up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله قرقاول PDF
QR code - قرقاول

قرقاول

پرورش قرقاول

مقدمه
پرورش قرقاول در سالهاي اخير در بسياري از کشورهاي جهان به خاطر استفاده از گوشت، رهاسازي در شکارگاهها و بهره برداري به صورت شکار به يک شاخه مهم از پرورش پرندگان تبديل شده است. با آن که پرورش اين پرنده در عمل به دليل ريزه کاريهايش مشکلاتي را در بردارد اما در مقياس کوچکتر با توجه به قابليت استفاده از محيط زيست و نادر بودن نوع وحشي آن ، يکي از سودآورترين پرندگان نسبت به ديگرا پرندگان همطراز از خود است.
قرقاول از جمله پرندگان بومي و نادر در ايران است که در مراتع و بوته‌زارها زندگي مي‌کند. اين پرنده در زبان محلي تورنگ يا تيرنگ ناميده مي‌شود. قرقاول يکي از زيباترين پرندگان ايران است و به نوعي جز مجموعه تنوع زيستي ايران محسوب مي‌شود که با تغذيه از دانه‌هاي گياهي و حشرات مي‌تواند در حفظ محصولات کشاورزي مفيد باشد.
گونه‌هاي قرقاول در ايران
قرقاولهاي ايران همه از يک گونه‌اند ولي با توجه به پراکندگي جغرافيايي و تفاوتهاي ظاهري برخي آنها را به 4 زير گونه تقسيم مي‌کنند:
* قرقاولهاي ارسباران و دشت مغان
* قرقاولهاي تالش از آستارا تا چالوس
* قرقاولهاي گلستان از بابل تا گلستان
* قرقاولهاي سرخس و حوالي رودخانه مرزي هريرود
اهداف تحقيقات قرقاول در ايران
عمده اهداف پرورش قرقاول در ايران ايجاد پرورشگاههاي مناسب و مزارع مادر براي توليد تخمهاي نطفه‌دار ، رها سازي تعدادي از اين پرنده در مکانهايي که نسل اين پرنده در حال انقراض است، حفظ ذخائر ژنتيکي کشور ، جذب توريست و شکارچيان به مناطق ديدني و بکر کشور ، تهيه قرقاول براي باغ وحشها به منظور بازديد عموم مي‌باشد.
تفاوت ظاهري جنس نر و ماده
جنس نر و ماده قرقاول کاملا باهم فرق دارند. آنها معمولا از گونه به گونه ديگر از لحاظ رنگ پر متنوعند. نرهاي بالغ پرو بال رنگين و دمي دراز و سر و گردن آنها سبز تيره و براق است. قرقاولهاي ماده داراي رنگ پرهاي نخودي تيره ، با لکه‌هاي قهوه‌اي زياد و به رنگ محيط اطراف مي‌باشد. قرقاولهاي نر داراي صدايي شبيه به کورکور مي‌باشند و غالبا به هنگام هيجان و تحريک سرو صداي زيادي در زيستگاه خويش ايجاد مي‌کنند. نرها 88 سانتيمتر و ماده‌ها بين 53 تا 62 سانتيمتر طول دارند. سر اين پرنده به رنگ سبز براق و پوست برهنه دور چشمش قرمز روشن است.
نکات کليدي در پرورش قرقاول
جوجه کشي
جوجه قرقاول يک روزه همانند ساير حيوانات تازه متولد شده به مراقبتهاي ويژه و بخصوص دسترسي به غذاهاي کافي نياز دارد. همچنين سالن محل پرورش جوجه‌ها بايد دراري فضاي کافي باشد و در ضمن کاملا تميز و ضدعفوني شده باشد. هر جوجه قرقاول نياز به 0.5 فوت مربع فضا دارد. کف سالن بايد با خاک اره پوشيده شده باشد و هرگز نبايد از کاغذ و مواد نامناسب ديگر براي پوشش بستر استفاده کنيم چرا که جوجه قرقاول در ايستادن روي سطوح صاف ، همواره دچار مشکل مي‌شود. هر مادر مصنوعي براي حداقل 200 الي 250 جوجه در نظر گرفته مي‌شود.
از آنجايي که معمولا دسترسي به تخم مرغهاي نطفه‌دار در اواخر بهار و اوايل تابستان امکان پذير است به منابع حرارتي چنداني براي توليد گرما در سالن احتياج نمي‌باشد. معمولا براي اعمال برنامه‌هاي نوري در سالن از لامپهاي مادون قرمز استفاده مي‌شود. اين لامپها بايد حاوي پرتوهاي نور قرمز رنگ باشد چرا که نور سفيد باعث ايجاد مشکلات دگرخواري و کانيباليسم در سالن پرورش مي‌شود.
دانخوريها معمولا بعد از هفته اول بايد عموما در مکانهاي از سالن تعبيه شوند که نور مادون قرمز مستقيما بر مواد خوراکي نتابد زيرا باعث تخريب ويتامينهاي موجود در جيره بخصوص ريبوفلاوين مي‌شود. دماي مادر مصنوعي در هفته اول بايد 100 درجه فارنهايت باشد و 24 ساعت قبل از ورود جوجه‌هاي قرقاول به سالن بايد دماي مناسب در داخل سالن تامين گردد. نظارت و بازرسي مستمر سالن بخصوص در روزهاي اول و دوم ضروري مي‌باشد و عملکرد لامپهاي مادون قرمز سالن بايد بررسي شود.
بعد از هفته اول دماي سالن به تدريج 5 درجه کاهش مي‌يابد تا اينکه نهايتا در 85 درجه فارنهايت باقي مي‌ماند. بعد از گذراندن 4 هفته پرورش از منابع حرارتي کمتري در سالن استفاده کرد ولي بهر حال توصيه مي‌شود که در هر زمان براي پيشگيري از وقوع مسائلي مانند لرزيدن قرقاولها و ديگر مسائل پيش بيني شده، آماده راه اندازي سيستمهاي حرارتي موجود در سالن بود. در دوره تخمگذاري قرقاولها دماي سالن در حدود 70 الي 80 درجه فارنهايت توصيه مي‌شود.
تغذيه
دسترسي به غذا براي جوجه‌هاي قرقاول از ضروريات انکارناپذير پرورش مي‌باشد. جيره‌هاي غذايي پرندگان زينتي و يا بوقلمون توسط چندين شرکت تجاري آمريکايي توليد مي‌شود که قابل اطمينان و توصيه مي‌باشد. جيره آغازين بايد حاوي 28 الي 30 درصد پروتئين باشد که براي برآورد احتياجات اين پرنده براي رشد سريع و پردرآوري ضروري مي‌باشد. جيره‌هاي که به شکل کرامبل و خميري ارائه مي‌شوند نتايج رضايت بخشي را موجب گرديده‌اند. اما بايد توجه داشت که جوجه‌هاي قرقاول قادر به مصرف خوراک پلت شده تا سن سه هفتگي نيستند. جيره‌هاي غذايي قرقاول بايد حتما حاوي کوکسيدواستات باشد تا از ابتلا به کوکسيدوز جلوگيري شود.
احتياجات آب
آب از نيازمنديهاي اصلي قرقاولهاي جوان محسوب مي‌شود. خنکي و تميزي آب بايد همواره رعايت شود. ابتدا مي‌توان از سنگهاي رنگين و سنگ مرمر در ظروف آب قرقاولها استفاده کرد تا از خيس شدن آنها در نتيجه ورود به داخل آبخوري جلوگيري کند. محل قرار گرفتن آبخوريها بايد دور از خارج از محل نصب مادر مصنوعي باشد. يک قرقاول در حال رشد به 2 الي 5 گالن آب نياز دارد و 200 قرقاول در حال رشد بعد از دو هفته اول روزانه به 5 گالن آب نياز دارند.
کانيباليسم و پرکني
قرقاولهاي پرورشي تمايل به کانيباليسم و پرکني يکديگر را در دوره رشد دارند. اين مسئله معمولا هنگام کمبودهاي تغذيه‌اي و نبود آب و غذاي کافي و دماي مناسب سالن اتفاق مي‌افتد. ازدحام بيش از حد جوجه‌ها معمولا در مواقع استفاده از نور سفيد در سالن مشاهده مي‌شود. وقتي کانيباليسم شروع مي‌شود کنترل آن غير ممکن است و معمولا تمام تلاشيهاي مربوط را بايد بر روي جنبه‌هاي پيشگيري قضيه بايد معطوف کرد.
اصول بهداشتي سالنهاي پرورش قرقاول
سرکشي مداوم و پيوسته گل پرورشي ، رمز موفقيت يک دوره پرورشي و تضمين کننده سلامتي گله است. به عنوان مثال اگر مشاهده شود که پرندگان در يک جا بيش از حد اذحام نموده‌اند و يا به حالت غير طبيعي ايستاده‌اند و يا مشاهده مرگ و مير و تلفات غير طبيعي در سالن ، مواردي است که ما را در تشخيص به موقع و سبب شناسي وقايع کمک مي‌کند. بايد همواره به خاطر داشت که پيشگيري بيماري بيش از درمان بايد مورد توجه قرار گيرد.
از اصول بهداشتي لازم در سالنهاي پرورش قرقاول تميزي و ضدعفوني سالن و تجهيزات و عاري بودن اقلام غذايي از کپک و قارچهاي آلوده کننده مي‌باشد. قرقاولها اکثرا به بيماريهايي که مرغ دچار مي‌شود با همان علائم به آن امراض مبتلا مي‌شوند. از بيشترين بيماريهاي رايج بين قرقاولها مي‌توان به کوکسيدوز ، آلودگهاي انگلي ، مسموميتهاي قارچي و بوتوليسم اشاره نمود. که در صورت مشاهده يکي از نشانه‌هاي آلودگي به اين بيماريها بايد سريعا دامپزشکان و متخصصان مربوط را به کمک طلبيد.

قرقاول : مشخصات بيولوژيكي، اهميت و سودمنديها نكات مديريتي در پرورش و كنترل بيماري متداول معرفي: جدول شماره يك بعضي از مشخصات بيولوژيكي مشترك گونه قرقا ...

پرندگان جانوراني خونگرم هستند که پوشش خارجي بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست بوجود مي آيد. پرندگان به ۲ زير رده و ۲۷ يا ۲۸ ر ...

علي خان شکارچي مهمان خود را دعوت به سکوت کرد. جل وپلاسي را روي زمين پهن کرد پتويي روي آن انداخت و به مهمان گفت شما بخواب من بيدارت مي کنم. مهمان سرهنگ ...

عفونت : مايكوپلاسماگلي سپتيكوم به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تهديدكننده سلامت گله هاي طيور بشمار رفته و در حدود يك سوم جمعيت طيور تخمگذار عموم كشورها ...

دانلود نسخه PDF - قرقاول