up
Search      menu
عمران :: مقاله لايه هاي خاکي PDF
QR code - لايه هاي خاکي

لايه هاي خاکي

لايه هاي خاکي ، زير اساس ، اساس ، رويه ها

لايه هاي خاکي ، زير اساس ، اساس ، رويه ها
هدف از روسازي: ايجاد يک سطح صاف و هموار که قابليت تحمل وزن چرخ هاي وسايل نقليه را داشته باشد و در طول عمر روسازي در تمام شرايط آب و هوايي پايداري خود را حفط کند . روسازي راه مجموعه اي از يک سري لايه هاي طراحي شده با مصالح ها بر روي لايه هاي تحکيم شده زمين طبيعي مي باشد . زمين طبيعي در حالت عادي مقاومت و تراکم کافي را ندارد ، در نتيجه لايه هاي خاکريز با ضخامت هاي محدود تعريف شده ، پخش و کوبيده مي شوند تا به ارتفاع از پيش تعيين شده بستر روسازي برسند .
تا اين قسمت زير سازي راه گفته مي شود و به مجموعه لايه هاي بعدي روسازي راه گويند.
اولين لايه روسازي زير اساس (Sub base) ناميده مي شود . زير اساس در تمام پروژه ها طراحي و احداث آن اجباري نيست ، در دوحالت از زير اساس استفاده مي کنيم :
1. جاده اصلي باشد.
2. زير سازي راه ضعيف باشد.
مصالح زير اساس ، شن و ماسه اي نسبتا مرغوب هستند و با توجه به محدوديت ضخامت هر لايه ممکن است که در چند لايه اين کار انجام شود .
بعد از لايه زير اساس ، لايه اساس (Base) را خواهيم داشت . اجراي لايه اساس در تمامي پروژه ها الزاميست.
متاسفانه در ايران در بسياري از پروژه هاي راهسازي، زير اساس که وجودش اجباري نيست ريخته مي شود اما اساس که وجودش الزاميست به دليل پرهزينه بودن حذف مي شود.
مصالح اساس باز هم شن و ماسه اما با کيفيت بالاست (کاملا مرغوب) . در اينجا هم با توجه به محدوديت ضخامت هر لايه مي تواند لايه اساس در چند لايه اجرا شود .
در مورد لايه اساس با توجه به نزديک بودن به سطح جاده مي توانيم اين لايه را با مواد خارجي تثبيت کنيم .
مواد خارجي مثل : سيمان و يا قير : (اساس تثبيت شده با سيمان يا اساس تثبيت شده با قير )
اساس هاي تثبيت شده مقاومت و دوام بيشتري خواهند داشت . اگر هم تثبيت نکنيم و شن و ماسه خالي باشد به آن اساس دانه اي گوييم . در يک روسازي مي توانيم هم لايه اساس دانه اي و هم تثبيت شده داشته باشيم.
نهايتا در آخرين لايه ها ، لايه هاي رويه را خواهيم داشت .
لايه هاي رويه تابعي از ميزان تردد در مسير هستند و هرچه تردد بيشتر باشد رويه قوي تر و بادوام تر بايد طراحي شود . به طور مثال در راه هاي فرعي درجه 3 (روستايي) ميزان تردد بسيار کم و ناچيز مي باشد ، در نتيجه مي توانيم از رويه شني استفاده کنيم . در راه هاي درجه 2 يا منطقه اي با تردد بيشتر مي توانيم از آسفالت سرد استفاده کنيم و در صورتي که مسير پر تردد يا جاده اصلي داشته باشيم مي توانيم از رويه هاي بتني و يا آسفالت گرم استفاده کنيم.در کشور هايي مانند ايران که توليد قير زياد و قيمت کمي هم دارد از آسفالت گرم استفاده مي کنيم و شايد قريب به اتفاق تمام پروژه هاي سطح کشور آسفالتي باشد و بر عکس در کشور هايي که سيمان زياد توليد مي شود و ارزانتر خدمت مصرف کننده است رويه هاي بتني توجيه پذيرند . رويه هاي بتني مانند دال مسلح عمل مي کنند ، در سطح کشور و در سطح شهر مکان هايي نيز مي باشد که بتني ساخته شده اند ( قسمتي از فرودگاه ، قسمتي از ترمينال ، زير گذر حرم مطهر مشهد قبلا رويه بتني داشته است و...)
رويه هاي بتني از لحاظ اجرا بسيار مشکل تر از رويه هاي آسفالتي مي باشد . تعمير مشکل تري هم نسبت به آسفالت دارد . ولي از لحاظ استقامت در مقايسه با آسفالت گرم ممکن است استقامت بيشتري داشته باشد .
آسفالت گرم انواع مختلفي دارد . بهترين نوع آن بتن آسفالتي است ، هر آسفالت گرمي بتن آسفالتي نيست که بحث عمده ما نيز براي بتن آسفالتي خواهد بود .
رويه : ( رويه بتني ، آسفالت گرم ، آسفالت سرد، رويه شني )
عواملي که در طراحي روسازي تاثير دارند :
1. خاک بستر روسازي : که بايستي از لحاظ جنس و با نفوذ پذيري مورد بررسي قرار بگيرد.
2. مصالح روسازي : که بايستي از لحاظ مقاومت و دوام بررسي کنيم .
3. ميزان تردد که بايستي بر اساس تعداد محورهاي پيش بيني شده در طول عمر روسازي ، طراحي شود .
4. عوامل جوي : روسازي بايستي در سرما و گرما و تکرار بارندگي ها و يخبندان ها پايداري خود را حفظ کند .
روسازي هايي که رويه بتني دارند ، اصطلاحا روسازي هاي سخت و روسازي هايي که رويه آسفالتي دارند ، اصطلاحا روسازي هاي انعطاف پذير ناميده مي شوند .
در روسازي هاي انعطاف پذير چون فشار ناشي ار چرخ هاي وسايل نقليه در سطح کمتري به بستر روسازي فشار وارد مي کنند ، در نتيجه شناخت رفتار خاک در بستر روسازي براي اين نوع روسازي ها بسيار مهم است .
براي شناخت خاک ، نمونه برداري و گمانه زني انجام مي دهيم .
برداشت ها از محور راه و از کناره هاي راه پيشنهادي صورت مي گيرد .
فاصله نمونه ها بستگي به تنوع خاک دارد ، هرچه تنوع خاک بيشتر باشد ، فاصله نمونه ها کمتر انتخاب مي شوند . اين فاصله بين 15 تا 150 متر است .
هدف از انجام نمونه برداري :
1. تعيين جنس و مشخصات خاک بستر.
2. تعيين محل و جنس خاک مناسب براي بکارگيري در خاکريزهاست.
3. تعيين محل و جنس مصالح مناسب جهت تثبيت خاک هاست.
4. تعيين محل و جنس مصالح مناسب جهت به کارگيري در لايه هاي روسازي است.
5. مشخص کردن سطح آب هاي زير زميني مي باشد.
در پروژه هاي راه سازي عمق آب هاي زير زميني رابايد مشخص کنيم ، چرا که اگر سه عامل زير همزمان با هم اتفاق بيفتد باعث از بين رفتن روسازي مي شود :
1. سطح آب هاي زير زميني در عمق کمتر از 3 متر باشد.
2. خاک بستر لايه دار باشد.
3. درجه حرارت به زير صفر برسد.

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

خورشيد تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى كنند.زمين نيز يكى از كراتى است كه در أطراف خورشيد ...

اتمسفر زمين را بر حسب چگونگي روند دما، اختلاف چگالي، تغييرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ويژگيهاي الکتريکي به لايه‌هاي زير تقسيم کرده‌اند: ۱) تروپوسفر ...

● چهار لايه زمين: زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده ...

● انرژي هاي خورشيدي : خورشيد تنها ستاره منظومه شمسي مي باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مي چرخند و از انرژي آن استفاده مي كنند.زمين نيز يكي از كراتي ا ...

در حال حاضر پذيرفته شده است که ترکيبات کلرين و برمين در اتمسفر باعث کاهش اوزون بر روي قطب شمال وجنوب ميشوند. با اين حال اهميت نسبي کلرين و برمين بر اي ...

● انتخاب سيمان استفاده از سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون کم، ممکن است تا حدودي سبب تخفيف اشکالات مربوط به ازدياد درجه حرارت بتن شود. ولي بايد درنظر داش ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - در ...

دانلود نسخه PDF - لايه هاي خاکي