up
Search      menu
داروها :: مقاله قرص هاي خوراکي ضدبارداري PDF
QR code - قرص هاي خوراکي ضدبارداري

قرص هاي خوراکي ضدبارداري

ريشه هاي سردمزاجي

يکي از مضامين مشترک در سوالات درباره سلامت جنسي دلايلي است که زنان را به رابطه جنسي با همسرشان بي علاقه مي کند. ۱۰ موردي که در زير مي آوريم از جمله شايع ترين دلايل بي علاقگي زنان به رابطه زناشويي است...
۱) مصرف قرص هاي خوراکي ضدبارداري
برخي از زنان با مصرف قرص هاي ضدبارداري خوراکي دچار کاهش ميل جنسي مي شوند. البته اين قضيه درباره همه زنان صادق نيست. برعکس در گروهي از زنان به خاطر رفع نگراني از بارداري ناخواسته ميل جنسي افزايش هم پيدا مي کند.
در صورتي که زن وشوهر از اين تاثير کاهنده ميل جنسي قرص هاي ضدبارداري در برخي از موارد آگاه نباشند، ممکن است اين موضوع به تعارض و اختلاف آن دو بينجامد و اين اختلاف هم بيشتر رابطه زناشويي آنها را مختل کند.
يکي از سازوکارهايي که قرص هاي ضدبارداري ممکن است از طريق آن بر ميل جنسي اثر بگذارند، افزايش دادن ميزان «گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسي» (SHBG) است. SHBG يک ماده پروتئيني است که به تستوسترون در بدن زنان متصل مي شود؛ در نتيجه ميزان تستوسترون آزاد در خون آنها کاهش مي يابد. توجه داشته باشيد که هورمون تستوسترون هورموني که ميل جنسي مردان را هم ايجاد مي کند در ايجاد ميل جنسي زنان هم دخيل است. هر چه ميزان تستوسترون «آزاد» در خون زن کاهش يابد، ميل جنسي او نيز کاهش مي يابد. در اين موارد بايد از ساير روش هاي ضدبارداري غيرهورموني استفاده کنيد.
۲) مصرف داروهاي ضدافسردگي
مصرف اين داروها نيز يکي از علل شايع کاهش ميل جنسي در زنان است. البته خود افسردگي هم باعث کاهش ميل جنسي مي شود. در اين موارد بايد از يک متخصص کمک بگيريد تا هم افسردگي تان درمان شود و هم دارويي برايتان انتخاب شود که کمترين اثر جانبي از لحاظ جنسي را داشته باشد.
برخي از زناني که قرص هاي ضدافسردگي از گروه مهارکننده هاي انتخابي بازجذب سروتونين (SSRI) مانند فلوکستين، فلووکسامين، سرترالين يا پاروکستين مصرف مي کنند، ممکن است دچار کاهش علاقه به فعاليت جنسي شوند. همچنين ممکن است توانايي آنها براي رسيدن به حالت برانگيختگي يا اوج لذت جنسي (اُرگاسم) هم مختل شود. تا به حال راه حل ايده آلي براي حل اين مشکل به دست نيامده است. ممکن است تغيير دوز دارو يا داروهاي «تعطيلات دارويي» (کاهش و قطع متناوب دارو) اين مشکل را حل کند.
برخي از پزشکان داروهايي مانند وياگرا را که براي ناتواني جنسي مردان ساخته شده است، براي اين زنان تجويز مي کنند اما به دلايلي که کاملا درک نشده است، اين دارو در برخي از زنان اثر مي کند، و در برخي ديگر نه. ممکن است پزشک داروي ضدافسردگي از نوع سروتونيني را با ساير داروهاي ضدافسردگي که آثار جانبي جنسي کمتري دارند، مانند بوپروپيون، ميترازاپين، نفازودون، ربوکستين و غيره تعويض کند.
۳) شيردهي
شيردهي از پستان ( به خصوص اگر با کم خوابي همراه باشد) در گروهي از زنان باعث کاهش ميل جنسي مي شود. علت اين وضعيت توليد هورمون پرولاکتين در بدن زنان است که توليد شير در پستان را باعث مي شود. پرولاکتين باعث کاهش ميل جنسي هم مي شود. حال اگر زني بخواهد يک دوره کامل دوساله به بچه اش شير بدهد، ممکن است در برخي موارد روابط زناشويي با همسرش دچار مشکل شود.
البته توجه داشته باشيد اين يک مشکل همگاني نيست و تنها در گروهي از زنان رخ مي دهد. در بسياري از موارد پس از چند ماه شيردهي از پستان ميل جنسي زن دوباره افزايش مي يابد، در غير اين صورت بايد پرولاکتين خون اندازه گيري شود. پزشک بر اساس نتايج آزمايش، اگر ميزان پرولاکتين خون زن خيلي بالا باشد، ممکن است از داروهاي ضدپرولاکتيني مانند کابرگولين استفاده کند. البته شيوه عاقلانه اين است که ابتدا روابط کلي زن و شوهر مورد بررسي قرار گيرد تا معلوم شود آيا کاهش ميل جنسي زن تحت تاثير اختلافات آنها هست يا نه.
۴) کم خوابي
کم خوابي ممکن است يک علت کاهش ميل جنسي باشد. خستگي بيش از حد زن ممکن است مانع رابطه جنسي او با همسرش شود. شايع ترين علت کم خوابي در زنان گرفتاري ناشي از رسيدن به بچه ها است. زني که نوزادي دارد که هر سه تا چهار ساعت بايد به او شير دهد يا کودکي دارد که به سادگي به خواب نمي رود و خواباندن او مشکل است، با کابوس هاي شبانه بيدار مي شود، با فشار زيادي مواجه است و از آنجايي که زنان هنوز هم بيشترين سهم را در مراقبت از کودکان دارند، اين مشکلات شبانه ممکن است باعث شود الگوي خواب آنها مختل شود.
در برخي از زنان ديگر مشکلات در رابطه با همسر باعث بيخوابي مي شود؛ اين زنان ممکن است از خوابيدن کنار شوهرشان احساس ناراحتي کنند و براي خوابيدن به کاناپه پناه ببرند. ممکن است دلايل محيطي مانند صداي وسايل نقليه شهري، حيوانات خانگي همسايه ها، خيابان هاي شلوغ مجاور يا سرو صداي همسايگان باعث به هم خوردن خواب زنان شود. گرچه در اوايل ازدواج اين بيخوابي ها ممکن است به فعاليت جنسي بيشتر هم بينجامد اما با گذر از اين دوره شکوفايي اوليه، خواب اهميت بيشتري پيدا مي کند. خواب آلودگي هريک از زوجين رابطه جنسي آنها را دچار اشکال مي کند. کمک شوهر به زن براي کاهش خستگي او در اين موارد اهميت دارد.
۵) استرس
فشارهاي شغلي، مشکلات مالي، استرس هاي تحصيلي، خانواده هاي گسترده که در آنها زن بايد از ساير نزديکان هم مراقبت کند و ساير موضوعات مهم در زندگي ممکن است باعث ايجاد استرس در زن و کاهش ميل جنسي او شود.
زناني که مشکلات تنش زاي زيادي بر سرشان ريخته است، ممکن است حتي نتوانند رابطه جنسي را آغاز کنند، حتي لمس هم ممکن است براي شان آزارنده باشد. حال اگر استرس ناشي از اختلافات با خود شوهر باشد، وضع بدتر هم مي شود. برخي از شوهران ممکن است فکر کنند رابطه جنسي در چنين وضعيتي به رفع استرس همسرشان کمک مي کند؛ برداشتي که درست نيست. وقتي استرس وجود دارد، بهترين گزينه صحبت کردن با همسر است. براي بسياري از زنان صرف بيان استرس هاي روزانه شان باعث آسودگي شان مي شود. پس از آرامش يافتن زن است که ممکن است فعاليت جنسي برايش قابل قبول باشد.
۶) اختلاف با همسر
در برخي از زنان اختلاف ها و نارضايتي در رابطه با شوهر ممکن است روابط جنسي آنها را تحت تاثير قرار دهد. در بسياري از موارد کاهش ميل جنسي نسبت به همسر رخ مي دهد، گاهي هم مرد در رابطه جنسي فقط همسرش را به عنوان يک شيء در نظر مي گيرد و رابطه عاطفي عميق با او برقرار نمي کند. در اين موارد خشمي که زن به علت نارضايتي از همسرش احساس مي کند، با احساسات شهواني در آميخته مي شود. راه حل در اين موارد مراجعه به يک درمانگر جنسي است تا به بررسي روابط زوجين بپردازد و شيوه هايي براي بهبود زندگي جنسي آنها توصيه کند.
۷) کاهش ميزان تستوسترون آزاد
همانطور که قبلا گفتيم کاهش ميزان تستوسترون آزاد در خون در زنان نيز مانند مردان باعث کاهش ميل جنسي مي شود. تستوسترون کل (ميزاني که به طور معمول در آزمايش ها سنجيده مي شود) به ما مي گويد که در مجموع چقدر تستوسترون در جريان خون وجود دارد. اما بخشي از اين تستوسترون به مولکول هايي درون خون مانند «گلوبولين اتصالي هورمون جنسي» (SHBG) متصل هستند. هنگامي که تستوسترون به اين مولکول ها متصل مي شود، آثار فيزيولوژيک خود را از جمله در مورد ميل جنسي اعمال نمي کند و تستوسترون آزاد است که آثار مربوط به اين هورمون را ايجاد مي کند.
در مواردي که مکمل هاي تستوسترون براي حل کاهش ميل جنسي به زنان تجويز مي شود، بايد ميزان تستوسترون آزاد تحت نظر باشد تا هم آثار مفيد آن ظاهر شود و هم از آثار جانبي آن مانند رشد موهاي اضافي جلوگيري شود. البته از آنجايي که بسياري از آزمايشگاه ها تستوسترون آزاد را اندازه نمي گيرند، با
اندازه گيري تستوسترون کل و SHBG مي توان تستوسترون آزاد را محاسبه کرد. ميزان طبيعي تستوسترون آزاد در يک زن ۴ ۰ تا ۸ ۰ نانوگرم در دسي ليتر است. در صورت پايين بودن ميزان تسستوسترون آزاد، مکمل تجويز مي شود. در حال حاضر بهترين راه موجود استفاده از فروارده هاي پوستي (ترانس درمال) است. ژل هاي تستوسترون معمولا با دوزي در حد يک دهم دوز مردانه يک نقطه شروع خوب است که معمولا روي پوست باسن يا پشت ساق استعمال مي شود. برچسب هاي پوستي حاوي تستوسترون هم در بازار وجود دارند. البته بايد توجه داشت که صرف تجويز مکمل تستوسترون همه مشکلات جنسي يک زن را حل نمي کند، و بايد به ساير ابعاد اين مساله که در اين ۱۰ مورد به آنها اشاره کرديم، هم پرداخت
۸) ميزان بالاي SHBG
زني که ميزان «گلوبولين اتصالي هورمون جنسي» (SHBG) بالايي دارد ممکن است دچار کمبود ميل جنسي شود؛ در اين حالت ميزان تستوسترون آزاد در دسترس در خون کاهش مي يايد.
شمار زيادي از پژوهشگران جنسي استفاده از قرص هاي ضدبارداري خوراکي را به عنوان يک عامل شايع افزايش SHBG در نظر مي گيرند. در اين صورت استفاده از ساير روش هاي ضدبارداري غيرهورموني ممکن است مشکل را حل کند.
۹) ترس از صميمت
ناتواني در رسيدن به حدي از صميميت که براي رابطه جنسي و حفظ اين روابط ضروري است، يک دليل بسيار شايع براي کاهش ميل جنسي از جمله در زنان است.
۱۰) تصوير ذهني نامناسب از بدن
زناني که تصور ذهني شان اين است که بدن شان از چشم همسر شان يا خودشان غيرجذاب است، ممکن است به اين علت دچار کاهش ميل جنسي شوند. در مجموع براي حل اين ۱۰ مشکل شايع، برخي از موارد را مي توان با مطالعه و کسب اطلاعات، تامل در نفس و انديشيدن به خود، و برقراري ارتباط با همسر حل کرد. در برخي از موارد ديگر هم نياز به کمک تخصصي به?وسيله پزشک، متخصص آزمايشگاهي و درمانگر جنسي وجود دارد.

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مييابد، علاقهمند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجارتي ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

قرص پانکراتين موارد مصرف: پانکراتين مخلوطي از آنزيم هاي لوزالمعده (پانکراس) مي باشد. پانکراس غده اي است که در حالت طبيعي آنزيم هايي جهت هضم غذا ترشح م ...

حقايق قرصهاي ضد بارداري شامل هورمون هايي هستند که ازحاملگي جلوگيري مي کنند. اين قرص ها بايد به صورت روزانه مصرف شوند. دو نوع مختلف اين دارو در بازار ع ...

در قرون وسطي بيماري خطرناکي به نام آتش حضرت آنتوان تعداد زيادي از مردم را به هلاکت مي رساند. مبتلايان به اين بيماري ابتدا انگشتان و سپس دستها و بعد پا ...

مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند يک متخصص تغذيه گفت: مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند و اشتهاآور است. سعيد حسيني در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ...

● آيا داروهاي ضدتشنج بر داروهاي ضدبارداري خوراکي تاثير مي گذارند؟ تاکنون مطالعه اي يافت نشده است که به سنجش يا حتي برآورد افزايش ميزان بارداري زناني ک ...

قرص هاي پيشگيري از بارداري که ابتدا در دهه ۱۹۶۰ وارد بازار دارويي شدند اکنون به صورت فراگير مصرف مي شوند به طوري که در بسياري از کشورها در راس روش هاي ...

دانلود نسخه PDF - قرص هاي خوراکي ضدبارداري