up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله قورباغه PDF
QR code - قورباغه

قورباغه

قورباغه سمي

مکانيسم عمل قورباغه
اين قورباغه‌هاي زهرپاش که در چندين خانواده رده بندي شده‌اند، با رنگهايشان خود را از ‏‏آسيب شکارگران در امان مي‌دارند و در واقع ، با رنگ فريبنده به شکارگران هشدار مي‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه ، فيلوباستي تريبيليز تا حدي ‏زياد ‏است که مي‌تواند ۲۰۰۰۰ موش يا ۲۰ انسان را بکشد. حتي تماس با اين ‏قورباغه براي ‏انسان کشنده است.
مردم بومي کلمبيا ، هنگام شکار از زهر اين قورباغه استفاده مي‌کنند و آن را به ‏‏تير و کمان خود مي‌مالند.
بررسي و اکتشاف دانشمندان
در سال ۱۹۷۴ دانشمندان با بررسي زهر قورباغه زرد و کوچک ‏‏اپيپدو باستي تري کولور در يافتند که آلکالوييد موجود در زهر اين قورباغه ، مانند ‏داروي ‏مخدر ، واکنشي درد زدايي را در موشهاي آزمايشگاهي ايجاد مي‌کند. دانشمندان با مسايل زيادي روبرو بودند. حتي پس از جمع آوري ۷۵۰ قورباغه ، فقط ‏۵۰۰mg ‏‏زهر جمع آوري کردند. نمي‌دانستند عامل فعال اين زهر چيست و بدتر از آن اين قورباغه‌ها از گونه‌هاي حفاظت شده محسوب مي‌شدند.
مشکلات دانشمندان به همين حالت ‏‏باقي بود تا اينکه در اوايل دهه ۱۹۹۰ روشهاي تجزيه‌اي پيشرفته اي بوجود آمد که با ‏‏استفاده از آنها مشخص شد که عامل فعال زهر اين قورباغه ، ترکيبي است که آن را اپي ‏‏باتيرين نام نهادند (بر گرفته از نام علمي اين قورباغه).‏
ساختار اپي باتيرين
اپي باتيرين ساختاري شبيه به نيکوتين دارد و از طريق فعالسازي گيرنده استيل ‏کولين ‏نيکوتين عمل مي‌کند و بدين ترتيب مانند مورفين که از راه گيرنده ديگري ‏عمل مي‌کند، ‏اعتياد آور نيست. اپي باتيرين ، در تسکين درد حيوانات ۲۰۰ بار قوي‌تر از مورفين است.‏
تشکيل اپي باتيرين در بدن قورباغه
قورباغه‌هاي آزمايشگاهي ، اپي باتيرين توليد نمي‌کنند. بنابراين ، مي‌توان نتيجه ‏گرفت ‏که فقط قورباغه‌ها در زيستگاههاي طبيعي خود که از حشرات (مانند مورچه) ‏و گياهان ‏تغذيه مي‌کنند، اپي باتيرين دارند. شيميدانان راههايي را براي ساخت اين ماده ‏در ‏آزمايشگاه پيدا کرده‌اند.‏
کاربردهاي پزشکي اپي باتيرين
سميت اين ترکيب ، فراتر از آن است که مورد استفاده انساني باشد. بنابراين شيميدانان ‏‏صدها مولکول مشابه آنرا ساخته‌اند. يکي از آنها يعني ‏R‏ ۵ (۲ آزيترينيل متوکسي) ۲ ‏‏کلرو پيريدين که به اختصار ۵۹۴ ‏ABT‏گفته مي‌شود، نسبت به اپي باتيرين سميت ‏‏بسيار کمتري دارد و درد زدايي موثري تلقي مي‌شود. ۵۹۴ ‏ABT‏ در حال حاضر در ‏‏آزمايشگاههاي باليني بکار مي‌رود و به نظر نمي‌آيد اعتياد آور باشد.

((اوکايي)) جانور پستانداري شبيه زرافه، ولي با گردني کوتاه است. اين حيوان از زبان بلند و زبر خود براي نظافت شخصي کمک مي گيرد. او قادر است آن قدر زبانش ...

بدليل اثر ضد انعقادي هيرودين (Hirudin) بزاق زالو، امروزه در تحقيقات جديد ثابت شده است که پس از عمل جراحي آنژيوپلاستي قلب و بطور کلي در بيماري هاي کرون ...

مرغ مينا پرنده اي کوچک زيبا و دلنشين است که قابليت بسيار خوبي براي تقليد صدا دارد و اين توانايي شگفت انگيز باعث شده است که آدمي از ساليان بسيار دور به ...

مشخصات عمده مارها به شرح زير است: ۱) گوش خارجي ندارند. ۲) انتهاي قدامي زبان آنها دو شاخه است و داخل کيسه يا غدامي در دهان قرار دارد. ۳) چشم آنها فاقد ...

دانلود نسخه PDF - قورباغه