up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله قارچ PDF
QR code - قارچ

قارچ

كشت قارچ خوراكي 1

به همان اندازه كه محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريكايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يك سرگرمي و نيز تجارتي كوچك مي شود.امروزه بسياري از فروشگاههاي انواع گوناگون از قارچ ها را عرضه مي دارند و روش هاي مورداستفاده براي توليد محصولات مربوط به چند نوع قارچ معمول ديگر، آنچه در پي مي آيد. شرح مختصري است از مواد و روش هاي مورد استفاده براي توليد محصولات مربوط به چند قارچ خوراكي كشت شونده ي معروف .
قارچ چيست ؟
قارچ ، ميوه اي از تيره ي رويندگان قارچي است ؛ مشابه سيبي بر يكي درخت. بيشتر قارچ ها، به دليل تشكيل كولوني به جذب مواد مغذي از چوب ، برگهاي فرو افتاده و تركيبات موجود در خاك و غيره ، قابل مشاهده نيستند. به عنوان يك مجموعه ، قارچ ها مي توانند بر سطح هر منبعي كه داراي كربن باشد، به شكل لايه اي رشد كنند. يك گياه قارچي از تارهاي شاخه شاخه ولوله اي شكل متعددي تشكيل شده است كه Hyphae نام دارند. مجموعه Hyphae ها راميسيليوم مي نامند. بسياري از گياهان قارچي ، كه برخي از قارچ ها را نيز شامل مي شود،Soprophyte (پوده زي ) هستند و غذاي خود را با تشكيل كولوني بر تركيبات ارگانيك مرده بدست مي آورند. اگر يك ميسيليوم پژمرده شود، همچنان انرژي كافي را براي باز توليد خود داراخواهد بود. هنگامي كه تركيبات دما، رطوبت نسبي ، ميزان دي اكسيد كربن و...همگي مناسب باشند، گياهان قارچي ساختار پيشرفته اي را سازمان مي دهند كه همان قارچ آشناست . قارچ ها،ميليون ها هاگ را مي پراكنند كه عملي مشابه دانه ي گياهان دارند. شماري از اين قارچ هاي پوده زي ، براي قارچ هاي قابل خوردني كه به عمل مي آورند، كشت مي شوند.
برخي از اين قارچ ها انگل هستند و بر گياهان ، جانوران و يا ساير قارچ ها مي زيند. برخي انگل ها، بيماري زا و مضرند و برخي نيز سودمند مشاركت دو طرفه ي قارچي كه در ريشه ي گياهي زندگي مي كند (گياهي كه مواد قندي قارچ را تلقين مي كند) با آن گياه (كه تركيبات معدني را ازقارچ دريافت مي كند)، را Mycorrhiza مي نامند. بسياري از قارچ ها، در رابطه اي Mycorrhiza با درختان به سر مي برند. و درست به همين دليل است كه جنگلها نسبت به جويندگان قارچ بسيارسخاوتمند از: برخي از قارچ ها، مانند پودكيني ، ماتسوتا كه و چانتلوز، جزو قارچ هاي ميكور ميزان هستند و به هيچ وجه قابل كشت نيستند. مگر آنكه خود آن درختان نيز كشت شوند. اين قارچ ها،گاهي اوقات در فروشگاهها يافت مي شوند؛ وانگهي همگي آنها از جنگل جمع آوري شده اند.
قارچ هاي بسيار مرغوب چيستند؟
محبوبترين قارچي كه امروزه در ايالات متحده ي امريكا مصرف مي شود، قارچ هاي دكمه اي سفيد هستند. از آنجا كه اين قارچ ، بازار را در تصرف خود دارند. بسياري قارچ ديگري را بهترين قارچ موجود مي شناسند. پورتوبلو (Portobolle) محبوبترين قارچ مرغوب است . با اين همه ،اين قارچ تنها، نژاد قهوه ي قارچ دكمه اي سفيد است . در ايالات متحده ، قارچ هاي مرغوب ديگرعبارتند از: Enoki, Oyster, Shiitake چند قارچ قابل كشت ديگر نيز وجود دارد، اما به شكل گسترده اي در دسترس نيستند.
● از چه سطوح كشتي براي رشد قارچ استفاده مي شود؟
اگر چه قارچ هاي دكمه اي عادي ، بر لايه اي از كود نباتي مي رويند، بشيتر قارچ هاي مرغوب ، برسطحي از خك اره كه به آن مواد مغذي ديگري افزوده شده است . رشد داده مي شوند. بيساري ازانواع چوب مناسبند، اما در اين ميان ، توسكا و بلوط بهترين ها هستند. سدر و ماهوت در برابرعسل تشكيل كلني توسط گياهان قارچي مقاومند و نبايد مورد استفاده قرار گيرند. صنوبر نيز ازآنجا كه قارچ كاشته شده توسط صمغ درخت خنثي مي شود، نامناسب است . درشتي دانه هاي خاك اره بايد به اندازه ي دندانه هاي اره هاي معمولي باشد.
تراشه هاي بزرگتر نيز مي توانند اضافه شوند. خاك اره را بايد در دماي ْF۲۵۰ در فشاري درحدود ۱۵ پاوند بر اينچ مربع استريليزه كرد. اين عمل را مي توان در يك ديگ و يا يك مخزن گرمايي فشاري انجام داد.
● دستورالعمل معمول براي تهيه خاك اره ي مغزي شده عبارت است از:
۷۶% خاك اره ، ۱۲% اوزن ، ۱۲% سبوس و بعلاوه ۶۵% رطوبت . در نظر داشته باشيد كه دستورالعمل ها هميشه مبتني بر وزن عوامل مذكور در حالت خشك (وزن خشك ) هستند، چراكه گنجايش رطوبت اين عوامل (عناصر)، تغيير مي كند. ظرف صنعتي استاندارد براي رشد دادن قارچ خوردني مرغوب در خاك اره ، يك ظرف پلاستيكي مقاوم در برابر گرماست كه يك صفحه ي فيله ي به آن متصل شده است ؛ اين فيلتر، اجازه ي مبادله ي گاز را مي دهد اما از ورودميكروارگانيسم هاي آلوده كننده جلوگيري مي كند.
قارچ ها چگونه رشد داده مي شوند؟
راههاي بسياري براي رشد دادن قارچ ها وجود دارد؛ اما توليد هميشه در سه مرحله اصلي انجام مي شود. بذرپاشي ، كاشت در زمين ، تبديل به ميوه به بار آمدن بذرها، تشكيل كامل كلني ِ برروي سطحي مناسب است كه با تلقيح آن سطح ادامه مي يابد؛ اين عمل را بذرپاشي مي گويند گام دوم ، كاشت ، مرحله ي رشدي است كه در آن Pinhead (كلاهك ها) تشكيل مي شوند. كلاهك هاجوانه هاي كوچك ميسيليوم هستند كه در انتهاي تكامل خود، تبديل به قارچ ها مي شوند. تمام گونه هاي قارچ ها، براي كاشت نيازمند مجموعه اي (set) از شرايط زيست محيطي اي هستند كه ميان شرايط براي رشد بهينه ي ميسيليان ، تفاوت مي كند. اگر چه نه همه ي آنها، اما بيشتر افرادقارچ ها را در دماي پايين تر از حالت تشكيل كولوني بر سطح خاك ، كشت مي كنند. آخرين مرحله ،تبديل به ميوه ، تكامل كلاهك ها به قارچ هاي بالغ است .
▪ گام اول : بذرپاشي ، پس از اينكه سطح خاك مخصوص كشت آماده گرديد و در ظرف پلاستيكي يا هر مخزن ديگري استريليزه شد، دانه ها بدان اضافه مي شوند. دانه ها، بر سطح استريلزه مي رويند بوسيله ي دستگاه پرورش دهنده ي توليد مي شوند و يا از گلخانه هاي پرورش قارچ بدست مي آيند. درصد خلوص بذر بسيار حياتي است . در بسياري از قارچ هاي مرغوب ،بذر به نسبت ۲۰۵% يا بيشتر وزن خشك سطح خاك بدان اضافه مي شود. پس از اينكه ظرف پلاستيكي با دقت مسدود شد، با تكان دادن ظرف ، بذر را بر سطح خاك اره پخش مي كنند.سيستم به اندازه ي قارچ ، سطح خاك به طور كامل به مدت ۲ تا ۶ هفته توسط ميسيليوم پوشانيده مي شود. دماي محيط در زمان پخش بذر بايد حدود ۷۰ ۷۵ فارنهايت باشد.
▪ گام دوم : كاشت در زمين : براي شكل دادن فرم قارچ ها، دماي محيط براي ۲ راز تا ۲ هفته كاهش داده مي شود، ميزان CO۲ با وارد كردن هواي تازه كاهش داده مي شود و بر محيط نور تابانيده مي شود. اغلب ، ظروف پلاستيكي باز هستند و به اطاقك رشد منتقل مي شوند.
▪ گام سوم : توليد ميوه : ظرف پلاستيكي كه اينك دانه ها در آن در حال رشدان ، در اطاقك رشد،در دمايي پايين (۶۳ فارنهايت براي بيشتر قارچ ها، دماي ميانگين مناسبي است ) و نيز رطوبت نسبي بالا ۸۵ ۹۵%) قرار داده مي شود. اگر چه ، قارچ دكمه اي سفيد معمولي نيازي به تامين تابش نور ندارد، تمامي اشكال ديگر قارچ ها كه در اين جا مورد بررسي قرار مي گيرند، براي رشددرست نياز به نور دارند. براي بيشتر قارچ هاي مرغوب ، ظرف پلاستيكي را مي توان پس از فرآيندبذرپاشي ، از رويه ي خاك اره جدا كرد. در توليد قارچ هاي Oyster Lions mane, سوراخهايي در ظرف پلاستيكيي بوجود مي آورند و قارچ ها اجازه مي يابند تا از ميان اين سوراخها رشد كنند.در توليد قارچ shiitake، ظرف پلاستيكي ، معمولاً به طور كامل برداشته مي شود چرا كه اين نوع قارچ ، پوسته اي سخت بر سطح خاك اره مي سازد.

انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند. قارچهاي بيماريزا در رديف نخس ...

در گذشته قارچ را از مراتع و جنگل ها جمع مي كردند. امروزه دركارگاه هاي صنعتي توليد و در تمام سال اكثر مغازه ها وسوپرماركت ها عرضه مي گردد. قارچ استخو ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد. قارچ هاي خوراکي ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟ اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاكيزه اي با دمايي كنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، ام ...

دانلود نسخه PDF - قارچ