up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله قارچ PDF
QR code - قارچ

قارچ

ناسوتي نخستين در تأمين خاک پيت قارچ کاران

قارچ هاي خوراکي به لحاظ غني بودن مواد معدني و ويتامين ها، پروتئين گياهي قابل جذب و بوي مطبوع آن در اکثر نقاط جهان طرفداران زيادي دارد.
قارچ هاي خوراکي جاوي مقدار زيادي اسيدفوليک و همچنين حاوي موادي هستند که کلسترول خون را تنظيم کرده و قند خون را در حد مطلوبي پايين نگه مي دارد.
طبق آمار فائو در سال ۲۰۰۲ کشور ايران با ۱۰ هزار تن توليد قارچ خوراکي در بين ۵۷ کشور توليدکننده قارچ در جهان رتبه ۲۲ را کسب کرده است.
در اين ميان يکي از عوامل بسيار مهم در پرورش قارچ، مواد اوليه موردنياز آن است که از آن جمله مي توان به مواد خاک پوششي اشاره داشت. خواص بسيار مهم اين خاک به نسبت ساير خاک ها در کشاورزي اين است که قارچ به علت شرايط فيزيولوژي، نياز مبرمي به آب فراوان در تمام مراحل پرورش دارد. اين خاک با خاصيت نگهداري بالاي رطوبت در خود، رطوبت قارچ را در مراحل مختلف پرورش تأمين مي کند و چنانچه خاک پوششي مرغوب و با کيفيت به دست توليدکنندگان نرسد تا حد بسيار زيادي افت توليد و کاهش کيفيت خواهيم داشت وخود همين امر سبب شده تا خاک پوششي جايگاه مهمي در پرورش قارچ داشته باشد به گونه اي که در کشورهاي پيشرفته اروپايي به عنوان يک شاخه مهم به آن توجه شود.
البته چند سالي است که در اين خصوص سرمايه گذاري هاي خوبي صورت گرفته که همگي به صورت خصوصي بوده است به گونه اي که تاکنون اکثر واحدها خاک خود را از داخل کشور تهيه مي کنند که در اين ميان شرکت قارچ کاشت ناسوتي به دليل تهيه و توليد خاک پوششي قارچ کاران از جايگاه ويژه اي برخوردار است. به طوري که در ميان توليدکنندگان خاک «پيت» کشور رتبه اول را کسب کرده است.
محمد علي ناسوتي که ساليان زيادي به عنوان دبير شيمي در آموزش و پرورش خدمت کرده استع در حال حاضر مدت ۱۰ سال است که در زمينه تهيه خاک «پيت» براي قارچ کاران فعال است، چنان که ۹۰ درصد خاک پيت پرورش دهندگان قارچ را که حدود ۳۰ هزار متر مکعب است تأمين مي کند.
بايد خاطر نشان کرد: خاک «پيتب اين توليدکنندگان تا ساليان سال از کشورهاي اروپائي به خصوص هلند تأمين مي شد که اين امر سبب خارج شدن مقدار قابل توجهي ارز از کشور شده اين در حالي است که ايران با داشتن منابع غني خاک پيت، مي تواند علاوه بر تأمين خاک داخلي، به عنوان يک کشور صادرکننده نيز مطرح شود.
ناسوتي مي گويد: خاک پيت داخلي مزيت هاي بسياري به نسبت خاک پيت خارجي دارد. اگر بخواهيم به سرمايه گذاري هاي کلان توجه کنيم، متوجه مي شويم براي استخراج اين خاک از منابع داخلي تا چه مقدار نيروي کار جذب مي شود، به طور مثال براي استخراج ۲۰ هزار متر مکعب، يکصد نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به کار مي شوند.
وي مي افزايد: خاک پيت تهيه شده از منابع داخلي برعکس تبليغاتي که از طريق واردکنندگان صورت گرفته، از لحاظ کيفيت تفاوت چنداني با خاک وارداتي ندارد. اين در حالي است که خاک وارداتي متر مکعبي ۱۲۰ هزار تومان است، در صورتي که خاک داخلي با تمام هزينه ها اعم از تهيهع حمل و نقل و کارگر متر مکعبي ۲۵ هزار تومان است.
يکي از عوامل بسيار مهم در توليد و پرورش قارچ، موضوع کنترل کيفي است که بايد همواره مورد توجه باشد. از اين رو به لحاظ بالا بردن کيفيت خاک توليدي به فاکتورهاي زيادي در قبل و بعد از آزمايش هاي بسيار دقيق بر روي نمونه هاي خاک توليدي بايد توجه داشت که از آن جمله مي توان به Ec و PH و ضريب نگهداري اشاره کرد که بايد EC خاک در حدود ۷ ۰ PH آن بين ۶ تا ۵ ۶ و ضريب نگهداري آب بين ۸۰ درصد باشد.
ناسوتي در اين زمينه مي گويد: اگر دولت تسهيلات و وام در اختيار ما قرار دهد، مي توانيم ماشين آلات و تکنولوژي لازم را خريداري کرده و خاک فرآوري شده را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهيم.
وي مي افزايد: اگر خاک فرآوري شود، مقدار بسياري از حجم ناخالصي آن کاسته شده و کيفيت آن افزايش مي يابد، ولي در حال حاضر، به دليل مسايل و مشکلاتي که داريم، امکان فرآوري خاک تهيه شده را نداريم.
ناگفته نماند در اين ميان نبود يک قانون مدون براي استخراج خاک يک از مشکلاتي است که در صورت عدم توجه به آن، توان توليدکنندگان روز به روز افت خواهد کرد.
ناسوتي ضمن اشاره به نبود شناخت لازم مسئولان از خاک پيت، عدم تدوين قانون لازم براي استخراج اين خاک از منابع ملي را موردتوجه قرار داده و مي گويد: اگر مسئولان به اين باور برسند که مي توان با روش هاي صحيح هم خاک پيت را استخراج کرد و هم به محيط زيست و منابع ملي لطمه نزد، قطعاً آن ها نيز ه سمت حمايت حرکت خواهند کرد.
به گفته وي نگاه مسئولان محيط زيست و منابع طبيعي به اين حرفه غيرکارشناسانه است. زيرا در حالي که عنوان مي شود استخراج اين خاک محيط زيست را تخريب مي کند، کشوري نظير هلند که در مسايل زيست محيطي از ما دقيق تر و حساس تر است، آيا با برداشت خاک پيت، محيط آن ها نابود نمي شود که اکنون اکثر خاک پيت دنيا را بدون هيچ مشکلي تأمين مي کند؟
ناسوتي مي گويد:
خاک پيت داخلي مزيت هاي بسياري به نسبت خاک پيت خارجي دارد. اگر بخواهيم به سرمايه گذاري هاي کلان توجه کنيم، متوجه مي شويم براي استخراج اين خاک از منابع داخلي تا چه مقدار نيروي کار جذب مي شود. به طور مثال براي استخراج ۲۰ هزار متر مکعب، يک صد نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به کار مي شوند.
وي تأکيد دارد: مسئوان بايد به اين باور برسند که با روش هاي صحيح مي توان با داشتن ذخاير فراوان علاوه بر تأمين خاک موردنياز داخلي، با توجه به محدوديت اين نوع خاک در دنيا، جزو صادرکنندگان آن باشيم.
خاک پيت اکثراً در نقاط باتلاقي و مردابي وجود دارد که در اين نقاط به علت شرايط خاص خود، گونه هاي جانوري و گياهي زندگي نمي کند و با استخراج خاک پيت، لايه روبي استفاده از خاک جايگزين مي توان شرايط را براي بقاي جانوري و گياهي بازسازي کرد و در حقيقت محيط زيست را فعال تر کرد و از طرف ديگر اين منابع بسيار مهم به صنعت قارچ تزريق مي شود.
به گفته ناسوتي هم اکنون به دليل نبود قانوني مدون براي استخراج خاک پيت، از املاک و زمين هاي خصوصي استفاده مي شود، با اين حا بعضي از مسئولين محلي مشکلاتي را بر سر راه ما ايجاد مي کنند، به همين دليل در حدود ۲ ماه فعاليت نداشتيم که البته با وساطت برخي افراد بالاخره توانستيم مجوز کوتاه مدت براي استخراج اين خاک را بگيريم. هر چند چنين مجوزهائي نمي تواند گره اي از مشکلات ما را باز کند.
وي مي گويد، با هجوم افراد به شهرهاي شمال و ويلاسازي در نقاط خوش آب و هوا به خصوص در منطقه نوشهر، بسياري از منابع خاک پيت ما از بين رفته است آيا ساخت و ساز بي رويه محي زيست را نابود نمي کند؟

انگيزه تحقيق و تکنولوژي و توليد قارچهاي خوراکي را ميتوان در اهميت و ارزش غذايي و دارويي قارچها ، هزينه کم توليد و از طرف ديگر تامين منبع پروتئين مورد ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند.قارچهاي بيماريزا در رديف نخست ...

منشاء اصلي خسارات گياهان و محصولات گياهي بيماريها ميباشند که ميتوانند توسط شمار زيادي ازموجودات زنده بيماريزا ايجاد شوند. قارچهاي بيماريزا در رديف نخس ...

در گذشته قارچ را از مراتع و جنگل ها جمع مي كردند. امروزه دركارگاه هاي صنعتي توليد و در تمام سال اكثر مغازه ها وسوپرماركت ها عرضه مي گردد. قارچ استخو ...

بطور کلي طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و مي توان آنرا در محيط تاريک پرورش داد و بجز نور مستقيم آفتاب, هر مقدار نور راتحمل مي کند در هر صورت در محل ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟ اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاكيزه اي با دمايي كنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، ام ...

به همان اندازه كه محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريكايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يك سرگرمي و نيز تجا ...

دانلود نسخه PDF - قارچ