up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله قارچ PDF
QR code - قارچ

قارچ

كشت قارچ خوراكي 2

● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟
اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاكيزه اي با دمايي كنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، اما تكنيك هاي استريل براي كشت موفقيت آميز بسياري از قارچ ها، مطلقاً ضروري است .بيشتر روش ها شامل : يك سكوي آزمايشگاهي پاكيزه ، (ضد عفوني شده توسط ۳۵% ليسول ،۱۰% سفيد كننده يا ۷۰% اتيل الكل ). دستان شسته شده (شسته شده توسط صابون و ريختن الكل )؛ لباس هاي تميز؛ و هواي پاكيزه با اين كه فيلترهاي HEPA كاملاً در محيط كاري شماضروري نيستند، (ذرات با اندازه ي ۰.۳ ميكرون با ۹۹% بازده از محيط زدوده مي شوند و تنها ۱ذره از ۱۰.۰۰۰ ذره در آن اندازه ، از فيلتر عبور مي كند) بسياري از پرورش دهندگان قارچ ، دست كم ، يك عدد از اين فيلترها را مورد استفاده قرار مي دهند. توجه كنيد كه هواي پاكيزه بدون فيلتر،حاوي ۲۰۰.۰۰۰ ذره ي غبار در هر فوت مكعب است و در مناطق شهري اين ميزان ، به ۱۰ برابرافزايش مي يابد.
اطاقك رشد نيازمند شرايطي ويژه است . بعلاوه وسايل خنك كننده ( ۶۵ تا ۶۳ فارنهايت )رطوبت مي بايست در حدود ۹۵% (يا حتي در برخي شرايط ؛ بيشتر) حفظ شود و نيز وسايلي براي به حركت درآوردن هواي راكد حركت شديد هوا، حتي در محيطي با رطوبت بالا، باعث خشك شدن سطح زير كشت مي شود و مي تواند به كلاهك هاي حساس ، آسيب رساند. بوجودآوردن محيطي بسيار مرطوب براي پرورش قارچ نيز شايد عامل محدوديت پرورش خانگي اين محصول باشد. آكواريوم ها، چادرهاي پلاستيكي ، يخدان ها و با منفذهاي سلوفوي و...مخزن هاي مفيد رطوبتي هستند كه براي پرورش قارچ مورد استفاده قرار مي گيرند. يك راه براي مرطوب كردن يك مخزن اين است كه جرياني از هوا را (توسط يك پمپ هواي آكواريوم ساخته شده از سنگ متخلخل ) بر سطحي از آب نسبتاً گرم و زائده شود رطوبت زاهاي گوناگوني توسط پرورش دهندگان خانگي قارچ مورد استفاده قرار مي گيرد.
قارچ (Agrocybe Aegerita Black Poplar)
اين قارچ نسبتاً در شرايط آساني رشد مي كند اما محصول آن عموماً كم است . از آنجا كه كلاهك ها نسبت به خشكي بسيار حساسند، لايه اي از كود مرطوب خزه پوسته ي خرد شده ي صدف (به نسبت حجمي به ترتيب ۹ به ۱) بر روي هر رديف ريخته مي شود: اين امر مي تواندباعث افزايش محصول شود.
قارچ دكمه اي معمولي
قارچ سفيد دكمه اي و گونه هاي متعدد آن ، (Portobelini , Portobello, Crinmini) برلايه هاي كود مي رويند. ماشوره ، به تنهايي يا به همراه كود فضله ي اسب ، مواد اوليه ي كود موردنياز است و عوامل ساختاري و شيميايي لازم را فراهم مي كند. ماشوره ، با نيتروژن غني شده است نيتروژن در حالت مواد زائد گوناگون كشاورزي همچون تخم پنبه و فضله ي مرغ به كود اضافه مي شود. در خلال توليد كود، كيفيات فيزيكي ويژه اي (تراوايي هوا و آب كه موجب نگهداري فوائد آنان مي شود) و خصوصيات شيميايي (در دسترس بودن مواد مغذي براي قارچ و دست نيافتن ارگانيسم هاي رقيب به آن مواد) به عنوان فاكتوري ارگانيك پديد مي آيند و مصرف مي شوند و در اين ميان حرارت به مدد توليد ميكروارگانيسم ها توليد مي شود دماي مورد نياز براي اين فرآيندها توسط توده اي از ماشوره در اندازه اي معين تامين مي شود. اطاقك هاي خاصي دما،رطوبت و هواي تازه ي كنترل شده ، همگي براي فراهم آوردن شرايط صحيح پاستوريزه كردن لازم اند و نيز براي شرايط پايان فرآيندهاي توليد كود مگر در حالتي كه كود از پيش مهيا باشد،روند پرورش قارچ دكمه اي سفيد بسيار تكنيكي و عموماً در وادي تخصص پرورش دهندگان تفريحي يا خرده پاست .
قارچ Enoki يا قارچ سوزن طلايي (Flammulina Velutipe)
اين قارچ ، بر روي لايه اي استاندارد خاك اره مي رويد و مي توان آن را در محفظه هاي متعددي ،از آن جمله : ظرف در بسته ي فيلتردار، پرورش داد. از نقطه نظر اقتصادي ، قارچ Enoki را معمولاًدر شيشه هاي دهان گشاد، بسيار شبيه ظرف هاي مربا، پرورش مي دهند. پس از آنكه كاشت آنهاانجام شد، قارچ در تاريكي و در محيطي سرد، با روكشهايي بر روي شيشه ي محتوي ، براي افزايش ميزان CO۲، مي رويد. اين قارچ تقريباً كلاهك ندارد و حلقه حلقه است . قارچ Enokiنسبتاً سريع مي رويد.
قارچ Maitake يا مرغ درختان (Grifola frondosa)
Nameko از محبوبترين قارچ ها در ژاپن است . اين قارچ بر لايه اي خاك اره ي استاندارد، درظروف در بسته ي فيلتردار مي رويد. براي رويش بذر، محفظه را بايد از رطوبت بسيار بالا با مِه اندك ، محافظت كرد.
قارچ يال شير (Hericiam Erinaceas)
اين قارچ خوراكي ، كه مزه اي همچون گوشت خرچنگ دارد، بر لايه ي خاك اره ي استانداردمي رويد. برخلاف بسياري از قارچ ها، اين قارچ داراي پره هاي حاوي هاگ نيست ؛ در عوض ،هاگ هاي آن توسط دندانه هايي كه همچون تنديل هاي ظريفي از زير آن آويزان هستند، توليدمي شود.
قارچ صدف صورتي (انواع Pleurotus)
قارچ صدف صورتي ، راحت ترين قارچ خوردني براي پرورش دادن است . انواع گوناگون قارچ صدفي را مي توان برمنابع گوناگون سلولز (كه شامل تركيبات قهوه باشد) روزنامه و پوسته ي غلات پرورش داد. خاك اره ي استاندارد نيز، سطح كشت مناسبي براي رويانيدن اين قارچ است . شايدبهترين خاك مورد استفاده براي كشت اين قارچ ، براي پرورش دهندگان آماتور، پوسته ي خردشده ي گندم باشد، كه با قرار دادن به مدت يك ساعت در زير آب با دماي ۱۶۵F درجه (فارنهايت ) پاستوريزه شده است . ظرف هاي در بسته ي پلاستيكي كه با خاك اره پر شده اند و باگرده و بذر آغشته شده اند نيز معمولاً مورد استفاده قرار مي گيرند. در مزارع بزرگ و وسيع ، ظروف پلاستيكي بذر طويلي از سقف آويزان هستند. سوراخهايي ، به منظور مبادله ي هوا و نيز رشدقارچ ها از ميان آنها، روز ظروف تعبيه شده است .
بذرافشاني را مي توان بدون فيلترهاي مخصوص انجام داد چرا كه قارچ هاي گونه ي Pleurotus بسيار سريع رشد مي كنند و بيشتر ارگانيسم هاي موجود در خاك اره را در اين رقابت ،از ميان مي برند.
قارچ Reishi يا قارچ جاودانگي (Ganoderma lucidum)
اين قارچ سفت تر از آن است كه بتوان آن را تناول كرد اما به دليل شهرتش در دارا بودن فوائددارويي ، در چاي از آن استفاده مي شود. اين قارچ بر رويه ي خاك اره رشد مي كند و در مخازن گوناگوني نيز قابل پرورش است ؛ از جمله محفظه ي سرپوشيده ي فيلتر دار.
قارچ ShittaRe يا قارچ بلوط سياه (Lentinula edodes)
قارچ Shittake نسبتاً در شرايط آساني مي رويد و يكي از محبوبترين قارچ ها در ايالات متحده ي امريكا است . امروزه ، پرورش دهندگان قارچ در ايالات متحده ، سالانه بيش از ۵ ميليون پوند از اين قارچ را توليد مي كنند. به مانند بسياري ديگر از قارچ هاي مرغوب ، Shittake درمخازن سربسته ي پلاستيكي بر روي لايه هاي خاك اره مي رويد (در محيط هايي مرطوب ترز ازايالت كاليفرنيا، اين قارچ در محيط هاي طبيعي نيز مي رويد.) نژادهاي گوناگون اين قارچ ،زمان هاي متفاوتي ريا در امر جوانه زدن به خود اختصاص مي دهند. برخي اين مدت حدود ۴۵روز است در حاليكه بعضي ديگر براي تكميل عمل به ۱۰۰ روز احتياج دارند. پس از اين مدت ظرف پلاستيكي برداشته مي شود و قالب ها به اطاقك رشد منتقل مي شوند؛ (با دمايي در حدود۶۳F فارنهايت و رطوبتي در حدود ۷۵ ۹۰%) پس از برداشت محصول ، قالب ها، را مي توان براي عمل رشد ديگري آماده كرد. براي اين منظور قالب ها را آنقدر در آب خيس مي دهند تا اينكه آن قالب به وزن اوليه ي خود باز گردد.
● چگونه مي توان يك قارچ سمي را بازشناخت ؟
هرگز هيچ قارچي را نخوريد مگر اينكه مطلقاً از نوع آن مطمئن شده باشيد. داستانهايي كه عوام در مورد آزمايش كردن قارچها، براي دريافت اينكه آيا سمي هستند يا نه ، البته بي فايده اند.قارچهاي سمي به خاطر تجربه ي اشخاصي بداقبال شناخته شده اند. خوردن قارچ هاي وحشي مي تواند خطرناك باشد.

انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند. قارچهاي بيماريزا در رديف نخس ...

در گذشته قارچ را از مراتع و جنگل ها جمع مي كردند. امروزه دركارگاه هاي صنعتي توليد و در تمام سال اكثر مغازه ها وسوپرماركت ها عرضه مي گردد. قارچ استخو ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد. قارچ هاي خوراکي ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

به همان اندازه كه محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريكايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يك سرگرمي و نيز تجا ...

دانلود نسخه PDF - قارچ