up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله قرآن PDF
QR code - قرآن

قرآن

گوش و چشم و دل، همه مسؤولند

بسم الله الرحمن الرحيم
خوش آمديد
مطمئن باشيد با توجه دقيق به مطالب مربوطه دست خالي بيرون نخواهيد رفت
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً
ترجمه: از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.
قرآن هميشه پر است از نكات اخلاقي. به نظر من هر وقت به مشكلي تو مسائل اخلاقي برخورد كنيم قرآن راه حلي خوبي برايمان خواهد داشت.
اين آيه منو ياد اين جمله مي اندازه:« شنيدن كي بود مانند ديدن»
دنيا گلستان مي شد اگر ما فقط قضاوتهامون را بر حسب آنچه كه شنيديم قرار نمي داديم. و حتي بهتر از اون وقتي بود كه اصلا حتي اگر چيزي و كاري از كسي مي ديديم هم قضاوت نمي كرديم و بنا را بر آن مي گذاشتيم كه ممكن بوده كه ما اشتباه كرديم.
ما كه هنوز از درون خودمون آگاهي نداريم چه طوري در مورد اون چيزي كه از اطرافمون آگاهي نداريم پيروي مي كنيم.
حتي مواظب دلت باش كه بايد پاسخگو باشه( كينه را از دلت بيرون كن(
ز دست ديده و دل هر دو فرياد كه هر چه ديده بيند دل كند ياد
سعي كنيم هر چيزي را نبينيم و هر چيزي را نشنويم
به جاي اينكه به دنبال حرفهاي اين و آن باشيم سرمون به كار خودمون باشه
به چه چيزهايي بايد گوش بديم و يا به چه چيزهايي نبايد گوش بديم، از زبان حضرت علي (ع:(
خطبه 39( نكوهش كوفياني كه به حرف امام گوش نمي دادند:(
گرفتار کساني شدم که چون امر مي‏کنم فرمان نمي‏برند، و چون آنها را فرا مي‏خوانم اجابت نمي‏کنند. اي مردم بي‏اصل و ريشه، در ياري پروردگارتان براي چه در انتظاريد؟ آيا ديني نداريد که شما را گرد آورد؟ و يا غيرتي که شما را به خشم وادارد؟ علل شکست و نابودي کوفيان در ميان شما بپا خاسته فرياد مي‏کشم، و عاجزانه از شما ياري مي‏خواهم، اما به سخنان من گوش نمي‏سپاريد، و فرمان مرا اطاعت نمي‏کنيد، تا آن که پيامدهاي ناگوار آشکار شد، نه با شما مي‏توان انتقام خوني را گرفت، و نه با کمک شما مي‏توان به هدف رسيد. شما را به ياري برادرانتان مي‏خوانم، مانند شتري که از درد بنالد، ناله و فرياد سرمي‏دهيد، و يا همانند حيواني که پشت آن زخم باشد، حرکتي نمي‏کنيد، تنها گروه اندکي به سوي من آمدند که آنها نيز ناتوان و مضطرب بودند، گويا آنها را به سوي مرگ مي‏کشانند، و مرگ را با چشمانشان مي‏نگرند.
خطبه 107 نهج البلاغه:
يامبر (ص) طبيبي است که براي درمان بيماران سيار است، مرهمهاي شفابخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخمها را گداخته، براي شفاي قلبهاي کور، و گوشهاي ناشنوا، و زبانهاي لال، آماده است و با داروي خود در پي يافتن بيماران فراموش‏شده و سرگردان است. علل انحراف فرزندان اميه بني‏اميه با نور حکمت، جان و دل خود را روشن نساخته، و با شعله‏هاي فروزان دانش، قلب خود را نوراني نکرده‏اند، چونان چهارپايان صحرايي و سنگهاي سخت و نفوذناپذيرند
خطبه 108 نهج البلاغه:
... خطر عشق و وابستگيهاي دروغين هر کس به چيزي عشق ناروا ورزد، نابينايش مي‏کند، و قلبش را بيمار کرده، با چشمي بيمار مي‏نگرد، و با گوشي بيمار مي‏شنود، خواهشهاي نفس پرده عقلش را دريده، دوستي دنيا دلش را ميرانده است، شيفته بي‏اختيار دنيا و برده آن است و برده کساني است که چيزي از دنيا در دست دارند، دنيا به هر طرف برگردد او نيز برمي‏گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا نمي‏ترسد، از هيچ پنددهنده‏اي شنوايي ندارد، با اينکه گرفتار آمدگان دنيا را مي‏نگرد که راه پس و
پيش ندارند و در چنگال مرگ اسيرند مي‏بينيد که آنها بلاهايي را که انتظار آن را نداشتند بر سرشان فرود آمد و دنيايي را که جاويدان مي‏پنداشتند از آنها جداشده و به آنچه در آخرت وعده داده‏شده بودند خواهند رسيد، آنچه بر آنان فرود آمد وصف ناشدني است.
خطبه 112:
مردم! آنچه را خدا واجب کرده جزو خواسته‏هاي خود بدانيد، و در پرداختن حقوق‏الهي از او ياري طلبيد، و پيش از آنکه مرگ شما را بخواند گوش به دعوت او دهيد،
خطبه 141:
اي مردم! آن کس که از برادرش اطمينان و استقامت در دين، و درستي راه و رسم را سراغ دارد، بايد به گفته مردم درباره او گوش ندهد، آگاه باشيد! گاهي تيرانداز، تير افکند و تيرها به خطا مي‏رود، سخن نيز چنين است، درباره کسي چيزي مي‏گويند که واقعيت ندارد و گفتار باطل تباه‏شدني است، و خدا شنوا و گواه است، بدانيد که ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست. شناخت حق و باطل (پرسيدند، معناي آن چيست؟ امام (ع) انگشتان خود را ميان چشم و گوش گذاشت و فرمود) باطل آن است که بگويي شنيدم، و حق آن است که بگويي ديدم.
خطبه 155:
... بر شما باد عمل کردن به قرآن، که ريسمان محکم الهي، و نور آشکار و درماني سودمند است، که تشنگي را فرو نشاند، نگهدارنده کسي است که به آن تمسک جويد و نجات‏دهنده آن کس است که به آن چنگ آويزد، کجي ندارد تا راست شود، و گرايش به باطل ندارد تا از آن باز گردانده شود، و تکرار و شنيدن پياپي آيات کهنه‏اش نمي‏سازد، و گوش از شنيدن آن خسته نمي‏شود. کسي که با قرآن سخن بگويد راست گفته و هر کس بدان عمل کند پيشتاز است
خطبه 213:
ارزش ياد خدا همانا خداي سبحان و بزرگ، ياد خود را روشني‏بخش دلها قرار داد، تا گوش پس از ناشنوايي بشنود، و چشم پس از کم نوري بنگرد، و انسان پس از دشمني رام گردد، خداوند که نعمتهاي او گرانقدر است، در دورانهاي مختلف روزگار، و در دوران فترت (تا آمدن پيامبري پس از پيامبر ديگر) بندگاني داشته که با آنان در گوش جانشان زمزمه مي‏کرد، و در درون عقلشان با آنان سخن مي‏گفت. که چراغ هدايت را با نور بيداري در گوشها و ديده‏ها و دلها برافروختند، روزهاي خدايي را به ياد مي‏آوردند و مردم را از جلال و بزرگي خدا مي‏ترساندند، آنان نشانه‏هاي روشن خدا در بيابانهايند، آن را که راه ميانه در پيش گرفت مي‏ستودند، و به رستگاري بشارت مي‏دادند، و آن را که به جانب چپ يا راست کشانده مي‏شد، روش او را زشت مي‏شمردند، و از نابودي هشدار مي‏دادند، همچنان چراغ تاريکيها، و راهنماي پرتگاهها بودند.
خطبه239:
اي مردم! مهار بار سنگين گناهان را رها کنيد، و امام خود را تنها مگذاريد، که در آينده خود را سرزنش مي‏کنيد خود را در آتش فتنه‏اي که پيشاپيش افروخته‏ايد نيفکنيد، راه خود گيريد، و از راهي که به سوي فتنه‏ها کشانده مي‏شود دوري کنيد، بجانم سوگند که مومن در شعله آن فتنه‏ها نابود شود. اما نامسلمان در امان باشد. همانا من در ميان شما چونان چراغ درخشنده در تاريکي هستم، که هر کس به آن رو مي‏آورد از نورش بهره‏مند مي‏گردد، اي مردم سخنان مرا بشنويد، و به خوبي حفظ کنيد، گوش دل خود را باز کنيد تا گفته‏هاي مرا بفهميد.
حكمت157:
اگر چشم بينا داشته باشيد، حقيقت را نشانتان داده‏اند، اگر هدايت مى‏طلبيد شما را هدايت کردند، اگر گوش شنوا داريد، حق را به گوشتان خواندند.
حكمت 391:
از حرام دنيا چشم پوش، تا خدا زشتى‏هاى آن را به تو نماياند، و غافل مباش که لحظه‏اى از تو غفلت نشود.
حكمت 409:
قلب، کتاب چشم است (آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند(
پي نوشت:
- ميگم اگر به اين آيه كه نص صريح قرآنه عمل كنيم بسياري از مشكلات اخلاقيمون حل ميشه
- سرچي كه تو نهج البلاغه كردم بيشتر در مورد اين اومد كه چرا به حرفهايي كه بايد گوش بدهيد گوش نمي دهيد و به حرفهايي كه بايد گوش ندهيد گوش مي دهيد( فر مان نبردن از فرامين الهي(
پرسش و پاسخ
بسم الله الرحمن الرحيم
طاووس يماني يکي از شخصيتها و پارسايان عصر امام سجادعليه‌السلام و امام باقرعليه‌السلام بود که براي خود شاگرداني داشت که به اصحاب طاووس معروف بودند.
ابوبصير مي گويد با جمعي از دوستان در محضر امام باقرعليه‌السلام در کنار کعبه نشسته بوديم در اين هنگام طاووس يماني با جمعي از اصحابش به محضر امام باقرعليه‌السلام آمد و
عرض کرد : آيا اجازه مي دهي چند سوال کنم ؟
امام باقرعليه‌السلام: اجازه هست بپرس .
طاووس : به من خبر بده در چه زمان يک سوم انسانها مردند؟
امام باقرعليه‌السلام: اي شيخ اشتباه کردي به جاي اينکه بگويي در چه زماني يک چهارم انسانها مردند گفتي يک سوم. در آن هنگام که قابيل برادرش هابيل را کشت چهار نفر انسان در زمين وجود داشت : آدم حوا هابيل قابيل
طاووس :آري من اشتباه کردم . اينک بگو از آن دو نفر هابيل و قابيل کدام يک پدر انسانهاي بعد شدند قاتل يا مقتول؟
امام باقرعليه‌السلام: هيچ کدام بلکه پدر انسانهاي بعد شيث بن آدم بود.
طاووس : چرا آدم آدم ناميده شد؟
امام باقرعليه‌السلام: زيرا طينت او از اديم (روي) زمين در بخش پايين برداشته شد
طاووس :چرا ابليس را ابليس ناميدند؟
امام باقرعليه‌السلام:زيرا او از رحمت خدا مايوس شد و قطع اميد کرد ( واژه ابليس از بليس به معني نا اميدي از رحمت خداست(
طاووس :چرا جن را جن ناميدند ؟
امام باقرعليه‌السلام: زيرا جنيان پوشيده اند و ديده نمي شوند واژه جن به معني پوشيده است
طاووس :آن پرنده اي که يک بار پريد ولي قبل از آن و بعد از آن ديگر نپريد چه بود؟
امام باقرعليه‌السلام: قسمتي از کوه طور بود که به فرمان خدا به پرواز در آمد به طوري که در فضا قرار گرفت و بر بني اسرائيل سايه افکند انواع عذاب در آن وجود داشت تا اينکه بني اسرائيل تورات را پذيرفت (اعراف 17 )
طاووس :آن رسولي که نه از انسانها بود و نه از جنيان و نه از فرشتگان چه بود؟
امام باقرعليه‌السلام:او کلاغ بود که خداوند او را نزد قابيل فرستاد تا به او بفهماند چگونه جنازه برادرش هابيل را بپوشاند (مائده 31(
طاووس : آن موجودي که جن و انس نبود و نه از فرشتگان و قوم خود را ترسانيد چه بود ؟
امام باقرعليه‌السلام:آن موجود مورچه بود که به قوم خود گفت وارد لانه هاي خود شويد تا سليمان و لشگرش از روي نا آگاهي شما راپايمال نکنند (نمل 18(
طاووس : به من خبر بده از چيزي که اندگش حلال و بسيارش حرام است ؟
امام باقرعليه‌السلام: آن چيز نهي حضرت طالوت بود که به لشکر خود گفت از آب نهر جز اندکي نياشاميد (بقره 299 (
طاووس : نمازي که وضو ندارد و روزه اي که با خوردن و آشاميدن باطل نمي شود کدام است؟
امام باقرعليه‌السلام: صلات بي وضو صلوات بر پيامبر است و روزه اي که خوردن و آشاميدن آن را باطل نمي کند روزه سکوت حضرت مريم است
طاووس : آن چيزي که کم و زياد مي شود و آن چيزي که زياد مي شود ولي کم نمي شود و آن چيزي که کم مي شود ولي زياد نمي شود چيست ؟
امام باقرعليه‌السلام: آن موجودي که کم و زياد مي شود ماه است و آن چيزي که زياد مي شود و کم نمي شود آب دريا هاست و آن چيزي که کم مي شود و زياد نمي شود عمر است
به اين ترتيب امام به سوالات طاووس بي درگ پاسخ داد و حاضران را از جواب خود مات و مبهوت ساخت
ويژگي هاي قرآن از زبان آيت الله امجد
نكات ويژه اي را تو سايت گام ايران ديدم كه در مورد قرآن نوشته شده بود. بسيار جالب و خواندني بود. اين نكات از سخنراني آيت الله امجد گرفته شده بود.
ويژگي هاي قرآن :
قرآن نور است براي کسي که بخواهد ازآن استفاده کند ،
قرآن تبيان کل شيء است يعني قرآن داراي کلياتي است که براي سعادت بشر کافي مي باشد ( ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم (
اگر انسان با قرآن آشنا شود و قرآن را به عنوان شناسنامه خودش و به عنوان کلام خدا بخواند نوراني مي شود و قرآن او را بالا مي برد (اقرا وارق). ما از علامه طباطبائي پرسيديم: قرآن را چگونه بخوانيم ايشان فرمودند: قرآن کلام خدا است ، اگر انسان بداند که قرآن کلام خداست و به اين اقرا و ارق توجه داشته باشد ترقي مي کند و بالا مي رود.
براي فهميدن کلام بايد متکلم را شناخت
ما بايد آنقدر قرآن بخوانيم تا بفهميم که قرآن کلام خداست.
قرآن کد عالم هستي يعني شرح عالم هستي است، اگر کسي با قرآن آشنا شو با تمام اسرار هستي آشنا مي شود و به قله اعلي انسانيت مي رسد به عنوان مثال آقاي وفايي شوشتري وقتي در نجف بودند به يک نفر نامه مي نويسند که چرا فلان شب نماز شبت را نخواندي ( ريزبينانند در عالم هستي واقفند از کار هر کسي) اينها همه مربوط به نورانيت قرآن است اگر انسان با قرآن کريم انس پيدا کند به جايي مي رسد که همه چيز را مي داند.
هر آنچه که سعادت بشر را تامين مي کند در قرآن وجود دارد قرآن کد و رمز عالم هستي است.
قرآن نور است نور هم ظاهر است وهم ظاهرکننده (مظهر) . عمل به قرآن باعث نورانيت مي شود ماهم بايد با آن سنخيت داشته باشيم تا قرآن را بفهميم.
قرآن در همه شئون خود مستقل است و وابستگي به غير خود ندارد ، در اصل سنديت و حجيت، و در دلالت ظواهر و الفاظ احتياج به هيج جاي ديگر ندارد و در ارائه خطوط دين از قطعيات است .
خواندن قرآن بايد ما را بالا ببرد.
قرآ ن درس تربيت است.
قرآن رابه عنو ان توسل به خدا بخوانيم. وقتي که يک رعيت نامه سلطان را برايش مي خواند شاه به او جايزه مي داد، ما هم وقتي که قرآن مي خوانيم ازخدا جايزه بگيريم.
هرچه انسان بالاتر برود با نور قرآن بيشتر آشناتر مي شود ولي شرطش اين است که انسان طهارت داشته باشد، شرطش تشخيص کان يکون نيست چون اين مطالب را همه مي توانند بفهمند چه طاهر باشند و چه نباشند ولي کساني قرآن را خوب مي فهمند که طاهر باشند.
خدا به پيغمبر مي‌فرمايد: قرآن را بخوان و به وسيله قرآن مردم را تزکيه کن تا مردم قرآن را بفهمند و ما هم بايد به دنبال پيغمبر برويم و تنها هدف بايد دعوت به خدا باشد. نبايد انتظارداشت که انسان‌ها همه درفهم قرآن يکسان باشند، انسان‌ها مانند معدن‌هاي طلا و نقره هستند؛ هر کدام يک خاصيتي دارند.
هرچه آدم با قرآن انس بگيرد بيشتر بالا مي رود و ظهور و بروز اخروي او نيز بيشتر مي شود . قرآن عقل آدم را روشن مي کند.
قرآن تنها کتابي است که اگر هزاران مرتبه بخواني خسته نمي شوي ،
اگر به ما مي گفتند که يک کتاب در کره مريخ وجود دارد که هم نور است و هم تبيان آنوقت ما مي رفتيم تا ببينيم آن کتاب چيست .
بايد سراسر قرآن را با هم نگاه کرد و نبايد فقط يک تکه از آن را خواند.
مطلب آخر اينکه آسايش وسيله اي است براي رسيدن انسان به آرامش جهت رسيدن به اين مهم به اين دو کلمه کليدي که عاقبت به خيري تمامي آدميان در آن مي باشد توجه نموده و در عمل به آن کوشا باشيم تا در دنيا و عقبي زندگي را با آرامش سپري نماييم 1- انجام واجبات 2-دوري از محرمات
با تشکر از شما عزيزان - ناصر سرخاني
www.nasersarkhani.com

1) تفسير آيات: «انّا زَيَّنا السَّماء الدُّنياء بِزينه الکَواکِب[i]» ما آسمان پائين را با ستارگان تزئين کرديم. در اين آيه مي گويد «آسمان پائين را با ک ...

زندگي در سايه قرآن نعمتي است . نعمتي که ارج و ارزشش را نمي شناسد جزکسي که آن را خود چشيده باشد. نعمتي است که بر عمر مي افزايد و پاکيزه و مبارکش مي گرد ...

دين مبين اسلام بر پايه يک سلسله قواعد و قوانين اخلاقي و عملي استوار است که ريشه تمامي آنها به قرآن کريم ختم مي شود. قانون نامه اي که تاکنون و تا پايان ...

● ويژگي هاي زنان برتر در قرآن در سوره ي تحريم آمده است : «عَسي رَبُّهُ» «عَسي» با (عين) و (سين) يعني اميد است . اميد است پروردگار پيغمبر «إِنْ طَلَّقَ ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

اگرچه برخي از ويژگي هاي موجودات ديگر در انسان است ولي انسان به غير از تمام موجودات مي باشد و با وجود مشترکاتي که ميان انسان و حيوان وجود داد، از امتيا ...

● اعجاز خداوند به نيکوترين شيوه انسان را خلق کرد، وي را بالاترين کرامت بخشيد و هستي را برايش مسخّر کرد تا سبب تمايز و برتري وي شود. به وي نعمت عقل را ...

استخاره به معناي طلب خيز از خداوند است، و چون مؤمنين در مواردي خيرو صلاح كار خود را نمي دانند، به استخاره متوسل مي شوند. جايگاه استخاره در قرآن و احاد ...

دانلود نسخه PDF - قرآن