up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله كيسه هاي هوا PDF
QR code - كيسه هاي هوا

كيسه هاي هوا

كيسه هاي هواي خودرو چگونه كار مي كنند؟ (2)

● يك دوست خطرناك:
قاعده براي كودكان متفاوت است. كيسه هوا در مورد كودكاني كه در هنگام ترمز ناگهاني كمربند اينمي نبسته باشند يا بسيار نزديك به كيسه هوا نشسته باشند يا به سمت داشبورد پرتاب شوند مي تواند موجب آسيب جدي و حتي مرگ شود. كارشناسان معتقدند كه رعايت نكات ايمني زير ضروري است:
▪ كودكان زير ۱۲ سال بايد در صندلي عقب نشسته و از كمربند ايمني مناسب سن آنها استفاده شود.
▪ نوزدان (زير يك سال و با وزن كمتر از ۹ كيلوگرم) كه در صندلي هاي مخصوص رو به عقب مي نشينند هرگز نبايد در صندلي جلو يك خودرو قرار گيرند.
▪ اگر لازم شد كه نوزاد زير يك سالي در صندلي جلو خودرو داراي كيسه هواي جانبي بنشيند بايد او را در يك صندلي مخصوص بچه داراي كمربند رو به جلو قرار داد و صندلي بايد در دورترين فاصله نسبت به داشبورد قرار گيرد.
● غيرفعال كردن:
در پاسخ به ملاحظات مرتبط با كودكان و ساير سرنشينان خصوصاً افراد ريزجثه كه در صورت استفاده نامناسب يا كيسه هاي هواي بسيار قوي، در معرض خطر مرگ يا آسيب ديدگي قرار دارند، اداره ملي ايمني بزرگراه هاي آمريكا (NHTSA) در سال ۱۹۹۷ قانوني را تصويب كرد كه براساس آن سازندگان را مجاز مي كرد كه از كيسه هاي هواي با قدرت كمتر استفاده كنند. اين قانون اجازه مي دهد كه كيسه هاي هوا ۲۰ تا ۳۵ درصد كاهش قدرت داده شوند. علاوه بر آن از سال ۱۹۹۸ تعميرگاه ها و فروشگاه هاي لوازم يدكي مجاز شدند كليدهاي روشن خاموش روي خودرو قرار دهند كه امكان غيرفعال سازي كيسه هاي هوا را مي دهد. در آمريكا در صورتيكه دارندگان خودرو در يكي از گروه هاي ريسك زير قرار گيرند، توسط اداره ملي ايمني بزرگراههاي آمريكا (NHTSA) اجازه خواهند داشت كليد روشن خاموش را براي يك يا هر دو كيسه هواي خود نصب كنند:
▪ در هر دو طرف راننده و سرنشين جلو در مورد افراد با شرايط پزشكي كه در مورد آنها ريسك استفاده از كيسه هوا بيشتر از ريسك برخورد در صورت استفاده نكردن از آن است.
▪ در سمت راننده (علاوه بر شرايط پزشكي)، كساني كه در صورت رعايت فاصله حداقل ۱۰ اينچي (۲۶ سانتيتري) از مركز كيسه هواي راننده، نميتوانند به درستي از خودرو خود استفاده كنند.
▪ براي سرنشين جلو (علاوه بر شرايط پزشكي)، افرادي كه به دليل عدم وجود صندلي عقب در خودرو و يا كوچك بودن فضاي آن براي قرارگيري يك صندلي كودك رو به عقب يا به دليل نياز به مراقبت دايم شرايط سلامت يك كودك، لازم است يك كودك را در صندلي كودك رو به عقب روي صندلي سرنشين جلو قرار دهند.
▪ براي سرنشين جلو (علاوه بر شرايط پزشكي)، افرادي كه لازم است كودكان يك تا ۱۲ ساله را در صندلي جلو بنشانند. به دليل : الف) عدم وجود صندلي عقب در خودرو – ب) اجبار به حمل كودك بيش از گنجايش صندلي هاي عقب كودك ج) نياز به مراقبت دايم شرايط سلام يك كودك در آمريكا براي نصب يك كليد غيرفعال سازي كيسه هوا روي خودرو نياز به دريافت مجوز از اداره ملي ايمني بزرگراه هاي آمريكا (NHTSA) است. پس از دريافت اين مجوز دارنده خودرو مي تواند خودرو خود را براي نصب اين كليد به تعميرگاه ببرد. چنين كليدهايي بايد مجهز به يك چراغ هشداردهنده باشند كه وضعيت فعال يا غيرفعال بودن كيسه هوا را نشان دهد.
واضح است كه حتي اگر امكان غيرفعال كردن كيسه هوا وجود دارد، در مورد رانندگاني كه امكان قرار گرفتن در فاصله حداقل ۱۰ اينچ را دارند، كيسه هوا بايد فعال باشد. در مورد افراد يكه حتي با رعايت موارد ذكر شده نمي توانند اين حداقل فاصله را ايجاد كنند، كيسه هوا مي تواند غيرفعال شود. گروهي از پزشكان در كنفرانس ملي توصيه هاي پزشكي براي غيرفعال كردن كيسه هوا شرايط پزشكي كه عموما در مقالات گزارش مي شوند را به عنوان دلايل احتمالي غيرفعال كردن كيسه هوا مورد بررسي قرار داده اند. با اين وجود غيرفعال كردن كيسه هوا براي شرايط نسبتاً عادي مانند: وجود ضربان ساز (Pacemaker) در قلب، عينك، دردهاي موضعي، نفخ (Emphysema)، آسم، جراحي سينه، جراحي پشت يا گردن، سن بالا، پوكي استخوان، آرتوروز يا بارداري توصيه نمي شود.
عموما بدون نصب يك كليد روشن خاموش نمي توان كيسه هوا را غيرفعال كرد. به هر حال نبايد هرگز شخصا اقدام به غيرفعال كردن كيسه هوا كرد. بايد به خاطر داشت كه كيسه هوا فقط يك بالش نرم نيست بلكه كيسه اي است كه با ضربه باز مي شود و اگر ندانيد كه چه مي كنيد مي تواند به شما آسيب برساند.
اداره ملي ايمني بزرگراه هاي آمريكا (NHTSA) به جز در شرايط خاص، تنها در حالتي كه صندلي عقب وجود نداشته باشد يا فضاي آن براي قرار دادن يك صندلي ايمني رو به عقب كودكان كافي نباشد مجوز نصب كليد غيرفعال سازي كيسه هوا را براي خودروهاي نو مي دهد. در حال حاضر در آمريكا سازندگان خودرو مجوز نصب كليد غيرفعال سازي كيسه هوا را براي صندلي راننده در خودروهاي نو ندارند چرا كه براي اداره ملي ايمني بزرگراه هاي آمريكا (NHTSA) اين بيم وجود دارد كه در اين صورت اين كليد در تمامي خودروهاي نو حتي در خودروهايي كه توسط افراد در گروه هاي ريسك قرار نمي گيرند جزو تجهيزات استاندارد خودرو درآيد. همچنين مواردي از يكپارچه سازي اين كليدها در داشبورد خودرو مشاهده شد كه احتمال انحراف منابع از توسعه سيستم هاي ايمن تر و پيشرفته تر كيسه هوا را به وجود مي آورد.
● آينده كيسه هاي هوا:
فعاليتهاي مرتبط با بهبود مزاياي ايمني سرنشين توسط كيسه هاي هوا در حال تغييرات مستمر است. آزمون هاي جديد با استفاده از مانكن هاي آزمون (Dummy) داراي معيارهاي بهتري در مورد آسيب هاي وارده به آن است.
گرچه ۴۰ درصد همه جراحات جدي در تصادفات در نتيجه برخوردهاي جانبي و ۳۰ درصد كل تصادفات، برخوردهاي جانبي هستند تا همين اواخر بيشتر گامها براي ايمني خودرو در برخوردهاي جلو و عقب برداشته مي شد. بسياري از خودروسازان در پاسخ به اين آمار (و در نتيجه استانداردهاي جديد) اقدام به قويتر كردن درها، قاب درها و بخش هاي كف و سقف كرده اند ولي خودروهايي كه از كيسه هواي جانبي استفاده كرده اند نماينده موج جديدي از ايمني سرنشين هستند. كارشناسان معتقدند طراحي كيسه هاي موثر جانبي بسيار دشوارتر از كيسه هاي هواي جلو است. اين به اين دليل است كه در برخورد روبرو، بيشتر انرژي برخورد توسط سپر، كاپوت و موتور جذب مي شود و تقريبا ۳۰ تا ۴۰ ثانيه طول مي كشد تا ضربه به سرنشين خودرو منتقل شود. ولي در برخوردهاي جانبي فقط يك در نازك و چند اينچ فاصله بين سرنشين و خودروي ديگر وجود دارد. اين به آن معنا است كه كيسه هاي جانبي هوا كه روي در سوار شده اند بايد در ۵ تا ۶ ميلي ثانيه عمل كنند!
مهندسين شركت ولوو راه هاي مختلفي را براي نصب كيسه هاي جانبي هوا آزموده اند و نصب در پشتي صندلي را انتخاب كرده اند چرا كه اين كار سرنشين را فارغ از جثه او و چگونگي قرارگيري صندلي محافظت مي كند. اين ترتيب به مهندسين اين امكان را مي دهد كه يك سنسور با تحريك مكانيكي را روي كناره هاي بالش هاي صندلي و زير راننده و سرنشين جلو قرار دهند. اين مانع باد شدن كيسه هوا در سمت آسيب نديده مي شود. نصب همه مجموعه كيسه هوا در پشتي صندلي اين مزيت را نيز دارد كه فعال شدن كيسه هوا در موارد غيرضروري نظير برخورد با عابرين پياده يا دوچرخه ها جلوگيري مي كند. در برخوردهاي با سرعت حدود ۱۲ مايل بر ساعت (۱۹ كيلومتر بر ساعت) است كه كيسه هاي جانبي هوا تحريك مي شوند.
مهندسان مشاور BMW كيسه هاي جانبي نصب شده روي درها را انتخاب كرده اند. در داراي فضاي بيشتري است كه نصب كيسه هاي بزرگتر را ممكن مي سازد. كيسه هواي سر يا سازه هاي بادشونده تيوبي (ITS Inflatable Tubular Structure) در همه خودروهاي مدل هاي سال BMW ۱۹۹۹ (به جز مدل با سقف متحرك) قرار داده شده اند. اين كيسه هاي سر كمي شبيه سويس هاي بزرگ هستند و بر خلاف كيسه هاي هوا براي آن طراحي شده اند كه به مدت حدود ۵ ثانيه در حالت باد شده باقي بمانند و در برخي از برخوردهاي جانبي حفاظت بهتري را تامين كنند.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

خودروهاي الکتريکي از مرحله ايده خارج و به فناوري کاربردي تبديل مي شوند. در حالي که خودروهاي الکتريکي گام به گام عرصه زمين را دراختيار مي گيرند، اوضاع ...

کيسه هاي هواي خودرو چگونه کار مي کنند؟ طي سال هاي طولاني کمربندهاي ايمني تنها وسيله مهارکننده کنش پذير در خودروها بوده اند. در عين حال در اين مدت بحث ...

هواپيماي مسافربري منطقه اي، هواپيمايي است کوچک براي حمل ۳۵ تا ۱۰۰ نفر مسافر از يک منطقه به منطقه اي ديگر که براساس بهترين کارايي(اقتصادي، عملکرد) طراح ...

كيسه هاي هوا هم مانند كمربند ايمني در سالهاي اوليه، موضوع تحقيقات و آزمونهاي جدي دولتي و صنعتي هستند. در اين مقاله به كيسه هاي هوا و اينكه آنها چگونه ...

دانلود نسخه PDF - كيسه هاي هوا