up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله كوسه PDF
QR code - كوسه

كوسه

كوسه ماهي دم دراز

▪ رده: Lamniformes
▪ خانواده: Alopiidae
▪ جنس: Alopias
▪ گونه: vulpinus
▪ طبقه بندي:
كوسه ماهي دم دراز سواحل امريكا در ابتدا توسط Bonnaterre در سال ۱۷۸۸ با نام Squalus vulpinis شرح داده شد و بعداً به اسم صحيحتر Alopias vulpinus توسط Bonaterre در سال ۱۷۸۸ تغيير كرد كه اشتقاق يافته از vulpes به معناي روباه صفت بود .
▪ اسم هاي مشابه اين كوسه ماهي شامل:
Squalus vulpes Gmelin ۱۷۸۹, Alopias macrourus Rafinesque ۱۸۱۰, Galeus vulpecula Rafinesque ۱۸۱۰, Squalus alopecias Gronow ۱۸۵۴, Alopecias barrae Perez Canto ۱۸۸۶, Alopecias chilensis Philippi ۱۹۰۱, Alopecias longimana Philippi ۱۹۰۱, Vulpecula marina Garman ۱۹۱۳, Alopias caudatus Philipps ۱۹۳۲, and Alopas greyi Whitely ۱۹۳۷.
● توزيع جغرافيايي:
كوسه ماهي هاي دم دراز اقانوسي و گونه هاي ساحلي در مناطق گرمسيري و آب هاي سرد ملايم در سرار جهان ساكن شده اند ولي بيشتر در آب هاي ملايم رايج و معمول اند.
اين كوسه ماهي در اقيانوس اطلس از جزيره نيوفاولند تا كابا، در جنوب برزيل تا آرژانتين، از نروژ و جزيره بريتانيا تا قانا و ساحل Lvory كه شامل درياي مديترانه است وجود دارد. اگرچه در ميان سواحل بكر و دست نخورده اتلانتيك US نيز يافت مي شوند.
وجود اين كوسه ماهي در جنوب انگلستان بسيار نادر است. همچنين اين كوسه ماهي در مناطق Indo-pacific ، در جنوب آفريقا، تانزانيا، سومالي، Maldives ، مجمع الجزاير Chagos ، خليج آدن، پاكستان، هند، سرلانكا، ساماترا، ژاپن، جمهوري كره،استراليا، نيوزلند و New Caledonia يافت مي شوند.
اين ماهي داراي چشم تخم مرغي شكل عمودي بزرگ است همراه با يك نوك V شكل در سر، يك پوزه دراز و تعداد دندان هاي معدود. همچنين يك انتهاي آزاد تيز در باله ي پشتي وجود دارد كه اين باله قبل از منشا باله ي لگني واقع شده است. كوسه ماهي دم دراز به كوسه ماهيان درنده شباهت دارد با اين تفاوت كه كوسه ماهي دم دراز سر باريكتر و پوزه ي كشيده تر دارد و باله ي سينه اي تقريباً مستقيم با انتهاي پهن دارد.
● رنگ كوسه ماهي دم دراز:
كوسه ماهيان دم دراز اغلب قهوه اي تيره و خاكستري مايل به سفيد هسنتد ولي غالباً كاملاً سياه هستند. اين كوسه ماهيان در سطح پاييني بدنشان سفيد هستند، ولي لكه هايي نزديك به باله ي پشتي و قسمت اصلي دم دارند كه اين رنگ سفيد به سمت باله ي سينه اي و سر نيز توسعه يافته است.
● ساختمان دندان ها:
كوسه ماهيان دم دراز دندان هاي كوچك شمشيري شكل با لبه هاي صاف شده دارند.حدود ۲۰ دندان روي هر يك از آرواره هاي بالايي و ۲۱ دندان روي آرواره هاي پاييني وجود دارند. دندان هاي هر دو آرواره مشابه اند و اين دندان ها بصورت فزاينده اي مورب و با حاشيه ي بيروني مقعر هستند.
▪ دندان هاي كوچك:
دندان هاي پوستي ( Dermal ) اشتراك زيادي با هم دارند و خيلي كوچك هستند( ۲ ۰*۲۱ . mm ) اين دندان ها بصورت تيغه هاي افقي پهن و كوچك اند كه يك ساقه ي مناسب و بلندي دارد.
● سايز، سن و رشد:
نرهاي اين كوسه ماهي ۵ ۱۰ فوت( cm ۳۳۰) و ماده ها حدود ۸ ۱۴-۸ ۵ فوت ( m ۴۵۰-۲۶۰) بالغ مي شوند. آنها هنگام تولد حدود ۵ فوت ( cm ۱۵۰) طول دارند. اين كوسه ماهيان جوان در هر سال حدود ۳ ۰ فوت ( cm ۱۰) در سال رشد مي كنند.
اين كوسه ماهي در جوامع جزيره اي مثل جزيره Fannig و جزيره هاوايي نيز وجود دارد. در اقيانوس آرام شرقي اين كوسه ماهي در خارج از بريتانياي كلمبيا به سمت baja مركزي و جنوب يپاناما به سمت chile يافت مي شوند.
● محل سكونت:
كوسه ماهي دم دراز يك گونه آبزي ساكن شده در آب هاي ساحلي و اقيانوسي است. اين ماهي بطور طبيعي دور از ساحل مشاهده مي شود اگرچه گاهي اوقات براي پيدا كردن غذا به سمت ساحل منحرف مي شود.
كوسه ماهي بالغ اغلب در بخش بالايي فلات قاره اي ساكن اند در صورتي كه در نوجواني در ساحل خليج هاي كوچك و نزديك آب هاي ساحلي دريا زندگي مي كنند. اين كوسه ماهي بيشتر روي سطح آب ديده مي شود ولي در آب هايي با عمق حدود ۱۸۰۰ فوت ( m ۵۵۰) نيز ديده شده اند.گاهاً مشاهده شده است كه اين كوسه ماهي ها بيرون از آب مي پرند. كوسه ماهيان دم دراز بعنوان گونه هايي با مهاجرت بالا در US مطرح شده اند.
● بيولوژي (زيست شناسي):
▪ خصوصيات بارز:
كوسه ماهيان دم دراز براحتي توسط Lobe بالايي دراز خود در باله ي دمي خود مشخص كننده هويت خود هستند. Lobe بالايي مي تواند به بلندي بدن باشد و بصورت باريك و بلند و تازيانه وار ظاهر شود ، چشم اين كوسه ماهي نيز داراي سايز مناسبي است و باله ي پشتي اولي داراي انتهاي تيز است و در جلو باله ي مخرجي قرار دارد.
باله ي سينه اي اين ماهي داسي شكل است و با انتهاي باريك است. قسمت هاي بالايي باله ي سينه اي توسط يك تكه وصله سفيد كه از منطقه ي شكمي به سمت جلو توسعه يافته است مشخص شده است.
بالاترين اندازه طول اين كوسه ماهي حدود ۹ ۲۴ فوت ( cm ۷۶۰) و بالاترين وزن ثبت شده حدودًاً بالغ بر lbs ۷۵۰ ( kg ۳۴۰) گزارش شده است.
▪ عادات غذايي:
ماهيان استخواني حدود ۹۷% از رژيم غذايي كوسه ماهيان دم دراز را تشكيل مي دهند. آنها اغلب با ماهيان schooling (دسته ماهيان) مثل menhaden ، شاه ماهي، ماهي باريك اندام دراز منقار اقانوس اطلس، Sand Lance ، ماهي خال مخالي (استومري)، Blue Fish و Butter Fish تغذيه مي كنند و غذاي معمول و رايج آنهاست.
آنها همچنين از ماهيان استخاني و انواع سرپاوران تغذيه مي كنند. اين كوسه ماهيان با احاطه كردن دسته هاي ماهيان آنها را با حركت تازيانه مانند دم هايشان حيرت زده مي كنند اين عمل اغلب در گروه ها يا زوج ها مشاهده مي شود.
▪ تكثير:
كوسه ماهي دم دراز يك گونه ي تخم گذار زنده زا ست. به اين معني كه بدون جفت ايجاد مي شود. جنين ها توسط گروه كثيري از تخم ها در رحم تغذيه مي كنند. تقريباً ۲ تا ۴ بچه در هر بارداري پرورش مي يابند. سايز آنها غالباً در زمان تولد بين ۵-۷ ۳ فوت ( cm ۱۶۰-۱۱۴) و (Lbs ۱۳-۱۱ ( kg ۵-۶) است كه مستقيماً متناظر با سايز مادر است.
باله ي دمي در رويان درست متناسب با باله ي دمي در بزرگسالان است. آنها هر سال يكبار توليد مثل مي كنند و آنها سعي در اين دارند كه در سراسر rang گونه اي خود تكثير داشته باشند.
▪ انگل ها :
۹ گونه از Copepods ها از جنس Nemesis ها انگل هاي كوسه ماهيان دم دراز هستند. اين انگل ها خود را به رشته هاي آبششي مي چسبانند و مي توانند باعث آسيب بافتي شوند. اين آسيب به رشته هاي آبششي مي تواند باعث تنفس سخت در قسمت هاي مختلف آبشش شود.
● تقاضاي انساني:
گوشت و باله هاي كوسه ماهي دم دراز ارزش تجاري خوبي دارند. از اندام هاي داخلي اين ماهي براي تهيه ي چرم، روغن جگر و ويتامين استفاده مي شود.
كوسه ماهي دم دراز صيد نامحدودي در قسمت هايي از سواحل تايوان، برزيل، Uruguay ، USA و بقيه كشور ها دارد كه غالباً توسط longline ها و با قالب گيرهاي USSR صيد مي شوند. از ديگر مناطق مهم صيد اين ماهي قسمت هاي شمال غرب اقيانوس هند و شرق اقيانوس آرام است.
در جنوب كاليفرنيا براي صيد از تور بالاكش استفاده مي شود و ذخائر آنها سريعاً رو به اتمام است. اين كوسه ماهيان اغلب توسط باله ي دمي خود به دام مي افتند كه وقتي اين اتفاق رخ مي دهد كوسه ماهي سراسيمه سعي مي كند كه خود را از قلاب ماهيگيري برهاند كه در طي اين حركت كوسه ماهي يك مقاومت پر تكاپو را متحمل مي شود كه غالباً هم در رها سازي خود از تورهاي ماهيگيري موفق است.
● خطرهاي انساني:
كوسه ماهيان دم دراز بعنوان كوسه ماهيان بي خطر مطرح شده اند. زيرا اين گونه از كوسه ماهي بسيار ترسو بوده و نزديك شدن براي او سخت است و مشاهده شده كه اين كوسه هاي آرام هيچ گونه عمل پرخاشگري را انجام نمي دهند. اگرچه بايد احتياط لازم را در برخورد با آنها كرد زيرا آنها قبلاً به چند قايق حمله كرده اند.
● نگهداري و حفظ منابع طبيعي:
كوسه ماهيان دم دراز بهنوان كوسه ماهياني كه مقدار آنها رو به كاهش است مطرح شده اند. اين كوسه ماهيان در سراسر جهان توسط اتحاديه ي IUCN حفاظت مي شوند و در واحد هاي طبقه بندي جانوري بعنوان داده هاي داراي كمبود تشخيص داده شده اند و اين تشخيص انقراض بر پايه ي توزيع آنها و وضعيت آنهاست.
اين گونه ها در راه بازيافت و بهبود آب هاي خارج از محدوده ي ساحلي كاليفرنياست.
عوارض سنگيني براي مديريت برآورد شده و الان با نام گونه ي تقريباً تهديد كننده در اين مناطق مطرح شده اند. IUCN يك نمايندگي اتحاديه ي جهاني سياستمدار حكومتي است و جريمه اي كه براي صيد آنها در نظر گرفته مي شود براي نگهداري گونه ها مصرف مي شود.
كوسه ماهي دم دراز يك گونه ي جهاني و توزيع شده با تعداد كم است كه متمركز كردن آنها يك امر آسيب پذير است زيرا باعث صيد پي در پي در دوره ي زماني كوتاه مي شود كه نتيجه ي آن كمبود سريع داده هاست.

● تركيبات فعال بيولوژيكي موجود در غضروف كوسه غضروف كوسه يك منبع عالي و موثر از مولكول هاي فعال بيولوژيكي است. زيرا كوسه ها داراي اسكلت داخلي غضروفي وس ...

كوسه ها در معرض خطر قرار گرفته اند به گونه اي كه برخي از انواع اين آبزي خطرناك در آينده اي نزديك حيات را بدرود مي گويند. اگر كوسه گرسنه اي به شما حمله ...

حتي در ماهياني كه قادر به بستن دهان خود بطور كامل نمي باشند به علت وجود لوله غشائي نازك كه در لبهاي بالايي و پائيني ماهي قرار دارند مجرا عملا بسته مي ...

● چكيده: مطالب اين مقاله مجموعه اي از اطلاعات در زمينه خانواده دلفين ها مي باشد و در بر گيرنده كلياتي پيرامون رده بندي ، فيزيولوژي ، بيولوژي ، رقتارها ...

● خطر دوستي در بخشي از شرق اقيانوس آرام تن ماهيان و دلفين ها با هم شنا مي كنند. براي صيد تن ها صيادان از تورهاي گوش گير استفاده كرده كه در طول ۳۰ سال ...

دانلود نسخه PDF - كوسه