up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله لاگرانژ PDF
QR code - لاگرانژ

لاگرانژ

ژوزف لويي لاگرانژ در ۲۵ ژانويه سال ۱۷۳۶ در تورينو ايتاليا متولد شد او که از بزرگترين رياضي دانان تمام ادوار تاريخ مي باشد هنگام تولد بيش از حد ضعيف و ناتوان بود و از ۱۱ فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود.
زندگي لاگرانژ را مي توان به سه دوره تقسيم کرد: نخستين دوره شامل سالهايي مي شود که در موطنش تورينو سپري شد(۱۷۳۶ – ۱۷۶۶) دوره دوم دوره اي بود که وي بين سالهاي ۱۷۶۶ و ۱۷۸۷ در فرهنگستان برلين کار مي کرد دوره سوم از ۱۷۸۷ تا ۱۸۱۳ که عمر وي به پايان رسيد در پاريس گذشت.
دوره اول و دوم از نظر فعاليتهاي علمي پر ثمرترين دوره ها بودند که با کشف حساب تغييرات در ۱۷۵۴ آغاز گرديد و با کاربرد آن در مکانيک در ۱۷۵۶ ادامه يافت در اين نخستين دوره وي در باره مکانيک آسماني نيز کار کرد دوره اقامت در برلين هم از نظر مکانيک و هم از لحاظ حساب ديفرانسيل وانتگرال سازنده بود با اين حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمينه حل عددي و جبري معادلات و حتي فراتر از آن در نظريه اعداد، چهره اي برجسته و ممتاز شده بود. سالهاي اقامتش در پاريس را صرف نوشته هاي آموزشي و تهيه رساله هاي بزرگي نمود که استنباطهاي رياضي وي را خلاصه مي کردند اين رساله هادر هنگامي که عصر رياضيات قرن ۱۸ در شرف پايان بود مقدمات عصر رياضيات قرن ۱۹ را فراهم کردند و از برخي جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وي را نامزد آموختن حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصيل فيزيک را زير نظر بکاريا و تحصيل هندسه را زير نظر فيليپو آنتونيو رولي آغاز کرد به سرعت متوجه تواناييهاي خود شد و بنابراين خويشتن را وقف علوم دقيق تر کرد.
در ۱۷۵۷ چند دانشمند جوان تورينويي که لاگرانژ وکنت سالوتسو و جوواني چنيياي فيزيکدان در ميان آنها بودند انجمني علمي بنياد نهادند که منشاء فرهنگستان سلطنتي علوم تورينو گرديد يکي از اهداف اصلي آن انجمن انتشار جنگ بود به زبان فرانسوي و لاتيني به نام (جنگ تورينو) که لاگرانژ خدمتي بنيادي به آن کرد سه جلد اول آن تقريباٌ حاوي تمامي آثاري بود که وي هنگام اقامت در تورينو به چاپ رسانده بود.
فعاليت لاگرانژ در مکانيک آسماني غالباٌ بر محور مسابقه هايي دور مي زند که از طرف انجمنهاي مختلف علمي پيشنهاد شده بودند اما به اين گونه مسابقه ها منحصر نبود. در تورينو غالباٌ کارش جهت گيري مستقل داشت و در ۱۷۸۲ به دالامبر و لاپلاس نوشت که در باره تغييرات قرني نقطه هاي نهايي اوج و خروج از مرکز تمام سيارات کار مي کند. اين پژوهش لاگرانژ به اتنشار کتاب انجاميد با عنوان نظريه تغييرات قرني عناصر سيارات و مقاله اي با عنوان در باره تغييرات قرني حرکات متوسط سيارات که در سال ۱۷۸۵ منتشر شد.
لاگرانژ در برلين و در سال ۱۷۶۸ مقاله حل مسئله اي از حساب را براي جنگ تورينو فرستاد تا در جلد چهارم درج شود در آن نوشته لاگرانژ به نوشته قبلي خود اشاره داشت و از طريق کاربرد ظريف و استادانه الگوريتم کسرهاي پيوسته ثابت کرد که معادله فرما (رياضي دان معروف) را در صورتي مي توان در تمام حالات حل کرد که اعداد درست مثبت باشند، اين است نخستين راه حل شناخته شده اين مسئله مشهور. آخرين بخش اين نوشته در مقاله اي با عنوان روش جديد براي حل مسائل نامحدود دراعداد درست بسط يافت که در نشريه ياداشتهاي برلين براي سال ۱۷۶۸ عرضه شد ولي تا فوريه آن سال کامل نگرديد و در سال ۱۷۷۰ منتشر شد.
از بزرگترين شاهکارههاي علمي لاگرانژ رساله مکانيک تحليلي را مي توان نام برد که در سال ۱۷۸۸ انتشار يافت او در آن اثر پيشنهاد کرد که بهتر است نظريه مکانيک و فنون حل کردن مسائل آن رشته به فرمولهايي کلي تحويل شوند، فرمولهايي که هر گاه پيدا شوند همه معادله هاي لازم براي حل هر مسئله را بوجود خواهند آورد. باري، لاگرانژ تصميم گرفت که چاپ دومي از آن اثر منتشر کند که حاوي برخي پيشرفتها باشد او قبلاٌ در يادداشتهاي انستيتو چند مقاله منتشر کرده بود که آخرين و درخشانترين خدمت وي را در راه پيشبرد مکانيک آسماني نشان مي دادند او قسمتي از آن نظريه را در جلد اول رساله تجديد نظر شده گنجانيد. لاگرانژ مردي محجوب ومتواضع بود او بسيار ساده و راحت هنگامي که از يک مطلب علمي اطلاع نداشت مي گفت نمي دانم.
لاگرانژ در سال ۱۸۱۳ در پاريس درگذشت او در زمان مرگش ۷۷ سال داشت.

مکانيک کلاسيک يکي از قديميترين و آشناترين شاخه هاي فيزيک است. اين شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرايط سکون و حرکت آنها تحت تاثير نيروهاي داخلي ...

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

ايزاک نيوتن که در روز ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ يعني سال مرگ گاليله متولد شد از خانواده اي است که افراد ان کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دريا در قريه ...

شارل. فردريك گائوس فرزند باغبان فقيري از اهالي «برونشويك» آلمان بود كه در تاريخ ۳۰ آوريل سال ۱۷۷۷ متولد شد. پدرش مردي شرافتمند و مادرش زني فعال و باهو ...

شارل. فردريک گائوس فرزند باغبان فقيري از اهالي «برونشويک» آلمان بود که در تاريخ ۳۰ آوريل سال ۱۷۷۷ متولد شد. پدرش مردي شرافتمند و مادرش زني فعال و باهو ...

دانلود نسخه PDF - لاگرانژ