up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله ماهواره PDF
QR code - ماهواره

ماهواره

ماهواره هاي آب و هوايي

ماهواره هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي ها و در سال ۱۹۶۰ براي مشاهده و دريافت اطلاعات واقعي آب و هوائي به آسمان پرتاب گرديدند. در آگوست همين سال، زمين از فضا در روزنامه ملي ژئوگرافيك (Geographic) منتشر گرديد. از اين تاريخ به بعد، ماهواره هاي بيشتري به فضا پرتاب شدند. همانطور كه زمين و ديگر سياره ها در مدار خاص خود به دور خورشيد مي گردند، ماهواره هاي مصنوعي نيز در مدارهاي خاصي در حال چرخش اند. انتخاب اين مدارها براي ماهواره ها به منظور و هدفي كه ماهواره به آن منظور به فضا پرتاب شده است بستگي دارد. مي توان مداري را انتخاب نمود كه در مسير قطب شمال و جنوب قرار مي گيرد و يا مداري كه حول خط استوا مي باشد و يا هر مداري ما بين اين دو حالت. همچنين در انتخاب مدار ماهواره عامل ارتفاع نيز مي تواند درنظر گرفته شود مثلا ارتفاعات هزاران مايلي بالاي زمين و يا ارتفاعات صدها مايلي.
●دو نوع اصلي ماهواره هاي آب و هوائي وجود دارد :
▪ثابت زمين (Geostationary)
▪مدار قطبي (Polar Orbiting)
ماهواره هاي Geostationary براي هشدارهاي كوتاه مدت و ماهواره هاي Polar Orbiting براي پيش بيني هاي بلند مدت تر بكار مي روند. هر دو نوع ماهواره ها براي ديده باني كامل آب و هوائي جهان لازم هستند. در زير معرفي مختصري از ماهواره هاي ثابت زمين آورده شده است:
ماهواره هاي ثابت زمين (Geostationary)
در اواخر دهه ۷۰ نياز به ماهواره هائي كه ۲۴ ساعته در روز بتوانند تصاوير ماهواره اي را تهيه نمايند احساس گرديد. ماهواره اي كه بتواند هر۲۴ ساعت يكبار در مداري كه در ارتفاع ۴۰۰۰۰ كيلومتري بالاي خط استوا قرار دارد و با سرعتي كه با سرعت زمين برابر مي باشد به دور زمين بچرخند. اين نوع ماهواره ها، ماهواره هاي زمين آهنگ ناميده مي شوند. از آنجاييكه سرعت چرخش اين ماهواره ها به دور زمين با سرعت چرخش زمين متناسب مي باشد، اين ماهواره ها نسبت به يك موقعيت روي سطح زمين ثابت باقي مي مانند و به اين دليل كه زمين نيز در روز يكبار به دور محورش مي گردد آن ها نيز يكبار در روز مدار خود را طي مي كنند.براي مثال دو ماهواره Goes (ماهواره هاي محيطي عملياتي ثابت زمين) جز ماهواره هاي زمين آهنگ هستند و در مدار زمين آهنگ (geosynchronous) دور زمين مي چرخند. در حداقل ارتفاع ۳۶۰۰۰ كيلومتري بالاي خط استوا قرار دارند. اين ماهواره ها به طور پيوسته تصاوير دقيق ولي با جزئيات كم تهيه مي كنند و اين تصاوير را هر ۳۰ دقيقه يكبار به زمين ارسال مي نمايند. ديده باني پيوسته اين ماهواره ها براي تجزيه و تحليل متمركز داده ها ضروري مي باشند. اين تصاوير بوسيله يك نرم افزار تجزيه و تحليل شده و بصورت پيوسته و گرافيكي تهيه مي شوند. به دليل است كه به عنوان مثال تصاويري كه از حركت ابرها نمايش داده مي شود، مربوط به ۸ ساعت گذشته مي باشد.اين اطلاعات ارزشمند درباره نوع، جهت و بزرگي ابر مي تواند كار پيش بيني را بسيار ساده نمايد. با توجه به اين كه اين ماهواره ها نسبت به يك موقعيت بر روي سطح زمين ثابت هستند قادرند در شرائط بد آب وهوائي مانند گردباد ،سيلاب ، طوفان هاي تگرگي و تندبادها هشدارهائي بدهند. ماهواره هاي مدار ثابت مختلفي وجود دارد، براي مثال ماهواره ثابت زمين GMS براي استراليا و ژاپن، GOES۸(GOES=Geostationary operational Environmental Satellites) براي آمريكاي شرقي، GOES۱۰ براي آمريكاي غربي،INS Meteosat۵ براي روسيه و هند و Meteosat۷ براي اروپا نمونه هايي از ماهواره هاي ثابت زمين مي باشند. البته ماهواره ها ي Meteosat تمام اروپا و افريقا را مي پوشانند. دو ماهواره Meteosat و GOES تصاويري از ديگر ماهواره هاي ثابت زمين را نيز دوباره ارسال مي دارند اين امر موجب مي شود كه به عنوان مثال آب و هواي استراليا را بتوان در لندن يا شيكاگو مشاهده نمود. ماهواره هاي زمين آهنگ با فركانس ۱۶۹۱MHzداده ها را ارسال مي دارند وبراي دريافت اطلاعات آن ها به ديش ثابت و كوچكي نياز مي باشد. اين ارسال WEFAX ناميده مي شود و چون از استاندارد بسيار بالايي برخوردار مي باشند تفاوت اندكي بين تصاوير اين ماهواره ها وجود دارد.

● طبقه بندي ماهواره ها : ۱) ماهواره هاي سنجش از راه دور ۲) ماهواره هاي مخابراتي ۳) ماهواره هاي ناوبري ۴) ماهواره هاي تحقيقاتي ماهواره هايي که به عنوان ...

● طبقه بندي ماهواره ها : ۱) ماهواره هاي سنجش از راه دور ۲) ماهواره هاي مخابراتي ۳) ماهواره هاي ناوبري ۴) ماهواره هاي تحقيقاتي ماهواره هايي که به عنوان ...

امروزه ارتباطات به يکي از ابزار مهم و اوليه در پيشبرد اهداف تجاري و نظامي در دنيا به شمار مي رود. اين مهم سبب شده است تا صنعت ICT به يکي از مهمترين صن ...

بدون شك ماهواره هاي ناوبري نظامي از پيچيده ترين ماهواره هايي هستند كه بشر تاكنون موفق به ساخت آنها شده است. گرچه بنابر آنچه تاكنون انتشار يافته، هدف ا ...

ماهواره‌هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي‌ها و در سال 1960 براي مشاهده و دريافت اطلاعات واقعي آب و هوائي به آسمان پرتاب گرديدند. در آگوست همين سا ...

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي ...

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

● رويداد ال نينو نوسان جنوبي يكي از مهمترين و شاخص ترين رويداد هايي است كه منجر به ظهور نا بهنجاري هاي بزرگ آب و هوايي در بسياري از نقاط جهان مي شود . ...

دانلود نسخه PDF - ماهواره