up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله لوبيا PDF
QR code - لوبيا

لوبيا

زنگ لوبيا

مقدمه
زنگ لوبيا (Uromyces phaseoli) براي اولين بار در سال 1795 از آلمان گزارش گرديد و در هر کشور که رطوبت نسبي براي مدت 8 تا 10 ساعت بالا باشد، ديده مي‌شود. هنگامي که شرايط فصل فراهم باشد زنگ مي‌تواند تمام محصول را از بين ببرد. زنگ حداقل مي‌تواند به 12 گونه لوبيا حمله کند که اينها شامل لوبيا خشک معمولي ، لوبيا سبز و لوبيا اسپانيولي مي‌باشد. در ايران اين بيماري براي اولين بار در سال 1325 گزارش شد. عامل اين بيماري از قارچهاي بازيديوميست مي‌باشد.
نشانه هاي بيماري
جوشهاي مربوط به بيماري در همه قسمتهاي هوايي ظاهر مي‌شود. آنها بيشتر در سطح زير برگ ديده مي‌شوند. در غلافها تعداد آنها کمتر از برگها مي‌باشد و روي ساقه‌ها تعداد آنها کمتر است. نشانه‌هاي اوليه بيماري به صورت جوشهاي کمي برجسته ، تقريبا سفيد و کوچک و که بعدا به رنگ قرمز مايل به قهوه‌اي درمي‌آيند، ظاهر مي‌شود. هر کدام از جوشها تعداد زيادي اسپور به همراه دارند که هر چيزي که با آن تماس پيدا کند، گردي به رنگ قهوه‌اي شبيه به حالت زنگ‌زدگي روي آن مشاهده مي‌شود. هنگامي که برگها کاملا به زنگ آلوده شوند مي‌ريزند. در صورت حمله شديد بيماري ، بيشتر شاخه‌ها از بين مي‌روند و محصول شديدا کاهش مي‌يابد.
عامل بيماري
عامل بيماري قارچي است به نام Uromyces phaseoli که تمام طول زندگي خود را روي لوبيا مي‌گذراند. جوشهاي قهوه‌اي مايل به قرمز در لوبيا داراي اسپورهاي تابستانه هستند. اسپورها به محض اينکه به مرحله بلوغ رسيدند مي‌توانند جوانه بزنند. در شرايط مناسب لوله جوانه وارد روزنه شده و بعد از 5 روز نشانه‌هاي بيماري ظاهر مي‌شود. باد عامل اصلي پخش اسپور به فواصل دور مي‌باشد. بارانهاي شديد که سبب شستن اسپورها و افتادن آنها بر روي زمين مي‌شوند براي اپيدمي بيماري زنگ در مقايسه با هواي ابري و روزهاي مرطوب که شبنم روي برگها تا صبح دير باقي مي‌ماند چندان مناسب نيست. دماي متوسط تا دماي نسبتا بالا براي آلودگي شديد لازم است.
مبارزه
اسپورهاي Uromyces مي‌توانند بوسيله باد به فواصل دوردست حمل شوند و گياهان لوبيا را حتي در مناطقي که قبلا کشت نشده است، آلوده نمايند. به هر حال موقعي که بعد از محصول لوبيا دوباره در همان مزرعه کشت شود مقدار ماده تلقيحي به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد و در نتيجه سبب انهدام محصول مي‌گردد. بنابراين استفاده از تناوب طولاني مفيد است. لوبياي خشک و لوبيا نبايد بيش از يکبار در طول سه سال کاشته شوند. بعد از برداشت محصول مزرعه را بايد شخم زد تا همه بقاياي گياهان زير خاک برود.
بازديد منظم مزرعه در مدت داشت براي مشاهده اولين علايم بيماري لازم است. چون به محض بروز بيماري بايد از قارچ‌کش براي مبارزه با بيماري استفاده کرد. از زمان بروز اولين شکوفه (8 هفته قبل از برداشت) تا 4 هفته قبل از برداشت، زمان بحراني است که بايد سمپاشي انجام شود. در خلال اين مدت بازديد هفتگي اجباري است. هنگامي که بطور متوسط دو لکه در هر برگ در مزرعه مشاهده شود، سمپاشي بايد شروع شود و در مدت بحراني سمپاشي بايد ادامه يابد.
سموم مورد استفاده بر عليه اين قارچ
سمومي که براي مبارزه با زنگ مناسب هستند شامل کلورتالونيل ، ترکيبات مس و گوگرد مي‌باشند. اين سموم قبل از اينکه گياه آلوده شود بايد روي گياه پاشيده شود. مواد چسبنده اگر به محلول سمي اضافه شود، معمولا مفيد است. سم اکسي کربوکسين نيز عليه بيماري زنگ لوبيا تا 3 روز بعد از تلقيح موثر مي‌باشد. نژادهاي فيزيولوژيک بسياري براي قارج عامل اين بيماري شناخته شده است که از نظر بيماريزايي متفاوت مي‌باشند.
واريته‌هاي مختلفي از لوبيا براي تشخيص نژادهاي زنگ و علايم کلروز و نکروز روي برگ بکار مي‌روند. مقاومت ژنتيکي به نژادهاي اختصاص معمولا ساده و غالب مي‌باشد. بيشتر واريته‌ها به يک يا چند نژاد مقاوم هستند. هيچکدام از واريته‌هاي بدست آمده ايمن نبوده و به همه نژادهاي عامل بيماري مقاوم نيستند. بسياري از واريته‌ها نسبت به نژادهاي خاص موجود در منطقه از خود مقاومت نشان مي‌دهند.

لوبيا سبز گياهيست يک ساله . محل اصلي و اوليه آن روشن نيست. ولي عده اي معتقدند که از نواحي گرمسير آمريکا ، به ساير نقاط انتقال يافته است و کاشت آن از ز ...

لوبيا گياهي است از تيره بقولات ، علفي وبالا رونده كه به دور درختان و گياهان ديگر مي پيچد . برگهاي آن سبز رنگ ، پهن ، بزرگ و نوك تيز است كه شامل سه برگ ...

اين گياه از خانواده بقولات است و گل و برگ آن کاملا شبيه به گل و برگ لوبيا مي باشد. ميوه لوبياي آمريکايي نيز شبيه به ميوه لوبيا مي باشد با اين تفاوت که ...

اين گياه از خانواده بقولات است و گل و برگ آن کاملا شبيه به گل و برگ لوبيا ميباشد. ميوه لوبياي آمريکايي نيز شبيه به ميوه لوبيا ميباشد با اين تفاوت که غ ...

فکر مي کنيد راز زندگي جاودان کشف شده است؟ در فيلم هاي سينمايي مثل آسمان وانيلي و آستين پاورز مي بينيم که مي توان با منجمد کردن جسم به آن زندگي جاو ...

برنامه ريزي براي يک تغذيه صحيح در ايام ماه مبارک رمضان به ويژه نيمه دوم اين ماه از اهميت ويژه اي برخوردار است تا هم بتوان با جلوگيري از پرخوري و آشفته ...

● مقدمه كلزا يك محصول روغني در شمال ايالت داكوتا آمريكا مي باشد كه حدود ۸۸ درصد كلزاي اين كشور در اين ايالت مورد كشت قرار مي گيرد . كلزا يك گياه روغني ...

«تاريخچه تهيه شيرسويا به ۴هزار سال قبل بازمي گردد که چيني ها توانستند شيرسويا را به روش خانگي توليد کنند... جالب است بدانيد شيرسويا نزد چيني ها از اهم ...

دانلود نسخه PDF - لوبيا