up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله لک و پيس PDF
QR code - لک و پيس

لک و پيس

لک و پيس، برص يا ويتيليگو

لک و پيس، برص يا ويتيليگو، هر ۳، نام هاي يک نوع بيماري ناشي از التهاب پوست هستند؛ بيماري اي که به صورت لکه هاي سفيدرنگ، به طور قرينه در ۲ طرف پوست بدن، مخصوصا در پوست صورت، بروز مي کند...
عاطفه هادي ۲۵ ساله که سوژه «ميزگرد زيبايي» اين هفته «سلامت» است، مي گويد از دوران دبستان با اين بيماري درگير بوده و مجبور شده است سال ها دوندگي کند و راه هاي مختلف درماني را براي از بين بردن لکه هاي سفيدي که پشت پلک هايش به وجود آمده بودند، امتحان کند. پاي صحبت هاي او و متخصصان «سلامت» نشسته ايم تا با اين بيماري و روند درماني اش بيشتر آشنا شويم.
عاطفه هادي که همه راه ها را براي رفع لکه هاي سفيد پشت پلکش امتحان کرده، مي گويد:
يک هفته با چشم باز مي خوابيدم
▪ از بيماري ات بگو. از چه سني به آن مبتلا شدي؟
کلاس سوم يا چهارم دبستان بودم که متوجه شدم هاله اي صورتي رنگ، به اندازه يک عدس، پشت پلک هايم به وجود آمده است. رنگ اين هاله در پشت پلک هر ۲ چشمم ابتدا گلبهي بود اما بعد از چند سال کاملا سفيد و کمي بزرگ شد و آن لکه سفيد رنگ، وقتي به دوران راهنمايي رسيدم، ديگر بزرگ تر نشد و اندازه اش ثابت ماند.
▪ از ابتدا مي دانستي که اين لکه ها مربوط به يک بيماري پوستي هستند؟
نه! راستش را بخواهيد، در دوران دبستان که اصلا وجود اين لکه هاي سفيد برايم مهم نبود اما وقتي به مقطع راهنمايي رسيدم، ظاهرم برايم اهميت بيشتري پيدا کرده و ديگر نمي توانستم وجود آنها را تحمل کنم. شايد باورتان نشود ولي من از خواب صبحم مي گذشتم تا وقت کافي براي پوشاندن اين لکه به روش هاي مختلف پيدا کنم.
▪ پس وجود اين لکه، حسابي اذيتت مي کرد؟
بله. تمام فکرم اين بود که مداد و سايه اي پيدا کنم که درست رنگ پوستم باشد و بتواند اين لکه را بپوشاند. هر وقت مي خواستيم مهماني برويم، من نگران بودم که آيا مي توانم اين لکه سفيد را خوب بپوشانم تا کسي متوجه آن نشود يا نه؟ خلاصه اينکه بزرگ ترين هدف زندگي ام اين بود که از شر اين لکه سفيد خلاص بشوم و چشمم مانند چشم بقيه مردم شود!
▪ چطور متوجه بيماري ات شدي؟
دبيرستاني بودم که به ۳، ۴ پزشک مراجعه کردم اما هيچ کدام از آنها نتوانستند تشخيص بدهند که بيماري ام چيست؛ تا اينکه يک متخصص پوست به من گفت نام بيماري ام به عربي، برص و در اصطلاح پزشکي، ويتيليگو است. اين پزشک که مطبش هم در ميدان ونک بود، برايم ۱۰ جلسه ليزردرماني تجويز کرد و گفت که با اين کار از شر لکه هاي سفيد پشت پلک هايم خلاص خواهم شد.
▪ و خلاص شدي؟
نه! درست ۱۰ تيرماه سال ۸۵ بود که جلسه هاي ليزردرماني را شروع کردم. کل درمان من زير ليزر، ۱۰ ثانيه طول مي کشيد؛ يعني ۵ ثانيه براي هر چشم. اگرچه لکه هاي پشت چشمم بلافاصله بعد از ليزر به رنگ صورتي يا رنگ پوستم درمي آمدند اما يکي، دو ساعت نمي گذشت که دوباره، سفيدي آنها اعصاب ام را خرد مي کرد. من ۲ روز در ميان براي انجام ليزر به مطب دکتر مي رفتم. ۸ مرداد ماه ۸۵ جلسه هاي ليزردرماني ام به پايان رسيد و نتيجه اي نديدم!
▪ از دکتر نپرسيدي که چرا ليزر نتوانست لکه هاي ويتيليگو را از پشت چشمانت حذف کند؟
چرا. دکتر گفت همان لحظه اي که ليزر به پوست پلکت مي تابد، سلول هاي پوستت تحريک مي شوند و شروع مي کنند به ساختن رنگدانه اما اين توليد رنگدانه ها فقط تا مرحله صورتي رنگ پيش مي رود و چون بيماري ات پيشرفته است، ليزر توان نگه داشتن رنگدانه ها را ندارد.
▪ چقدر خرج ليزردرماني ات شد؟
هر جلسه ۷ هزار تومان بود؛ جمعا شد۷۰ هزار تومان.
▪ بعد از اينکه از درمان با ليزر نتيجه نگرفتي، چه کار کردي؟
به يک متخصص پوست ديگر به نام دکتر درخشاني مراجعه کردم. او گفت که اين قسمت از پوست پلک من مانند لباسي است که رويش مايع سفيدکننده ريخته و غير از عمل هيچ راهي براي درمانش وجود ندارد. او متوجه شد که اين لکه هاي سفيد قبلا هم با ليزر دستکاري شده اند و گفت که اگر اين کار را نمي کردم، نتيجه کارش بهتر مي شد.
▪ تضميني هم براي نتيجه کارش به تو داد؟
گفت من از نظر نحوه عمل، کار خودم را تضمين مي کنم ولي برگشت پذير بودن يا نبودن لکه ها را خير. و توضيح داد که بايد پوست قسمتي را که سفيد شده، بردارد و گوشت اضافه بالا و پايين پشت پلک ام را به هم برساند و بدوزد.
▪ تو قبول کردي؟
بله. چون تمام آرزويم، ديدن خودم در آينه بدون آن لکه هاي زجرآور بود. براي همين، ۱۰ آذرماه سال ۸۵، پلک هايم را به تيغ جراحي سپردم و از آن روز تا همين حالا هم ديگر اثري از برص روي پلک هايم نديدم. يعني خوشبختانه بيماري من برگشت پذير نبود.
▪ مراقبت هاي بعد از عملت چه بود؟
تا يک هفته، فقط خوابيدم! در اين مدت حتي حق نداشتم که بخندم، گريه کنم يا راه بروم. يادم مي آيد که يک روز حوصله ام سر رفت و بلند شدم که کمي در آشپزخانه قدم بزنم ولي بعد از ۵ دقيقه يک دفعه چشمم کبود شد، ترسيدم و دوباره به تخت خواب برگشتم. اين را هم بگويم که سرم را نبايد بيش از اندازه به سمت بالا يا پايين خم مي کردم. يک چيز باورنکردني ديگر هم اين بود که مجبور شدم يک هفته با چشم هاي باز بخوابم؛ چون اگر چشمانم را هنگام خواب مي بستم، بخيه پلک هايم پاره مي شد! به همين دليل يک هفته تمام، روي صورتم يک روسري مشکي مي انداختم و با چشم باز مي خوابيدم و درواقع اين مغزم بود که به خواب مي رفت. دکتر به من گفت که بهتر است تا يک سال هم از لوازم آرايشي براي آرايش اطراف چشمم استفاده نکنم.
▪ جاي بخيه روي پلک هايت باقي نماند؟
نه! دکتر به من گفت که بعد از کشيدن بخيه ها بهتر است به جاي هر پماد و کِرِمي از کمي عسل که با شير پرچرب نرم شده است، استفاده کنم. من هم يک ماه اين کار را کردم و بعد از آن، ديگر اثري از جاي بخيه ها باقي نماند.
▪ چند وقت بعد از عمل به حالت عادي برگشتي؟
يک ماه طول کشيد تا توانستم راحت چشمانم را باز و بسته کنم و بخندم و بخوابم. اما تا ۳، ۴ ماه، وقتي که ابروهاي نزديک پوست عمل شده را برمي داشتم، پوست پلکم مي سوخت و تير مي کشيد که اين مشکل هم بعد از ۴ ماه برطرف شد.
▪ اين بار چقدر هزينه کردي؟
حدود يک ميليون تومان؛ اما من از اين بابت اصلا ناراحت نيستم چون احساس مي کنم که يکي از بزرگ ترين آرزوهايم برآورده شده است.
▪ جراحي پلکت چقدر طول کشيد؟ آيا بعد از عمل مشکلي مثل ضعف بينايي پيدا نکردي؟
من درست ۳ ساعت زير تيغ جراحي بودم و خدا را شکر تا به امروز هيچ مشکلي از نظر بينايي نداشته ام.
● نظر متخصص فلوشيپ خواب
دکتر خسرو صادق نيت
فلوشيپ خواب و دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران
با چشم باز هم مي شود خوابيد!
سوژه اين هفته، به اين نکته اشاره کرده که مدتي با چشم هاي باز خوابيده است. حق با اوست. واقعيت اين است که مراحل اصلي خواب طبيعي در مغز انسان اتفاق مي افتد ولي در خواب طبيعي، در ديگر ارگان هاي بدن نيز به طور هماهنگ تغييراتي بروز مي کند که باعث مي شود ما هر روز خواب خوبي را تجربه کنيم. درواقع، وقتي مغز مراحل مختلف خواب را طي مي کند، عضلات بدن به سمت کاهش تون و فعاليت پيش مي روند، چشم ها بسته مي شوند، تنفس و ضربان قلب آهسته تر مي شود و فرد به طور موقت، هوشياري خودش را از دست مي دهد و به اتفاقات اطراف خودش واکنش نشان نمي دهد. بهترين وضعيت بدن نيز براي خواب، حالت درازکش است. از آنجا که خواب يک نياز ضروري است و نمي توان در برابر آن براي مدت طولاني مقاومت کرد، با گذشت زمان، اين نياز به خواب، خود را به ما تحميل خواهد کرد. بايد به خاطر داشت عدم تحقق شرايط مناسب بدن براي خواب، مانع از به خواب رفتن نمي شود بنابراين فرد در شرايط نامناسب (از جمله، در صورت بازماندن اجباري چشم) هم به خواب خواهد رفت ولي مسلما کيفيت و کميت خواب او مانند سابق نخواهد بود و ممکن است همچون گذشته از خوابش رضايت نداشته باشد. فراهم کردن شرايط مطلوب همچون کاهش حداقلي نور محيط مي تواند عوارض اين مشکل را به حداقل کاهش دهد.
● نظر روان پزشک
دکتر محمدرضا خدايي
عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي
مشکلات ظاهري و مديريت باطني
به طور کلي يکي از صفات انسان به عنوان يک موجود چند بعدي، اهميت دادن به زيبايي ظاهري خودش است. اين توجه انسان به خودش و زيبايي اش، در سنين مختلف و جنس هاي مختلف با هم متفاوت است. يعني بعضي ها بيشتر به ظاهر خودشان اهميت مي دهند و بعضي ها کمتر. اما افراد در سنين نوجواني و جواني (به خصوص خانم ها)، ظاهر براي اهميت بسياري پيدا مي کند. همان طور که در شرح حال خانم عاطفه هادي هم خوانديد، ايشان در دوران دبستان، اهميت چنداني به لکه هاي سفيدرنگ پشت چشمش نمي داده اما همين که پا به دوران نوجواني گذاشته، از بين بردن بيماري ويتيليگو براي او تبديل به يک هدف و آرزو شده است! نوجواني، دوران شکل گيري هويت است؛ دوراني که افراد دوست دارند خودشان را از نگاه ديگران ببينند و بيشتر از نظر ظاهري و رفتاري مورد قبول اطرافيانشان باشند. بنابراين، اينکه يک دختر خانم در سن نوجواني و حتي جواني توجه خاصي به ظاهر و بدن خودش داشته باشد، امري غيرطبيعي نيست. اگر نوجوان يا جواني، مشکلي در ظاهر خودش پيدا کرد، بايد مانند عاطفه هادي، تمام تلاشش را براي رفع آن بکند. اينکه فرد بنشيند و دست روي دست بگذارد و مدام بگويد چقدر بدبختم که خدا اين بلا را سر من آورد، اصلا کار درستي نيست.
همه افرادي که مشکلي دارند، بايد فکر کنند که اگر ضعفي يا بيماري خاصي دارند، در عوض، کلي نکات مثبت در ظاهر و رفتارشان وجود دارد که مي توانند ايرادهاي او را بپوشانند. اگر شخصي مانند اين بيمار ما بتواند نقاط قوت و ضعف خود را بسنجد و سبک و سنگين کند، ديگر مشکلي بر مشکلاتش اضافه نمي شود و افسردگي به سراغش نمي آيد. بهترين راه مقابله با نقاط ضعف در يک فرد، مديريت مشکلات است؛ يعني کسي که ضعفي دارد، بايد ابتدا تمام توانايي هاي خودش را مدنظر قرار بدهد و سپس به دنبال راه هاي مختلف براي درمان مشکلش بگردد. کاري که خانم عاطفه هادي هم چند بار آن را انجام داده و بالاخره هم به نتيجه رسيده است. در نهايت هم اگر شخصي مشکل مربوط به زيبايي داشت و نتوانست از هيچ راهي آن را برطرف کند، بايد با مشکلش کنار بيايد و به خود بقبولاند که تمام تلاشش را براي رفع مشکل کرده است و مي تواند با توانايي هاي ديگر و حتي محصول هاي آرايشي مختلف، بيماري اش را مخفي کند. در پايان هم لازم است اين نکته را بگويم که توجه زياد و بيش از اندازه به موارد خيلي کوچک که از نظر ديگران اصلا ديده نمي شود و اهميت ندارد ولي در ذهن خود فرد بسيار پررنگ و پراهميت است، به خصوص در مورد زيبايي بدن، مي تواند بعدها تبديل به وسواس شود و خود اين وسواس مشکلات بسياري از جمله اشتغال ذهني و عملي را براي فرد به وجود مي آورد و باعث افت عملکرد فرد خواهد شد.
● نظر چشم پزشک
دکتر هرمز شمس
رييس انجمن چشم پزشکان ايران
ايشان بايد قبل ازخواب به چشمشان پماد مي زدند
وقتي فردي مانند خانم عاطفه هادي، مجبور است به هر دليلي خواب با چشمان باز را براي مدتي تجربه کند، نياز به آموزش هايي دارد که اين چشمان باز هنگام خواب برايش بعد از عبور از دوره بيماري، دردسرساز نشود. اگر يک نفر، چند شبانه روز را با چشم باز بخوابد، امکان اينکه چشمانش خشک شود و حتي عفونت پيدا کند، بسيار زياد است. به همين خاطر به تمام بيماراني که مانند خانم هادي مجبورند شرايط خاصي مانند چشمان باز به هنگام خواب را تجربه کنند، توصيه مي کنم يا چشمشان را به صورت اصولي، پيش از خواب پانسمان يا يک راه ساده تر را انتخاب کنند. راه ساده تر اين است که اين بيماران، قبل از خواب، داخل چشمانشان به مقدار لازم از پمادي که دکتر براي آنها تجويز مي کند، بمالند و صبح ها هم قطره تجويزي لازم را درون چشم هايشان بريزند تا دچار خشکي و عفونت چشم پس از طي دوران بيماري نشوند.
● نظر متخصص پوست و مو دکتر مرتضي رضيعي
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران درباره سوژه «ميزگرد زيبايي» مي گويد:
▪ آقاي دکتر! سوژه اين هفته ما مبتلا به بيماري برص بوده، ممکن است شرح مختصري از اين بيماري برايمان بگوييد؟
ويتيليگو يا برص، يک بيماري ژنتيکي است که در آن، قسمتي از پوست، رنگدانه نمي سازد و پوست قسمتي که توليد رنگدانه ندارد، به رنگ کاغذي کاملا سفيد درمي آيد. به عبارت ديگر، ملانين، رنگدانه اي است که باعث ايجاد رنگ پوست، مو و چشم ها مي شود و اين ملانين توسط سلول هايي به نام ملانوسيت (سلول هاي رنگدانه ساز) به وجود مي آيد. حالا اگر ملانوسيت به دليل اختلال هاي ژنتيکي از بين برود يا نتواند رنگدانه توليد کند، پوست، رنگ خودش را از دست مي دهد و سفيد مي شود.
▪ اين بيماري معمولا در چه سني، افراد را مبتلا مي کند؟
سن خاصي براي ابتلا به برص تعريف نشده است. اين بيماري ممکن است در نوزادان، کودکان و حتي بزرگسالان هم خودش را نشان بدهد.
▪آيا نواحي خاصي از بدن به ويتيليگو مبتلا مي شوند؟
نه! اين بيماري گاهي تنها در يک نقطه مانند دست، پا، لب يا پلک خودش را نشان مي دهد و گاهي به صورت تکه تکه در مناطق مختلف بدن پيدا مي شود و يک وقت هايي هم بيشتر بدن را درگير مي کند.
▪ آيا برص يک بيماري پيشرونده است؟ يعني امکان دارد که با گذشت زمان، تعداد اين لکه هاي سفيد در بدن بيشتر شود؟
حقيقت اين است که معمولا اين بيماري قابل پيش بيني نيست؛ يعني ممکن است يک بيمار بعد از چند سال، هيچ گونه پيشرفتي را در بيماري اش مشاهده نکند و بيمار ديگري بعد از چند ماه، ببيند که سطح گسترده تري از بدنش با اين لکه ها پوشانده شده است. استعداد ژنتيکي برخي از افراد در ابتلا به برص بسيار بالاست و اين بيماري در آنها گسترده تر مي شود ولي بعضي ها هم استعداد خفيفي در ابتلا به برص دارند و سير ابتلا يا پيشرفت بيماري و حتي مناطق درگير در آنها بسيار آرام تر و کندتر است. بنابراين، کساني که به ويتيليگو مبتلا مي شوند، ممکن است يا سير پيشرونده سريعي داشته باشند يا اين بيماري در آنها بسيار ساده و خفيف باشد.
▪ آيا علت يا عواملي هم وجود دارند که باعث تشديد اين بيماري شوند؟
بله. اگر کسي ژن ابتلا به برص را داشته و به اين بيماري مبتلا شده باشد، ۲ عامل مي توانند به احتمال زياد در تشديد بيماري اش نقش بسيار پررنگي داشته باشند؛ اولين عامل، استرس است. خود بيماري ويتيليگو به اندازه کافي براي فرد مبتلا، استرس به همراه دارد. حال اگر فرد، در مدت ابتلا به بيماري، استرس يا اضطراب شديدي را هم تجربه کند، اين استرس مي تواند باعث گسترش بيماري او شود. اين را هم بگويم که بعضي ها گسترش برص را در افراد مختلف به خاطر ناراحتي اعصاب آنها مي دانند که اين، باور غلطي است و استرس، همان مشکلي است که برص را تشديد مي کند، نه ناراحتي اعصاب! عامل دوم گسترش برص در افراد مبتلا، آفتاب سوختگي است؛ يعني کساني که اين لکه هاي سفيد را روي پوست بدنشان دارند، بهتر است در معرض نور مستقيم خورشيد قرار نگيرند. کوهنوردي، اسکي و رفتن کنار دريا، از جمله فعاليت هايي است که فرد را در معرض نور شديد آفتاب قرار مي دهند و باعث مي شوند که شدت برص در فرد، بيشتر شود. مثلا وقتي پوست صورت، در اثر آفتاب شديد مي سوزد، کل صورت پس از رفع آفتاب سوختگي، حالت سفيدي ناشي از برص به خود مي گيرد. احتمال دارد که در صورت بروز زخم يا خراش در بدن فرد بيمار، روي قسمت زخم شده هم لکه هاي سفيد به وجود بيايند اما همان طور که گفتم، همه اين عوامل، احتمالي هستند و صددرصد نيستند!
▪ اگر ويتيليگو، سير پيشرونده دارد، پس چطور خانم عاطفه هادي توانسته با جراحي، اين بيماري را از بين ببرد؟
از آنجا که امکان بروز دوباره لکه هاي سفيد برص در جاي بريده و زخم وجود دارد، پزشکان انجام هرگونه جراحي را روي اين بيماران منع مي کنند؛ مگر اينکه جراحي، واقعا ضروري باشد. به همين خاطر، فرض اول در مورد خانم عاطفه هادي، اين است که اصلا به برص مبتلا نبوده اند؛ چون هر لکه سفيدي که برص نيست. امکان دارد که ايشان به بيماري آلبا يا ساير بيماري هايي که به صورت لکه هاي سفيد، خودشان را روي پوست نشان مي دهند، مبتلا بوده اند. فرض دوم هم در مورد ايشان، آن است که استعداد ژنتيکي بسيار خفيفي در ابتلا به برص داشته و احتمال گسترش اين بيماري در ايشان کم بوده است. چون همه افراد دچار تشديد برص نمي شوند و اين ضايعه در همه سير پيش رونده ندارد. اما چيزي که مهم است، اين است که جراحي براي افراد مبتلا به ويتيليگو ممنوع است و فقط در مواقع خاص و ضروري و با احتياط انجام مي شود.
▪ ويتيليگو واگير ندارد؟
نه! اين بيماري تقريبا ناشناخته است و بسياري از مردم آن را با جذام اشتباه مي گيرند و حتي از دست دادن با فرد مبتلا اجتناب مي کنند؛ در حالي که ريشه ابتلا به ويتيليگو کاملا ژنتيکي است و اين بيماري به هيچ عنوان واگير ندارد.
▪ درمان قطعي هم براي مبتلايان به برص وجود دارد؟
راستش را بخواهيد، برص جزو بيماري هايي است که روند درماني بسيار سختي دارد. اما مراحل درمان آن نسبت به بيماران مختلف و پيشرفت بيماري شان، متفاوت است. ما ابتدا براي برگرداندن رنگدانه ها به نواحي کوچک، از کورتون يا داروهاي ديگري مانند بتامتازون به صورت موضعي استفاده مي کنيم و در مرحله بعد، درمان به وسيله اشعه درماني UVB و UVA و ليزردرماني (که نوعي اشعه درماني محسوب مي شود) ادامه مي يابد. البته اين را بگويم که تعداد جلسات و عوارض ليزردرماني بسيار کمتر از اشعه درماني است اما پوست همه افراد به ليزردرماني جواب نمي دهد. همان طور که پوست خانم هادي هم به ليزر جواب نداد و ايشان نتيجه اي از ۱۰ جلسه درمان با ليزر نگرفتند. ما اولين روزي که مي خواهيم درمان با ليزر را براي بيمار شروع کنيم، به او مي گوييم که امکان بهبودي ۵۰، ۵۰ است.
▪ شما بايد تمام جلسات اشعه درماني را انجام بدهيد تا متوجه شويد که اين درمان براي بيمار مفيد است يا نه؟نه! مثلا اگر قرار باشد ۲۰ جلسه اشعه درماني براي بيمار انجام بدهيم و بعد از ۱۰ جلسه متوجه بشويم که هيچ تحريکي براي توليد رنگدانه روي پوست بيمار صورت نمي گيرد، مسلما از انجام دادن جلسات بعدي اشعه درماني و اذيت کردن بيمار در اثر اين درمان، خودداري مي کنيم و به او مي گوييم که اين روش درماني مناسبي برايش محسوب نمي شود.
▪ خب، حالا تکليف بيماري که تمام راه هاي درماني را طي کرده و به نتيجه نرسيده، چيست؟
اگر بيمار نتوانست مشکل خودش را با دارو يا اشعه درماني برطرف کند، به او توصيه مي کنيم که با بيماري اش کنار بيايد و کارهايي نکند که باعث تشديد بيماري شود. ضمن اينکه به بيشتر بيماران مبتلا به برص که لکه هاي سفيد، صورت و دستشان را پوشانده است، پيشنهاد مي دهيم که از کِرِم هاي مخصوص (کاور مارک) استفاده کنند که جنبه آرايشي دارند و باعث مي شوند که قسمت هاي سفيد پوست، رنگ پوست اطراف را به خود بگيرند و اينطوري بيماري شان مشخص نمي شود. فقط اين بيماران عزيز بايد حواسشان باشد که هر چند ساعت يک بار بايد اين کِرِم را تمديد کنند تا اثرش از بين نرود.
▪ خانم عاطفه هادي معتقدند که جاي بخيه پشت پلکشان را تنها با ماليدن عسل روي آن از بين برده اند. آيا اين ادعا پايه علمي دارد؟
موادي در عسل و موم عسل وجود دارند که براي درمان جاي زخم، مناسب و مفيدند. بنابراين اينکه عاطفه هادي مي گويد جاي بخيه اش را با استفاده از عسل از بين برده است، چندان غيرطبيعي به نظر نمي رسد ولي کار متداولي هم نيست و درمان هاي موثرتري وجود دارد.
▪ به عنوان آخرين سوال، آيا بيماراني که بيشتر نقاط بدنشان به ويتيليگو مبتلا شده چاره اي براي رفع بيماري شان دارند؟
اگر بيشتر از ۷۰ تا ۸۰ درصد بدن بيمار با لکه هاي سفيد برص پوشيده باشد، ما رنگدانه آن ۲۰ تا ۳۰ درصد باقيمانده از پوستش را هم به وسيله کِرِم هاي مخصوصي که در بازار موجود هستند از بين مي بريم و کل پوست او را سفيد مي کنيم. در اين حالت افراد معمولا يک پوست سفيد و يکدست به دست مي آورند که مراقبت از آن در برابر آفتاب بسيار سخت است. چون اين پوست جديد، به شدت و سريعا دچار آفتاب سوختگي مي شود. به همين دليل به کساني که تمام پوستشان را سفيد مي کنند، توصيه مي کنيم هميشه در برابر آفتاب از ضدآفتاب، سايبان، عينک دودي و لباس پوشيده استفاده کنند. اين را هم بگويم که کسي که کمتر از ۷۰ درصد پوستش به اين بيماري مبتلا است، نمي تواند بقيه پوستش را هم سفيد کند.

الکل الکل خالص، مايعي شفاف است و معمولا داراي ۹۶ تا ۹۷ درجه الکل خالص است. به اين معني که در ۱۰۰ حجم آن، ۹۷ حجم الکل و ۳ حجم آب و ديگر ناخالصي ها وجود ...

تالک ، سيليکات منيزيم آبدار است. اين کاني در طبيعت بطور کلي در سنگهاي دگرگوني يافت مي‌شود. تالک در شرايط مناسب در دگرگوني همبري نوع متادوماتيزم و دگرگ ...

مقدمه مخملک بيماري است عفوني و مسري که در دوره کودکي (بين 3 تا 7 سالگي) سني سنين کودکستاني فراوانتر ديده مي‌شود. در فصول سرما فرانتر و شديدتر ظاهر مي‌ ...

● پاک کردن لکه ها : لک شربت ، شکلات ، مواد قندي :اگر لباس قابل شستشو باشد ، آن را با آب وصابون شستشو ميدهيم ، و بقيه لک را از روي پارچه هاي سفيد پنبه ...

نمک آلومينيوم، پارافين، فتالات ها و ... گاهي کارخانجات توليدکننده مواد آرايشي و بهداشتي براي ساده تر کردن کار خود ترکيبات سمي، محرک و سرطان زايي را به ...

) مقدمه : وجود ويتامينها براي بقا،رشد وتوليد مثل حيوانات ضروري است. مواد غذايي طبيعي ممکن است در تراکم پايين وشرايط پرورش غيرمتراکم بتوانند نسبتهاي من ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● اطلاعات اوليه ميکروبيولوژيست نقش دائمي و مهمي در صنايع ميکروبي بر عهده دارد. او ميکروبهاي مورد نياز را انتخاب کرده و محيط کشت مناسب و شرايط مساعد ( ...

دانلود نسخه PDF - لک و پيس