up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله قانون نامه قرآن PDF
QR code - قانون نامه قرآن

قانون نامه قرآن

اهميت تدبر در قرآن

دين مبين اسلام بر پايه يک سلسله قواعد و قوانين اخلاقي و عملي استوار است که ريشه تمامي آنها به قرآن کريم ختم مي شود. قانون نامه اي که تاکنون و تا پايان دنيا نه کسي همانندش را آورده و نه توان خلقش را دارد؛ کتابي که به فرموده خداوندگار هستي هدايت گري تواناست و هرره گم کرده اي که به دستورات و فرامينش عمل کند از ظلمت رهايي مي يابد و رستگار مي شود: «ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم»: «همانا اين قرآن، خلق را به استوارترين طريقه هدايت مي کند.» (سوره مبارکه اسرا آيه۹)
«کتاب انزلناه اليک التخرج الناس من الظلمات الي النور»: «قرآن وسيله اي است تا مردم از ظلمات به نور هدايت شوند» (ابراهيم آيه۱)
خداي رحمان قرآن را براي ترسيم برنامه خير و سعادت و کمال زندگي بشري به سوي بهترين آيين جهان يعني اسلام فرستاد تا به تعبير مولاي متقيان علي(ع) محبت را به انسانها هديه کند: «خداوند آن را براي خود برگزيد و با ديده عنايت پروراند، بهترين آفريدگان خود را مخصوص ابلاغ آن قرار داد، تا اين دين سراسر محبت را براي انسانها به ارمغان بياورد.» (نهج البلاغه خطبه ۱۹۸)
در آغاز رسالت پيامبر اعظم(ص)، کفار قريش سعي مي کردند تانواي آسماني حضرت را کسي نشنود. و افراد غريبي را که به مکه وارد مي شدند توصيه مي کردند که پنبه در گوش کنند تا مبادا صوت قرآن آنها را متحول سازد ولي هر بار که آيه هاي نوراني بر لسان دلرباي پيامبر(ص) جاري مي شد چنان جذبه اي داشت که غريبه ها، مشتاق به شنيدن آن مي شدند و براي هميشه از بت و بت پرستي رو مي گرداندند و به شهر و ديار خود مي رفتند و قوم و خويشان را از دين نجات بخش جديد آگاه مي ساختند و آنان نيز به رستگاري رهنمون مي شدند.
مشرکين مکه وقتي اين اوضاع را مي ديدند که کسي راياراي ايستادن در برابر کلام خدا نيست و سخنان محمد(ص) نفوذ خاصي بر روي مردم آشنا و غريبه دارد و يکي پس از ديگري به او مي پيوندند، به ستوه آمدند و به سراغ يکي از بزرگانشان به نام عتبه که در فصاحت استاد بود رفتند و او را به نزد پيامبر(ص) فرستادند تا راهي براي خاموش کردن و مبارزه با او را پيدا کنند. چند نفر خواستند وي را همراهي کنند تا مبادا او نيز تسليم شود ولي عتبه گفت: خودم تنها مي روم تا ببينم چه بايد کرد؟ وقتي خدمت پيامبر(ص) رسيد، گفت: اي محمد از اين اشعارت برايم بخوان. رسول خدا فرمود: من اهل شعر نيستم. گفت: سخنت را بخوان. فرمود: سخن من نيست سخن رب العالمين است. گفت: بسيار خوب همين را براي من بخوان.
خواننده اي که پيامبر(ص) باشد ديگر عاقبت آن معلوم است. عتبه با آن ديدگاه و غلظتش گوش گرفت. پيامبر(ص) هم حم دخان را برايش خواند تا رسيد به اين آيه: «فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود» يعني: اگر روي گرداندند پس بگو شما مي ترسانم بصاعقه اي چون صاعقه عاد و ثمود» يعني: عتبه با آن قلدري تکان خورد ديگر نمي توانست تحمل کند دستش را نزديک لبان مبارک پيامبر(ص) آورد و آن بزرگوار را قسم داد که ادامه ندهد. گيج و منگ به سوي مشرکين برگشت، ابوجهل و ديگران به او شماتت کردند و گفتند: آيا به محمد(ص) گرويدي؟ گفت: نه، ليکن کلامش نه شعر است نه خطابه و اصلا کلام بشر نيست مرا آتش زد! (قلب قرآن ص۳۸)
پيام آور صلح و دوستي براي تبليغ دين رنج و مرارت بسيار کشيد، مشرکان براي جلوگيري از نفوذ کلام الهي از هيچ آزار و اذيتي بر او و يارانش دريغ نکردند،جنگها و فتنه هاي بيشمار به راه انداختند ولي غافل از آن که فرمان حکمران هستي اين است که فتنه بايد ريشه کن شود و حق نمايان گردد «جاء الحق و ذهق الباطل» قرآن بعد از حيات پربرکت رسول الله هم چنان جاويدان مانده و در طول تاريخ راه رسيدن به کمال را به پناهندگانش نمايان کرده است. هماره اين کتاب سدمحکمي بوده در برابر هجوم انديشه هاي کفر و الحاد. سردمداران ظلم و جور هيچ وقت نتوانسته اند با بودن کلام الهي در ميان مردمانشان آسوده حکومت کنند و چه نيرنگ ها کردند تا جلوي نفوذ دلنشين آيات نوراني قرآن را بگيرند اما تيرشان به سنگ خورده و عاقبت سرنگون شدند.
بزرگترين دليل پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و استواري تداوم اين نظام الهي به زعامت امام راحل، سرلوحه قرار دادن قرآن در رأس تمامي امور است و تا کتاب خدا بر کشور ما حکومت نمايد هيچ تهديدي نمي تواند به مملکت عزيزمان آسيبي برساند.
حفظ و تلاوت، نگاه کردن و گوش دادن به آيات نوراني خداوند نه تنها اجر و ثواب عظيم دارد که موجب آرامش دل انسان مي شود و آدمي را از هرگونه اضطراب و شک دودلي و افسوس به دور نگه مي دارد. پيامبر اعظم در اين باره مي فرمايد: «قلبي که در آن قرآن است گرفتار عذاب الهي نمي شود» (کنزالعمال ۲۴۰۰)
«هر که به يک آيه از کتاب خدا گوش دهد برايش ثوابي دوچندان نوشته شود و هر که يک آيه از کتاب خدا تلاوت کند در روز قيامت آن آيه نوري براي او باشد.» (همان ۲۳۱۶). «نظر کردن در کتاب خدا عبادت است» (وسائل الشيعه ج۴ ص۸۵۴) تنها تلاوت ظاهري قرآن مورد توجه و عنايت ذات احديت و رسول مکرمش نيست و به مسلمان و غيرمسلمان سفارش شده است که در آيات آن تدبر کنند و راه رستگاري را برگزينند «ليد بروا آياته». رسول خدا(ص) مي فرمايد «قرآن ظاهرش زيبا و باطنش ژرف است». آن بزرگوار خير و سعادت بشريت را در سايه تمسک به قرآن مي داند و مي فرمايد: « اي مردم در دنيايي به سر مي بريد که زمان به سرعت برق مي گذرد و شب و روز هر تازه اي را کهنه و هر دوري را نزديک مي کند و شما را به وعده گاهتان مي برد، پس هرگاه فتنه ها چونان شب تار شما را فرا گرفت، به قرآن تمسک جوييد، چه قرآن شفات کننده اي مقبول است و شاهدي راستين، هر کس آن را پيشواي خويش گيرد، به فردوس برين هدايت شود، و هر کس آن را رها سازد، به آتش دوزخ فرو افتد. قرآن راهنمايي است که انسان را به بهترين راه دلالت مي کند. ظاهرش پندآميز است و باطنش علم شگفت انگيز، عجايب احکامش با گذشت زمان پايان نيابد؛ و غرايب اسرارش در اثر کثرت تلاوت کهنگي نپذيرد. قرآن ريسمان استوار خدا و راه راست اوست. هرکس طبق فرامين آن لب به سخن گشايد، راستگو بود؛ هرکس بنا بر احکام آن حکم کند، دادگستر باشد؛ و هرکس دستورات آن را به کار بندد رستگاري يابد.» (ارشادالقلوب ديلمي ج۱ ص۷۹)
صديقه کبري حضرت زهرا(س) که خود هميشه شاهد نزول قرآن بوده و پرورش يافته در خانه وحي و نبوت است و خداوند او را کوثر ناميده است؛ بزرگترين مرجع و راهنماي مسلمانان را کتاب خدا مي داند: «کفيل سعادت و زعيم شما قرآنست. شما را به رضوان و به نجات مي رساند... شئون ديني و اصول و فروع احکام تمام در اين قرآن مجيد است» (بندگي راز آفرينش ص ۳۱۴)
مولي الموحدين علي(ع) که به حق ناطق قرآن نام گرفته است بهترين پيوند انساني با معبود را عمل کردن به قرآن معرفي مي فرمايند: «بر شما باد عمل کردن به قرآن که ريسمان محکم الهي و نور آشکار و درماني سودمند است که تشنگي را فرونشاند، نگه دارنده کسي است که به آن تمسک جويد و نجات دهنده آن کسي است که به آن چنگ آويزد، کجي ندارد تا راست شود و گرايش به باطل ندارد تا از آن بازگرداننده شود، و تکرار و شنيدن پياپي آيات، کهنه اش نمي سازد و گوش از شنيدن آن خسته نشود. کسي که با قرآن سخن بگويد راست گفته و هر کس که به آن عمل کند پيشتاز است» (نهج البلاغه خطبه ۱۵۶). مأنوس بودن با کتاب بي نقص الهي نه تنها در کلام گهربار معصومين بسيار سفارش شده بلکه دانشمندان، فقيهان اسلامي و بسياري از متفکرين غيرمسلمان نيز تنها راه برون رفت از بدبختي و گرفتاري هاي بشريت را پيوند با قرآن مي دانند. که در اين جا به سخن دو تن از اين انديشمندان اشاره مي شود.
مفسر عالي مقام و استاد عاليقدر شيعه حضرت علامه محمدحسين طباطبايي(ره) که تفسير الميزان او سالهاست بر تارک زرين جهان اسلام مي درخشد، تعليم و تربيت در پناه قرآن را لطف و عنايت پروردگار دانسته که موجب نيک بختي در جهان مي شود: «هرکس به تعليم و تربيت قرآني خو پذيرد و بدان حبل متين الهي چنگ ارادت در زند، حق از باطل، رشد از غي، نور از ظلمت، ايمان از کفر، خير از شر، عدل از ظلم، هدايت از ضلالت و عزت از ذلت نيک باز شناسد؛ آنگاه از لطف و عنايت پروردگاري بهره ور گشته به نيک بختي دو جهاني نائل آيد.» (اعجاز قرآن ص۶).
دکتر گوستاولوبون GOUSTAVWE LEBON مستشرق فرانسوي در کتاب «جهان تمدن اسلام و عرب» پايان تمامي جنگ ها و نزاعهاي بين ملتها و عاري شدن جهان از بمبهاي هسته اي را در پناه بردن به قرآن مي داند: «قرآن يک قانون ديني و سياسي و اجتماعي است، و احکام آن از قرنها پيش نافذ بوده و مسلمانان هم هميشه برادر يکديگر بوده اند زيرا همه آنان يک خدا را عبادت مي کنند، و همه بر يک شريعت مي باشند. اگر به بشريت فرصت دهند که قرآن را از پايگاه اصليش که در راهنمايي اجتماعات دارد دور نسازد ما انسانها ديگر بوي باروت را که امروز از همه نقاط عالم برمي خيزد و غبار آزمايش هاي اتمي که فضاي شهرها و بيابانهاي ما را پر کرده است و به هلاکت و نابودي تهديد مي نمايد استشمام نخواهيم کرد و کشمکشهاي ملل را در هر گوشه و کنار جهان نخواهيم ديد و صداي رعب آور موشکهايي را که گوش جهانيان را مي خراشد و نيستي اقويا و ضعفا را يکسان اعلام مي کند نخواهيم شنيد.
اين دانشمند فرانسوي، تحقق تمامي آرزوهاي ملل جهان علي الخصوص انقلابيون و آزاديخواهان را در زير سايه قرآن مي بيند که قوانين و احکامش با آرامش در زندگي انسان هماهنگ است: «اگر به بشريت فرصت داده شود که به قرآن راه پيدا کند و خود را به رشته محکم آن پيوند دهد و راه و رسم جاهليت را کنار بگذارد خواهيم ديد که آرزوهاي ملل جهان و هدفهاي انقلابيون امت هاي روي زمين و خواستهاي تشکيلات و موسسات حکومتي تماما همان است که قرآن به آنها واقعيت مي دهد، در هر زمينه اي از زمينه هاي زندگي باشد چه فردي و چه اجتماعي، زيرا اين قرآن است که سايه خود را بر همه مردم مي افکند و همه را به هدايت عالي خود جذب مي کند و راه و روش آن قابل پيروي است و قوانين و احکامش با زندگي هماهنگ است.» (آشنايي با علوم قرآني ص۷۷)
حسن ختام اين نوشته فرمايشات و دعاي خير رهبر فرزانه و عزيزمان درباره قرآن کريم است که همه دنيا از عشق وافر ايشان به شنيدن تلاوت قرآن واقف هستند معظم له در ديدار با قاريان فرمودند: «حقيقت اين است که ما هنوز از قرآن خيلي دوريم و خيلي فاصله داريم. دلهاي ما بايد قرآني بشود. جان ما بايد با قرآن انس بگيرد. اگر بتوانيم با قرآن انس بگيريم، معارف قرآن در دل و جان خودمان نفوذ بدهيم، زندگي ما و جامعه ما قرآني خواهد شد؛ احتياج به فعاليت و فشار و سياست گذاري ندارد. اصل اين است که دلمان، جانمان و معرفتمان حقيقتا قرآني باشد... هر باري که شما با قرآن نشست و برخاست کنيد، يک پرده از پرده هاي جهالت شما برداشته مي شود؛ يک چشمه از چشمه هاي نورانيت در دل شما گشايش پيدا مي کند و جاري مي شود. انس با قرآن مجالست با قرآن تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها لازم است.

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

مقدمه طبق قوانين القاي الكترومغناطيسي اگر شارمغناطيسي گذرا از مدار تغيير كند، نيرو محركه الكتريكي در مدار جاري مي شود. با برقراري نيرو محركه القايي در ...

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم يوهان کپلر ستاره شناس معروف آلماني توانست با استفاده از تجربيات بيست ساله منجم دانمارکي تيکوبراهه سه قانون زير ...

1) تفسير آيات: «انّا زَيَّنا السَّماء الدُّنياء بِزينه الکَواکِب[i]» ما آسمان پائين را با ستارگان تزئين کرديم. در اين آيه مي گويد «آسمان پائين را با ک ...

اشاره: آيات قرآن كريم و احاديث پيشوايان معصوم، از يك سو به نكوهش دنيا پرداخته و از ديگرسو نظام عالم را به حق دانسته و گاه بر بهره گيري از آن تاكيد ورز ...

مقدمه تمام انسانها در زندگي خويش از فراز و نشيب برخوردارند و با مشکلات مختلفي مواجهند .افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتواني مي گردند و سع ...

دانلود نسخه PDF - قانون نامه قرآن