up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله مار کبري PDF
QR code - مار کبري

مار کبري

10 گونه جانوري خطرناک از نظر انسان

حيوانات بزرگ و وحشي و جنگلي، مخلوقاتي هستند که ممکن است در وحله اول انسان ها را به وحشت بيندازند، اما وحشت آن ها از ما چقدر است؟ و براستي اگر قرار بود آنها درباره ما نظر بدهند با چه عناويني از ما ياد مي کردند؟ و چه عکس هايي از ما منتشر مي کردند؟ چه تعداد از گونه هاي انسان را در صدر فهرست خطرناک و دشمن شماره يک قرار مي دادند؟
واقعا اين رازي کشف نشده است و به هر حال در جريان معکوس اين مسئله; اين ۱۰ جانور از نظر انسان ها خطرناک ترين موجودات روي زمين در بين ديگر حيوانات هستند:
● وزغ سمي
وزغ سمي نيم وجبي، گونه مناسبي براي اظهار محبت و بويدن نيست. تراوش لزج پشت او محرک اعصاب است و بدان منظور ترشح مي شود تا شکارچيان را از خود دور کند. ميزان زهري که هر کدام از اين وزغ ها توليد مي کنند قادر است ده انسان را از پا درآورد. اما به نظر حتي اين سلاح طبيعي نيز حريف انسان ها نيست.
● بوفالوي کيپ
وقتي که بوفالوي کيپ با شکارچي روبرو مي شود به سمت او حمله ور مي شود. اين موجود چهارپاي ۷۰۰ کيلوگرمي با دو شاخ بزرگ و تيز خود هر دشمني را مورد هدف قرار مي دهد. هر صيادي بايد خيلي ممنون باشد که در مسير حرکت گله خشمگيني از اين حيوان، تنها يکي از هزاران بوفالوي کيپ، نقش حمله کننده را برعهده مي گيرد و همگي به سمت شکارچي هجوم نمي آورند.
● خرس قطبي
شما در باغ وحش خرس قطبي را جانوري نرم و لطيف و لايق نوازش کردن حدس مي زنيد. اما در طبيعت آنها فقط براي صبحانه خود يک فيل دريايي را مهمان سفره خود مي کنند. اگر بين او و توله اش قرار بگيريد با پنجه هاي خود براحتي مي تواند سر شما را از بدن جدا کند. پس هيچگاه به يک خرس قطبي همراه با فرزندش شوخي نکنيد زيرا حس مادري بسيار شديدي دارد.
● فيل
همه فيل ها در همه شرايط مانند فيلم هاي سينمايي رام و بي آزار نيستند. آنها در يک سال بيش از ۵۰۰ نفر را در دنيا مي کشند. اما آيا مي دانيد چند فيل بدست انسان در سال کشته مي شوند؟ آنهم نه به دليل رفع گرسنگي يا دفاع از خود بلکه به دليل عاج هاي اين حيوان. فيل آفريقايي بيش از ۸ تن وزن دارد و با پاهاي خود و نه با عاج، فرد آزاردهنده را ادب مي کند.
● کروکوديل آب هاي شور استراليا
اشتباه نکنيد اين يک کنده درخت درون آب نيست بلکه کروکوديلي است که در زير آب منتظر عبور طعمه اي از همه جا بي خبر است. سپس در يک چشم برهم زدن و با يک حمله برق آسا طعمه را به زير آب کشيده و تکه تکه مي کند. البته تمساح پوزه کوتاه ايراني که در استان سيستان و بلوچستان و منطقه گاندو وجود دارد گونه اي بسيار بي آزار و رام مي باشد و مورد احترام اهالي بومي منطقه است و با اين گونه استراليايي نبايد مقايسه شود.
● شير آفريقايي
شير آفريقايي، آرواره هاي قوي را به ياد شما مي اندازد؟ اگر جرات داريد آزمايش کنيد. به تندي آذرخش است، پنجه هاي برنده و تيز دارد و اين ديگر بدشانسي طعمه اوست. گرسنه است؟ بهتر است که اميدوار باشيم، نباشد. اين گونه شير آفريقايي يک شکارچي و صياد کامل و بي همتاست. کسي چه مي داند شايد شير ايراني که روزي مظهر شجاعت و دلاوري اين مرز و بوم بوده است داراي خصوصياتي مشابه با اين شير يا بهتر بوده است آيا کسي فيلم يا عکسي از آن گونه هميشه خاموش کشور دارد؟
● کوسه سفيد بزرگ
خون در آب کوسه سفيد بزرگ را براي تغذيه ديوانه مي کند، تاجايي که اين جانور تمامي ۳۰۰۰ دندان خود را بر بدن هر جنبنده اي فرو مي کند. باعث خوشحالي است که کوسه هاي سواحل زيباي خليج فارس و درياي عمان مانند سواحل بسياري ديگر از نقاط جهان پذيراي اين معدود گونه کوسه خطرناک نيست و کوسه هاي سواحل ايران موجودات کاملا بي آزاري هستند. جالب است بدانيم سالانه بيش از ۱۰۰ ميليون کوسه توسط انسان صيد مي شود تا مورد تغذيه قرار گيرد. چه تعداد انسان توسط کوسه ها صيد مي شود؟ تا مورد تغذيه اش قرار گيرد؟ يا از حضور اين موجود دو پا و بدون آبشش در حريم خصوصي زندگي اش دفاع کند و او را عقب براند؟
● ستاره دريايي جعبه اي استراليا
ستاره دريايي جعبه اي استراليا که به آن زنبوردريايي هم مي گويند، به اندازه يک ظرف سالادخوري است. اين ستاره دريايي ۶۰ بازوچه دارد که هر کدام نزديک به چهار و نيم متر طول دارد. هر کدام از اين بازوچه ها داراي ۵ هزار ياخته زهري دارد که مي تواند ۶۰ انسان را به کام مرگ بکشاند. که البته اين کار را نمي کند چون او براي خوردن طعمه و دفاع از خود به چنين سازوکاري مجهز است نه براي آزار و اذيت و کشت و کشتار ديگران. اگر بعضي از انسان ها چنين سلاحي داشتند چکار مي کردند؟
مار کبري
اگرچه مار کبري دارنده لقب سمي ترين مار جهان نيست اما بين سمي ترين ها نامي براي خود دست و پا کرده است. حدود ۵۰ هزارنفر با نيش مارها دنيا را بدرود مي گويند که تعداد قابل توجهي با نيش اين مار است. شايد به همين دليل باشد که اگر ماري را ببينيم او را با سنگ مورد حمله قرار مي دهيم اما نمي دانم چرا وقتي که خودرو ها را در خيابان مي بينيم چنين کاري نمي کنيم اين وسيله که در هر دو سال همين تعداد را در کشورمان به کام مرگ مي کشد.
● پشه
بيشتر پشه ها با نيش خود باعث مي شوند که شما محل نيش را بخارانيد. اما برخي از آنها حمل کننده و انتقال دهنده بيماري «مالاريا» هستند. در نتيجه اين عمل اين حشره کوچک باعث مرگ بيش از دومليون نفر در يک سال مي شود.

مارها در مناطق گستردهاي از زمين پراکنده مي باشند کشور ما به ويژه در بخشهاي مرکزي بعلت کويري بودن و خشک بودن اين مناطق محل مناسبي براي زندگي برخي مارها ...

● کلياتي مار مار در زبان بيگانه با دو اصطلاح ( هرپنت ) يا ( اسنيک ) آمده است لغت هرپنت از ريشه لاتيني ( هر پنس ) به معني خزنده و لغت اسنيک از ريشه انک ...

رزماري، برگ و سرشاخه هاي گلدار خشک شدۀ گياه Rosmarinus officinalis از خانوادۀ نعناعيان (Lamiaceae) است که حداقل داراي ۱ درصد (حجم وزن) روغن فرار مي با ...

رزماري، برگ و سرشاخههاي گلدار خشک شدۀ گياه Rosmarinus officinalis از خانوادۀ نعناعيان (Lamiaceae) است که حداقل داراي ۱ درصد (حجم وزن) روغن فرار ميباشد ...

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

مرغ شاخدار جزء راسته گالي فرميس، خانواده فزان ها و زيرخانواده نوميدين طبقه بندي مي شود. مرغ هاي شاخدار بر حسب ضمائم موجود در سربه سه فرم ظاهر مي گردند ...

مشخصات عمده مارها به شرح زير است: ۱) گوش خارجي ندارند. ۲) انتهاي قدامي زبان آنها دو شاخه است و داخل کيسه يا غدامي در دهان قرار دارد. ۳) چشم آنها فاقد ...

امروزه زندگي در مجتمع هاي مسکوني وآپارتماني که نگهداري سگ وگربه در آنها ممنوع يا مشکل ميباشد باعث شده که لاک پشت بعنوان حيوان خانگي که سروصدايي ندارد ...

دانلود نسخه PDF - مار کبري