up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله لنز تماسي PDF
QR code - لنز تماسي

لنز تماسي

لنز تماسي چيست؟

لنزهاي تماسي قطعات کوچک پلاستيکي هستند که بر روي قرنيه چشم قرار داده مي‌شوند، و ديد چشم مبتلا به عيوب انکساري را تصحيح مي‌کنند.
زمانى كه شما با مشكل بينايى روبه رو هستيد، عينك معمول ترين راه حل است.
برخى ممكن است جراحى‌هاي تصحيحي عيوب انکساري را انتخاب كنند. اما عينك و جراحى براى هر کسي مناسب نيست.
به همين دليل است كه ميليون ها نفر روزشان را با لنزهاى تماسى در چشم آغاز مى‌كنند. لنزهاى تماسى عارى از خطر نيستند، اما انتخاب و كاربرد مناسب آنها مى‌تواند عوارض را به حداقل ممكن برساند.
تنوع وسيع لنزهاى موجود
اگر مى خواهيد از لنز تماسى استفاده كنيد، چند انتخاب در پيش رو داريد:
لنزهاى سخت: اين لنزها توسط كمتر از يك درصد افرادى به كار مى رود كه از لنز تماسى استفاده مى‌كنند. اين لنزها از پلاستيك سخت ساخته شده‌اند و ديد واضح و دقيقى ايجاد مى كنند. اما استفاده از اين لنزها، اكسيژن رسانى به قرنيه را دشوار مى‌كند و در نتيجه به جاى اينكه اكسيژن خون از ميان قرنيه عبور كند، از اطراف آن مى‌گذرد.
تطبيق‌يافتن با اين لنزها از ساير انواع لنزها دشوارتر است و غالباً عادت کردن به آنها به چند روزى زمان نياز دارد. امروزه لنزهاى سختى كه به اكسيژن اجازه عبور نمى‌دهند، تقريباً ديگر به كار نمى‌روند.
لنزهاى نرم روزانه: اين لنزها از جنس پلاستيك پليمرى نازكى است كه با شكل چشم شما همخوانى دارد.
برخلاف لنزهاى تماسى سخت، لنزهاى نرم به اكسيژن - كه براى سلامت قرنيه ضرورى است - اجازه عبور مى‌دهند.
اين لنزها از لنزهاى سخت و يا لنزهاى انعطاف ناپذيرى كه به اكسيژن اجازه عبور نمى‌دهند، انعطاف پذيرتر بوده و شخص از همان ابتدا احساس راحتى بيشترى خواهد كرد. زمان تطبيق يافتن با اين لنزها كوتاه‌تر است و بهتر بر روى قرنيه قرار مى‌گيرند و براى فعاليت‌هاى ورزشى و زندگى پرتحرك مناسب‌تر هستند.
انواعى از لنزهاى نرم كه به لنزهاى توريك مشهورند، در تصحيح موارد خفيف تا متوسط آستيگماتيسم به كار مى‌روند.
لنزهاى نرم به اندازه لنزهاى سخت يا لنزهايى كه در برابر اكسيژن نفوذپذير هستند، دوام ندارند، اما از لنزهاى نرم يك بار مصرف بيشتر عمر مى‌كنند. اين لنزها برخى مشكلات بينايى مانند درجات شديد آستيگماتيسم را تصحيح نمى‌كنند.
لنزهاى نفوذپذير غيرقابل انعطاف (RGP): اين لنزها از پلاستيك سخت با سوراخ هايى ساخته شده اند كه نسبت به لنزهاى نرم، حتى اجازه عبور مقادير بيشتر اكسيژن را مى دهند. اين لنزها در تصحيح طيف گسترده اى از مشكلات بينايى بسيار عالى عمل مى كنند و پس از گذراندن دوره تطابق، كاربرد آنها براى اغلب افراد، آسان خواهد بود.
مراقبت از لنزهاى RGP آسان بوده، كمتر از لنزهاى نرم سبب عفونت مى شوند و بيشتر از آنها هم دوام دارند. همچنين نسبت به لنزهاى نرم، ديد واضح تر و بهترى ايجاد مى كنند. از معايب اين لنزها يكى اين است كه بايد هميشه بر روى چشم باشند و ديگر اينكه راحت تر از مركز چشم ليز مى خورند و به كنارى مى روند.
لنزهاى يك بار مصرف: اين لنزها در انواع يك روزه و يا طولانى تر وجود دارند. بسته به نوع و چگونگى مراقبت از آنها، مى توان براى يك روز تا سه ماه - در ساعات بيدارى - قبل از دور انداختن، از آنها استفاده كرد.
رايج ترين توصيه در مورد زمان تعويض لنز، پس از دو هفته است. مزاياى اين لنزها مانند ساير انواع لنزهاى نرم است. اما از آنجايى كه لنزهاى يك بار مصرف معمولاً قبل از رشد ميكروب و يا افزايش پروتئين به دور انداخته مى‌شوند و از لنزهاى روزانه نازك تر بوده و منافذ بيشترى براى عبور اكسيژن دارند، كاربرد آنها از لنزهاى نرم معمولى ، آسان تر است.
معايب اين لنزها مشابه لنزهاى نرم معمولى است، گرچه لنزهاى يك بار مصرف شكننده تر بوده و كار با آنها دشوارتر است. لنزهاى يك بار مصرف بايد هر روز تميز و ضدعفونى شوند. حتى زمانى كه مورد استفاده قرار نمى‌گيرند، بايد حداقل هفته اى يك بار تميز و ضدعفونى شوند.
لنزهاى طولانى مصرف: اينها لنزهاى نرمى هستند كه مى توانند براى بيش از ۲۴ ساعت به طور مداوم روى چشم باقى بمانند. اين لنزها به گونه اى طراحى شده‌اند كه حتى در زمان خواب هم اكسيژن قرنيه را تامين مى‌كنند و قبل از درآوردن از چشم و تميز كردن مى‌توانند تا يك هفته بر روى چشم باقى بمانند.
اخيراً لنزهاى طولانى مصرف جديدى را مورد تاييد قرار گرفته‌اند كه مى‌توانند هم روزها و هم شب‌ها به مدت سى شبانه روز به كار روند. اين لنزهاى جديد از هيدروژل سيليكون ساخته شده‌اند كه نسبت به لنزهاى يك بار مصرف معمولى اجازه عبور مقدار بيشترى اكسيژن را مى‌دهند.
اما استفاده از لنز در زمان خواب - حتى اگر لنز طولانى مصرف باشد- شانس عفونت قرنيه را بالا مى برد. مطالعات نشان مى دهد كه خطر عفونت و ساير مشكلات با بر چشم داشتن لنز در زمان خواب، تا ده برابر افزايش مى يابد. به نظر من به خطرش نمى‌ارزد.
هنوز خيلى زود است كه در مورد بى خطر بودن كاربرد لنزهاى سيليكون هيدروژل در زمان خواب براى مدت طولانى قضاوت كنيم. همه انواع لنزهاى طولانى مصرف هم يك بار مصرف هستند.
تصحيح دوكانونى (Bifocal Correction): سه نوع انتخاب مختلف براى تصحيح ديد دوكانونى وجود دارد. يكى تجويز لنزهايى كه داراى دو قدرت متفاوت - براى ديد نزديك و ديد دور- هستند، مانند عينك هاى دوكانونى. لنزهاى تماسى داراى اين خاصيت به دو شكل تبديل‌كننده (translating) يا همزمان (Simultaneons) در دسترس هستند.
در لنزهاى تبديل‌كننده بخش براى ديد نزديك يا مطالعه سنگين‌تر است بنابراين در پايين چشم قرار مى‌گيرد و هنگامى كه به پايين نگاه مى‌كنيد تا مطالعه كنيد از ميان آن مى‌‌بينيد.
اين نوع لنزها تنها به صورت لنزهاى RGP موجودند. در لنزهاى همزمان كه چندكانونى هم ناميده مىشوند، نور همزمان از بخش هاى مربوط به دور و نزديك لنز عبور مى‌كند و مغز است كه قدرت لازم براى هر وظيفه بينايى را انتخاب مى‌كند. لنزهاى همزمان هم به شكل RGP و هم به صورت لنز نرم در اختيار هستند.
يك انتخاب ديگر براى تصحيح دوكانونى بينايى روش تك بينايى (monovision) است كه در آن لنزى را با قدرت لازم براى ديد نزديك به يك چشم و لنز ديگرى با قدرت لازم براى ديد دور به چشم ديگرش مى‌زند. مغز در اغلب موارد خود را با اين وضع سازگار مى‌كند و بسيارى از افراد با اين ديد تركيبى ناشى از هر دو چشم احساس راحتى مى‌كنند. بالاخره روش سومى را كه مى‌توانيد انتخاب كنيد شكل تغييريافته روش تك بينايى است.
اين شيوه شامل به چشم زدن يك لنز تماسى دوكانونى يا چندكانونى، يك چشم و يك لنز تك- ديدارى (Single-visual) (غير دوكانونى) به چشم ديگر است. ممكن است در چشم غالبتان يك لنز براى تصحيح ديد دور و يك لنز دوكانونى يا چندكانونى در چشم مغلوبتان بگذاريد.
هر دو چشم را مى توان براى ديد نزديك و مطالعه مورد استفاده قرار داد، اما تنها يك چشم را براى ديد دور مى‌توان به كار برد. اين حالت ممكن است انتخاب مناسبى براى شما باشد در صورتى كه مدت زيادى را جلوى كامپيوتر مى گذرانيد. روش تك‌بينايى و تك‌بينايى تغييريافته با هر دو نوع لنز RGP و لنز نرم در دسترس است.

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

مقدمه طبق قوانين القاي الكترومغناطيسي اگر شارمغناطيسي گذرا از مدار تغيير كند، نيرو محركه الكتريكي در مدار جاري مي شود. با برقراري نيرو محركه القايي در ...

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

اگزماها از جمله شايع ترين بيماري هاي پوستي هستند که نوعي پاسخ التهابي پوست به يکسري عوامل داخلي و خارجي بدن مي باشد و در همه سنين از نوزادي تا کهنسالي ...

موضوع ميکرو لنزيگ به نظر مي رسد که مبحث جديدي در علم ستاره شناسي باشد اما واقعيت امر اين است که اين روش عمري طولاني دارد. در سال ۱۹۳۶ آلبرت انيشتين مب ...

لنزهاي گربه اي، لنزهاي رنگي، لنزهاي عروسکي و تازگي ها هم لنزهاي چرخي و... اگر اهل خريد و استفاده از لنزها باشيد، حتما لنزهايي را در بازار ديده ايد که ...

دنياي چشم پزشکي، دنيايي است پر از راز و رمزهاي فراوان که روند پرشتاب ابداع و نوآوري روش هاي مختلف در اين زمينه، پزشکان و محققين را هرثانيه و دقيقه به ...

● لنز هاي چشمي انواع و کاربردها سال هاست که دو چشم به کمک چشمان کساني مي آيند که درست نمي بينند اما استفاده از اين وسيله نجات بخش براي بسياري دلچسب ني ...

دانلود نسخه PDF - لنز تماسي