up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله مايکل کوک PDF
QR code - مايکل کوک

مايکل کوک

مايکل کوک و تاليفات وي در حوزه اسلامي

مايکل کوک سال ۱۹۴۰ در انگلستان متولد شد.وي داراي تابعيت آمريکايي انگليسي است و تحصيلات خود را از ۱۹۵۹ ميلادي تا ۱۹۶۳ در انگلستان، دانشگاه کمبريج پي گرفت.کوک دو سال به فراگيري تاريخ انگلستان و اروپا پرداخت و دو سال هم زبان ترکي اسلامبولي و فارسي آموخت و آنگاه،به مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي(soas)دانشگاه لندن رفت و با راهنکايي برنارد لوئيس کارشناسي ارشدش را با پژوهش و نگارش درباره تاريخ جمعيت عثماني در سده هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي به انجام رساند و تا ۱۹۸۶ که براي تدريس به آمريکا رفت،در همان مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي لندن پيوسته درباره تاريخ اجتماعي اسلام به پژوهش پرداخت.هنگامي که کوک سرگرم پژوهش بود،دانش مرسوم تاريخ،در واقع اقتصادي بود و تاريخ اجتماعي با روشهاي دقيق پي گيري مي شد.از آن پس،دانش مرسوم و باب آنروز دگرگوني يافته است و کوک دلبستگيهاي فراواني پيدا کرد.بيشترين چيزي که کوک نشر داده است و بدان پرداخته است،تمدن اسلامي و نقشي است که ارزشهاي اخلاقي اجتماعي ديني در آن روند داشته است.
● تحصيلات دانشگاهي
دانشکده کينگز،دانشگاه کمبريج ۱۹۶۳ ۱۹۵۹: تاريخ ۱۹۶۳ ۱۹۶۱: شرق شناسي،مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي لندن،۱۹۶۶ ۱۹۶۳: کارشناسي ارشد زير نظر پروفسور برنارد لوئيس.
● افتخارات علمي
In ۲۰۰۱ he was chosen to be a member of the American Philosophical Society.
In ۲۰۰۲ he received the prestigious $۱.۵ million Distinguished Achievement Award from the Mellon Foundation for significant contribution to humanities research.
In ۲۰۰۴ he was chosen to be a member of the American Academy of Arts and Sciences.
In ۲۰۰۶ he won Howard T. Behrman Award for Distinguished Achievement in the Humanities at Princeton.
In ۲۰۰۸ he won Farabi Award in the Humanities and Islamic Studies.
عضو انجمن آمريکائي فلسفه،۲۰۰۱
برنده جايزه ويژه بنياد ملون،۲۰۰۲
عضو فرهنگستان آمريکايي هنر و علوم۲۰۰۴
برنده جايزه هاي آلبرت حوراني(انجمن مطالعات خاورميانه اي آمريکاي شمالي در سال ۲۰۰۱
برنده جايزه انجمن دوستي کويت بريتانيا در سال ۲۰۰۲
تقدير درجشنواره بين المللي فارابي(۱۳۸۶ه.ش)
● سمت ها و مشاغل
مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي لندنsoas ،۱۹۸۴ ۱۹۶۳
مربي تاريخ اقتصادي با توجه به خاورميانه،۱۹۸۶ ۱۹۸۴
استاد يار تاريخ خاور نزديک و ميانه،دانشکده کلولانداي.داج،دانشگاه پرينستون آمريکا،۱۹۸۶ تا کنون،استاد مطالعات خاور نزديک.
● کتابها و نوشته ها
مايکل کوک که در حوزه تحقيق و پژوهش در اسلام و حوزه تمدن اسلامي شهرتي بسزا دارد و يکبار هم جايزه سال بهترين آثار در زمينه علوم انساني را در امريکا نصيب خويش کرده است.وي تاکنون چندين کتاب و دهها مقاله در حوزه هاي مختلف اسلام شناسي نگاشته ،که به آنها اشاره مي گردد.
▪ کتاب امر به معروف و نهي از منکر با عنوان انگليسي
Micheal Cook,Commanding right and forbidding wrong in Islamic thought. Cambridge University Press,۲۰۰۲,reprinted ۲۰۰۲
شده است، در نوع خود بزرگترين اثر فقهي – تاريخي است که تاکنون يک شرق شناس در يک موضوع فقهي مشخص نگاشته و با تتبعي گسترده اين مبحث را از ديدگاه مذاهب و گرايش هاي مختلف اسلامي و بر اساس متون شناخته شده مورد بررسي قرار داده است.
ناشر کتاب بنياد پژوهش هاي اسلامي وابسته به بنياد آستان قدس رضوي است که اين کتاب را در حجم ۱۱۰۰ صفحه و در دو مجلد در مهرماه ۱۳۸۴ عرضه کرده و خدمت قابل تقديري در شناخت فرهنگ و انديشه اسلامي انجام داده است.
البته دفتر اول اين کتاب توسط نشر نگاه معاصر نيز با ترجمه محمد حسين ساکت با عنوان شايست و ناشايست در انديشه اسلامي در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسيده است.
▪ علل نوشتن اين کتاب
داستان نگارش اين اثر و انگيزه مؤلف در اين باره، در آغاز آن مقدمه آمده است. اين داستان چنان است که در شامگاه روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸ در ايستگاه قطار شهري شيکاگو در حضور جمعي از مردم، زني مورد تجاوز قرارمي گيرد. يکشنبه بعد از آن روز، «نيويورک تايمز» خبر آن را از قول پليس به چاپ رساند. نکته مهم در گزارش پليس آن بود که به جز يک نفر آن هم پس از تمام شدن ماجرا، هيچ کس براي کمک به قرباني از جاي خود حرکت نکرد و اين به رغم آن بود که اين تجاوز در ساعت هاي پر رفت و آمد روز انجام شد. فرياد زن هم بي پاسخ ماند. اندکي بعد کارآگاه مارتين گفت: چندين نفر به آن صحنه مي نگريستند و زن از آنها کمک خواست، اما هيچ کس به او پاسخي نداد. جالب آن که تجاوزگر به قرباني خود در همان حال، دستور مي دهد که لبخند هم بزند و او هم به اجبار چنين مي کند.
در اين ميان از جمع حاضرين تنها يک نفر پس از فريادهاي مکرر زن که مورد تجاوز قرار گرفته به خيابان مي رود، جلوي ماشين پليس را مي گيرد و از آنان مي خواهد تا براي دستگيري آن شخص اقدام کنند.
اين پرسش براي مايکل کوک مطرح شده است که چرا مردم ساکت ماندند؟
به نظر وي همين که يک نفر اقدام کرده است، و بعد هم مورد تحسين قرار گرفته، نشان مي دهد که زمينه اي براي مداخله به صورت يک اصل اخلاقي وجود دارد. مراجعه به فرهنگ حقوقي غرب نشان مي دهد که گرچه مطالبي در باره امداد به ديگران در آن وجود دارد اما اين بحث مهجورتر از آن است که به عنوان فرهنگ ما به تفصيل توصيف شود.اما به نوشته کوک، اسلام، بر عکس، نام و تعاليمي ويژه براي چنين وظيفه اخلاقي گسترده اي دارد. نام آن امر به معروف و نهي از منکر است.
به هر روي اين گزارش، شگفتي آقاي مايکل کوک را به همراه دارد و وي را به اين فکر مي اندازد که چرا در نظام حقوقي غرب، افراد چنين تربيت شده اند که هيچ واکنشي در برابر چنين جنايتي از خود نشان نمي دهند. تحقيق بيشتر نشان مي دهد که تقريبا برخلاف بسياري از نظام هاي حقوقي معمول در دنيا، تنها نظام حقوقي اسلام است که با داشتن نظام امر به معروف و نهي از منکر زمينه مداخله ناظرين را در برابر انحرافات و اشتباهات فراهم کرده است.بدين ترتيب کار پژوهش آغاز شده و اين کار ارزشمند و پرحجم شکل مي گيرد. او با ژرف نگري خاص خود و حدود ۱۵ سال تحقيق مداوم و بررسي و مطالعه ۱۷۰۰ کتاب و مقاله که بيش از سه چهارم آن کتابهاي اسلامي است موفق به نوشتن جامع ترين کتابي شد که تا کنون در باره امر به معروف و نهي از منکر نوشته شده است. اين وظيفه بزرگ الهي در تمام فرقه ها و مذهب هاي مطرح اسلامي، از قديم ترين زمان تا به امروز در اين کتاب مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بخش نسبتا زيادي از کتاب به آراي فقيهان شيعه از کليني تا عصر حاضر به ويژه احياء و ترويج آن به وسيله امام خميني و شاگردان آن بزرگوار اختصاص يافته است. کوک با بررسي اين آموزه در ديگر اديان توحيدي، آيين هاي غير توحيدي، سنتهاي جاهلي، انديشه هاي اخلاقي، مکتبهاي فلسفي و وظيفه امداد در غرب و مقايسه آنها با اسلام، هيچ مشابه و همتايي براي اين تکليف اسلامي نيافته است.
اين کتاب ۷۰۰ صفحه اي( شايست و ناشايست در انديشه اسلامي)،با ارجاعها و پانوشتهاي بي شمار و گاه بلند،هم اکنون تنها کتاب پر شاخ و برگ به زبانهاي دنيا درباره فرمان به شايست و وازدن از ناشايست است.سه تن از خاورشناسان،ويلفرد مادلونگ،آگوستينو چيلاردوسجاد رضوي اين کتاب را به نقد و بررسي گرفته اند.
اين کتاب از پنج بخش و هر بخش چند فصل بافته شده است. بخش نخست کتاب مقدمه است که طي آن در چهار فصل تحت عناوين زرگر مرو، قرآن و تفسير قرآن، حديث و کتابهاي سيره و شرح حال به عنوان متوني که منبعي براي مبحث مورد نظر است مورد ارزيابي قرار گرفته اند. حکايت زرگر مرو حکايت ابراهيم بن ميمون است که پس از جنايات ابومسلم خراساني برابر وي قرار گرفت و او را نهي از منکر کرد و به دست او کشته شد. فصل دوم،از آيه هايي که در قرآن درباره اصل فرمان به شايست و وازدن از ناشايست است و سپس تفسير،سخن به ميان آمده است.در فصل سوم خواننده با ادبيات حديث در اين پيوند و اصطلاح حديث سه گونگي آشنا مي شود. ( three modes tradition)فصل چهارم در باره منابع و ادبيات زيست نامه اي درباره مسلمانان آغازين است،کساني که فرمان به شايست مي دادند و از ناشايست وامي زدند و در برابر حکومت و حکومتيان مي ايستادند.
بخش دوم از احمد حنبل و ديدگاههاي حنبليان نجد،بغداد و دمشق به درازا سخن مي گويد و ويژگيهاي هر کدام از زير شاخه هاي اين مذهب را به بررسي مي گيرد. که از آغاز تا دوره سعودي در آن مورد بحث قرار گرفته است.در بخش سوم ،خواننده با پايگاههاي انديشه ورزي معتزليان،اماميان،زيديان و با گريزي به اسماعيليان،آشنا مي شود.
در بخش چهارم کتاب از ديگر فرقه ها،مذهبها و مکتبها سخن مي راند.حنفيان و در يک بحث فرعي جصّاص؛شافعيان پيش از غزالي و پس از او؛مالکيان آغازين و واپسين،اِباضيان شرق و غرب،غزالي با گريزي به صوفيان در اين فصل به گفتگو در آمده است.همچنين درباره اسلام دوران تدوين در نگاه به گذشته،در همين فصل آشنا مي شويم.
در بخش پنجم از تحولات اسلامي معاصر در شيعه و سني به درازا گفتگو شده است و در پايان اين فصل،ميان دو بينش سني و شيعه در اين زمينه مقايسه انجام گرفته است.نويسنده از سوي ديگر،اصل فرمان به شايست و وازدن از نا شايست و ديگر سازمانها و نهادهاي همتراز در اديان آسماني و توحيدي و آيين هاي غير توحيدي در همين فصل به سنجش پرداخته است و با يک نتيجه گيري و آنگاه دو پيوست،کتاب پايان يافته است.اين کتاب کوک برنده جايزه هاي آلبرت حوراني(انجمن مطالعات خاورميانه اي آمريکاي شمالي در سال ۲۰۰۱ و انجمن دوستي کويت بريتانيا در سال ۲۰۰۲ شده است.به گفته نويسنده پژوهش اين کتاب ۱۵ سال زمان گرفته است. ، وي به درستي دريافته است که نظريه، حاصل تحقيق و تجربه است و بايد از جزء شروع کرد و به کل رسيد.
Studies in the economic history of the middle east from the rise of islam to the present day,Oxford University presss ۱۹۷۰
پژوهشهايي در تاريخ اقتصادي خاورميانه از بر آمدن اسلام تا امروز،با يادداشتهاي مقدماتي،چاپ دانشگاه آکسفورد۱۹۷۰.
Economic Developments,in J. Schacht and C. E. Boswrth(ed),The Legacy of Islam,second edition,Clarendon presss ۱۹۷۴.ch. ۵.
تحولات اقتصادي،در ژ. شاخت و ک.اي.باسورث(ويراستار)،ميراث اسلام،نشر دوم،چاپ کلارندون،۱۹۷۴،فصل ۵،اين کتاب تحت عنوان ميراث اسلام به فارسي منتشر شده است.
A History of the Ottman Empire to ۱۷۳۰,Cambridge University press ۱۹۷۶,edited with an introduction: V.J.parry and Others
تاريخ امپراتوري عثماني(ويراستاري با مقدمه و.جي.پاري و ديگران)،چاپ دانشگاه کمبريج،۱۹۷۶.
The origins of kalam,Bulletin of the school of Oriental and African Studies,vol.۴۳,۱۹۸۰
ريشه هاي کلام،در گزارشنامه مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي،ج۴۳، ۱۹۸۰.
Activisim and quietism in islam:The case of the early murjia in A. S Cudsi and A. E. H Dessouk(ed),Islam and Power,Croom Helm,۱۹۸۱
کنش گرايي و ناکنش گرايي،قضيه مُرجئه آغازين، در ا.س.قدسي و ا.ح.دسوقي(ويراستاران)،اسلام و قدرت،کروم هلم۱۹۸۱.
Early Muslim dogam: a source critical study, Cambridge University press ۱۹۸۱
عقيده اسلام آغازين:مطالعه منبع انتقادي، چاپ دانشگاه کمبريج۱۹۸۱.
Abu Hamid al Qudsi(d. ۸۸۸ ۱۴۸۳),Journal of semitic studies
ابو حامد القدسي(م:۸۸۸ ۱۴۸۳)،در مجله مطالعات سامي.
Pharaonic history in medieval Egypt,studia Islamica.Fasc.۵۷,۱۹۸۳
تاريخ فرعوني در مصر سده ميانه اي،مجله مطالعات اسلامي،ضميمه ۵۷، ۱۹۸۳
Muhammad, Oxford University press,۱۹۸۳(in the Past Masters series),reprinted in M. Carrithers and others. Founders of Faith, Oxford University press,۱۹۸۶, reissued with Postscript,Oxford University Press,۱۹۹۶, Chines ,Chung Kuo she hui ko hsueh chu pan she, Peking, ۱۹۹۰(pirated), Czech ,Odeon, Prague,۱۹۹۴, Polish tranlation, Warsaw,۱۹۹۹
محمد،دانشگاه آکسفورد۱۹۸۳،(سلسله انتشارات خداوندان گذشته)،چاپ دوباره در کاريتز و ديگران،پايه گذاران ايمان، دانشگاه آکسفورد۱۹۸۶،چاپ ديگر با يادداشت افزوده، دانشگاه آکسفورد۱۹۹۶،ترجمه به عبري،بيت المقدس۱۹۸۹،ترجمه چيني چونگ کو شي هوئيکو هسوئه چو پن شي،پکن ۱۹۹۰(دزدي ادبي)،ترجمه چک،پراگ۱۹۹۴،ترجمه لهستاني،ورشو۱۹۹۹
اين کتاب به عنوان يک موضوع پايان نامه در دانشگاه تهران توسط عليرضا عسکري و به راهنمائي هادي عالم زاده در دانشگاه تهران ترجمه گرديده است.اين رساله که ترجمه اي است از کتاب « Muhammad » اثر «مايکل کوک» از مجموعه کتاب هاي « Past Masters »(خداوندان تاريخ) شامل عناوين ذيل است: ۱ زمينه ظهور اسلام ۲ زندگي حضرت محمد (ص) ۳ جهان تک خدايي ۴ تاريخچه توحيد ۵ احکام توحيدي ۶ اصول سياست توحيدي ۷ منابع تحقيق در زندگي محمد (ص) ۸ سرچشمه هاي آئين محمد (ص) (سايت پايگاه اطلاع رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاhttp: www.nahad.ir )
Magin cheese:an archaic problem in Islam Law,Bulletin of the school of Oriental and African studies,vol.۴۷,۱۹۸۴
پنير مجوسي،بغرنجي کهنه در حقوق اسلامي،گزارش نامه مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي،سال ۴۷، ۱۹۸۴
Early Islamic dietary Law,Jerusalem Studies in Arabic and Islam,vol.۷,۱۹۸۶
قانون پرهيز غذايي آغاز اسلام،مجله مطالعات اورشليمي در عربي و اسلام،سال ۷ ، ۱۹۸۶
The emergence of Islamic civilisation,in S. N . Eisenstadt(ed),The origins ond diversity of Axial Age civilizations,State University of New York Press,۱۹۸۶,chapter ۲۱
ظهور تمدن اسلامي در س. ن..ايسنشتاوت()ويراستار)ريشه ها و اختلافات تمدنهاي ارزشي،دانشگاه دولتي نيويورک۱۹۸۶، فصل ۲۱
The provenance of the Lam al shihab fi sirat muhammad ibn Abd al wahhab,Journal of Turkish Studies, vol. ۱۰, ۱۹۸۶
زادگاه لمع الشّهاب في سيره محمد بن عبدالوهاب،مجله مطالعات ترکي،سال ۱۰،ص ۱۹۸۶
Max Weber und islamische Sekten,in W. Schluchter(ed),Max Webers Sicht des Islams: Interpretation und Kritik, Suhrkamp, ۱۹۸۷ ,Aabic translation in al Ijtihad, vol. ۵, ۱۹۹۳, original English in T. E. Huff and W. schluchter(ed), Max Weber & Islam ,Nhew Brunswick and London: Transaction Publishers, ۱۹۹۹
ماکس وبر و قهرمانان اسلامي،در و.اشلوختر(ويراستار)،بينش اسلامي ماکس وبر،برداشت و نقد،سوهر کمپ۱۹۸۷،ترجمه تازي در الاجتهاد،ج۵،۱۹۹۳؛اصل انگليسي در ت.اي.هوف و و.اشلوخر(ويراستاران)،ماکس وبر و اسلام،نيو برانسويک و لندن،انتشارات ترانسکشن۱۹۹۹.
Islam: a comment , in J. Baechler and others(ed),Europe and the of capitalism, Oxford Basil Blackwell,۱۹۸۸,chapter ۷.
اسلام: يک نکته،در جي.بائچلر و ديگران(ويراستاران)،اروپا و ظهور سرمايه داري،آکسفورد،بازل ۱۹۸۸،فصل۷.
The expansion of the first saudi state: the case of Washm, in C. E. Bosworth ond others(ed),The Islamic world from classical to modern times:essays in honor of Bernard Lewis,Princeton: Darwin press,۱۹۸۹
گسترش نخستين دولت سعودي،قضيه وَشم، در ک.اي.باسورث و ديگران(ويراستاران)،جهان اسلام از روزگار تدوين تا اکنون،مقالات به افتخار برنارد لوئيس،پرينستون.چاپ داروين۱۹۸۹
The historrians of pre Wahhabi Najd,studia Isilamica, Fasc ۷۶,۱۹۹۲
تاريخ دانان نجد پيش وهابي،مطالعات اسلامي،ضميمه ۷۶، ۱۹۹۲
On the origins of Wahhabism,Journal of the Royal Ssitatic Society,Third Series, vol. ۲, ۱۹۹۲
درباره ريشه هاي وهابي گري،مجله انجمن همايوني آسيايي،سومين سلسله،سال۲ .۱۹۹۲.
The Heraclian dynasty in Muslim eschatology, Al Qantara, vol. ۱۳,۱۹۹۲
سلسله هراکلي در معاد شناسي اسلامي،القنطره،سال ۱۳، ۱۹۹۲
Eschatology and the dating of tradition ,in B. Lewis and C. Issawi(ed),Princeton papers,Number ۱, ۱۹۹۲
معاد شناسي و تاريخ گذاري حديثها،در ب.لويس و ک.عيساوي(ويراستاران)،مقالات پرينستون،شماره ۱، ۱۹۹۲
An early Islamic apocalyptic chronicle, Journal of Near Fastern Studies, vol. ۵۲, ۱۹۹۳
يک وقايع رمزي اسلامي آغازين،مجله مطالعات خاور نزديک،مجله ۵۲، ۱۹۹۳
Van Ess s second volume:testing a sample ,Bibliotheca Orientalis, vol. ۵۱, ۱۹۹۴
جلد دوم فان اس:آزمون يک نمونه،مجله کتاب شناسي شرقي،مجلد ۵۱، ۱۹۹۴
The opponents of the writing of tradition in early Islam,Arabica, vol. ۴۴, ۱۹۹۷, Persian translation Mukhalifan I nigarish I Hadith dar sadr I Islam, Ulum I Hadith, nos. ۸ ۱۰(۱۳۷۷ shamsi ,this journal is published in Qum)
مخالفان نگارش حديث در آغاز اسلام،مجله عربيکا،مجلد ۴۴، ۱۹۹۷؛ترجمه فارسي:مخالفان نگارش حديث در صدر اسلام،علوم حديث،ش۸ ۱۰(۱۳۷۷،چاپ قم)
ترجمه اين نوشتارتوسط ابوالقاسم سرّي درشماره هاي ۸تا۱۰ مجله علوم حديث چاپ گرديد.وي در بخش اول اين نوشتار مخالفت مسلمانان با کتابت حديث را، در بصره، کوفه و مدينه نقد و بررسي مي کند.ودر پايان بخش اول مي نويسد: با در نظر گرفتن تمام جوانب، اين بحث بر آن است که سهم مدينه در«احاديث نبوي و صحابي» له و عليه کتابت، نسبتا محدود بوده است. و وي نقش مدنيان را در جعل حديث کم مي داند.در بخش دوم به مکّه و مراکز ديگر مي پردازد و ماهيت مخالفت ها را بررسي مي کند. مؤلف، در دو بخش اول مقاله، ابعاد مناقشه بر سر کتابت حديث (در دوره پس از پيامبر( ص) را تبيين نمود. سپس، شخصيّت و تبار و ادلّهٌ موافقان و مخالفان کتابت را مي شناساند و به نخستين عکس العمل ها در برابر کتابت حديث در حوزهٌ بصره، کوفه، مدينه، مکّه، يمن و سوريّه (اصلي ترين پايگاههاي حديث در صدر اسلام) اشاره ميکند. وي در گام بعدي، به بررسي ماهيت مخالفت ها در هر يک از اين حوزه ها ميپردازد و در نهايت به اين نتيجه ميرسد که بسياري از احاديث نبوي منع کتابت، جعلي است؛ سپس مي کوشد تا منشأ دشمنايگي مسلمانان با کتابت حديث را باز يابد و در مرحلهٌ نخست، فرض هاي مختلفي را مطرح ميکند و ديدگاه خاص خود را در اين زمينه، به بخش پاياني مقاله واميگذارد.( مجله علوم حديث شماره ۸،مخالفان نگارش حديث در صدر اسلام،مايکل کوک،ترجمه ابوالقاسم سرّي)
Ibn Qutayba and the monkeys, studia Islamica, vol. ۸۹(۱۹۹۹)
ابن قتيبه و ميمونها،مطالعات اسلامي،مجلد ۸۹(۱۹۹۹)
Articles Hadith and Muhammad in G. w. Bowersock,Peter Brown, and Oleg Grabar(ed),Late antiquity: a guide to the post classical world, Cambridge and London: Belknap press of Harvard University press, ۱۹۹۹
مقاله هاي حديث و محمد، در ج.و.باورسوک،پيتر براون و اولغ گرابار(ويراستاران)روزگاران کهن گذشته:رهنمودي به جهان پسا تدوين،کمبريج و لندن،چاپ دانشگاه هاروارد،۱۹۹۹
The Koran, in the Very short Introductions series, Oxford: Oxford University press, ۲۰۰۰ , translation: Italian Einaudi, Turin, ۲۰۰۱ ,Polish, Proszynski I s ka, Warsaw ۲۰۰۱, Portuguese , Temas e Debates, Lisbon ۲۰۰۱, German , Philipp Reclam jun, Stuttgart, Danish, Fortlaget Vandkunsten K S, ۲۰۰۳
قرآن در سلسله کتابهاي مقدمه هاي بسيار کوتاه، آکسفورد،دانشگاه آکسفورد،۲۰۰۰،ترجمه ايتاليايي،تورن۲۰۰۱،لهستاني،ورشو۲۰۰۱،پرتغالي،ليسبون۲۰۰۱،آلماني،اشتوتگارت،دانمارکي ۲۰۰۳.
A Koranic codex inherited by Malik from his grandfather, Graeco Arabica, vols. ۷ ۸(۲۰۰۲)
مجموعه هاي قرآني ميراثي مالک از جدش،مجله يوناني و عربي،سالهاي ۷ ۸(۲۰۰۰)

گل کوکب جنسي از تيره مرکبه Composees و اصل آن از مکزيک ميباشد . از اين گياه بيش از بيست گونه شناخته شده و به واسطه تنوع رنگ و شکل و زيبائي آن مورد توج ...

تقريبا تمام سايت هايي که بازديد مي کنيد اطلاعاتي را در قالب يک فايل کوچک متني (Text) بر روي کامپيوتر شما ذخيره مي کنند به اين فايل کوکي مي گويند متل ذ ...

کوکائين و کراک چيستند؟ کوکايين، آلکالوئيد اصلي برگ کوکا است که از برگهاي بوته اي به نام (Ergthroxglom Coca) بدست مي آيد، که مرکز اصلي رويش آن آمريکاي ...

استرپتوکوکوس عبارت از بک جنس بزرگ باکتريها که شامل تعدادي گونه است و باعث بيماريهاي عفوني شديد در ميزبانهاي مختلف ميگردد . اين باکتريها در رنگ آميزي گ ...

اگرچه اکوکارديوگرافي از روي قفسه سينه، اساس اولتراسوند تشخيصي قلبي است، اکوکارديوگرافي از طريق مري يا TEE، ابزار تکميلي با ارزشي محسوب مي شود. TEE در ...

● رابرت هوک هوک فيزيکدان انگليسي گرچه در سراسر عمر از بيماري رنج مي برد ليکن يک لحظه از کار و کوشش و خدمت باز نايستاد. هوک نه فقط از تيزهوشي و نيروي ک ...

الکساندر فلمينگ در ششم اوت سال ۱۸۸۰ در اسکاتلند به دنيا آمد. الکساندر از سن ۵ تا ۱۲ سالگي در دبستان مورلاند و مدرسه دوروال تحصيل کرد. در دوازه سالگي ب ...

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه ...

دانلود نسخه PDF - مايکل کوک