up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله قانون شيخ الرئيس PDF
QR code - قانون شيخ الرئيس

قانون شيخ الرئيس

شيخ الرئيس حجهٔ الحق ابوعلي حسين بن عبدالله بن حسين بن علي بن سينا مشهور به ابن سينا در سال ۳۷۰ هجري قمري در شهر افشنه، نزديک بخارا متولد شد و در آنجا به کسب علم پرداخت. وي تحصيلات و علوم مقدماتي را مثل:ادبيات،قرآن، فقه و حساب را نزد پدرش آموخت.براي فراگرفتن منطق ، هندسه و نجوم نزد ابوعبدالله ناتلي رفت. ابن سينا از همان دوران کودکي استعداهاي خارق العاده اي داشت و دانش زمان خود را با سرعت و در زمان کمي ياد گرفت، تا جايي که او در سن ۱۶ سالگي به طبابت با همان پزشکي پرداخت و اين آغاز دوران جديدي در زندگي وي به حساب مي آمد. وي پس از درمان کردن نوح بن منصور ساماني توانست به دربار او برود.به دنبال شهرت روز افزون او که حتي آوازه ي شهرت او به سلطان محمود نيز رسيده بود، محمود او را دعوت کرد تا به غزين بيايد. ابن سينا به دليل خشونت و تعصب ديني او دعوتش را نپذيرفت. مدتي در ترکستان و خراسان به سر برد و سپس وارد گرگان شد. در آن شهر مدتي مشغول طبابت شد. او پس از شهر گرگان به ري رفت. در آنجا مجدالدوله ديلمي که مبتلا به بيماري ماليخوليا شده بود، توانست درمان کند. او در همدان توانست مدتي در مقام وزارت شمس الدوله باشد، زيرا از حمايت مردم برخوردار بود و همچنين شخص علاء الدوله از وي حمايت مي کرد. سرانجام اين پزشک نامدار ايراني در سال ۴۲۸ هجري قمري در شهر همدان درگذشت. برخي از آثار او عبارت اند از: دانشنامه علائي که به زبان فارسي نوشته شده است، مهمترين اثر فلسفي او به نام شفاء که شامل چهار بخش منطق،طبيعيات،رياضيات و مابعدالبيعه است. البته اين کتاب به زبان عربي نوشته شده است. کتاب معروف او قانون نام دارد که اين کتاب نيز به زبان عربي نوشته شده است.
● جان دالتون شيميداني شکاک
شيميدان ، فيزيکدان و هواشناس انگليسي در روز ششم سپتامبر سال ۱۷۶۶ در خانواده اي تهيدست و فقير به دنيا آمد. شغل پدرش بافندگي بود. وي توانايي مال فرستادن فرزندش را به مدرسه و همچنين دانشگاه نداشت. جان از کودکي کار مي کرد تا بتواند مخارج تحصيل خود را فراهم سازد. در اين دوران بود که استعدادهاي فراواني در زمينه رياضيات و محاسبه از خود نشان داد. با اين وجود بيشتر وقت خود را صرف مشاهده و يادداشت برداري از تغييرات جوي مي نمود. وقتي تنها ۱۵ سال داشت ، به عنوان کارگر ساده در مدرسه اي استخدام شد. مدرسه اي که جان در آن کار مي کرد، داراي کتابخانه اي خوب و با تجهيزات کامل بود.پس تا ۲۶ سالگي در آنجا ماند و رياضيات و هواشناسي و نيز گياه شناسي را آموخت. در سن ۲۸ سالگي توانست به عضويت انجمن ادبي و فلسفي منچستر پذيرفته شود. ۶ سال بعد رياست آنجا را به همراه کتابخانه اي بسيار بزرگ، امکان انتشار آثار و خانه اي براي تجهيزات و آزمايشگاه به وي سپردند. اين آغاز راه پيشرفت و ترقي جان دالتوان بود.
مقالات استادانه اي در مورد هواشناسي و بخار آب منتشر نمود، که مورد استقبال بسيار مردم قرار گرفت. براي مواد مختلف فرمول شيميايي وضع کرد. با واحد فرض کردن جرم اتمي هيدروژن، جرم اتمي عناصر زمان خود را محاسبه نمود. نخستين کسي بود که محاسبات رياضي را در علم شيمي وارد کرد. همچنين اتم را کروي و توپر فرض نمود. همچنين وجود الکتريسيته را در اجسام ثابت نمود. در سال ۱۸۰۸ نظريه اتمي معروف خود را ارائه داد. که در آن بيان نمود اتم کره اي توپر است و کوچکترين جز ماده به حساب مي آيد. که بعدها تامسون،رادرفورد و.... نظريه او را کامل کردند. در سن ۶۰ سالگي مدال سلطنتي را به او عطا کردند. دالتون در علم پزشکي نيز پيشرو بود. نوعي بيماري به نام کوررنگي يا دالتونيسم را که خودش به آن دچار شده بود، توانست کشف کند. جان دالتون آغازگر دوران جديدي از علم شيمي بود، که پايه و اساس پيشرفت هاي بعدي به حساب مي آيد. اين نظريه پرداز و محقق بزرگ و ارزشمند در۲۷ جولاي سال ۱۸۴۴ درگذشت.
● بلز باسکال اين نابغه کوچک
بلز باسکال در سال ۱۶۲۳ در شهر پاريس فرانسه به دنيا آمد. تنها سه سال داشت که مادرش آنتوانت بگون درگذشت. بنابراين پدرش که اتين پاسکال نام داشت، در مورد تعليم و تربيت وي بيش از پيش حساس بود. بلز از همان کودکي علاقه بسيار خود را به رياضيات نشان داد، هر چند که پدرش سعي مي کرد او را به جاي خواندن کتابهاي علمي،به مطالعه کتابهاي ادبي تشويق کند. هر چند که پدر مي کوشيد هيچگاه در دستش کتاب رياضيات قرار نگيرد و او را تا زماني که به زبانهاي لاتين و يوناني مسلّط نشده، از خواندن رياضيات منع کرده بود. او در سن ۱۲ سالگي پنهاني شروع به خواندن کتاب اصول اقليدس کرد. در همان زمان قضيه هايي را نيز مطرح مي کند. پدرش وقتي اين قضايا را پيدا نمود و به عظمت فکري او پي برد، از تصميم سابقش منصرف شد و او را آزاد مي گذادرد که به تحصيل رياضيات بپردازد. اين نابغه کوچک در ۱۶ سالگي کتابي پيرامون مقاطع مخروطي نوشت، زمانيکه کتاب اين نابغه به دست دکارت رسيد، قبول نمي کرد که پسري ۱۶ ساله آن را نوشته باشد.اما پس از مطمئن شدن،نبوغ و استعداد وي را تسحين کرد.شگفت آورترين اختراع زمان خود يعني ماشين حساب را اختراع نمود و موجب حيرت همگان گشت و سبب شهرت وي نيز گشت. پاسکال در زمينه فيزيک کشفيات و تحقيقات فراواني دارد. از جماله آنها مي توان به«اصل پاسکال» درباره انتقال فشار در سيالات اشاره نمود. اصل پاسکال در مورد انتقال فشار مايعات چنين مي گويد:«فشاري که بر ک قسمت از مايع محصور وارد مي شد، بدون کاهش و بر همه نقاط آن وارد مي شود». کاربرد اصل پاسکال در ترمز اتومبيل و بالابر هيدروليکي است. يکي از مزاياي بالابر هيدروليکي اين است که مي توان در آن نيروي کوچکي را به نيروي بزرگي تيديل نمود. پاسکال از بي خوابي مزمن در رنج بود. وي پس از مدتي به آيين يانسن گرويد و خانه خود را ترک کرد. اثر معرو خود يعني نامه ولايتي را ددفاع از دين يانسن نوشت. کتاب ديگر او که پس از مرگش منتشر شد،کتاب انديشه ها است که درباره مذهب مسيح نوشته است. پاسکال شخصي حساس بود و قلبش از عشق و اميد خالي نبود. معدودي از اشعار وي باقي مانده است و اين اشعار را زماني سرود که از يماري بسيار شديدي رنج مي برد. با اين حال نيز کار خود را رها نکرد. وي در اوج شکوفايي نبوغ و زماني که مي توانست تجربه هاي خود را بر همگان انتقال دهد، در حالي که تنها ۳۹ سال داشت و در اوج در سال ۱۶۶۲ در پاريس درگذشت.
● لينوس پالينگ نابغه يا نامعقول
اولين شيمدانهاي شناخته شده در عرصه جهاني، شيميدانهاي دوران قرون وسطي بودند. آنها با واکنشهاي شيميايي آشنا بوده، ولي قادر نبودند تئوري منطقي در خصوص آنها بدهند و در توضيح آنچه در لوله هاي آزمايش مي افتد به ارائه اصول کلي اتکا مي کردند. اما پالينگ در دهه ۱۹۳۰ دنياي ميکروسکوپي زنجيره هاي شمميايي را روشن ساخت.در سال ۱۹۰۱ در شهر اوسوگوي اورگون متولد شد و با جمع آوري حشرات و مواد معدني رشد يافت. بعدها بر روي مواد شيميايي گرفته شده از نوعي آهن فراوان و تصفيه کننده فولاد، آزمايشاتي را به انجام رسانيد. با شناخت ويژگي هاي مواد، شيفته کار با آنها شد. بطوري که بعدها در رشته مهندسي شيمي ادامه تحصيل داده و براي انجام تحصيلات تکميلي روانه انيستيتوي تکنولوژي کاليفرنيا گرديد. در سالهاي ۳۶-۱۹۲۷ در سراسر اروپا سفر کرد، با فيزيکدانان برجسته زمان ملاقاتهايي را به عمل آورد و يافته هاي جديد مکانيک کوانتومي را فرا گرفت. بعدها چنين بيان داشت:«زماني فرا رسيد که من در دنيا بيش از هر شخص ديگر اطلاعات مناسبي در خصوص علم مکانيک کوانتومي و دانش گسترده شيمي برخوردار هستم». ديد پالينگ گسترده و عميق بود. او بعدها به عنوان يک مرد واقعا متعلق به رنسانس، به دليل تقرير کتابي در خصوص محدود کردن فعاليت هاي هسته در اتمسفر، جايزه صلح نوبل را به خود اختصاص داد. او در سال ۱۹۲۸ تئوري «رزنانس» اتمها در مولکول و ارتعاشات داخلي آنها را که موجب اتصال مولکولها به يکديگر مي شود، را به چاپ رسانيد.سپس يافته هاي خود را در کتاب «طبيعت زنجيره هاي شيميايي» در سال ۱۹۳۹ که امروز به عنوان يکي از کتابهاي ارزشمند و مطرح است،به رشته تحرير درآورد. در اين کتاب در خصوص داروها، پلاستيکها و رشته هاي سنتزي موارد متعددي به چشم مي خورد. همچنين با کار برروي پروتئينها زمينه ظهور زيست شناسي مولکولي را فراهم آورد. در سال ۱۹۴۲ به همراه گروهي از دانشمندان ديگر نخستين پادتهاي سنتزي زا تهيه نمود و اولين فردي بود که ساختار «مارپيچ جفتي » DNA را فرض کرد که بعدها دوستانش واتسون و کريک آن را اثبات نمودند. در طي سالهاي آتي به کميته اضطراري آلبرت انيشتين شامل گروهي از دانشمندان علم اتم (در سال ۱۹۴۶ براي ممنوعيت آزمايشات اتمسفري موشکهاي هسته اي تشکيل شد) ملحق گرديد. از شهرت خود براي منع آزمايشات هسته اي استفاده کرد و موفق شد به دليل کار بر روي زنجيره هاي شيميايي در سال ۱۹۵۴ جايزه نوبل شيمي را کسب کند و جايزه در روز امضاي پيمان منع آزمايشات هسته اي توسط آمريکا، روسيه و بريتانيا به وي عطا شد. همچنين به دليل مطرح کردن اينکه تاثير ويتامين C در بهبود سرماخوردگي مجدا در بين همگان معروف شد. ادعاهاي او با بحث و جدل روبرو شد و او از ارائه دلايل کافي براي يافته خود ناتوان بود. آخرين کتاب او به نام «چگونه عمر طولاني و احساس بهتر داشته باشيم» منتشر شد.انساني که به دليل فعاليت هاي بشر دوستانه خود «مرد نامعقول» ناميده مي شد، مورد ستايش دانشمندان قرار گرفت تا آنجا که وقتي از انيشتين درباره او سوال شد، چنين پاسخ داد:«او نابغه اي به تمام معنا است».

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

بيست و ششم فروردين (نوزدهم ربيعالثاني) سالروز درگذشت فقيه دانشمند بهاءالدين عاملي معروف به شيخ بهائي است که در علوم فلسفه، منطق، هيأت و رياضيات تبحر د ...

مقدمه طبق قوانين القاي الكترومغناطيسي اگر شارمغناطيسي گذرا از مدار تغيير كند، نيرو محركه الكتريكي در مدار جاري مي شود. با برقراري نيرو محركه القايي در ...

قانون لنز كه در مورد جريانهاي القايي بكار مي‌رود چنين بيان مي‌شود كه جريان القايي در مدارهاي بسته در جهتي است كه با عامل بوجود آورنده خود مخالفت مي‌كن ...

شيخ محمد علي عاملي ملقب به بهاء الدين معروف به شيخ بهايي فرزند حسين بن عبدالصمد است که از فقهاي مذهب شيعه بود و در روز پنجشنبه هفدهم ذي الحجه سال ۹۵۳ ...

● تولد مندليف ديميتري اوانوويچ مندليف (Mandaliev) ، زير و رو کننده علم شيمي و فرزند يکي از مديران مدرسه محلي ، در ۷ فوريه ۱۸۳۴ در شهر توبولسک واقع در ...

● تولد مندليف ● ورود به دنياي شيمي وي در سال ۱۸۶۹ دکتر علوم و استاد شيمي دانشگاه شد و در همين سال ازدواج کرد. در اين هنگام ، فقط ۶۳ عنصر از نظر شيميدا ...

حکيم عم خيام در سن ۲۴ سالگي به اصفهان رفت و به مدت ۱۸ سال در آنجا ماند. با حمايت ملک شاه سلجوقي و وزيرش نظام الملک، به همراه جمعي از دانشمندان و رياضي ...

دانلود نسخه PDF - قانون شيخ الرئيس