up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله ماسه سنگ PDF
QR code - ماسه سنگ

ماسه سنگ

محيط رسوبي يخچالي ماسه سنگ

مقدمه
محيط‌هاي يخچالي دامنه وسيعي از موقعيت‌هاي رسوبگذاري از قاره‌اي تا دريايي ، زيريخچالي تا بالاي يخچالي و رودخانه‌اي -يخچالي تا درياچه‌اي - يخچالي را در بر مي‌گيرند. از نظر ژئومورفولوژيکي تعدادي از انواع يخچال تشخيص داده شده است وليکن تقسيم بندي يخچال از نظر موقعيت حرارتي به يخچال‌هاي سرد و معتدل ، بيشتر در ارتباط با فرسايش و رسوبگذاري يخچال حائز اهميت است.
يخچالهاي سرد
يخچالهاي سرد داراي قاعده خشک هستند و مقدار زيادي خرده‌هاي سنگي در بخش قاعده‌اي به همراه خود دارند.
يخچالهاي معتدل
يخچالهاي معتدل داراي قاعده مرطوب بوده و مقدار رسوب کمتري دارند، وليکن سريع‌تر حرکت کرده و در نتيجه قدرت فرسايشي بيشتر دارند. رسوبات مستقيما از يخچال يا به صورت زيريخچالي در زماني که يخچال در حال حرکت است يا هنگامي که يخچال ساکن بوده و در حال ذوب است رسوب مي‌کنند، که تحت عنوان تيل و اگر سخت شده باشد تيلات گفته مي‌شود. تيل‌ها و تيلاتهاي زيريخچالي عمدتا توده‌اي هستند. هرچند برخي از آنها يک لايه بندي مبهمي را نشان مي‌دهند.
اختصاصات رسوبات يخچالي
معمولا داراي گسترش جانبي وسيع در مقياس منطقه‌اي داراي ضخامتي در حدود چندين تا دهها متر ، فاقد چينه بندي ، داراي ماتريکس زياد که قطعات را در بر مي‌گيرد، اين قطعات ممکن است مخطط و سيقلي بوده و داراي منشا محلي و يا منشا خارجي ‌باشد، و بلاخره داراي ماتريکسي هستند که از پودر شدن خرده سنگها بوجود آمده است.ممکن است تشخيص اينگونه رسوبات از رسوبات جرياني خرده‌دار مشکل باشد و در حقيقت جريان توده‌ايي کي از اشکال برخي رسوبات يخچالي است. شواهد ديگر براي يخچالي بودن توسط بولدرهاي ترک خرده ، اثر بلورهاي يخ ، سنگهاي چند ضلعي حاصل از يخ زدن و ذوب شدن و مخطط شدن بستر سنگ کف ارائه مي‌شود.
چگونگي تشکيل ماسه سنگهاي يخچالي
ماسه سنگها و کنگلومراهاي با چينه بندي عدسي شکل معمولا به صورت بين لايه‌اي يا همراه با تيلايت‌ها مي‌باشند. اينها رسوبات آبي هستند که از فرايندهاي رودخانه‌اي يخچالي نتيجه شده‌اند. اين رسوبات ممکن است به صورت زيريخچالي ، در طي ذوب شدن يخها در رودخانه‌ها و درياچه‌هاي روي يخچالي و در دشتها فرا يخچالي بر جاي گذاشته شده باشند. رسوبات درياچه‌هاي يخچالي ، در جايي که رودخانه‌هاي دشت شسته شده ، سازنده دلتا است، داراي ماسه و گراول است.در بخش‌هاي عميق‌تر درياچه گل سنگهاي لامينه‌اي ريتميک ، که احتمالا با قطعات پراکنده سقوط کرده از يخ شناور همراه است، وجود دارد. در جايي که پهنه‌هاي يخي به دريا مي‌رسند، تيل در کف دريا رسوب مي‌کند و مي‌تواند توسط فرايندهاي دريايي دوباره به حرکت در آمده و از طريق ريزش و جريانهاي توربريتي به قسمت‌هاي عميق آب حمل شود. تيل‌هاي دريايي - يخچالي ممکن حاوي فسيل باشند. کوههاي يخي جدا شده از فلات يخي ، همانطوري که ذوب مي‌شوند رسوبات را رها کرده و دريسپتونها را در ناحيه وسيعي ته نشين مي‌کند.
توصيف و تعبير و تفسير رسوبات يخچالي
توصيف و تعبير و تفسير رسوبات يخچالي مشکل‌تر از برخي رخساره‌ها است، زيرا فرايندهايي که در حال حاضر عمل مي‌کند به سادگي ديده نمي‌شوند، اگر چه واژه‌هاي تيل و تيلايت دلالتي بر منشا يخچالي دارد، وليکن واژه دياميکتيت و همچنين ميکستيت اغلب به معني کاملا توصيفي براي گل سنگهاي پبل‌دار و کنگلومراهاي با ماتريکس فراوان بکار مي‌رود که ممکن است منشا يخچالي داشته يا اينکه نداشته باشند. پنج دوره اصلي يخچالي وجود دارد که عبارتند از:
دوره يخچالي پرتروزوئيک پيشين
اين دوره عمدتا در شمال آمريکا شناخته شده است .رسوبات دوره يخچالي پرتروزوئيک پيشين در انتاريو ، شرق کانادا ، در چندين افق سوپر گروه هورونونين وجود دارد و ليکن گندوانا بهترين نمونه شناخته شده است.
دوره يخچالي پرکامبرين پسين
اين دوره تمام قاره‌ها را تحت تاثير قرار داده است. در پرکامبرين پسين ، چهار فاز يخچالي در مدت 600 تا 900 ميليون سال پيش ثبت شده است و تيلايت‌هاي اين دوره در تمام قاره‌ها پيدا مي‌شوند.
دوره يخچالي اردويسين پسين
شواهد اين دوره يخچالي به خوبي در شمال آفريقا شناخته شده است. يخچالي شدن در اين دوره در عرض جغرافيايي بال رخ داده است و هنگاميکه صفحات قاره‌‌اي در قطب قرار داشتند، تشکيل شده‌اند.
دوره يخچالي پرمو - کربونيفر
اين دوره يخچالي گندوانا ، جنوب آفريقا ، آمريکاي جنوبي ، هندوستان ، استراليا و قطب جنوب را تحت تاثير قرار داده است. يخچالي شدن در اين دوره هم مانند دوره اردويسين پسين در عرض جغرافيايي بالا رخ داده است و هنگامي که صفحات قاره‌اي در قطب قرار داشته‌اند تشکيل شده‌اند.
دوره يخچالي سنوزوئيک پسين
عمدتا در دوره يخچالي پلسيتوسن اتفاق افتاده است و از اليگو - ميوسن شروع شده و يخچالهاي ضخيم و يخچالهاي شناور همراه را تشکيل داده است و امروزه بيشتر شمال اروپا ، آسيا و آمريکاي شمالي را مي‌پوشاند.

سنگ از نظر زمين شناسان به ماده ي سازنده ي پوسته و بخش جامد سست کره ي زمين گفته مي شود. سنگ ها از يک يا چند کاني درست شده اند و از نظر چگونگي پديد آمدن ...

دياژنز: سنگ زايي پس از انباشته شدن رسوب ها در محيط هاي رسوبي ممکن است فرايندهاي فيزيکي و شيميايي گوناگوني در آن ها رخ دهد که به سنگ شدن آن ها بينجامد. ...

گلسنگ نوعي پيکره گياهي بدون ريشه، برگ يا گل است؛ در واقع، مجموعه اي از جلبک و قارچ است که زندگي هر کدام وابسته به زندگي ديگري است. در اين همزيستي جلبک ...

سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي ، آهک ماسه‌اي و دولوميت يافت مي‌گردد. ناخالصي ...

سنگ آهک نوعي سنگ رسوبي است که عمدتا از کلسيت معدني تشکيل شده‌است. اصول تهيه و بکارگيري آهک در واقع هدف از تهيه آهک، تبديل سنگ آن به حالت قابل مصرف و ت ...

سنگ آهک کربنات کلسيم CaCO۳ به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي شود اين سنگ بيشتر به صورت آهک رسي , آهک ماسه اي و دولوميت يافت مي گردد ناخالصيهاي ...

▪ کانيهاي سنگين: سنگهاي آذرين و دگرگوني حاوي يک سري کانيهاي سنگين با وزن مخصوص بيشتر از ۲.۶۵ (وزن مخصوص کوارتز) و ۲.۵۶ تا ۲.۷۶ (وزن مخصوص فلدسپاتها) م ...

آشنايي با سنگ هاي کربناته و رده بندي سنگ هاي اهکي: سنگ آهک کربنات کلسيم(CaCO3) به ندرت به صورت آهک خالص در طبيعت پيدا مي‌شود. اين سنگ بيشتر به صورت آه ...

دانلود نسخه PDF - ماسه سنگ