up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله ماشين هاي سنکرون PDF
QR code - ماشين هاي سنکرون

ماشين هاي سنکرون

ماشين هاي سنکرون گرچه امروزه بيشتر به عنوان ژنراتور استفاده ميشود ولي جا دارد بيشتر با اين ماشين ها آشنا شد.در اين مقاله به طبقه بندي هاي گوناگون ماشين هاي سنکرون پرداخته شده است
ماشين هاي سنکرون
ماشينهاي سنکرون به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- ژنراتور سنکرون يا آلتروناتور 2- موتور سنکرون
البته نوعي ماشين سنکرون به نام کمپانستور compansator يا اصلاح کننده ضريب توان نيز در صنايع موجود مي باشد.
اين ماشين ها نيز از دوقسمت تشکيل شده اند که قسمت متحرک اين ماشين ها را روتور و قسمت ساکن آنها را استاتور گويند. رتور ماشين هاي سنکرون از لحاظ ساختمان دو دسته اند . ماشينهاي سنکرون با قطب صاف و ماشين هاي با قطب برجسته .
و همچنين ماشينهاي سنکرون بسته به آنکه نوع وسيله گرداننده روتور آنها چه توربيني باشد به صورت زير تقسيم مي شود :
1- توربو ژنراتور: در اين وسيله گرداننده ي روتور توربين بخار است و چون توربين بخار جزء ماشين هاي تند گرد است بنابر اين توربو ژنراتور داراي قطب هاي صاف بوده و اين ماشين توانايي ايجاد دورهاي بسيار بالا را در قدرت هاي زياد دارد امروزه اغلب توربو ژنراتورها را دو قطبي مي سازند چون با افزايش سرعت گردش کار توربين هاي بخار با صرفه تر و ارزانتر تمام مي شود.
2- هيدرو ژنراتور : در آن وسيله گرداننده رتور به وسيله ي توربين آبي است و چون توربين آبي داراي دور کم است بنابراين هيدرو ژنراتور داراي قطب برجسته بوده وداراي سرعت کم مي باشد.
3- ديزل ژنراتور : در قدرت هاي کوچک و اضطراري وسيله گرداننده ي رتور ديزل است که در اين مورد هم قطب هاي روتور آن قطب برجسته مي باشد.
مولدهاي AC يا آلترناتورها درست مثل مولدهاي dc بر اساس القاء الکترومغناطيسي کار مي کنند ، آنها نيز شامل يک سيم پيچ آرميچر ويک ميدان مغناطيسي هستند. اما يک اختلاف مهم بين اين دو وجود دارد : درحالي که در ژنراتورهاي dc آرميچر چرخيده مي شود وسيستم ميدان ثابت است در آلترناتورها آرايش عکس وجود دارد.
يک موتور سنکرون از نظر الکتريکي مشابه يک آلترناتور يا ژنراتور ac مي باشد در حقيقت از نظر تئوري يک ماشين سنکرون مي تواند به عنوان آلترناتور استفاده گردد که به طور مکانيکي راه اندازي شده و يا به عنوان موتوري استفاده گردد که به صورت الکتريکي راه اندازي شده باشد.بيشتر موتورهاي سنکرون داراي مقدار نامي 150 کيلو وات تا 15 مگاوات بوده وداراي محدوده سرعتي rpm150 تا rpm1800 کار ميکنند .بعضي از خواص مشخصه ي يک موتور سنکرون که جالب توجه است عبارتند از :
1- هم در سرعت سنکرون کار مي کند وهم کار نمي کند يعني در حال کار سرعترا ثابت نگه مي دارد . تنها روش براي تغيير سرعت آن تغيير دادن در فرکانس تغذيه مي باشد.
2- ذاتا خود راه انداز نبوده و مجبور استتا سرعت سنکرون با استفاده از وسيله خاص تا رسيدن به حالت سنکرون به حرکت در آيد.
3- توانايي عمل کردن در محدوده ي وسيعي از ضريب قدرت هاي پس فاز و پيش فاز رادارد . لذا مي تواند براي مقاصد تصحيح توان و به علاوه برا تغذيه گشتاور وراه اندازي بارها استفاده گردد.

ماشين WIG يک نوع پرنده است که در ارتفاع حدودا ً ده پايي (سه تا چهار متر) پرواز مي کند. در چنين ارتفاعي WIG از يک اصل ويژه ي آيروديناميکي به نام اثر زم ...

مقدمه با توجه به اينکه جمعيت جهاني روز به روز در حال افزايش است، نياز به تأمين غذا به مسئله اي بحراني در بين جوامع تبديل شده است. بخش کشاورزي، عهده دا ...

در صنعت دستگاه هاي زيادي موجود است اما دستگاه فرز مهمترين و دقيقترين دستگاه صنعتي ايست که داراي انواع متعددي نيز ميباشد. ابزار برنده اين دستگاه را تيغ ...

وسيله ايست که گرما را به انرژي مکانيکي تبديل مي کند. ● ماشين گرمايي نيوکامن اساس کارماشين گرمايي نيوکامن تبديل انرژي گرمايي به انرژي مکانيکي است اين د ...

توربوماشين دستگاهي است که در آن حرکت يک سيال غيرمحبوس بنحوي تغيير داده مي شود که قدرت را به يک محور انتقال دهد يا از آن قدرت بگيرد و يا به نحوي که باع ...

امروزه در دنياي قطعات پرسي، استفاده از ابزار با کيفيت براي توليد قطعات، مرغوبيت خطوط تغذيه توليد محصول را در کارخانه­ هاي بزرگ تضمين مي­کند و اعتبار ز ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش ها ...

دانلود نسخه PDF - ماشين هاي سنکرون