up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ماهواره PDF
QR code - ماهواره

ماهواره

ماهواره چيست ؟

امروزه ارتباطات به يکي از ابزار مهم و اوليه در پيشبرد اهداف تجاري و نظامي در دنيا به شمار مي رود. اين مهم سبب شده است تا صنعت ICT به يکي از مهمترين صنايع دنيا بدل شده و روزبه روز دستخوش تغييرات و پيشرفت ها شود. يکي از عناصر مهم ارتباطي بستر انتقال اطلاعات مي باشد که مي تواند به صورت زميني و يا هوايي باشد.
در اين ميان ماهواره به عنوان يکي از بسترهاي پيچيده ارتباطي نقش مهمي را ايفا مي کند. نياز روز افزون به ماهواره با توجه به مزاياي آن به ويژه براي استفادهاي خاص و نقاط دورافتاده موجب رونق اين صنعت شده است. براي اين منظورشرکت هاي مختلف مرتبط با اين صنعت مانند: سازندگان ماهواره ،Satellite Operator ها ، Teleport ها و سازندگان تجهيزات ايستگاه هاي زميني در سرتاسر جهان شکل گرفته اند تا نياز اين بازار را تأمين کنند و با تکنولوژي هاي مختلف خود به رقابت با ديگران بپردازند.
متأسفانه کشور ايران در بازار ماهواره فقط يک مصرف کننده است و صرفاً از ماهواره هاي کشورهاي ديگر استفاده مي کند و تنها فعاليت تجاري آن محدود به Teleport هاي کوچک مي شود. اما خوشبختانه با توجه به قرار گرفتن در منطقه خاور ميانه از پوشش مناسب ماهواره هاي مختلف برخوردار است و مي تواند از ماهواره هاي زيادي براي ارتباطات خود استفاده کند.
ماهواره چيست؟
يک ماهواره ارتباطي يک نقطه رله راديويي در مدار بالاي زمين است که سيگنال هاي آنالوگ و ديجيتال موجود روي يک فرکانس راديويي را دريافت کرده ، قدرت آن را افزايش مي دهد و سپس به سوي زمين روانه مي کند. ماهواره توسط موشک به سوي فضا پرتاب مي شود و در مدار مخصوص خود قرار مي گيرد. مزاياي ماهواره سبب شده تا ماهواره به عنوان مناسب ترين بستر ارتباطي در نقاط خاص و يا دورافتاده که دسترسي به بسترهاي زميني سخت و يا غير ممکن است تبديل شود. در زير مزاياي مخابرات ماهواره اي را ذکر مي کنيم:
مزاياي کليدي ماهواره:
پوشش گسترده: ارتباطات ماهواره اي با توجه به طبيعت ماهواره که نقاط وسيعي از سطح زمين را پوشش مي دهد به راحتي نياز ارتباطي تا سطح بين قاره اي را برطرف مي کند. در نتيجه مسافت هيچ گونه تأثيري در هزينه نخواهد داشت و به طور مثال هزينه ارتباط بين دو نقطه در تهران با ارتباط ايران و کشورهاي ديگر برابر است.
پرکاربرد: با توجه به انعطاف پذيري اين تکنولوژي نوين کليه نيازهاي ارتباطي را مي توان با استفاده از اين بستر برطرف کرد. DATA (از قبيل اطلاعات اقتصادي ، بانک هاي اطلاعاتي ، ....) ، VOICE (انتقال مکالمات ، ايجاد شبکه داخلي تلفني ، ...) ، VIDEO ( video conference ، SNG ، IPTV ، شبکه هاي تلويزيوني ، ...)
امنيت و پايداري: ارتباطات ماهواره اي بر خلاف ارتباطات زميني که معمولاً با گذر از چندين شبکه در طول مسير به مقصد مي رسند ، به طور مستقيم و بدون هيچگونه واسط به محل و شبکه مورد نظر متصل مي شوند. اين مسئله باعث افزايش ضريب امنيت اطلاعات مي شود. پايداري اين نوع ارتباطات 9 99% مي باشد.
قابل گسترش: در شبکه هاي ماهواره اي به راحتي و به سرعت مي توان پهناي باند را افزايش داد و به اين صورت نيازهاي جديد به بستر ارتباطي را فراهم مي کند.
قابل انعطاف: شبکه هاي ماهواره اي را مي توان به راحتي با شبکه هاي زميني پيوند داد. اين بدان معني است که ماهواره مي تواند در کنار يک شبکه هاي Fiber ، Wireless ، WiMax ، XDSL ، Microwave ، ... قرار گيرد و به عنوان پشتيبان و يا پوشش دهنده نقاط خاص و يا نيازهاي موقت به راحتي عمل کند.
سرعت بکارگيري بالا: ايستگاه هاي ارسال و دريافت ماهواره به سرعت و بدون نياز به به بستر ارتباطي راه اندازي مي شوند. اين مزيت ماهواره را به مناسب ترين راه حل براي راه اندازي ارتباطات سريع در زمان هاي حساس مانند بلاياي طبيعي ، گزارش هاي تلويزيوني ، همايش ها و ... تبديل کرده است.
امروزه نياز به ارتباطات ماهواره اي و ايجاد اعتماد در بين شرکت هاي بزرگ نسبت به امنيت و پايداري اين تکنولوژي ، افزايش روز افزون شبکه هاي مختلف ماهواره اي و توليد سيستم هاي نوين و بهينه استفاده از ماهواره را سبب شده است. در اين بين در کشورهاي جهان سوم و خصوصاً خاورميانه به دليل کمبود و يا نبود زير ساخت هاي ارتباطي و مشکلات عديده در ارتباطات نقاط دورافتاده استقبال بيشتري از اين تکنولوژي صورت گرفته است.
مدارات مختلف در فضا
مسيري که ماهواره ها با دنبال کردن آن به دور کره زمين مي چرخند را مدار مي گويند. در مورد ماهواره هاي تجاري سه نوع مدار در فضا وجود دارد:
الف- مدار GEO (Geostationary Orbit) :
ماهواره هاي موجود روي اين مدار در فاصله 35786 کيلومتر از سطح زمين قرار دارند و سرعت حرکت آنها به گونه اي است که همانند حرکت وضعي زمين در مدت 24 ساعت به دور زمين مي چرخند و هيچ گونه تغييري در محل استقرار خود ندارند. در نتيجه ايستگاه هاي زميني بطور ثابت و مداوم با ماهواره در ارتباط هستند. هر يک از ماهواره هاي موجود روي اين مدار تقريباً يک سوم کره زمين را پوشش مي دهند.
ب- مدار MEO (Medium Earth Orbit) :
اين مدار براي ماهواره هاي مخصوص قطب شمال و جنوب مي باشد. مسير حرکت روي اين ماهواره ها برخلاف ماهواره هاي روي مدار GEO که دايره اي مي باشد به صورت بيضي حرکت مي کنند. فاصله اين مدار بين 8000 تا 20000 کيلومتر از زمين است. ماهواره هاي GPS در اين مدار قرار دارند.
ج- مدار LEO (Low Earth Orbit) :
ماهواره هاي موجود در اين مدار با سرعت بيشتري حرکت مي کنند و سطح زمين در حدود يک و نيم ساعت طي مي کنند. فاصله اين مدار تا زمين بين 200 تا 1400 کيلومتر مي باشد.
مقايسه GEO با LEO و MEO :
امروزه اکثر ماهواره هاي ارتباطي بر روي مدار GEO قرار دارند زيرا:
ماهواره هاي روي اين مدار توانايي پوشش يک سوم سطح زمين را دارند.
اسيتگاه هاي زميني مي توانند با استفاده از تجهيزات ثابت به راحتي و بدون نياز به آنتن هاي متحرک پيچيده و گران قيمت با ماهواره در تماس باشند.
ماهواره هاي اين مدار داراي پايداري ، اطمينان و طول عمر 10 تا 15 سال مي باشند.

● طبقه بندي ماهواره ها : ۱) ماهواره هاي سنجش از راه دور ۲) ماهواره هاي مخابراتي ۳) ماهواره هاي ناوبري ۴) ماهواره هاي تحقيقاتي ماهواره هايي که به عنوان ...

● طبقه بندي ماهواره ها : ۱) ماهواره هاي سنجش از راه دور ۲) ماهواره هاي مخابراتي ۳) ماهواره هاي ناوبري ۴) ماهواره هاي تحقيقاتي ماهواره هايي که به عنوان ...

بدون شك ماهواره هاي ناوبري نظامي از پيچيده ترين ماهواره هايي هستند كه بشر تاكنون موفق به ساخت آنها شده است. گرچه بنابر آنچه تاكنون انتشار يافته، هدف ا ...

فرض كنيد روي قله يك كوه با يك توپ جنگي گلوله اي را پرتاب مي كنيد. ( بدون در نظر گرفتن مقاومت هوا ) هر چه نيروي پرتاب كننده بيشتر باشد ، سرعت گلوله بهن ...

استفاده از ليزر روز به روز گسترده تر مي شود، از بمب افکن هاي مجهز به تسليحات ليزري تا بزرگ ترين رصدخانه هاي جهان. شرکت بوئينگ اعلام کرد که در اواسط ما ...

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته ش ...

هرچه آدمي بيشتر به سيستم هاي جديد و فناوري مدرن مجهز شود گرچه پيشرفت و رفاه زندگي ماشيني را حس مي کند و به ظاهر بر طبيعت مسلط مي شود، نسبت به مشکلات ع ...

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته ش ...

دانلود نسخه PDF - ماهواره