up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله قارچ PDF
QR code - قارچ

قارچ

كشت قارچ صدفي

از آنجايي كه پرورش قارچها معمولاً در محيطي بسته انجام مي شود لذا قارچها ي صدفي رامي توان در هر منطقه جغرافيائي و با هر نوع آب و هوايي توليد كرد. قارچها ميتوانند اختلاف درجه حرارت ۱۶ تا ۳۰ درجه سانتيگراد را تحمل كنند .
● ميزان توليد در مكاني به مساحت ۸۰ متر مربع
در يك مكان سرپوشيده داراي سقف مناسب به مساحت ۸۰ متر مربع بيش از يك تن قارچ توليد ميشود كه زمان لازم براي انجام اين كار در حدود ۲ ماه بوده و اولين برداشت پس از يك ماه بدست مي آيد . اين جزوه براي توليد قارچ صدفي در سطح محدود ( زير ۸۰ متر مربع ) نوشته شده بديهي است جهت توليد در سطح وسيعتر دانش فني بيشتري مورد نياز مي باشد كه در كلاسهاي تخصصي اين آموزشگاه بصورت تئوري و عملي ارائه خواهد شد .
● فضاي مورد نياز
براي كشت قارچ صدفي ميتوان از يك اتاق ، زير زمين ، انباري و يا هر مكان خالي ديگر كه داراي سقف باشد استفاده نمود . اين مكان بايد توانائي نگهداري هواي معتدل را داشته باشد بطوريكه تا حد امكان از اختلاف شديد درجه حرارت محيط جلوگيري شود .
● محيط كشت قارچ صدفي
محيط كشت قارچ صدفي از كاه گندم ، كاه جو ، كاه برنج ، تراشه چوب صنوبر و غيره تهيه ميشود . در اين كشت از خاك و كود( حيواني يا شيميايي) استفاده نميشود بنابراين هيچگونه آلودگي زيست محيطي ندارد .
● نحوه كشت قارچ صدفي
كاه خرد شده يك شب در آب قرار داده شده تا مرطوب شود سپس مدت ۲ تا ۳ ساعت در آب جوش پاستوريزه ميشود. براي اين كار ميتوان از يك بشكه خالي استفاده كرد . زمان پاستوريزه كردن از وقتي محاسبه مي شود كه آب به نقطه جوش رسيده باشد . جهت اطمينان از شروع دماي پاستوريزه (حداقل۷۰ درجه سانتيگراد) بهتر است از دماسنج الكلي استفاده شود . سپس كاه را آبكش كرده آنرا به حال خود رها ميكنند تا پس از چند ساعت خنك شود بطوريكه با لمس كردن كاه با پشت دست هيچگونه گرمايي احساس نشود.
● بذر زني
پس از اينكه كاه كاملاً خنك شد با ۳ تا ۵ درصد بذر قارچ (اسپان) بذر زني ميشود به اين منظور براي هر ۱۰ كيلو گرم كاه پاستوريزه شده مقدار ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم بذر قارچ اضافه و مخلوط ميشود . مخلوط حاصل درون كيسه هاي به قطر ۴۵ تا ۵۰ سانتيمتر با ارتفاع ۸۰ تا ۱۵۰ سانتيمتر ريخته مي شود و سطح آن كمي فشرده شده تا رطوبت كاه حفظ گردد . پس از بستن سر كيسه آنرا به محيطي كه از قبل بعنوان سالن كشت در نظر گرفته انتقال داده و از سقف آويزان ميشود . ميتوان كيسه هاي كشت شده را روي زمين هم قرارداد .
● كنترل دما و نور
از اولين روز كشت تا مدت ۲۵ الي ۳۰ روز دما روي ۲۴ درجه سانتيگراد نگهداري شده و محيط را تاريك ميكنند زيرا تابش نور مستقيم خورشيد براي قارچ صدفي مناسب نيست.
پس از اينكه سطح كاه پوشيده از تارهاي سفيد رنگ و ظريف قارچ صدفي شد سوراخهايي به فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتيمتر و به قطر يك سانتيمتر در اطراف كيسه كشت شده ايجاد و با آب پاشي مداوم كف سالن رطوبت محيط را افزايش مي دهند در اين زمان دما به ۲۰ درجه سانتيگراد كاهش داده ميشود .نور يك لامپ معمولي در اين زمان ضروري بوده و باعث افزايش محصول ميشود . قارچها پس از يك هفته ديگر قابل برداشت مي باشند .
● آبياري
زماني كه كيسه كشت پاره ميشود چنانچه رطوبت محيط پائين باشد سطح كاه خشك شده و بايستي با مقادير خيلي كم بصورت اسپري آب پاشي شوند . آبياري ممكن است روزي ۲يا ۳ بار انجام شود بايد توجه داشت كه آبياري تا ۴۸ ساعت قبل از برداشت قارچها متوقف شود پس از برداشت محصول ميتوان آبياري را ادامه داد .
● ميزان توليد
ميزان توليد از هر كيسه طي ۴ يا ۵ چين يا بيشتر در حدود ۲ تا ۴ كيلوگرم قارچ تازه مي باشد .

انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند. قارچهاي بيماريزا در رديف نخس ...

در گذشته قارچ را از مراتع و جنگل ها جمع مي كردند. امروزه دركارگاه هاي صنعتي توليد و در تمام سال اكثر مغازه ها وسوپرماركت ها عرضه مي گردد. قارچ استخو ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد. قارچ هاي خوراکي ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟ اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاكيزه اي با دمايي كنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، ام ...

دانلود نسخه PDF - قارچ