up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي آکواريومي PDF
QR code - ماهي آکواريومي

ماهي آکواريومي

ماهي آکواريومي ديسکاس، بيولوژي و تکثير و پرورش آن

عليرغم اينکه طرفداران زيادي براي تکثير و نگهداري ماهيان آکواريومي وجود دارد اما منابع کمي راجع به آن در دسترس ميباشد که بهتر دانستيم بدليل منابع کمتر روي يکي از گونه هاي زيبا و پر طرفداراين ماهيان توضيحاتي را ارائه کنيم.
ماهيان سيمفيسودون ( ديسک ماهيان).
( Symphysodon discus ) يا discus fish
اين ماهي از خانواده سيچلادها بوده و بومي آمريکاي جنوبي است که در مناطق مختلف حوضه آمازون و سر شاخه هاي آن زندگي مي کنند. ديسکسها ماهييان ويژه اي هستند که رنگهاي متنوعي دارند و شکل بدن آنها جالب توجه است . اين ماهيها ارام، بسيار زيبا و خوش اندام هستند. اما تکثير و پرورش و نگهداري آنها مشکل است. زيرا پرورش و تکثير موفقيت آميز آنها نياز به شرايطي دارد که عبارتند از آکواريوم بزرگ.آب زلال بسيار سبک،هزينه خريد ماهي و غذاي زنده متنوع به طور مداوم و صرف وقت کا في براي نگهداري و مراقبت ، اما با تمام اين تفاسير آنها يکي از مشهورترين ماهيان آکواريومي اند که علاقه مندان به آنها روز به روز بيشتر مي شوند.
● مکان اصلي زندگي:
ديسکاسها در قسمت آرام رودخانه هاي کوچک، درياچه ها وآبگيرهاي عميق يافت مي شوند .آنها معمولادر گروهها ي کوچک دور گياهان غوطه ور شده در آب، چوبهاي پوسيده گياهان و علفهاي آبزي وجود دارند. ديسکسها بيشتر مدت روز را در منطقه اي که اکسيژن بيشتري دارد سپري مي کنند. آب آنها معمولا تميز و بدون آلو ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...