up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله ماهي گوپي PDF
QR code - ماهي گوپي

ماهي گوپي

براي نگهداري از ماهي گوپي توصيه مي شود آکوارومي کوچک با حجم 20 گالن همراه با مقدار زيادي گياه آكواريومي نظير java Fern و java Moss استفاده شود. گياهان فوق مقاوم هستند و مي توانند ترکيبات آب سخت را که براي گوپي ها مطلوب است تحمل كنند.
خانواده گوپي:
گوپي ها از وابستگان مولي ها، پداتي ها و دم شمشيري ها هستند که نام خانواده اين گونه Poeciliidae مي باشد. همه آنها زنده زا هستند به اين معني که بچه زا مي باشند. اين ماهيها گونه هايي هستند که بين آنها سازگاري وجود دارد. بنابر اين شما مي توانيد آنها را در کنار هم بدون هيچ خطري نگهداري کنيد.
ماهي گوپي معمولا PH در محدوده متوسط يعني 7 (خنثي) را ترجيح مي دهد اما مي تواند خود را با شرايطي پايين تر تا 6 و در نهايت تا بالاي محدوده 7 (نزديک به 8) وفق دهد و ( اگرچه آنها آب سخت را به خوبي تحمل مي کنند) سختي آب مي بايست در حد متوسطي باشد. همچنين در مقابل سختي كم مقاومت نيستند. درجه حرارت محيط نگهداري آنها مي بايستي پايين تر از 75 درجه فارنهايت باشد اما مي توانند درجه حرارتي مابين 60تا 80 درجه فارنهايت را نيز تحمل کنند.
از گوپي ها استفاده گسترده اي براي كنترل پشه مي شود و به عنوان غذاي اين ماهي پشه هايي كه تهديدي براي انتقال بيماري مالاريا هستند را مي توان استفاده كرد.
شما مي توانيد در آکواريوم خانه خود به کوپي ها غذاهاي خشک شده، فريزري، لارو قرمز رنگ پشه هاي ريز، توبي فيکس، ميگوي آب شور و همچنين غذاهاي آماده که حاوي حجم بالاي سبزيجاتي نظير Spirulina است، بدهيد.
هيچگاه به آنها بيشتر از آنچه که در 1 دقيقه مي توانند بخورند غذا ندهيد. باقيمانده غذايي که خورده نمي شود تجزيه شده و مخزن را آلوده مي کند. اگر بخشي از غذاي آنها خورده نشد، آنها را جمع آوري کنيد. به گوپي هايتان در وعده هاي کمتر مثلا 2 دفعه در طول روز غذا دهيد.
گوپي هارا با ماهي Betta (نوعي ماهي آکواريومي) يا ديگر ماهيهايي که جنبش و حرکت کمي دارند نگهداري نکنيد زيرا آنها به باله هاي خودشان صدمه خواهند زد. همچنين ممکن است به خودشان آسيب برسانند.
بنابراين بهترين راه اين است که چندين کوپي را بصورت زوجي براي کاهش حالت تهاجمي و جنگجويي ماهيها در آکواريوم با هم نگهداري کنيد.
ماهي گوپي نر باله هاي بلندتر با رنگهاي جالب توجهي دارد و بقيه خصوصيات ظاهري اش نسبت به ماده که معمولا بزرگتر است برابري دارد.
گوپي هادر آبهايي که کيفيت بهتري دارد سالم تر خواهند بود. برنامه غذايي مناسب همراه با آبي که زود به زود تعويض شود محيطي سالم تر را ايجاد مي کند. بهترين مقدار تعويض 10 تا 15 درصد آن هر هفته يا 20 تا 25 درصد در هفته هاي بعد توصيه مي گردد.
تکثير کوپي ها خيلي آسان است. در حقيقت تنها چيزي که نياز است يک نر همراه 2 ماده مي باشد. حال ممکن است اين سوال در ذهن شما بوجود آيد که چرا فقط 1 ماده مورد نياز نيست؟ اين مسئله به اين خاطر است که گوپي هاي نر بيشتر وقت و نيرويشان را صرف جلب توجه کردن ماده ها مي کنند. بنابراين بهتر است که در ازاي 1 نر دو ماهي ماده موجود باشد تا ماده ها هر از چند گاهي فرصت استراحت داشته باشند.
کوپي نر، کوپي ماده را بارور مي کند. به اين صورت که از باله مخرجي اش يا همان منفذ تناسلي استفاده کرده و اين کار را انجام مي دهد. ماده هايي که باردار مي باشند معمولا در محيط تاريک ظاهر مي شوند و اطراف مخرج و همينطور بدنشان افزايش حجم پيدا مي کند.
توصيه شده که ماهي هاي ماده باردار را از داخل آکواريوم به مخزن زايشگاه براي تولد بچه هايشان انتقال دهيد.
اگر بعد از تولد نوزادان، بالغين را از داخل جعبه زايمان خارج نکنيد، بزرگترها، نوزادان را خواهند خورد (حتي اگر مادرشان باشد).

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

دانلود نسخه PDF - ماهي گوپي