up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله قير PDF
QR code - قير

قير

معرفي علمي قير

هر چند قير محصول آشنايي در زندگي مي باشد، در اين مطلب سعي شده تا خوانندگان را با شناخت علمي آن نيز آشنا نماييم:
قير، سنگين­ترين برش نفت خام و يكي از پيچيده­ترين اجزاي آن، به رنگ تيره، به اشكال جامد، نيمه جامد يا ويسكوز و با منشاء طبيعي يا توليدي مي­باشد. عمدهٔ اجزاي سازندهٔ قير از تركيبات هيدوركربوري با وزن مولكولي بالا تشكيل شده كه شامل مواد روغني، رزين و آسفالتين­ها مي­باشد. اين ماده از نظر شيميايي داراي تركيبي بسيار پيچيده است و داراي خواص فيزيكي از جمله چسبندگي و ضد رطوبتي بوده و در دي سولفيد كربن و CO۲ حل مي­شود.
در برخي از كشورها، واژهٔ آسفالت(Asphalt) معادل با واژه قير (Bitumen) به كار برده مي­شود، اما در ايران، آسفالت بيشتر به معني مخلوطي از قير و ماسه كه در راهسازي كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي­گيرد.
● انواع قير
قير را از نظر منشا توليد، مي­توان به سه دستهٔ قيرهاي طبيعي، قطراني و نفتي تقسيم­بندي كرد:
الف) قيرهاي طبيعي (Native Asphalts or Natural Bitumens)، دسته­اي از مواد قيري هستند كه تحت تاثير عوامل جوي و گذشت زمان به طور طبيعي ايجاد شده و بدون نياز به روش هاي تقطير به­كار مي­روند و از لحاظ تركيب و خواص بسيار متنوع مي باشند.
ب) قيرهاي قطراني (Coal Tar Pitches)، موادي سياه رنگ و سخت هستند كه باقيماندهٔ تقطير قطران زغال سنگ مي باشند. سطح تازه شكستهٔ آنها براق بوده و به هنگام حرارت دادن، با افت سريع گرانروي، ذوب مي­شوند و دماي ذوبشان به روش توليد آنها وابسته است.
ج) قيرهاي نفتي (Petroleum Asphalts)، آن دسته از قيرهايي هستند كه منشاء آنها نفت خام مي­باشد. اين قيرها، قيرهاي جامد و نيمه جامدي هستند كه به طور مستقيم از تقطير نفت خام و يا با عمليات اضافي ديگري نظير دميدن هوا به دست مي­آيند و نسبت به انواع ديگر قير، كاربردهاي بيشتر و مصرف بالاتري را دارا هستند.
● نحوهٔ توليد قير نفتي
نفت خامي كه توسط لوله­هاي قطور و از مراكز بهره­برداري به پالايشگاه منتقل مي­گردد، پس از تصفيه و انجام مراحل مختلف عملياتي (در همين مراكز)، تبديل به فرآورده­هاي گوناگوني مي­شود كه قير نفتي نيز از جملهٔ اين فرآورده­ها مي­باشد.
اين قير در فرآيند تقطير در برج خلاء به دست مي­آيد كه ته ماندهٔ برج تقطير در خلاء (V.B) نام داشته و تحت تاثير دو متغير تقطير و نفت خام قرار دارد. اين ته مانده، پايهٔ ساخت قيرهاي مختلف مي­باشد كه در برخي موارد به­طور مستقيم قيري با مشخصات قيرهاي راهسازي به دست مي آيد ولي در عمدهٔ موارد، موجب توليد قيري مي­گردد كه بسيار نرم بوده و براي تهيهٔ قيرهاي مناسب راهسازي و بام ساختمان ها، نيازمند بالا بردن نقطهٔ نرمي از طرق مختلف نظير هوادهي مي­باشد. در فرايند هوادهي كه اكسيداسيون نيز خوانده مي­شود، مجموعه اي از فعل و انفعالات پيچيدهٔ شيميايي، نظير هيدوروژن زدايي، پليمريزاسيون و كنداوسيون صورت مي­پذيرد كه بالابردن نسبت كربن به هيدورژن، قير رقيق را به تدريج سفت­تر ساخته و امكان ساخت قيرهاي مختلف را مي­دهد.
● اقسام قير مصرفي
قير را از حيث نوع مصرف به دو نوع قيرهاي راهسازي يا قير رقيق و قيرهاي ساختماني و (عايق بام) يا قير سفت تقسيم­بندي مي­نمايند. حدود ۹۰ درصد از قيرهاي توليدي در راهسازي و ۱۰ درصد آن براي مصارف عايق كاري به كار برده مي­شود. در كشور ما، عمدهٔ مصرف قير توسط وزارت راه و ترابري جهت ساختن جاده­ها و همچنين شهرداري ها به منظور روكش خيابان ها صورت مي­گيرد.
قيرهاي راهسازي را معمولاً بر اساس درجهٔ نفوذ يا نفوذپذيري (Penetration) دسته­بندي مي­نمايند. درجهٔ نفوذ يك مادهٔ قيري، بيانگر قوام و استحكام آن مي­باشد كه به صورت تعداد واحد نفوذ (يك دهم ميلي­متر) يك سوزن استاندارد قائم در يك نمونهٔ قير و در شرايط معيني از زمان و وزن روي سوزن و دما تعريف مي­گردد. معمولاً درجهٔ نفوذپذيري قيرها را ۲۵ درجهٔ سانتي­گراد با وزنهٔ ۱۰۰ گرمي و در مدت ۵ ثانيه اندازه­گيري مي­نمايند. قيرهاي راهسازي كه در ايران ساخته مي­شود، ۶۰ به ۷۰ و ۸۵ به ۱۰۰ مي­باشد كه اين اعداد بيانگر محدودهٔ درجهٔ نفوذ قيرها مي­باشد.

هر چند قير محصول آشنايي در زندگي مي باشد، در اين مطلب سعي شده تا خوانندگان را با شناخت علمي آن نيز آشنا نماييم: قير، سنگين­ترين برش نفت خام و يکي از پ ...

هر چند قير محصول آشنايي در زندگي ميباشد، در اين مطلب سعي شده تا خوانندگان را با شناخت علمي آن نيز آشنا نماييم: قير، سنگين­ترين برش نفت خام و يکي از پي ...

آزمايش کشش قير هدف آزمايش : هدف از اين آزمايش تعيين خاصيت انگمي (Ductitlity) قير و مقايسه اين خاصيت در انواع مختلف قير مي باشد. با انجام اين آزمايش مع ...

اطلاعات مختصر و مفيد درباره قير قير ها در تقسيم بندي کلي به دو صورت مي باشند: 1. طبيعي يا معدني 2. قير نفتي قيرهاي طبيعي يا معدني: وقتي که مواد فرار ن ...

براي حفاظت زيربدنه خودرو در برابر رطوبت، سايش، ضربه و ساير عوامل محيطي، از پوشش هايي كه در واقع نقش عايق را در مقابل اين عوامل مخرب ايفا مي كنند، استف ...

تعريف سيمان سيمان (Cement) گردي است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ كه اساسا مركب است از تركيبات پخته شده و گداخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد سيليكون، ...

آشنايي زمين طبيعي بستر راه هرقدر که محکم باشد باز هم در مقابل تاثير عوامل جوي ، بخصوص هجوم آب و تغييرات دما و همچنين نيروهاي وارده از چرخ خودروها ، مق ...

تکنولوژي جديد در عايقکاري رطوبتي ساختمان يکي از مشکلات اساسي که در اکثر سازه ها به چشم مي خورد مشکل نم و رطوبت مي باشد که در بعضي مواقع خسارات جبران ن ...

دانلود نسخه PDF - قير