up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ماسک PDF
QR code - ماسک

ماسک

ماسکهاي محافظ شيميايي

مسئله حفاظت در مقابل عوامل شيميايي بسيار مهم بوده و شخص با توجه به آن مي‌تواند خود را در شرايط سخت زنده نگه دارد و ماموريت خود را با ايمني كامل درمحيط آلوده به پايان رساند. اما احتمالاً وي ناچار است فشارهاي رواني ناشي از تنش‌هاي‌گرمايي، محدوديت‌هاي بينايي وگفتاري و شنوايي و نيز مشكلات عدم چالاكي را تحمل كند. در نتيجه‌ كيفيت انجام ماموريت افت خواهدكرد. اين حفاظت شامل لباس حفاظتي شخصي، ماسك و تجويز دارو مي‌باشد. در اين مقاله انواع ماسك ها،خصوصيات و ويژگي هاي آن ها و خلاصه اي از تاريخچه ساخت انواع ماسك ها بررسي مي شود. اولين ماسك‌هايي‌كه ساخته شد شامل بالشتك هاي گاز پانسمان فشرده شده بود و اين قسمت توسط تسمه هاي چرمي كه از پشت سر عبور مي‌كرد روي صورت محكم مي شد. همچنين آلمان‌ها براي اولين بار ماسك هاي اختصاصي ارائه نمودندكه داراي لنزهايي از جنس شيشه يا ميكا و يك فيلتر كامل براي تنفس فرد استفاده‌كننده از ماسك بود. در طرح‌هاي ديگرمانند ماسك‌هاي ابتدايي انگليسي‌كه جزء كلاه خودهاي ضدگاز طبقه بندي مي‌شدند شبيه به كيسه‌ هاي پارچه اي هستند كه عدسي ها در آن تعبيه شده است. محل منفذ تنفس بين پوشش دندان ها و قسمت بالايي يقه لباس در نظرگرفته شده است. خلاصه اينكه با گذشت زمان ماسك هايي با قابليت نفوذناپذيري بالا به عوامل شيميايي با امكانات بيشتر ساخته شدند تا يك فرد را در مقابل عوامل شيميايي با آرامش بيشتر حفاظت كرده و در زنده ماندن و انجام ماموريت به او كمك كند.
انواع ماسك‌ها
ماسك‌هاي انگليسي s10 , s6
ماسك رايجي‌كه در ارتش انگليس استفاده مي‌شود مدلs10 ( شكل 1) مي باشد كه جايگزين مدل قديمي تر s6 (شكل 3) شده است. ماسك مدل s8 كه نامناسب تشخيص داده شد هرگز استفاده نشد. ماسك مدل s10 بريتانيا به طوركلي صورت را مي پوشاند و توسط بندهاي چرمي قابل تنظيم روي صورت محكم مي شود.
اين ماسك ميدان‌ خوبي دارد زيرا كه از دو عدسي با جنس پلي‌كربنات ساخته شده است. قوطي فيلتر ممكن است در سمت چپ يا راست دست نصب شود. محل نوشيدن در اين ماسك طراحي و درقسمت دماغه ماسك ابزاري براي عبور صدا در نظر گرفته شده است. صداهاي خفيف به وضوح شنيده مي شود و يك بلندگو براي تشديد صدا ساخته شده كه به خوبي روي ماسك جاسازي مي شود.
ماسك هاي روسي: MM-1 ، 41-M و M10M
روسيه حداقل چهار ماسك سازماني طراحي كرده است. ماسك ‌MM-1، ماسك 41-M (جنگ جهاني دوم) ماسك M10M (شکل 4) (كپي ماسك M10 امريكائي) و ماسك خاصي براي نيروهاي زرهي تانك و نفر برهاي زرهي‌كه داراي عدسي‌هاي پهن است و به فردي‌كه آن را پوشيده اجازه مي‌دهد از عينك هاي ديد درشب و وسايل اپتيكي ديگر استفاده نمايد. ماسك MM-1لوله اي براي تنفس دارد كه شبيه به خرطوم است و به جعبه فيلتر منتهي مي‌شود. طراحي و ساخت اين ماسك بسيار قديمي است. اين ماسك ها صورت و قسمت بالاي سر را مي پوشانند و مي‌تواند براي بعضي از افراد محدوديت تنگي را داشته باشد. اين ماسك نيز داراي دو عدسي است و بهتر ديدن را ممكن مي‌سازد. ماسك 41- M طرح قديمي ديگري است كه شايد در آينده تعويض شود. ماسك هاي ارتش هاي ناتو عدسي هاي چند منظوره دارند. آخرين طرح ماسك روسي مدل M10M مي باشدكه طراحي پيشرفته داشته و به نظر مي رسد تمام اهداف مربوط به پوشيدن يك ماسك را برآورده مي‌كند و شايد اين ماسك جايگزين نمونه هاي قديمي تر شود.
ماسك اتريشي
اتريشي‌ها سطح كيفي ماسك هاي بنددار را كه با باطري كار مي‌كند توسعه دادند و در اين‌حالت سيستم بسته اي براي كسي‌كه آن را پوشيده فراهم مي آورد اين ماسك بيش از 300 ليتر هوا در دقيقه براي پوشنده آن تامين مي كند. اين سيستم به عنوان يك وسيله تصفيه هوا شناخته مي‌شود و حتي اگر درجه حرارت محيط بالا باشد فردي كه آن را پوشيده در راحتي كامل به سر مي برد.
ماسك محافظ عملياتي M9A1 آمريكايي
اين ماسك براي تيم هاي ويژه ارتش طراحي شده است. اين تيم شامل افراد برگزيده و متخصص مصرف مواد منفجره ( (EOD هستند. اين افراد براي عمليات در محيط هاي كاملا آلوده آموزش ديده‌اند. هنگامي‌كه اين ماسك همراه با سرپوش TAP ( محافظت كننده از عوامل سمي ) مورد استفاده قرارگيرد، صورت، چشم ها و سيستم تنفسي فرد استفاده‌كننده را در مقابل عوامل گازي حفاظت خواهد كرد. اين ماسك همچنين جهت محافظت صورت و چشم‌ ها در مقابل عوامل آئروسل نيز كاربرد دارد. ماسك فوق داراي يك فيلتر قوطي شكل M11 است كه بر روي گونه چپ و يا راست ماسك نصب مي شود. اين ماسك در اندازه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ در دسترس است.
ماسك هاي حفاظتي سري M17آمريكايي
ماسك هاي سري M17 (شكل 5) براي محافظت صورت و چشم ‌ها و دستگاه تنفسي شخص در مقابل عوامل شيميايي و بيولوژيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند اما قادر به حفاظت شخص در مقابل بخارات آمونيوم و منواكسيد كربن نيستند. اين ماسك ها در فضاهاي محدود شده اي‌كه در آنجا اكسيژن اتمسفري باشد ( كمتر از 18% ) موثر نيستند. ماسك M17A1 شامل يك صورت بند لاستيكي و دو فيلتر قابل تعويض M13A2 M1, است. بر روي قسمت صورت بند ماسك دهانه‌ هايي براي عدسي‌هاي چشمي از، محل قرار گرفتن بيني و دريچه‌هاي خروجي و ورودي صدا تعبيه شده است. جنس عدسي‌هاي چشمي از پلاستيك شفاف بوده و دور حفره هايي كه عدسي‌ها در آن‌ها واقع شده‌اند به وسيله حلقه هاي فلزي درزگيري شده است. بر روي اين حلقه هاي فلزي وسايلي به منظور محافظت عدسي چشمي از خراشيدگي وجود دارد. ماسك M17 در سه اندازه طراحي شده است.
مدل هاي كامل‌تر ماسك M17 نيز وجود دارد. ماسك M17A1 يك نمونه از آن هاست. اين ماسك داراي دو لوله اضافي است و يك لوله براي نوشيدن مايعات و ديگري جهت رساندن داروهاي هوش آور مورد استفاده قرار مي گيرد. نمونه ديگر ماسك، M17A2 است كه اين ماسك لوله‌اي جهت نوشيدن مايعات دارد اما فاقد لوله دوم است. ماسك M17A2 ماسك ارجح در ارتش امريكا است. ماسك هاي M17A1,M17A2 درچهار اندازه طراحي شده اند.
ماسك M24
اين ماسك توسط خلبانان و خدمه هواپيما استفاده مي شود و آن ها را چه در هوا و چه در زمين در مقابل عوامل شيميايي و بيو لوژيكي تنفسي محافظت مي كند. ماسك محافظ هواپيماييM24 شامل صورت بند حاوي محل استقرار ميكروفن لوله خرطومي M8 ، يك قوطي فيلتر M10A1 ويك حامل ماسك M17 است. در اين ماسك همچنين يك كيت ضد كدري M1 ويك لنز چشمي ضد نور شديد M2 تعبيه شده است و هواي باز دم از طريق راه هاي خروجي واقع در زير چانه خارج مي‌ شود.
ماسك هاي سري M25
ماسك هاي محافظ M25 و M25A1 براي حفاظت از سيستم تنفسي شخص در مقابل عوامل شيميايي به كار برده مي شود. اجزاي ماسك M25 عبارتند از يك صورت بند، يك لوله خرطومي شكل، يك فيلتر M10A1 ،يك كيت ضد كدري ( ضد تاري ) M1 و يك حامل ماسك. به وسيله يك رابط قوطي فيلتر به يك مخزن متصل مي شود.از طريق يك ميكروفن
كه بر روي صورت بند ماسك قرار گرفته و شخص مي تواند با ديگر سرنشينان از طريق راديوهاي AN VRC-12 و AN PRC-25 موجود در خودروهاي جنگي ارتباط بر قرار كند.
ماسك M25 فرم اصلاح شده ماسك تانك مدل M14A2 است. ماسك M25A1 شبيه ماسك M25 است و تنها تفاوت، گيره هاي بندهاي قسمت فوقاني آن ها است.
ماسك هاي محافظ M40 و M42
اين ماسك ها در آينده جايگزين ماسك هاي رايج خواهد شد. ماسك M40 جايگزين ماسك M17 شده و به عنوان ماسك حفاظت كننده عملياتي اصلي به كار خواهد رفت. يك مدل از ماسك M40 جايگزين ماسك M9A1 خواهد شد. اين ماسك براي حفاظت جامع در مقابل عوامل سمي TAP مورد استفاده قرار مي گيرد. ماسك M42 جايگزين ماسك M25A1 خواهد شد. اين ماسك توسط سرنشينان وسايل نقليه محافظت شده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماسك M40 و M42 طوري طراحي شده اند كه سربازان را درحالت بخار و آئروسل و نيز ذرات راديو اكتيو معلق در ميدان نبرد محافظت مي¬كنند. اين ماسك ها همانند ماسك هاي سري M17 داراي دو لنز چشمي ثابت و انعطاف ناپذير، خميدگي دور صورت بند و فيلتر قابل تعويض جلوي دهان هستند. محل ورود و خروج صدا بر روي اين ماسك ها در جلو و كنار وجود دارد. محل خروج بازدم لوله اي براي نوشيدن مايعات، حفره قرار گرفتن بيني، سربند و محافظ هاي خارجي لنزها نيز قرار گرفته اند.
ماسك M43 ( ماسك هلي¬كوپتر AH-64 )
اين ماسك ابتدا تنها براي هلي كوپتر AH-64 طراحي شده بود اما هم اكنون براي كليه كارهاي هوانوردي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ماسك طوري طراحي شده كه بتواند جايگزين مناسب ماسك M24 شود.
ماسك M43 شامل قسمت هاي زير است:
يك صورت بند كيپ شونده با لنزها جهت ديدن سر پوش كاملاً پوشش دهنده: يك قطعه معلق در قسمت جمجمه سر، يك توزيع كننده هواي تنفسي، روپوش محافظت كننده از مواد شيميايي براي حفاظت مچ ها، بازوها، پاها و بدن فرد در مقابل عوامل شيميايي مايع، گازي و عوامل بيولوژيكي طراحي شده و حداقل شش ساعت بدن فرد را در مقابل عوامل مايع محافظت مي كند. اين نوع رو پوش براي تمام
نيروهايي كه لباس محافظت‌كننده خاصي براي آن ها در نظر گرفته نشده، قابل استفاده است.
ماسك M-95
ماسك جنگ نوين M-95 در سازمان نيروهاي ارتش فنلاند موجود است. وزن آن بدون فيلتر 500 گرم است و 50 قطعه مجزا دارد. فيلتر آن 259 گرم وزن دارد و فردي كه اين ماسك را پوشيده به مدت 48 ساعت نسبت به همه عوامل مرسوم محافظت مي‌شود. با امكاناتي براي پوشيدن عينك و نوشيدن آب كه مقدار 25% ليتر در دقيقه آب نوشيده مي‌شود. ماسك M-95 توسط 6 بند و در مدت كمتر از 10 ثانيه روي سر قرار مي گيرد. اين ماسك و فيلتر در محدوده ي دمايي 40 تا 40+ به خوبي كار مي‌كند و حفاظت در برابر عوامل شيميايي، بيولوژيك و راديواكتيو را تامين مي‌كند.
ماسك M-80 ايراني
اين ماسك نسبت به ماسك هاي ديگر ساخته شده سبك تر بوده و درصورت آلوده شدن فيلتر امكان تعويض آن در هواي آلوده وجود دارد و مي‌توان لنزهاي چشمي را نيز تعويض كرد. داشتن سيستم صداسنج نيز از خواص و محاسن ديگر ماسك مي‌باشد
[مشاهده فقط براي اعضا امکان پذير است . براي ثبت نام اينجا کليک کنيد ...]
اين ماسك لوله تنفسي مصنوعي نداشته و روپوش محافظ سرما ندارد. در هنگام دويدن به وسيله اين ماسك امكان برخورد لوله آب نوش با دهان وجود داشته و از اين نظر مزاحمت ايجاد مي كند.

مواردي را که براي زيبا نگهداشتن بايد اجتناب کرد يا رعايت نمود در اينجا ذکر مي کنيم : ▪ خشک کردن مو با حوله موي سر هنگامي که خيس است حساس و شکننده ميشو ...

در راستاي مقابله با آلودگي در بسياري از کشورهاي جهان اقداماتي براي کاهش آثار آلودگي هوا بر محيط زيست انجام شده است. درحالي که دانشمندان آثار زيانبار آ ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

شايد هنوز ساخت تراشه هاي کامپيوتري که براي ايجاد سرعت محاسباتي بالا به جاي جريان الکتريسيته از نور استفاده مي کنند، تشخيص انواع سرطان و ساير بيماريهاي ...

موميايي ها بعد از داستان هاي دراکولا و فراکشتاين، موضوع اصلي بسياري از فيلم هاي ترسناک هستند. شايد اين موضوع به راحتي قابل توضيح باشد. موميايي ها بدن ...

● استفاده از انرژي نهفته در اعماق اقيانوس دريا زير کشتي «Joides» آسوده آرميده است و روي عرشه آن کارگران شيفت شب به شدت مشغول کار هستند. محل قرار گرفتن ...

دانلود نسخه PDF - ماسک