up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله قرمزي و تورم پلک PDF
QR code - قرمزي و تورم پلک

قرمزي و تورم پلک

تشخيص افتراقي قرمزي و تورم پلک

قرمزي و تورم پلک که از شايع ترين علل مراجعه روزمره بسياري از بيماران به مراکز درماني است طيف وسيعي از بيماري هاي مختلف را دربرمي گيرد. اين طيف از آلرژي مختصر پلک (که حتي بدون اقدام درماني نيز خود به خود بهبود مي يابد) تا سلوليت اربيت (که مي تواند در اثر ترومبوز سينوس کاورنو و مننژيت حتي به نابينايي و مرگ منجر شود) و نيز تومورهاي بدخيم گسترده است. در اغلب موارد مي توان با معاينه دقيق پلک و ارزيابي علايم و نشانه ها و نيز توجه به مواجهات محيطي و شغلي بيمار به تشخيص قطعي رسيد. تشخيص زودهنگام و اقدام عاجل براي درمان سلوليت اربيت (عفونت نسوج اطراف کره چشم) به ويژه در کودکان داراي اهميت زيادي است و هر پزشکي بايد در اين زمينه توانا باشد. مقاله اي که پيش روي شماست در يادآوري علل، تشخيص افتراقي و درمان قرمزي و تورم پلک بسيار مفيد است.
تشخيص افتراقي قرمزي و ادم پلک گسترده است و طيفي مشتمل بر درماتوزهاي خوش خيم و خودمحدود شونده تا تومورهاي بدخيم و عفونت هاي تهديدکننده بينايي را در بر مي گيرد. معمولا با معاينه پلک و ارزيابي دقيق علايم و مواجهات بيمار مي توان به تشخيص قطعي رسيد. مشاهده يک پلک قرمز متورم اغلب وجود سلوليت را يادآوري مي کند. سلوليت اربيت عفونتي شديد بوده با پروپتوز و فلج چشمي تظاهر مي کند و به بستري و تجويز آنتي بيوتيک وريدي به منظور جلوگيري از تهديد بينايي نياز دارد. وضعيت هايي که خطر کمتري دارند، نظير درماتيت تماسي، درماتيت آتوپيک و بلفاريت، علل شايع تر قرمزي و ادم پلک هستند. اين وضعيت هاي کم خطرتر اغلب با کورتيکواستروييد موضعي و بهداشت مناسب پلک بهبود مي يابند. تشخيص آنها براساس سرنخ هاي باليني نظير سير زماني، وجود يا عدم وجود علايم تحريکي، پوسته ريزي و ساير يافته هاي پوستي صورت مي گيرد. ضايعات مجزاي پلک نيز شاخص تشخيصي مهمي هستند. يافتن وزيکول، اروزيون و دلمه مي تواند نشانه اي از عفونت هرپس باشد. ندول هاي خوش خيم و خودمحدود شونده پلک نظير گل مژه(hordeolum) و شالازيون اغلب به کمپرس گرم پاسخ مي دهند، در حالي که ضايعات بدخيم به برداشت جراحي نياز دارند.
بيماران مبتلا به قرمزي و ادم پلک اغلب در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه مي کنند. در بيماران مبتلا به تورم و قرمزي پلک ممکن است شک به سلوليت ايجاد شود، هرچند درماتيت عامل بسيار شايع تري است. تشخيص افتراقي ادم پلک گسترده است اما آگاهي درباره نماي کليدي چندين عامل بالقوه مي تواند به پزشکان براي تشخيص اين وضعيت ها کمک کند در بيمار مبتلا به ادم پلک بايد توجه ويژه به ديد، مواجهات و ساير عوامل در تاريخچه وي معطوف گردد (شکل ۱).
● درماتيت تماسي
درماتيت تماسي شايع ترين عامل التهاب پوست پلک است. پوست پلک به محرک ها و آلرژن ها بسيار حساس است زيرا ضخامت اندکي دارد و در معرض تماس مکرر مستقيم با آلودگي ها از طريق انگشتان و دست با مواد شيميايي است. پوست پلک به عنوان يکي از حساس ترين نقاط بدن، ممکن است اولين يا تنها منطقه اي باشد که نشانه هاي درماتيت تماسي را بروز مي دهد، در حالي که ساير نقاط بدن در صورت مواجهه با عامل مشابه سالم باقي مي مانند. درماتيت تماسي را مي توان به انواع آلرژيک و تحريکي تقسيم بندي نمود. تابلوي تظاهرات اين انواع اغلب به راحتي قابل افتراق نيست اما بيماران مبتلا به درماتيت تماسي تحريکي نسبت به مبتلايان به درماتيت تماسي آلرژيک که به طور مشخص از خارش شکايت دارند، بيشتر با سوزش و تيرکشيدن مراجعه مي کنند.
▪ اتيولوژي
درماتيت تماسي پلک در درماتيت تماسي آلرژيک با واسطه واکنش افزايش بيش حساسيتي نوع IV و در درماتيت تماسي تحريکي با واسطه اثر توکسيک (سمي) مستقيم رخ مي دهد. در اغلب موارد عامل آن استعمال مواد بر روي موها، ناخن يا صورت است تا استعمال مستقيم بر روي پلک ها.
▪ تشخيص
بايد درباره مواجهه با عوامل شناخته شده اي که درماتيت تماسي پلک ايجاد مي کنند شرح حال دقيق گرفته شود. بايد درباره شغل بيمار، تفريحات و مصرف مواد آرايشي (از جمله مواد آرايشي غيرچشمي، محصولات جديد به کار رفته و محصولاتي که سابقا استفاده شده است، زيرا تغيير در فرمول آرايشي شايع است) پرسش شود. بيماران دچار درماتيت تماسي تحريکي ممکن است از خارش، سوزش يا تيرکشيدن پلک ها و نواحي اطراف چشم با يا بدون درگيري صورت و دست ها شکايت داشته باشند. معاينه فيزيکي ممکن است نشان دهنده ترکيبي از قرمزي، ادم و وزيکول در بيماران مبتلا به درماتيت حاد يا پوسته ريزي پوست در مواردي که التهاب چندين هفته به طول انجاميده است، باشد (شکل ۲). اگر پس از گرفتن شرح حال و انجام معاينه فيزيکي عامل مسبب شناسايي نشد، ارجاع بيمار به متخصص پوست يا آلرژي براي انجام آزمون برچسب پوستي (test hctap) مي تواند آلرژن مخفي را شناسايي کند.
▪ درمان
درمان درماتيت تماسي اجتناب از عامل ايجادکننده است. بيمار بايد فهرستي از آلرژن ها يا محرک هاي شايع را تهيه و به وي توصيه شود برچسب تمامي محصولات را با دقت مطالعه کند. درماتيت تماسي آلرژيک حاد پوست پلک را مي توان با دوز کم استروييد موضعي ۲ بار در روز به مدت ۱۰ ۵ روز درمان کرد. استفاده طولاني مدت از اين داروها بر روي پلک ممکن است به آتروفي پوست، گلوکوم يا کاتاراکت منجر شود؛ بنابراين، استفاده از ضعيف ترين ترکيب موجود و در کوتاه ترين زمان لازم براي از بين بردن بثورات حايز اهميت است. هرچند درماتيت هاي تماسي آلرژيک از نوع تاخيري با مکانيسم آزادسازي هيستامين از ماست سل ها عمل نمي کنند، ممکن است آنتي هيستامين هاي خوراکي به علت اثرات ضد خارش و تسکين دهندگي سبب بهبود علايم شوند. در بيماران مبتلا به درماتيت تحريکي ممکن است استفاده از کمپرس سرد و سپس استعمال نرم کننده ها مفيد باشد. استفاده از استروييد موضعي براي درماتيت تماسي تحريکي موثر نيست (حداقل در يک مطالعه چنين بوده است). با اين حال، در عمل اغلب از استروييدها استفاده مي شود زيرا افتراق درماتيت تماسي تحريکي و آلرژيک ممکن است دشوار باشد.
● درماتيت آتوپيک
درماتيت آتوپيک، وضعيت پوستي مزمن و عودکننده اي است که توزيع آن وابسته به سن است. در ايالات متحده آمريکا، ۲۰% ۱۰% از کودکان و ۳% ۱% از بزرگسالان به آن مبتلا بوده و تقريبا در ۱۵% از موارد درگيري پلک رخ مي دهد.
▪ اتيولوژي
تصور مي شود اتيولوژي درماتيت آتوپيک ترکيب پيچيده اي از تداخلات ژنتيکي، محيطي و ايمونولوژيک را در بر مي گيرد. غالبا يک الگوي توارث قوي خانوادگي وجود دارد. تغيير کارکرد سلول T به صورت تشديد فعاليت T ياريگر۲(۲hT) مشاهده مي شود. عوامل تشديد يا ايجادکننده عبارتند از آلرژن هاي موجود در هوا، مواد شيميايي، غذاها و استرس روحي. کارکرد سدپوستي نيز در بيماران مبتلا به درماتيت آتوپيک کاهش يافته و آنها را به چنين آلرژن ها و محرک هايي حساس مي سازد.
▪ تشخيص
درماتيت آتوپيک با درگيري پلک ممکن است با خارش، ادم، اريتم (قرمزي)، ليکنيفيکاسيون (هيپرپيگمانته شدن و افزايش ضخامت پوست)، شقاق يا پوسته ريزي ظريف پلک تظاهر کند. به طور تيپيک ادم و قرمزي پلک در درماتيت آتوپيک کمتر از درماتيت تماسي است و ليکنيفيکاسيون و پوسته ريزي ظريف، نماي غالب است (شکل ۳). با اين حال، در برخي موارد ممکن است افتراق آن از درماتيت تماسي دشوار باشد. در اين موارد، مي توان با شناسايي ساير تابلوهاي درماتيت آتوپيک نظير توزيع ضايعات در مناطق فلکسور (چين هاي بدن) در بزرگسالان و کودکان بزرگ تر و سابقه خانوادگي آسم، رينيت و درماتيت آتوپيک، تشخيص را مطرح نمود. تابلوي درماتيت آتوپيک ممکن است با وقوع عفونت يا درماتيت تماسي پيچيده شود و تشخيص دشوارتر گردد. شک به اين عوارض بايد در بيماراني که دچار التهاب جديد يا حاد پلک در زمينه درماتيت آتوپيک به خوبي کنترل شده مي گردند، ايجاد شود.
▪ درمان
درمان عبارتست از
آنتي هيستامين هاي خوراکي
مرطوب کننده ها
کورتيکواستروييد با دوز کم و به مدت کوتاه.
مي توان از داروهاي موضعي تعديل کننده ايمني نظير تاکروليموس و پيمکروليموس(Pimecrolimus) در موارد مقاوم استفاده کرد. استفاده از اين عوامل بر روي پلک ها و صورت بدون خطر است اما از آنجا که در مطالعات حيواني و گزارش هاي انساني با انواع متعددي از سرطان ها همراه بود ه اند بايد به عنوان درمان خط دوم به کار گرفته شوند.
● بلفاريت
بلفاريت، التهاب مزمن و شايع حاشيه پلک است. مي توان آن را براساس منطقه آناتوميک درگير طبقه بندي نمود: بلفاريت قدامي قاعده مژه ها را درگير مي کند، در حالي که بلفاريت خلفي دهانه غدد ميبومين را گرفتار مي کند. بلفاريت اغلب با بيماري هاي ديگري همچون روزاسه، درماتيت سبور ييک و کراتوکونژونکتيويت سيکا همراه است.
▪ اتيولوژي
اتيولوژي دقيق بلفاريت ناشناخته است. بلفاريت قدامي اغلب با عفونت استافيلوکوکي يا سبوره مرتبط است، در حالي که بلفاريت خلفي عموما از اختلال کارکرد غدد ميبومين ناشي مي شود.
▪ تشخيص
در بيماران مبتلا به بلفاريت، لبه هاي پلک قرمز و مختصري متورم است. وجود پوسته هاي نرم، چرب و زرد يا ندرتا پوسته هاي شکننده اطراف مژه ها، بلفاريت را از ساير علل التهاب پلک افتراق مي دهد. بيماران اغلب ممکن است دچار خارش، علايم تحريکي و سوزش باشند. کشت لبه پلک در بيماران مبتلا به بلفاريت قدامي راجعه و آنهايي که به درمان پاسخ نمي دهند انديکاسيون دارد. در موارد مقاوم ممکن است انجام بيوپسي براي کنارگذاشتن کارسينوم ضروري باشد.
▪ درمان
بهداشت پلک اساس درمان است. کمپرس گرم و به دنبال آن ماساژ آرام براي تخليه ترشحات ميبومين توصيه مي شود. شستشوي پلک با شامپو بچه رقيق شده يا شستشودهنده هاي پلک باعث بهبود بيشتر مي گردد. براي بيماران مبتلا به بلفاريت استافيلوکوکي، استفاده از آنتي بيوتيک موضعي در هنگام شب به مدت يک هفته يا بيشتر مي تواند بهبود را تسريع بخشد. در بيماران مبتلا به اختلال کارکرد غدد ميبومين مي توان تتراسيکلين خوراکي تجويز کرد. درمان کوتاه مدت با دوز کم کورتيکواستروييدهاي موضعي نيز به کار برده مي شود. از آنجا که بلفاريت ممکن است به عوارضي نظير ريزش مژه ها(madarosis)، تريکيازيس (مژه هايي که مسيرشان منحرف شده است) و اسکار قرنيه منجر شود، بيماراني که بيماري مقاوم دارند بايد به چشم پزشک ارجاع شوند.
● سلوليت اربيت و پره سپتال
سلوليت پره سپتال و سلوليت اربيت، عفونت هاي پلک يا بافت اربيت هستند که با قرمزي و تورم پلک تظاهر مي کنند. هرچند اين وضعيت ها در مقايسه با درماتيت تماسي و درماتيت آتوپيک از علل کمتر شايع تورم پلک به شمار مي روند، شناخت و درمان فوري به منظور پيشگيري از نابينايي و ساير عوارض جدي، نظير مننژيت و ترومبوز سينوس کاورنو حياتي است. شناخت آناتومي پلک در افتراق سلوليت اربيت از سلوليت پره سپتال حايز اهميت است. ديواره (سپتوم) اربيت غلافي از بافت همبند است که از استخوان هاي اربيت به لبه هاي پلک فوقاني و تحتاني کشيده مي شود. اين ديواره به صورت يک سد در برابر عفونت هاي عمقي ساختمان هاي اربيت عمل مي کند (شکل ۴). به عفونت بافت هاي سطحي تر از سپتوم اربيت سلوليت پره سپتال اطلاق مي شود، در حالي که عفونت هاي عمقي تر از سپتوم اربيت، سلوليت اربيت تلقي مي شوند. افتراق بين اين وضعيت ها براي درمان مناسب حايز اهميت است. سلوليت پره سپتال و سلوليت اربيت در کودکان شايع تر از بزرگسالان است.
▪ اتيولوژي
سلوليت پره سپتال از گسترش مجاورتي عفونت دستگاه تنفسي فوقاني، تروماي موضعي پوست، آبسه، گزش حشرات يا زرد زخم ناشي مي شود. عامل ۸۰% ۶۰% از موارد سلوليت اربيت، سينوزيت است. جراحي، تروما يا عوارض ناشي از سلوليت پره سپتال يا داکريوسيستيت نيز ممکن است به سلوليت اربيت منجر شود. پاتوژن هايي که مسوول اغلب موارد سلوليت پره سپتال و اربيت هستند عبارتند از: هموفيلوس آنفلوآنزا گونه هاي استافيلوکوک و گونه هاي استرپتوکوک. ايزوله هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين موجود در جامعه (MRSA) در سلوليت پره سپتال و اربيت رو به فزوني است.
▪ تشخيص
سلوليت پره سپتال و اربيت بايد از ساير بيماري هايي که ممکن است به صورت مشابه تظاهر کنند نظير تروما، بدخيمي، درماتيت تماسي و واکنش هاي آلرژيک افتراق داده شوند. سابقه سينوزيت، تب، بي حالي، ضربه موضعي، زردزخم يا جراحي ممکن است در افتراق سلوليت از ساير علل کمک کننده باشد. معاينه فيزيکي کليد افتراق سلوليت پره سپتال از سلوليت اربيت است. هرچند هر دو وضعيت ممکن است با تورم و قرمزي پلک تظاهر کنند، سلوليت اربيت با نشانه ها و علايم ديگري نظير پروپتوز (بيرون زدگي چشم)، کاهش حدت بينايي، درد همراه با حرکات چشم، محدوديت حرکات عضلات خارجي چشم و نقص آوران مردمک (يعني اختلال در تحريک نوري ورودي به سيستم حرکتي مردمک که در اين حالت در صورتي که نور به چشم آسيب ديده بتابد در مقايسه با زماني که نور به چشم سالم يا غير آسيب ديده بتابد کاهش انقباض هر دو مردمک به طور قرينه ديده مي شود)، تظاهر مي کند. در بيماران مشکوک به سلوليت اربيت، بايد سي تي اسکن با ماده حاجب براي ارزيابي وسعت عفونت و مشاهده آبسه پريوست درخواست شود. ساير آزمون هاي لازم شامل شمارش گويچه سفيد خون، کشت ملتحمه و کشت خون است.
▪ درمان
سلوليت پره سپتال خفيف در کودکان و بزرگسالان اغلب به صورت سرپايي و با تجويز آنتي بيوتيک هاي خوراکي وسيع الطيف (مثلا، ديکلوگزاسيلين ، آموکسي سيلين کلاوولانات) و پيگيري با فواصل نزديک درمان مي شود. سلوليت پره سپتال در کودکان کم سن تر از ۴ سال به بستري در بيمارستان و تجويز آنتي بيوتيک وريدي نياز دارد. اگر پس از معاينه يا تصويربرداري با سي تي اسکن شک به سلوليت اربيت ايجاد شد، ارجاع به يک چشم پزشک يا متخصص گوش و حلق و بيني ضروري است. تمامي بيماران مبتلا به سلوليت اربيت به نظارت در بيمارستان و تجويز آنتي بيوتيک هاي وريدي وسيع الطيف (نظير آمپي سيلين سولباکتام، سفالوسپورين نسل دوم يا سوم) نياز دارند. با افزايش شيوع استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) در جامعه، ممکن است به رژيم هاي درماني تجربي(ciripme) جايگزين نياز باشد. اين درمان ها عبارتند از کليندامايسين، کوتريموکسازول، دوکسي سيکلين و مينوسيکلين. بيماران مبتلا به سلوليت اربيت ناشي از MRSA خارج بيمارستاني(deriuqa ytinummoc) ممکن است به درمان وريدي با وانکومايسين، لينزوليد يا داپتومايسين نياز داشته باشند.
● ساير علل بالقوه آنژيوادم
آنژيوادم به تورم عمقي زياد با واسطه واکنش بيش حساسيتي نوع I اطلاق مي شود که توسط حلزون صدف دار، داروها يا ساير آلرژن ها به وجود مي آيد. اين وضعيت ممکن است با تورم پلک ها همانند سلوليت تظاهر کند؛ با اين حال، در اغلب موارد دو طرفه است و با تورم همزمان در ساير مناطق قابل اتساع بدن، به ويژه ساير ساختمان هاي صورت و اندام ها همراه است. در سلوليت، رنگ پوست به بنفش متمايل است و با درد بيشتري همراه است. آنژيوادم اغلب خود محدود است، اما در صورت درگيري دستگاه تنفسي فوقاني، اقدام طبي فوري ضروي است.
▪ گل مژه خارجي، داخلي و شالازيون
گل مژه خارجي، عفونت استافيلوکوکي شايع فوليکول مژه و غده زايس (seiZ)همراه با آن است. به طور تيپيک يکطرفه بوده و با تندرنس، قرمزي و تورم موضعي لبه پلک تظاهر مي کند. گل مژه داخلي، عفونت استافيلوکوکي غدد ميبومين است. يکطرفه بوده و با درد، تورم پلک و قرمزي بيشتري در مقايسه با گل مژه خارجي همراه است. شالازيون التهاب ليپوگرانولوماتوز ندولار و استريل غدد ميبومين است. بدون درد بوده و قرمز نيست. درمان خط اول در تمامي اين موارد عبارتست از کمپرس براي محدودکردن (لوکاليزه کردن) التهاب و درناژ خود به خودي. براي محدودکردن انتشار عفونت در گل مژه مي توان آنتي بيوتيک موضعي تجويز کرد. در ضايعات مقاوم، ارجاع به چشم پزشک براي برش و درناژ ضروري است.
▪ روزاسه
روزاسه، وضعيت مزمن پوستي است که بيش از همه بزرگسالان را در دهه هاي چهارم و پنجم عمر گرفتار مي کند. معمولا با گرگرفتگي، قرمزي و تلانژکتازي صورت همراه است. برخي بيماران دچار پاپول و پوستول بر روي بيني، گونه، پيشاني و چانه مي شوند. هرچند درگيري پلک معمولا با بيماري منتشر پوست که کل صورت را گرفتار مي کند همراه است، نشانه هاي چشمي روزاسه ممکن است ابتدا ظاهر شوند.
درگيري پلک ممکن است به صورت بثورات جوش مانند پلک، تورم اطراف اربيت و قرمزي، تلانژکتازي لبه هاي پلک و افزايش ضخامت و نامنظمي پلک با درجات گوناگون تظاهر کند. درمان شامل بهداشت پلک، تتراسيکلين سيستميک، مترونيدازول موضعي يا ژل آزلاييک اسيد ۱۵% است. با اين حال، ژل آزلاييک اسيد از مترونيدازول تحريک کننده تر است و بايد به بيماران توصيه شود از مصرف ژل اطراف چشم ها خودداري کنند. بيماران مبتلا به روزاسه شديد ممکن است دچار نئوواسکولاريزاسيون و اسکار قرنيه شوند؛ اين بيماران بايد به چشم پزشک ارجاع شوند.
▪ هرپس سيمپلکس و هرپس زوستر چشمي
درگيري لبه پلک در هرپس سيمپلکس ناشايع است و با دسته هايي از وزيکول هاي کوچک همراه با تورم و قرمزي پلک به صورت يک طرفه تظاهر مي کند. در برخي موارد، وزيکول ها بسيار مخفي هستند يا قبلا پاره شده به اروزيون تبديل شده اند که در اين صورت تشخيص را پيچيده مي کنند . وزيکول ها به طور تيپيک دلمه بسته و بدون اسکار بهبود مي يابند.
هرپس زوستر چشمي وضعيت شايعي است که در منطقه توزيع عصب ششم به صورت يک طرفه تظاهر مي کند. بثورات ماکولوپاپولر دردناک، همراه با وزيکول، دلمه، زخم، قرمزي و تورم ظاهر مي شوند. اين وضعيت اکثر موارد در بزرگسالان سالمند رخ مي دهد. بيماران عمدتا به سردرد، تب و بي حالي دچار مي شوند. درمان با عوامل ضد ويروسي سيستميک انديکاسيون دارد و بايد ارجاع به چشم پزشک براي ارزيابي عواقبي همچون بيماري قرنيه يا ايريت (التهاب عنبيه) صورت گيرد.
▪ تومورهاي بدخيم
کارسينوم سلول بازال(BCC)، ۹۰% از تمامي تومورهاي بدخيم لبه پلک را به خود اختصاص مي دهد، در حالي که اين رقم براي کارسينوم سلول سنگفرشي(SCC) ۵% است. هر دو نوع تومور به طور عمده در سالمندان، افراد با پوست روشن و شرح حال مواجهه مزمن با نور آفتاب رخ مي دهد، ضايعات اغلب بر روي پلک تحتاني و کانتوس داخلي ايجاد مي شوند. تظاهرات باليني گوناگون است اما يافته شايع وجود يک ندول همراه با تلانژکتازي است که ممکن است زخمي شود. درمان انتخابي هر دو نوع تومور جراحي ميکروگرافيک موس (Mohs) است.
کارسينوم سباسه ۵% ۱% از تومورهاي بدخيم پلک را به خود اختصاص مي دهد. کارسينوم مجزاي سباسه بدون درد است و به صورت ندول هاي غيرحساس که از غدد ميبومين يا زايس يا غدد سباسه کارونکل منشا مي گيرند تظاهر مي کند. اين ضايعات ممکن است از شالازيون مزمن تقليد کنند و اغلب در پلک فوقاني و کارونکل يافت مي شوند، اين تومورها از سرطان سلول سنگفرشي و بازال مهاجم ترند. درمان آنها برداشت جراحي وسيع است.
▪ بيماري هاي سيستميک
بيماري هاي سيستميک نظير ميکسدم، بيماري کليه، نارسايي احتقاني قلب و نشانگان وريد اجوف فوقاني ممکن است با تورم اطراف اربيت تظاهر کنند. ادم منتشر يا منطقه اي و نيز ساير نشانه ها و علايم مخصوص هر يک از اين بيماري ها نيز قاعدتا وجود دارد. «بثورات هليوتروپ» در اطراف چشم ممکن است اولين نشانه درماتوميوزيت باشد که يک ميوپاتي التهابي ايديوپاتيک است. ساير بيماري هاي سيستميک همراه با بثورات مجزاي پلک عبارتند از
آميلوييدوز
لوپوس اريتماتوي ديسکوييد
نشانگان شوگرن
وگرانولوماتوز وگنر

● کنترل اعتبار، آيا نتيجه مي دهد؟ در باور نادرست اقتصادي پيشين نشان داده شد که برخلاف ادعاهاي گول زننده و عامه پسند، کنترل اعتبار شيوه بدون هزينه براي ...

ديد کلي در شيمي معدني ترکيباتي وجود دارند که در آن اتم مرکزي حداقل با يک پيوند داتيو با گروه اتمهاي اطراف خود (ليگندها) ارتباط برقرار مي‌کند. در‌ اين ...

در شيمي معدني ترکيباتي وجود دارند که در آن اتم مرکزي حداقل با يک پيوند داتيو با گروه اتمهاي اطراف خود (ليگندها) ارتباط برقرار مي‌کند. در‌ اين ترکيبات ...

بسياري از خانم هاي ايراني هنگام مراجعه به مطب هاي پوست و مو از ريزش مژه ها و کم پشت شدن آنها شاکي هستند. فرم مژه ها و ميزان پرپشتي و طول آنها موضوعي ا ...

بيشتر والدين با مشاهده تورم پستان هاي فرزندشان قبل از هر چيز به سرطان سينه مشکوک مي شوند اما بايد بدانيد سرطان سينه در کودکان بسيار نادر است و بسياري ...

آلرژي يعني اين که بدن نسبت به برخي از عوامل خارجي واکنش بيش از حد نشان دهد. در حالت معمولي وقتي بدن در شرايط خاصي قرار مي گيرد ممکن است پوست، بافت هاي ...

۱) يکي از شايعترين انواع قرمزي ، قرمزي بعد از اکنه يا جوش است بطوريکه يک لکه يا اسکار قرمز بعد از بهبودي جوش ايجاد ميشود در بعضي مواقع لکه هاي قرمز پو ...

حتما تا حالا با افرادي برخورد کرده ايد که چشمشان به شدت قرمز شده است. شايد خود شما هم چنين تجربه اي را داشته ايد مسلما تجربه خوبي نبوده چرا که چشم ها ...

دانلود نسخه PDF - قرمزي و تورم پلک