up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مثبت انديش PDF
QR code - مثبت انديش

مثبت انديش

تاثير مثبت انديشي در تغذيه مادران

مادران مثبت انديش غذاي سالم تري به کودکان مي دهند
▪ پژوهشگران نروژي اعلام کرده اند: مادران افسرده، منفي نگر، عصبي و نيز مادراني که اعتماد به نفس کافي ندارند بيش از ساير مادران به کودکان خود غذاهاي ناسالم از قبيل شيريني ها و غذاهاي چرب مي دهند. محققان نروژي با بررسي روي حدود ۲۸ هزار مادر و رژيم غذايي کودکان آنها دريافتند، مادران منفي نگر، عصبي و کم اعتماد به نفس به سرعت در مقابل کودکان خود تسليم مي شوند و کمتر کودکان خود را از خوردن غذاهاي ناسالم منع مي کنند.
● چگونه مثبت انديش باشيم ؟
افکار از چنان قدرتي برخوردارند که مي توانند سازنده يا ويرانگر باشند، بنابر اين بايد به خود و فرزندانمان بياموزيم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنيم تا در زندگي به موفقيت ها و کاميابي هاي بزرگي دست يابيم.
همانطور که گفته شد افکار از چنان قدرتي برخوردارند که مي توانند سازنده يا ويرانگر باشند، بنابر اين بايد به خود و فرزندانمان بياموزيم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنيم تا در زندگي به موفقيت ها و کاميابي هاي بزرگي دست يابيم.
۱) نسبت به خودمان احساس خوبي داشته باشيم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانيم.
۲) ليستي از صفات مثبت خود تهيه کنيم و راه هاي تقويت آنها را بيابيم و تجربه کنيم.
۳) ليستي از افکار منفي خود در طي روز تهيه و سعي کنيم براي هر فکر منفي يک فکر مثبت معادل بيابيم تا به کمک آن بتوانيم با افکار منفي مقابله کنيم.
۴) سعي کنيم در گفتار و برخوردهاي روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنيم، مثلاً در ملاقات با ديگران بجاي استفاده از کلمه «خسته نباشيد» که داراي بار منفي و القاي حس خستگي است، بگوييم «خدا قوت»، «شاد باشيد» و يا «پر انرژي باشيد»
۵) افکار خود را متوجه خوبي ها و جنبه هاي مثبت زندگي کنيم تا به مرور مثبت نگر شويم.
۶) با خوش بيني سعي کنيم، دستوراتي به ذهن خود بدهيم که انديشه هاي جديد مثبت شکل گيرند.
۷) هر روز صبح که از خواب بر مي خيزيم با نگاه کردن به منظره ي يک تابلوي نقاشي زيبا و يا اسما ء الله روز خود را با نشاط و خوش بيني آغاز کنيم.
۸) از افراد منفي نگر يا موقعيت هايي که باعث ايجاد افکار ناخوشايند و منفي مي شوند دوري و يا سعي کنيم کمتر با آنها برخورد داشته باشيم.
۹) به مشکلات به عنوان محکي براي ارزيابي توانايي هاي خود نگاه کنيم و هرگز نتيجه ي بدي را پيش بيني نکنيم، زيرا مشکلات فقط به اندازه اي مهم هستند که ما آنها را مهم مي پنداريم.
۱۰) به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتني گذشته ي خود فکرکرده و سعي کنيم آنها را تکرار نماييم.
۱۱) از ترديد و دودلي دوري کرده و کارها را با جديّت دنبال کنيم.
۱۲) به نداي منفي دروني خود و تلقين هاي مخرب و نگران کننده ي ديگران بي توجه باشيم و سعي کنيم عکس آنها را انجام دهيم.
۱۳) به قدرت بي کران خداوند ايمان داشته باشيم و با خود تکرار کنيم که من لياقت بهترين ها را دارم و با لطف خداي بزرگ به آنها خواهم رسيد.
۱۴) از ميان اهداف خود هدفي را انتخاب کنيم که اميد بيشتري به موفقيت آن داريم و در تلاش براي تحقق آن، به فکر تأييد يا تکذيب ديگران نباشيم.
۱۵) در توصيف احوال و زندگي خود از کلمات مثبت استفاده کنيم.
۱۶) در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از کلمات مثبت و روحيه بخش استفاده کنيم (فلاني شخص بسيار شريف و بزرگواري است.)
۱۷) از چشم و هم چشمي و حسادت که باعث ايجاد افکار منفي مي شود دوري و سعي کنيم روش زندگي خود را خودمان انتخاب کنيم.
۱۸) هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنيم و بدانيم که در سايه ي سعي و تلاش به آنچه بخواهيم مي رسيم.
۱۹) قدر لحظات زندگي را بدانيم و از آنها به خوبي استفاده کنيم، زيرا هرگز تکرار نخواهد شد.
۲۰) براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد اقدام کنيم و مطمئن باشيم که مي توانيم آنها را از بين ببريم.
۲۱) از خود انتظار بيش از حد نداشته باشيم و خود را همه فن حريف ندانيم، به عبارت ديگر از کمال گرايي مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتواني مي شود خودداري کنيم.
۲۲) خود را از قيد و بندهاي آزاردهنده رها ساخته و ساده زندگي کنيم تا فکر و خيال آسوده اي داشته باشيم.
۲۳) از انزوا و گوشه گيري که باعث ايجاد افکار منفي مي شود دوري کرده و اوقات خود را در جمع خانواده، فاميل و دوستان سپري کنيم.
۲۴) هر وقت احساس کرديم که افکار منفي سراغمان آمده است، وضعيت خود را تغيير دهيم و به کاري سرگرم شويم.
۲۵) ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفي به سراغمان بيايد، تا خسته نشده ايم به رختخواب نرويم.
۲۶) هرگز به هيچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنيم.
۲۷) اعتماد به نفس خود را در هر شرايطي حفظ کنيم و هرگز به ديگران اجازه ندهيم که آن را متزلزل کنند. بايد متوجه باشيم که اعتماد به نفس کليد خلق تفکر مثبت است.
۲۸) خنديدن را فراموش نکنيم. خنديدن باعث مي شود تا افکار ناراحت کننده و منفي جاي خود را به افکار مثبت و شاد بدهند.
اجراي راهکارهاي تقويت مثبت هيچ هزينه اي ندارند و به سن و سال افراد نيز مربوط نمي شوند. فقط بايد اين شعار را فراموش نکنيم:
« اگر افکارمان را کنترل کنيم، زندگي مان متحول مي شود »
بنابراين اجراي راهکارها را از همين حالا شروع کنيم و آن را به فردا موکول نکنيم، زيرا ممکن است فردا هرگز نيايد.

● توصيه هاي عمومي در انتخاب و مصرف کانديشنر توصيه هاي ارائه شده در زير براي انتخاب يک حالت دهنده و يا کانديشنر مناسب مي تواند مفيد باشد . که عبارتند ا ...

سخن از حسين(ع) و قيام او نامكرر است، هر چند تشنه از ره رسيده را سيراب كند. غبار زمان را كنار مي زنيم تا ببينيم حسين كه بود و چه كرد.حادثه عاشورا مختص ...

۱) کتاب و سنت بدون ترديد کتاب و سنت دو منبع اساسي انديشه ي اسلامي هستند و انديشه ي اسلامي چون از اين دو منبع خدايي برخاسته است، خصلت اسلامي بودن را به ...

در زبان فارسي دورانديشي دو مفهوم تشخيص و تصميم را در برداشته و معادل مناسبي براي کلمه انگليسي Technology Foresight مي باشد. تعريف جامعي که در اين زمين ...

اگرچه واژه عربي منطق معادل واژه Logic است اما براي فلسفه زبان، واژه اي وجود ندارد. با توجه به اين نکته فيلسوفان سعي داشتند مسائل مربوط به فلسفه زبان ر ...

زندگي شما مي‌تواند به زيبايي روياهايتان باشد. فقط بايد باور داشته باشيد که مي‌توانيد کارهاي ساده‌اي انجام دهيد. در زير ليستي از کارهايي که مي‌توانيد ب ...

بيشتر نوجوانان در سال هاي درس و مدرسه، اضطراب امتحان را تجربه مي کنند. در اين شرايط، فشار غيرمنطقي والدين هم مي تواند با تشديد اضطراب نوجوان، او را در ...

همه ي ما روزانه بارها و بارها شاهد گفتگوهايي هستيم که در ذهن مان صورت مي گيرد و مخاطب آن خودمان هستيم. آيا تا به حال به اين مکالمات دروني توجه کرده اي ...

دانلود نسخه PDF - مثبت انديش