي هستند. فرم مژه ها و ميزان پرپشتي و طول آنها موضوعي ا ...

گلومرونفريت گلومرولونفريت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ گلومرول‌ها (فيلترهاي‌ کوچک‌ و گردي‌ که‌ در کليه‌ها وجود دارند). آسيب‌ به‌ گلومرول‌ها باعث‌ مي‌شود که ...

دانلود نسخه PDF - مخملک