up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله كنترل سازماني PDF
QR code - كنترل سازماني

كنترل سازماني

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت
يكي از مهمترين اركان هر جامعه اي، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تعامل آنان جهت نيل به هدفي مشترك است. با توجه به اين موضوع، در مقياسي كوچكتر، يك مجموعه اداري به عنوان يك سازمان اجتماعي قابل تصور است كه پرسنل آن، مردم جامعه و خود مجموعه نيز نقش جامعه را ايفا مي نمايد. اما اگر همين مجموعه به عنوان سازمان نتواند به خوبي كنترل شود، مي تواند مسائل و مشكلات زيادي به همراه داشته باشد. به ديگر سخن، رمز موفقيت يا عدم موفقيت اين سازمان، وابسته به شيوه مديريت حاكم بر آن است. ايجاد مشكل مي تواند به معناي سوء مديريت باشد و يا اينكه در انجام وظايف مدير، نكته سوئي وجود داشته باشد، به زبان ساده تراينكه مدير نتوانسته است آن چنان كه بايد و شايد در پيشبرد اهداف سازمان موفق باشد. با توجه به اين تفاصيل(تفاسير)، عوامل چندي كه مي توانند در اين خصوص دخيل باشند را از نظر مي گذارانيم:
1) عدم تناسب حرفه مدير با تخصص وي
متاسفانه چندي است كه درجوامعي همچون كشور خودمان- ايران- اين، فقط نام مدير است كه اهميت دارد و اينكه وي در چه اموري تخصص دارد يا نه، اهميتي ندارد. به عنوان مثال يك مدير با درجه ليسانس در رشته مديريت بازرگاني، 20 سال سابقه كار درخشان دارد. سمت هايي كه وي در اين چند سال در پست هاي مختلف اشغال نموده است، به شرح ذيل مي باشند:
3 سال: مدير كنترل پروژه شركت آ.دا.ت (حوزه تخصصي: صنايع)
4 سال: مدير كارخانه تامين برق منطقه 3 تهران (حوزه تخصصي: برق و مخابرات)
5 سال: مديرعامل شركت سهامي مينو (حوزه تخصصي: مواد غذايي)
8 سال: مديرعامل شركت معدني سوژميران (حوزه تخصصي: معدن)
با توجه به آنچه ملاحظه گرديد، وي به عنوان مدير در 4 پستي كه متصدي آنها بوده است، هيچ تخصصي نداشته است، ضمن اينكه در رشته تحصيلي خود نيز هيچ گونه فعاليتي نداشته است ( البته به زعم ديگران، كارنامه كاملاً درخشاني دارد). آيا مدير به اين مفهوم، به معناي واقعي يك مدير است؟ آيا وي در خصوص مشاغلي كه احراز نموده است، قبلا مهارتي كسب نموده است؟ پاسخ واقعي اين سوال چيست؟؟؟؟!!!!!!
2) حيطه نظارت وسيع
به تعداد زيردستاني كه زير نظر يك بالادست فعاليت مي كنند، حيطه نظارت گفته مي شود. هر چقدر اين
حيطه وسيع تر باشد، بالطبع كنترل آن نيز مشكلتر خواهد بود. افزايش بي رويه كاركنان براي تصدي مشاغل يكنواخت باعث مي شود، مدير نتواند كنترل دقيقي بر روي مشاغل و مسئولان مرتبط با آنها داشته باشد.
3) عدم به كارگيري مديران يا سرپرستان اداري در حوزه هاي تخصصي
عليرغم اينكه هر سازماني كمابيش مديران زيادي در سطح خود به كار مي گيرد، اما اغلب ديده مي شود كه آنان در حوزه هاي كاري واقعي خود به كار گمارده نمي شوند. به عنوان مثال، سرپرست امور اداري به جاي كنترل كار زيردستان اداري مي بايست به پرداخت حق مرخصي كاركنان، كنترل هزينه هاي انجام گرفته در سطح سازمان، تذكر به خدمه شركت جهت انجام تشريفات اداري براي مديريت و ….. بپردازد، در حاليكه جهت انجام اموري همچون نظارت بر كار كاركنان، دريافت گزارش كاري ماهانه ازآنان، پيگيري جهت افزايش مهارت هاي كاركنان و…. مدير و يا حتي سرپرستي در نظر گرفته نمي شود (مدير در اين مفهوم به معناي مدير اداري است).
عواملي كه ذكر شد از جمله مهمترين عوامل عدم موفقيت سازمانها هستند. البته احتمالاً عوامل مرتبط بيشتري نيز وجود خواهند داشت كه به دليل اهميت كمتر از ذكر آنان خودداري گرديد (در واقع سايرعوامل نيز تحت تاثير همين عوامل مي باشند).
در پايان، ضمن قبول اين نكته كه اين نوشته خالي از اشكال نخواهد بود، اميد است كه مديران اين گونه جوامع
با در نظر گرفتن موضوعات فوق، بتوانند راهكارهاي مناسبتري در پيش گيرند.

بنا بر تعريف سيستم هاي كنترل از اجزائي تشكيل شده اند كه در ارتباط با يكديگر كار خاصي را در جهت هدفي معين انجام مي دهند. بنابراين يك واحد نيروگاهي به ع ...

اگر شما فرهنگ را هدايت نکنيد ، فرهنگ شما را هدايت مي کند . فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترک ميان افراد يک گروه است. اين گروه ميتواند يک خانواده ، يک سازما ...

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راه حل ها و راهکارهاي مختلف شده است. طبيعي است که هر يک از اين ر ...

●محتويات روده : (Gutcontent) دستگاه گوارش پست لاروها (معده، هيپاترپانكراس و روده ) بايستي از نظر مواد غذايي پر باشد. ●نقص عضو يا ريخت شناسي (Deformiti ...

هر ساله توفان هاى موسمى بسيار بزرگ كه تندبادهايى با سرعت بيش از 120 كيلومتر بر ساعت را ايجاد مى كنند، سراسر درياهاى گرمسيرى را درنورديده و به سوى خطوط ...

هر ساله توفان هاى موسمى بسيار بزرگ كه تندبادهايى با سرعت بيش از 120 كيلومتر بر ساعت را ايجاد مى كنند، سراسر درياهاى گرمسيرى را درنورديده و به سوى خطوط ...

آسيت بيشتر در اثر ناراحتي مزمن يا احتقاني قلب است، جايي كه نيمه راست قلب يا عمل تلمبه اي،خون را به ششها منتقل مي كند. عواقب اين ضايعه احتقاني قلب،جمع ...

1- مقدمه در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوري اطلاعات كليه شئونات زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تحول نمود. ت ...

دانلود نسخه PDF - كنترل سازماني