up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله ليبل PDF
QR code - ليبل

ليبل

پايداري ليبل در آب و هواي متفاوت

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي
ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد، باد، باران و برف قرار دارند. علاوه بر اين کيفيت سطح چاپ در ميزان مقاومت مهم است. به عبارت ديگر کاغذ به نسبت لايه فيلم يا سطوح فلزي، طول عمر کمتري دارد.
● مقاومت آب و هوايي چيست؟
عدم چسبندگي مرکب و ورني ها، مشکلي است که اغلب در چاپ روي سطوح غيرجاذب ديده مي شود. چسبندگي کافي، اولين شرط ضروري براي هر گونه مقاومتي محسوب مي شود. موسسه آلماني براي تعيين استاندارد (DIN) ، مقاومت آب و هوايي يا مقاومت جوي را اين گونه تعريف مي کند: «مقاومت جوي، پايداري روکشي را در اثر تماس با آب و هوا در مکان مشخص و در مدت زمان مشخص، شامل مي شود و نيز مي توان عوامل مختلف- ولي قابل اندازه گيري- را براي آن نام برد. مانند تغييرات رنگ، تغييرات ته رنگ، گچي و پوسته پوسته شدن، تاول زدن و خوردگي سطح. اين تغييرات که با استانداردهاي مختلفي بررسي و بيان مي شوند، در استانداردهاي مختلف لحاظ مي شود. با اين حال استاندارد DIN فقط مربوط به نساجي و روکش هاي مربوط به آن است و براي سطوح چاپي وضع نشده است. بنابراين نياز به استاندارد ديگري احساس مي شود.»
● شرايط اقليمي تکرارپذير نيستند
از آنجا که آب و هوا بستگي به موقعيت مکاني، شرايط اقليمي، فصول مختلف و تغييرات سالانه دارد، در هر جايي آب و هوا متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر شرايط خاص آب و هوايي به دليل يکسان نبودن موارد مذکور، تکرارپذير نيستند. بنابراين براي ايجاد محيطي متشابه، نيازمند روش هاي ساختگي و ابزارهاي سنجش آب و هوا هستيم. منبع نوري براي اين امر، هواي سرد شده لامپ زنون به همراه دماي رنگ ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ درجه کلوين است. فيلتر بايد بين منبع نوري و نمونه چاپي که اشعه يووي را کاهش مي دهد قرار گيرد. درصد اشعه ماوراي قرمز که از لامپ زنون ساطع مي شود، با فيلتر گرم کاهش مي يابد.
اين آزمايش شرايط باران را به همراه رطوبت شبيه سازي مي کند که زمان اسپري کردن در آن بايد يک دقيقه و زمان خشک کردن ۲۹ دقيقه باشد. در طول زمان خشک شدن، دما نبايد از ۴۰ درجه سانتي گراد (۱۰۴ درجه فارنهايت) بالاتر رود و براي اسپري کردن فقط بايد از آب شيرين استفاده کرد و نبايد آب داراي نمک هاي فلزي باشد.
● استاندارد آب و هوا
استاندارد ۵۳۱۶۶ DIN ، ويژگي مراکز آب و هوايي را تعريف کرده است. ميزان مقاومت جوي به شرايط اقليمي و تاثير آن بر نمونه هاي چاپ بستگي دارد و آن شرايط اقليمي بايد با تاثيرات مورد نظر در مرحله نهايي تاييد شود. طبق استاندارد ۵۰۰۱۹ DIN ، مراکز آب و هوايي بايد بتوانند شرايطي مثل جو معتدل، مرطوب يا شرايط اقليمي کنار دريا را فراهم کنند. علاوه بر آن اطلاعات جوي و تاثيرات محيطي بايد به صورت کمي و کيفي ثبت شود. همچنين استفاده از اطلاعات آب و هوايي نزديک ترين ايستگاه هواشناسي توصيه مي شود.
در مراکز آب و هوايي که داراي تاثيرات محيطي مخرب و فرساينده هستند، مي توان نمونه هاي استاندارد جوي را طبق استاندارد ۵۰۹۱۷ DIN تعيين کرد.
● آب و هوا عمر مرکب را مي کاهد
طول عمر روکش ها در محيط هاي باز جوي، به شدت تحت تاثير عوامل جوي همچون تابش خورشيد، دماي هوا، رطوبت و باران قرار مي گيرد. در اين بين اشعه خورشيد نقش مهم تري دارد و قضاوت صحيح نتايج حاصله، به طور مستقيم با جزييات ميزان تابش اشعه خورشيد در ارتباط است. اندازه گيري ساعات تابش با دستگاه نورسنجي اتوگراف، براي محاسبه تاثير تابش، کافي و کاربردي نيست.
با کمک پرتوسنج، اندازه گيري هاي دقيق بيشتري براي محاسبه تاثير تابش، امکان پذير مي شود. (براي جزييات بيشتر به استاندارد ۵۳۳۸۶ DIN رجوع کنيد.)
آسيب ديدگي روکش و سطح (مرکب و لايه زيرين) که به صورت تاول زدگي ديده مي شود، به طور عمده از رطوبت و واکنش هاي شيميايي و فيزيکي عناصر فعال موجود در جو، ناشي مي شود. در اين موارد جمع آوري آب باران و تعيين مقدار PH در آن در فاصله هاي زماني معين مي تواند مفيد واقع شود، اين داده ها از مقاومت هاي جوي و آب و هوايي، اطلاعات مهمي درباره معيارهاي ارزيابي ليبل ها مي دهد.
يکي از مهم ترين عوامل، مدت زمان مقاومت ليبل در برابر تاثيرات محيطي همراه با عوامل ديگر است.
(براي مثال تاثيرات حاصل از مواد شوينده اتومبيل بر ليبل هاي روي بدنه يا سپر اتومبيل هاي مسابقه)
● تاثيرات مرحله چاپ
مهم ترين عامل در دوام ليبل ها، انتخاب مرکب و ورني آنهاست که بنا به نوع چاپ مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجا که انواع مرکب هاي مخصوص (مرکب هاي پايه حلالي، پايه آبي يا يووي) با انواع مختلفي از رزين و پيگمنت ها، ترکيب مي شوند، در برابر عوامل رنگ بر، دوام و مقاومت هاي مختلفي از خود نشان مي دهند. پيگمنت مورد استفاده مي بايست ثبات رنگ زيادي داشته باشد، زيرا در غير اين صورت مقاومت رنگ
به سرعت از بين مي رود. پيگمنت همچنين بايد نسبت به اسيد، قليا، چربي و عوامل شوينده نيز از خود مقاومت نشان دهد.
به طور کلي پيگمنت هايي که در فرمول مرکب هاي چاپ به کار مي روند بايد در برابر عوامل مذکور داراي مقاومت باشند. بايد دقت کرد از آنجا که رزين هايي همچون اکريلات، ترکيبي را با پيگمنت توليد مي کنند که تعيين کننده ميزان مقاومت نهايي مي باشد، لذا مهم ترين عامل در مجموعه، همين بايندرها يا رزين ها مي باشند.
● ورني هاي محافظ
عامل ديگري که نبايد فراموش شود، ضخامت لايه مرکب بر سطح چاپ شونده است. هر چند که ضخامت لايه مرکب به روش چاپ بستگي دارد، ولي لايه نازک تر زودتر از بين مي رود. به عنوان مثال چاپ اسکرين ضخيم ترين لايه مرکب را ايجاد مي کند. به طور کلي با افزودن ورني به مرکب يا روي آن (به صورت ورني زني) مي توان به مقاومت هاي جوي بالاتري دست يافت.
ورني يووي با درجه مقاومت جوي بالا براي اين منظور مناسب تر است. امروزه اکثر ورني هاي يووي از مواد اوليه به روز تهيه مي شود و همانند گذشته زرد رنگ نمي شوند و به نسبت ورني هاي پايه آبي، مرکب را بهتر حفظ مي کنند.
در خاتمه بايد گفت که تمام اين معيارها نمي تواند همواره بهترين شرايط را براي مصرف کننده در انتخاب بهترين ليبل، فراهم کند! لذا قبل از چاپ ليبل ابتدا بايد به موارد ذيل توجه کرد:
- انتخاب روش چاپ (چاپ اسکرين، لترپرس، فلکسوگرافي يا افست)
- انتخاب مرکب چاپ (مرکب هاي چاپ اسکرين، مرکب هاي يووي، مرکب هاي حرارتي، مرکب هاي پايه حلال يا بدون حلال و مرکب هاي افست)
- انتخاب سطح چاپ شونده مانند کاغذ، مقوا، فيلم( PP ، PE ، PVC ) يا فويل هاي آلومينيومي (طلا و نقره)
- انتخاب ورني (ورني يووي، ورني هاي پايه حلالي، ورني هاي پايه آبي يا ورني هاي رايج (اکسيداسيوني))
از جمله مواردي که در زمان توليد ليبل براي فضاي بيروني بايد مورد توجه قرار گيرد، مکان نصب و استفاده ليبل و ماندگاري و طول عمر آن است که در رضايت مندي مصرف کننده نقش بسزايي ايفا مي کند.

● ماشين چاپ ليبل RFID سيستم توليد و چاپ کامل ليبل RFID شرکت مارک اندي که با همکاري و ترکيب تکنولوژي هاي سازندگان ديگر ارايه شده، اولين سيستمي است که خ ...

تقاضاي جهاني براي ماشين آلات بسته بندي با رشد ساليانه 5 درصدي تا سال 2010 ادامه خواهد يافت و به 33 ميليارد دلار خواهد رسيد. آهنگ رشد تقاضا از 2000 تا ...

دانلود نسخه PDF - ليبل