up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله ماهي PDF
QR code - ماهي

ماهي

نگهداري از discus در يک آکواريوم عمومي

همه ما داستانهاي ترسناک خيالي در مورد نگه داري و پرورش Discus شنيده ايم. فرض کنيم که آنها بسيار حساس و مستعد مبتلا شدن به بيماراهاي مختلفي هستند ،? مراقبت ويژه نياز دارند ، از مخفي گاه خود به ندرت خارج ميشوند ، در مورد غذا مشکل پسند هستند و و و. آيا شما واقعا فکر ميکنيد همه اينها گناه Discus است که چنين آفريده شده؟
اجازه دهيد طبق تجربيات شخصي خودم به شما بگويم که اين ماهي چقدر ظريف طبع و حساس است. اين ماهي ممکن است در معرض هرگونه ناملايمتي قرار بگيرد. حتي قبل از رسيدن آن به کشور مقصد که ميتواند روي آن تاثير منفي نيز بگذارد. ماهي پس از گرفته شدن از زيستگاه طبيعي اش در پلاستيک هايي قرار ميگيرد که فقط حدود 2 اينچ (5 سانتيمتر) آب دارد. اين مقدار آب براي آنست که از بيرون پريدن ماهي جلوگيري شود و بيشترين سطح ممکن براي ميزان هوا نسبت به حجم آب است،? به منظور جابجايي گازها فراهم شود. اين آب که حجم آن بين 2 1 تا 1 گالون (2 تا 4 ليتر) است بايد چند بار در روز تعويض شود ولي به ماهي ها غذا داده? نميشود. اين روند? معمولا حداقل يک هفته يا بيشتر طول ميکشد تا زماني که به محل نگه داري موقت برسند. در آنجا آنها را در قفسهايي که در آب رودخانه قرار دارند نگه داري ميکنند تا وقتي که قايقي اتفاقا آنها را خريداري کرده و به کشتي‌‌هاي باري ديگري منتقل کند و اين به اين معناست که ماهيهاي بيچاره باز بايد چندين روز بدون غذا در پلاستيک بسر برند. در کشتي معمولا آنها را در حوضچه هاي سيماني قرار ميدهند تا هنگامي که به کشور مقصد مانند آمريکا ، آلمان يا ژاپن منتقل شده و بدست عمده فروشها برسند. عمده فروشها معمولا Discus را در آبي نگه ميدارند که براي آن مناسب نيست. در چنين شرايطي آنها سپس به فروشگاههاي آکواريم يا فروشنده هاي جزء منتقل ميشوند. غذاي مناسب؟ نه خير ، از غذاي آنچناني خبري نيست! استرس؟ تا دلتان بخواهد!
حالا ماهي بدست شما رسيده در شرايطي که بشدت تحت فشار روحي بوده که ممکن است حتي به بيماري هاي انگلي يا باکتريايي منجر شود و به شما مي‌‌گويند که اين ماهي بسيار لطيف و حساس است! اين واقيت که ماهي هنوز زنده است نشان دهنده استقامت و پايداري آنست. اکنون با وضعيت موجود شما چگونه ميتوانيد بيشترين کمک را به آن بکنيد؟ بايد بدنبال کدام ويژگيها در يک ماهي باشيد قبل از اينکه آنرا خريداري کنيد؟ چه بايد بکنيد وقتي ماهي را به خانه خود منتقل کرديد؟
بايد قبل از خريد Discus خود يا هر ماهي ديگر موارد زير را مورد نظر خود داشته باشيد:
1. به دنبال ماهي باشيد که وقتي به تانک آب نزديک ميشويد براي غذا خوردن به شما نزديک شود.
2. آيا پيشاني ماهي به اندازه پهناي چشمها است؟ ديسکوسي را که پيشاني باريکي دارد انتخاب نکنيد چراکه آنها معمولا مبتلا به انگلهاي داخلي ميباشند.
?3. اگر مدفوع شفاف ، دراز و رشته مانندي بدنبال ماهي مشاهده کرديد هيچ ماهي از آن تانک نخريد. اين هم ميتواند نسان دهنده انگل‌ها يا باکتري‌هاي دروني ماهي باشد.
4. ماهي را نخريد که از ديگر ماهيها دوري گزيده و به گوشه ها پناه ميبرد.
5. ماهي را انتخاب نکنيد که داراي رنگي تيره و يا چشمهاي برجسته است.
6.مطمئن شويد که در خط سر يا خطهاي پهلوهاي ماهي جراحتي وجود ندارد. گاه از اين جراحات ماده چرکيني تراوش ميکند.
7. دم? و باز دم ماهي را بررسي کنيد. آيا يکنواخت است؟ آبششها بايد تقريبا در هر ثانيه يک بار باز يا بسته شوند.
بسيار مهم: اگر حتي يکي از ماهيهاي يک ظرف سريع تنفس ميکنند يا تنها از يک آبشش استفاده ميکنند از آن هيچ ماهي نخريد. اين عارضه از انگل فلاک آبشش ناشي ميشود که از مقاوم ترين ، رايج ترين و کشنده ترين انگلهاي Discus ميباشد.???
8. درجه حرارت مخزن آب را چک کنيد. بايد بين 84 تا 86 درجه فارنهايت باشد (29 تا 30 درجه سانتيگراد). اگر دماي آب 5 يا 6 درجه کمتر است ممکن است ماهي سرما خرده و مستعد ابتلا به انگل Ich شده باشد. نگاه کنيد که لکه کوچک سفيد نمک مانندي روي بدن ماهي وجود نداشته باشد.
9. از صاحب فروشگاه در مورد غذايي که به Discus ميدهد سوال کنيد. با اينحال بهتر است خودتان نگاه کنيد که در حال خوردن چه چيزي هستند. من شخصا اگر ببينم که به آنها کرماهي بسته بندي شده يا کرمهاي سياه داده ميشود (که در آمريکا ، کاليفرنيا معمول است) در مورد خريد آنها شک خواهم کرد مگر اينکه شما به عمل خود آگاهي داشته باشيد. علي الخصوص غذاي Tubifex بسيار خطرناک است. براي من فرقي نميکند حتي اگر آنها را شسته باشند يا در آب جاري نگه داشته باشند و يا مواد ضدعفوني کننده زده باشند. اين کرمها از گندابهاي تصويه نشده بدست مي آيند. آنها نه تنها همه نوع باکتري مضر براي ماهيها را به همراه دارند بلکه شامل کرمهاي چسبنده نيز ميشوند. از آنها دوري کنيد!
اخطار – ديسکوسهاي آسياي جنوب شرقي در اکثر موارد بيشتر با کرمهاي Tubifex تغذيه ميشوند. بين مراقبت آنها و نگهداري از ديگر ماهيهايي که به تور افتاده‌اند فرقي وجود ندارد بنابراين مبتلا به اکثر بيماريهاي ذکر شده ميباشند درحاليکه در مورد خريد ديسکوسي که در آمريکاي شمالي يا آلمان پرورش داده شده با خيال راحت تري ميتوانيد تصميم بگيريد. البته اينها معمولا گرانتر هستند (ولي ارزش پولي را که ميدهيد دارند).
کارهاي انگشت شماري هستند که با انجام دادن آنها ميتوانيد درصد مواجه شدن با مشکلات احتمالي را کم کنيد و در عوض کمک کنيد تا ديسکوسهاي شما به خانه جديد خود خو بگيرند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

دانلود نسخه PDF - ماهي