up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي بس دريائي PDF
QR code - ماهي بس دريائي

ماهي بس دريائي

پرورش ماهي بسدريائي

▪ نام علمي: Lateolabrax Japonicus
▪ نام معمولي (رايج): بس دريايي خال دار
● اکولوژي:
ماهي بس دريايي متعلق به جنس Lateolabrax ، زير رده percoidei، رده پرسيفرم ها (perciforms) و کلاس Actinopterygi است. پراکنش اين گونه از غرب تا جنوب سواحل Korean ونزوئلا است. البته در ژاپن، بعضي قسمتهاي چين و تايوان نيز يافت مي شود. با اينکه بچه مايهان انگشت قد در سوحل زندگي مي کنند اما مهاجرتهاي متفاوتي دارند.
● پرورش:
L. japonicus گوشتخوار بوده و نسبتا سريع رشد مي نمايد (حدود بيشتر از ۳۰۰ ميلي متر در طول بدن در طي ۲ سال و حدود ۶۰۰ ميلي متر در طي ۳ تا ۴ سال). اين ماهي حتي در آبهايي که دمايشان کمتر از ۱۰ درجه سانتي گراد است، بسيار پرخور مي باشند.
L. japonicus وحشي چنانچه در اسارت پرورش يابد ( در حالت مصنوعي ) در طي اکتبر و دسامبر بالغ مي گردد. زمان بلوغ و تخم ريزي در مکانهاي سرپوشيده پرورشي مشروط به تيمار هورموني و چرخه نوري محيط است. تيمار هورموني به دو طريق تزريق بوسيله سرنگ و خوردن بوسيله پلتهاي غذايي که به آنها هورمون افزوده شده انجام مي گيرد.
در مورد ماهيان مولد که براي تخم ريزي در پاييز و زمستان مهاجرت مي کنند، آبهاي لب شور سواحل يا مصب رودخانه ها هدف اصلي است. صيد اين ماهيان (مولد) بوسيله تورهاي ماهيگيري انجام مي شود و تخم گذاري آنها بسرعت صورت مي گيرد. اخيرا هر ساله از مهاجرت اين ماهيان کاسته شده و يافتن ماهيان مولد دشوارتر شده است. نسبت مورد نياز براي تخم گذاري ۱ ماده به ۲ نر مي باشد.
دوره تخم گذاري از اکتبر تا دسامبر (حدود ۳۰ روز) بوده و در طي اين دروه تخم گذاري فقط يکبار انجام مي شود (دوره اصلي تخم گذاري در ماهيان بس دريايي در کشور کره از اواخر اکتبر تا اوايل نوامبر و در ماهيان بس دريايي خليج Bohai از آگوست تا نوامبر است). دماي مناسب آب براي تخم گذاري ۱۶ الي ۱۹ درجه سانتي گراد بوده و ماهيان مولد ۵۰ الي ۸۰ سانتي متري حدود ۲ تا ۱۵ ميليون تخم مي گذارند. در مورد عمليات تکثير بايد گفت که بهترين نتيجه از يک تکثير خشک (حاصل از تخم کشي ۱ ماده به ۴ تا ۵ نر) حاصل مي شود.
دوره هچ شده تخم ها بسته به دماي آب بوده و در دماي حدود ۱۸ الي ۲۰ درجه سانتي گراد در مدت ۵۴ ساعت و در دماي ۱۶ الي ۱۷ درجه سانتي گراد حدود ۶۰ ساعت به طول مي انجامد.
اندازه ماهيان تازه هچ شده حدود ۵ ۳ الي ۶ ۳ ميلي متر بوده و بعد از ۲ تا ۳ روز کيسه زرده جذب و دهان باز مي گردد و اين نقطه آغازين تغذيه انگشت قدها خواهد بود. در اين زمان و بعد از ۲۰ روز از هچ شدن، بچه ماهيان با روتيفر مخلوط با آرتميا تغذيه مي شوند. اندازه انگشت قدها حدود ۱۰ ميلي متر بوده و بهتر است غذاي مخلوط شده حدود ۳۰ روز بعد از هچ شدن استفاده شود.
ميزان رشد ماهيان بس دريايي جوان به ترتيب حدود ۲ ۹ ميلي متر در طول بعد از ۳۰ روز، ۴ ۲۱ ميلي متر بعد از ۶۰ روز، ۲ ۴۲ ميلي متر بعد از ۹۰ روز و ۸ ۶۵ ميلي متر بعد از ۱۳۰ روز خواهد بود.
آنها اغلب بعد از ۳۰ تا ۴۰ روز به دلايلي چون دفرمه بودن يا دلايل غير طبيعي ديگر بصورت انبوه يا دست جمعي مي ميرند.
همچنين ممکن است در ۶۰ روز به دليل کم شدن انرژي حاصل از تغذيه غذاي مخلوط که احتياچ به يک مراقبت و رسيدگي دقيق و منطقي دارد بصورت دسته جمعي بميرند.
حاصل شدن موفقيت در توليد بچه ماهيان بستگي به تامين منبع کافي مواد مغذي براي انگشت قدها، مديريت کيفيت آب و کنترل دماي آب در طي دوره زمستان دارد.
پرورش L. japonicus عموما در قفسها يا خاکريزها انجام مي شود. البته اخيرا روشهايي جهت پرورش اين گونه در آبهاي شيرين داخلي نيز توسعه يافته است.
در مورد روشهاي اصولي پرورش بايد ذکر کرد که تغذيه در دماي آب حدود ۳۰- ۱۰ درجه سانتي گراد فعال مي باشد. اما در دماي کمتر از ۱۰ درجه سانتي گراد کاهش مي يابد. تعداد دفعات مناسب جهت غذادهي ۱ تا ۲ بار در هر روز است. ظرفيت پرورش به ميزان ۷۵ – ۵۰۰ قطعه ماهي بس ۱۵ سانتي متري در هر قفس يک تني است و در طول يک سال پرورش در قفس هر کدام مي توانند به وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم برسند. اخيرا پرورش اين گونه در آبهاي شيرين ۱۰ درصد افزايش در ميزان رشد را در مقايسه با پرورش در قفس نشان داده است.
گزارشهاي بسياري از دفرمه شدن انگشت قدها در طول دوره هچ شدن تخمها و رشد لاروها وجود دارد. البته هيچ بيماري خاصي براي اين دوره گزارش نشده است. در اين راستا روشهاي ممانعت از استفاده فرمالين يا آنتي بيوتيکها شناخته شده است که در بسياري از فعاليتهاي پرورش در اين دوره کابرد دارد.

بستني نوعي دسر يخي است که از شير، خامه، خامه ترش (کاسترد)، به علاوه مواد طعم دهنده و شيرين کننده تهيه مي شود. مخلوط اين مواد را در جاي بسيار سرد قرار ...

به کانيهايي که داراي بافت اليافي هستند اصطلاحا آزبست گفته مي‌شود. آزبستها به دو گروه تقسيم مي‌شوند: خانواده سرپانتينها که کاني مهم اين گروه کريزوتيل ( ...

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

تشنج يک تخليه عصبي غيرطبيعي، خفيف و پاروکسيمال در مغز است. حدود ۱۰ درصد از افراد جوامع حداقل يک بار در طول عمر خود دچار تشنج مي شوند. اما صرع که در تع ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

دانلود نسخه PDF - ماهي بس دريائي