up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله لاك پشت ها PDF
QR code - لاك پشت ها

لاك پشت ها

ساحل لاك پشت ها

در شبي تاريک در ساحلي ماسه اي در کاستاريکا (۱) در آمريکاي مرکزي، پديده اي شگفت انگيز در حال به وقوع پيوستن است. داستان مربوط به گونه اي از لاک پشت هاي دريايي به نام لاک پشت ريدلي زيتوني (۲) است. همانطور که مي دانيد لاک پشت هاي دريايي براي تخم گذاري در گروه هايي حداکثر چند صدتايي به ساحل مي آيند. اما آنچه در ايجا ما را شگفت زده مي کند، تعداد لاک پشت هاست. تعدادشان تقريباً باورنکردنيست. ده ها هزار لاک پشت دريايي به آرامي در حال بيرون آمدن از اقيانوس و حرکت به سوي ساحل هستند. تعداد آنها به حدي است که هنگام حرکت، لاک هايشان به همديگر برخورد مي کند و صداي آن با صداي سنگين نَفَس هايشان و کشيده شدن باله هايشان بر روي ماسه هاي ساحلي آميخته مي شود. در اين شب ها ميزان مد دريا بيشينه بوده و سطح آب، بالاتر از شب هاي ديگر است.
هر لاک پشت پس از خروج از آب، گوشه اي از ساحل را انتخاب کرده و با کمک باله هاي عقبي خود شروع به حفر يک گودال مي کند. اين گودال نوعاً ۴۰ سانتيمتر عمق دارد. پس از اتمام حفاري، کار تخم گذاري آغاز مي شود. لاک پشت زيتوني ماده در هر بار حدود ۱۰۰ تخم مي گذارد. هر يک از اين تخم هاي سفيد رنگ هم اندازه يک توپ پينگ پنگ است. پس از يک استراحت کوتاه، لاک پشت ها روي حفره ها را پوشانده و به سوي اقيانوس بازمي گردند. هريک از آنها در مسير بازگشت و رسيدن به آب با تعداد بيشمار لاک پشت هايي که تازه درحال بيرون آمدن براي تخم گذاري هستند مواجه مي شود. کل فرآيند تخم گذاري از زمان بيرون آمدن از آب تا بازگشت براي هر لاک پشت چيزي در حدود ۵۰ دقيقه طول مي کشد.
مردم محلي، اين پديده شگفت انگيز را آريبادا (۳) مي نامند. آريبادا به زبان اسپانيولي به معناي آمدن است و به آمدن لاک پشت ها اشاره دارد. تخم گذاري گروهي با چنين وسعتي تقريباً تنها مختص اين گونه خاص از لاک پشت هاي دريايي است. اين پديده تماشايي هر ۲۸ روز يکبار به مدت يک هفته و در شب هايي که ماه تقريباً در محاق بوده و مد دريا بيشترين مقدار خود را دارد مشاهده مي شود. برخي از اين لاک پشت ها راه نسبتاً زيادي را از مکزيک يا پرو تا اينجا شنا مي کنند تا در اين مکان بخصوص تخم گذاري کنند.
پديده آريبادا تنها در چهار منطقه جهان واقع مي شود. از اين چهار منطقه، دو منطقه آن يکي اُستيونال (۴) و ديگري نانسايت (۵) در کاستاريکا است. منطقه سوم در اُآکساکا(۶) در مکزيک بوده و منطقه چهارم در اُريسا (۷) در کشور هند واقع است. دانشمندان هنوز نمي دانند چرا اين لاک پشت ها فقط اين چهار منطقه را براي تخم گذاري انبوه انتخاب مي کنند.
هرچند آريبادا در تمامي طول سال هر ۲۸ روز يکبار مشاهده مي شود اما وسيع ترين آريباداها (به لحاظ تعداد لاک پشت هايي که به ساحل مي آيند) اغلب از اواخر بهار تا اوائل زمستان به وقوع مي پيوندد. بزرگترين آريباداي ثبت شده تاکنون در نوامبر ۱۹۹۵ در منطقه اُستيونال در کاستاريکا به وقوع پيوسته است که در آن و در طول تنها هفت شب، نيم ميليون لاک پشت براي تخم گذاري به ساحل آمدند!
لاک پشت هاي دريايي زيتوني در يک نگاه:
▪ نام لاتين: Lepidochelys olivacea
▪ اندازه لاک پشت بالغ: ۷۰ سانتيمتر طول و ۶۵ سانتيمتر عرض محدب لاک
▪ وزن لاک پشت بالغ: ۴۰ کيلوگرم
▪ سن بلوغ: حدود ۱۰ سالگي
▪ تعداد مرتبه تخم گذاري هر لاک پشت ماده در سال: ۲ تا ۴ مرتبه
▪ تناوب دوران هاي آريبادا: هر ۲۸ روز يکبار
پي نوشت:
۱ Costa Rica
۲ Olive Ridley Turtle
۳ Arribada
۴ Ostional
۵ Nancite
۶ Oaxaca
۷ Orissa

ممكن است شما از آن دسته افرادي باشيد كه پس از خوردن با احساسي شبيه سوزش دردناك در سينه تان مواجه شويد و يا برگشت اسيد معده به دهانتان را احساس كنيد، ا ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

حيوانات سفرهاي باور نكردني و اغلب پر رمز و راز را براي يافتن غذاي خوب و مكان مناسب براي زندگي خانواده خود دارند.در ماه جاري نوعي جير جيرك از مكان مخفي ...

تصور كنيد كه ديويد بكام هستيد. شما با از خودگذشتگي روي مهارت هاي فوتبال تان تمرين كرده ايد، روي شايستگي ها و قابليت هايتان كار كرده ايد، غذاي سالم خور ...

هراس، نوعي اضطراب به صورت ترس مداوم غيرمنطقي يا بيش از حد معمول نسبت به يک شيي يا يک موقعيت است که هيچ يک ، اساساً خطرناک نبوده يا تناسب منطقي با اضطر ...

امروزه زندگي در مجتمع هاي مسکوني وآپارتماني که نگهداري سگ وگربه در آنها ممنوع يا مشکل ميباشد باعث شده که لاک پشت بعنوان حيوان خانگي که سروصدايي ندارد ...

لاک پشت هاي پشت چرمي ميليون ها سال است که در زمين زندگي مي کنند و در عين حال خالق يکي از ديدني ترين چرخه هاي زيستي هستند. لاک پشت پشت چرمي، گونه جانور ...

دانلود نسخه PDF - لاك پشت ها