up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله قارچهاي خوراکي PDF
QR code - قارچهاي خوراکي

قارچهاي خوراکي

کشت قارچهاي خوراکي

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجارتي کوچک مي شود. امروزه بسياري از فروشگاههاي انواع گوناگون از قارچ ها را عرضه مي دارند و روش هاي مورداستفاده براي توليد محصولات مربوط به چند نوع قارچ معمول ديگر، آنچه در پي مي آيد. شرح مختصري است از مواد و روش هاي مورد استفاده براي توليد محصولات مربوط به چند قارچ خوراکي کشت شونده ي معروف .
● قارچ چيست ؟
قارچ ، ميوه اي از تيره ي رويندگان قارچي است ؛ مشابه سيبي بر يکي درخت. بيشتر قارچ ها، به دليل تشکيل کولوني به جذب مواد مغذي از چوب ، برگهاي فرو افتاده و ترکيبات موجود در خاک و غيره ، قابل مشاهده نيستند. به عنوان يک مجموعه ، قارچ ها مي توانند بر سطح هر منبعي که داراي کربن باشد، به شکل لايه اي رشد کنند. يک گياه قارچي از تارهاي شاخه شاخه ولوله اي شکل متعددي تشکيل شده است که Hyphae نام دارند. مجموعه Hyphae ها راميسيليوم مي نامند. بسياري از گياهان قارچي ، که برخي از قارچ ها را نيز شامل مي شود،Soprophyte (پوده زي ) هستند و غذاي خود را با تشکيل کولوني بر ترکيبات ارگانيک مرده بدست مي آورند. اگر يک ميسيليوم پژمرده شود، همچنان انرژي کافي را براي باز توليد خود داراخواهد بود. هنگامي که ترکيبات دما، رطوبت نسبي ، ميزان دي اکسيد کربن و...همگي مناسب باشند، گياهان قارچي ساختار پيشرفته اي را سازمان مي دهند که همان قارچ آشناست . قارچ ها،ميليون ها هاگ را مي پراکنند که عملي مشابه دانه ي گياهان دارند. شماري از اين قارچ هاي پوده زي ، براي قارچ هاي قابل خوردني که به عمل مي آورند، کشت مي شوند.
برخي از اين قارچ ها انگل هستند و بر گياهان ، جانوران و يا ساير قارچ ها مي زيند. برخي انگل ها، بيماري زا و مضرند و برخي نيز سودمند مشارکت دو طرفه ي قارچي که در ريشه ي گياهي زندگي مي کند (گياهي که مواد قندي قارچ را تلقين مي کند) با آن گياه (که ترکيبات معدني را ازقارچ دريافت مي کند)، را Mycorrhiza مي نامند. بسياري از قارچ ها، در رابطه اي Mycorrhiza با درختان به سر مي برند. و درست به همين دليل است که جنگلها نسبت به جويندگان قارچ بسيارسخاوتمند از: برخي از قارچ ها، مانند پودکيني ، ماتسوتا که و چانتلوز، جزو قارچ هاي ميکور ميزان هستند و به هيچ وجه قابل کشت نيستند. مگر آنکه خود آن درختان نيز کشت شوند. اين قارچ ها،گاهي اوقات در فروشگاهها يافت مي شوند؛ وانگهي همگي آنها از جنگل جمع آوري شده اند.
● قارچ هاي بسيار مرغوب چيستند؟
محبوبترين قارچي که امروزه در ايالات متحده ي امريکا مصرف مي شود، قارچ هاي دکمه اي سفيد هستند. از آنجا که اين قارچ ، بازار را در تصرف خود دارند. بسياري قارچ ديگري را بهترين قارچ موجود مي شناسند. پورتوبلو (Portobolle) محبوبترين قارچ مرغوب است . با اين همه ،اين قارچ تنها، نژاد قهوه ي قارچ دکمه اي سفيد است . در ايالات متحده ، قارچ هاي مرغوب ديگرعبارتند از: Enoki, Oyster, Shiitake چند قارچ قابل کشت ديگر نيز وجود دارد، اما به شکل گسترده اي در دسترس نيستند.
● از چه سطوح کشتي براي رشد قارچ استفاده مي شود؟
اگر چه قارچ هاي دکمه اي عادي ، بر لايه اي از کود نباتي مي رويند، بشيتر قارچ هاي مرغوب ، برسطحي از خک اره که به آن مواد مغذي ديگري افزوده شده است . رشد داده مي شوند. بيساري ازانواع چوب مناسبند، اما در اين ميان ، توسکا و بلوط بهترين ها هستند. سدر و ماهوت در برابرعسل تشکيل کلني توسط گياهان قارچي مقاومند و نبايد مورد استفاده قرار گيرند. صنوبر نيز ازآنجا که قارچ کاشته شده توسط صمغ درخت خنثي مي شود، نامناسب است . درشتي دانه هاي خاک اره بايد به اندازه ي دندانه هاي اره هاي معمولي باشد.
تراشه هاي بزرگتر نيز مي توانند اضافه شوند. خاک اره را بايد در دماي ْF۲۵۰ در فشاري درحدود ۱۵ پاوند بر اينچ مربع استريليزه کرد. اين عمل را مي توان در يک ديگ و يا يک مخزن گرمايي فشاري انجام داد. دستورالعمل معمول براي تهيه خاک اره ي مغزي شده عبارت است از:
۷۶% خاک اره ، ۱۲% اوزن ، ۱۲% سبوس و بعلاوه ۶۵% رطوبت . در نظر داشته باشيد که دستورالعمل ها هميشه مبتني بر وزن عوامل مذکور در حالت خشک (وزن خشک ) هستند، چراکه گنجايش رطوبت اين عوامل (عناصر)، تغيير مي کند. ظرف صنعتي استاندارد براي رشد دادن قارچ خوردني مرغوب در خاک اره ، يک ظرف پلاستيکي مقاوم در برابر گرماست که يک صفحه ي فيله ي به آن متصل شده است ؛ اين فيلتر، اجازه ي مبادله ي گاز را مي دهد اما از ورودميکروارگانيسم هاي آلوده کننده جلوگيري مي کند.
● قارچ ها چگونه رشد داده مي شوند؟
راههاي بسياري براي رشد دادن قارچ ها وجود دارد؛ اما توليد هميشه در سه مرحله اصلي انجام مي شود. بذرپاشي ، کاشت در زمين ، تبديل به ميوه به بار آمدن بذرها، تشکيل کامل کلني ِ برروي سطحي مناسب است که با تلقيح آن سطح ادامه مي يابد؛ اين عمل را بذرپاشي مي گويند گام دوم ، کاشت ، مرحله ي رشدي است که در آن Pinhead (کلاهک ها) تشکيل مي شوند. کلاهک هاجوانه هاي کوچک ميسيليوم هستند که در انتهاي تکامل خود، تبديل به قارچ ها مي شوند. تمام گونه هاي قارچ ها، براي کاشت نيازمند مجموعه اي (set) از شرايط زيست محيطي اي هستند که ميان شرايط براي رشد بهينه ي ميسيليان ، تفاوت مي کند. اگر چه نه همه ي آنها، اما بيشتر افرادقارچ ها را در دماي پايين تر از حالت تشکيل کولوني بر سطح خاک ، کشت مي کنند. آخرين مرحله ،تبديل به ميوه ، تکامل کلاهک ها به قارچ هاي بالغ است .
▪ گام اول : بذرپاشي ، پس از اينکه سطح خاک مخصوص کشت آماده گرديد و در ظرف پلاستيکي يا هر مخزن ديگري استريليزه شد، دانه ها بدان اضافه مي شوند. دانه ها، بر سطح استريلزه مي رويند بوسيله ي دستگاه پرورش دهنده ي توليد مي شوند و يا از گلخانه هاي پرورش قارچ بدست مي آيند. درصد خلوص بذر بسيار حياتي است . در بسياري از قارچ هاي مرغوب ،بذر به نسبت ۲۰۵% يا بيشتر وزن خشک سطح خاک بدان اضافه مي شود. پس از اينکه ظرف پلاستيکي با دقت مسدود شد، با تکان دادن ظرف ، بذر را بر سطح خاک اره پخش مي کنند.سيستم به اندازه ي قارچ ، سطح خاک به طور کامل به مدت ۲ تا ۶ هفته توسط ميسيليوم پوشانيده مي شود. دماي محيط در زمان پخش بذر بايد حدود ۷۰ ۷۵ فارنهايت باشد.
▪ گام دوم : کاشت در زمين : براي شکل دادن فرم قارچ ها، دماي محيط براي ۲ راز تا ۲ هفته کاهش داده مي شود، ميزان CO۲ با وارد کردن هواي تازه کاهش داده مي شود و بر محيط نور تابانيده مي شود. اغلب ، ظروف پلاستيکي باز هستند و به اطاقک رشد منتقل مي شوند.
▪ گام سوم : توليد ميوه : ظرف پلاستيکي که اينک دانه ها در آن در حال رشدان ، در اطاقک رشد،در دمايي پايين (۶۳ فارنهايت براي بيشتر قارچ ها، دماي ميانگين مناسبي است ) و نيز رطوبت نسبي بالا ۸۵ - ۹۵%) قرار داده مي شود. اگر چه ، قارچ دکمه اي سفيد معمولي نيازي به تامين تابش نور ندارد، تمامي اشکال ديگر قارچ ها که در اين جا مورد بررسي قرار مي گيرند، براي رشددرست نياز به نور دارند. براي بيشتر قارچ هاي مرغوب ، ظرف پلاستيکي را مي توان پس از فرآيندبذرپاشي ، از رويه ي خاک اره جدا کرد. در توليد قارچ هاي Oyster Lions mane, سوراخهايي در ظرف پلاستيکيي بوجود مي آورند و قارچ ها اجازه مي يابند تا از ميان اين سوراخها رشد کنند.در توليد قارچ shiitake، ظرف پلاستيکي ، معمولاً به طور کامل برداشته مي شود چرا که اين نوع قارچ ، پوسته اي سخت بر سطح خاک اره مي سازد.
● آيا تجهيزات ويژه اي براي رشد دادن قارچ لازم است ؟
اگر چه ، فرآيند بذرپاشي در هر اطاق پاکيزه اي با دمايي کنترل شده و هوايي تازه ، قابل انجام است ، اما تکنيک هاي استريل براي کشت موفقيت آميز بسياري از قارچ ها، مطلقاً ضروري است .بيشتر روش ها شامل : يک سکوي آزمايشگاهي پاکيزه ، (ضد عفوني شده توسط ۳۵% ليسول ،۱۰% سفيد کننده يا ۷۰% اتيل الکل ). دستان شسته شده (شسته شده توسط صابون و ريختن الکل )؛ لباس هاي تميز؛ و هواي پاکيزه با اين که فيلترهاي HEPA کاملاً در محيط کاري شماضروري نيستند، (ذرات با اندازه ي ۰.۳ ميکرون با ۹۹% بازده از محيط زدوده مي شوند و تنها ۱ذره از ۱۰.۰۰۰ ذره در آن اندازه ، از ----- عبور مي کند) بسياري از پرورش دهندگان قارچ ، دست کم ، يک عدد از اين فيلترها را مورد استفاده قرار مي دهند. توجه کنيد که هواي پاکيزه بدون فيلتر،حاوي ۲۰۰.۰۰۰ ذره ي غبار در هر فوت مکعب است و در مناطق شهري اين ميزان ، به ۱۰ برابرافزايش مي يابد.
اطاقک رشد نيازمند شرايطي ويژه است . بعلاوه وسايل خنک کننده ( ۶۵ تا ۶۳ فارنهايت )رطوبت مي بايست در حدود ۹۵% (يا حتي در برخي شرايط ؛ بيشتر) حفظ شود و نيز وسايلي براي به حرکت درآوردن هواي راکد حرکت شديد هوا، حتي در محيطي با رطوبت بالا، باعث خشک شدن سطح زير کشت مي شود و مي تواند به کلاهک هاي حساس ، آسيب رساند. بوجودآوردن محيطي بسيار مرطوب براي پرورش قارچ نيز شايد عامل محدوديت پرورش خانگي اين محصول باشد. آکواريوم ها، چادرهاي پلاستيکي ، يخدان ها و با منفذهاي سلوفوي و...مخزن هاي مفيد رطوبتي هستند که براي پرورش قارچ مورد استفاده قرار مي گيرند. يک راه براي مرطوب کردن يک مخزن اين است که جرياني از هوا را (توسط يک پمپ هواي آکواريوم ساخته شده از سنگ متخلخل ) بر سطحي از آب نسبتاً گرم و زائده شود رطوبت زاهاي گوناگوني توسط پرورش دهندگان خانگي قارچ مورد استفاده قرار مي گيرد.
● قارچ (Agrocybe Aegerita) Black Poplar
اين قارچ نسبتاً در شرايط آساني رشد مي کند اما محصول آن عموماً کم است . از آنجا که کلاهک ها نسبت به خشکي بسيار حساسند، لايه اي از کود مرطوب خزه پوسته ي خرد شده ي صدف (به نسبت حجمي به ترتيب ۹ به ۱) بر روي هر رديف ريخته مي شود: اين امر مي تواندباعث افزايش محصول شود.
● قارچ دکمه اي معمولي
قارچ سفيد دکمه اي و گونه هاي متعدد آن ، (Portobelini , Portobello, Crinmini) برلايه هاي کود مي رويند. ماشوره ، به تنهايي يا به همراه کود فضله ي اسب ، مواد اوليه ي کود موردنياز است و عوامل ساختاري و شيميايي لازم را فراهم مي کند. ماشوره ، با نيتروژن غني شده است نيتروژن در حالت مواد زائد گوناگون کشاورزي همچون تخم پنبه و فضله ي مرغ به کود اضافه مي شود. در خلال توليد کود، کيفيات فيزيکي ويژه اي (تراوايي هوا و آب که موجب نگهداري فوائد آنان مي شود) و خصوصيات شيميايي (در دسترس بودن مواد مغذي براي قارچ و دست نيافتن ارگانيسم هاي رقيب به آن مواد) به عنوان فاکتوري ارگانيک پديد مي آيند و مصرف مي شوند و در اين ميان حرارت به مدد توليد ميکروارگانيسم ها توليد مي شود دماي مورد نياز براي اين فرآيندها توسط توده اي از ماشوره در اندازه اي معين تامين مي شود. اطاقک هاي خاصي دما،رطوبت و هواي تازه ي کنترل شده ، همگي براي فراهم آوردن شرايط صحيح پاستوريزه کردن لازم اند و نيز براي شرايط پايان فرآيندهاي توليد کود مگر در حالتي که کود از پيش مهيا باشد،روند پرورش قارچ دکمه اي سفيد بسيار تکنيکي و عموماً در وادي تخصص پرورش دهندگان تفريحي يا خرده پاست .
● قارچ Enoki يا قارچ سوزن طلايي( (Flammulina Velutipe
اين قارچ ، بر روي لايه اي استاندارد خاک اره مي رويد و مي توان آن را در محفظه هاي متعددي ،از آن جمله : ظرف در بسته ي فيلتردار، پرورش داد. از نقطه نظر اقتصادي ، قارچ Enoki را معمولاًدر شيشه هاي دهان گشاد، بسيار شبيه ظرف هاي مربا، پرورش مي دهند. پس از آنکه کاشت آنهاانجام شد، قارچ در تاريکي و در محيطي سرد، با روکشهايي بر روي شيشه ي محتوي ، براي افزايش ميزان CO۲، مي رويد. اين قارچ تقريباً کلاهک ندارد و حلقه حلقه است . قارچ Enokiنسبتاً سريع مي رويد.
● قارچ Maitake يا مرغ درختان (Grifola frondosa)
Nameko از محبوبترين قارچ ها در ژاپن است . اين قارچ بر لايه اي خاک اره ي استاندارد، درظروف در بسته ي فيلتردار مي رويد. براي رويش بذر، محفظه را بايد از رطوبت بسيار بالا با مِه اندک ، محافظت کرد.
● قارچ يال شير (Hericiam Erinaceas)
اين قارچ خوراکي ، که مزه اي همچون گوشت خرچنگ دارد، بر لايه ي خاک اره ي استانداردمي رويد. برخلاف بسياري از قارچ ها، اين قارچ داراي پره هاي حاوي هاگ نيست ؛ در عوض ،هاگ هاي آن توسط دندانه هايي که همچون تنديل هاي ظريفي از زير آن آويزان هستند، توليدمي شود.
● قارچ صدف صورتي (انواع Pleurotus)
قارچ صدف صورتي ، راحت ترين قارچ خوردني براي پرورش دادن است . انواع گوناگون قارچ صدفي را مي توان برمنابع گوناگون سلولز (که شامل ترکيبات قهوه باشد) روزنامه و پوسته ي غلات پرورش داد. خاک اره ي استاندارد نيز، سطح کشت مناسبي براي رويانيدن اين قارچ است . شايدبهترين خاک مورد استفاده براي کشت اين قارچ ، براي پرورش دهندگان آماتور، پوسته ي خردشده ي گندم باشد، که با قرار دادن به مدت يک ساعت در زير آب با دماي ۱۶۵F درجه (فارنهايت ) پاستوريزه شده است . ظرف هاي در بسته ي پلاستيکي که با خاک اره پر شده اند و باگرده و بذر آغشته شده اند نيز معمولاً مورد استفاده قرار مي گيرند. در مزارع بزرگ و وسيع ، ظروف پلاستيکي بذر طويلي از سقف آويزان هستند. سوراخهايي ، به منظور مبادله ي هوا و نيز رشدقارچ ها از ميان آنها، روز ظروف تعبيه شده است .
بذرافشاني را مي توان بدون فيلترهاي مخصوص انجام داد چرا که قارچ هاي گونه ي Pleurotus بسيار سريع رشد مي کنند و بيشتر ارگانيسم هاي موجود در خاک اره را در اين رقابت ،از ميان مي برند.
● قارچ Reishi يا قارچ جاودانگي (Ganoderma lucidum)
اين قارچ سفت تر از آن است که بتوان آن را تناول کرد اما به دليل شهرتش در دارا بودن فوائددارويي ، در چاي از آن استفاده مي شود. اين قارچ بر رويه ي خاک اره رشد مي کند و در مخازن گوناگوني نيز قابل پرورش است ؛ از جمله محفظه ي سرپوشيده ي ----- دار.
● قارچ ShittaRe يا قارچ بلوط سياه( (Lentinula edodes
قارچ Shittake نسبتاً در شرايط آساني مي رويد و يکي از محبوبترين قارچ ها در ايالات متحده ي امريکا است . امروزه ، پرورش دهندگان قارچ در ايالات متحده ، سالانه بيش از ۵ ميليون پوند از اين قارچ را توليد مي کنند. به مانند بسياري ديگر از قارچ هاي مرغوب ، Shittake درمخازن سربسته ي پلاستيکي بر روي لايه هاي خاک اره مي رويد (در محيط هايي مرطوب ترز ازايالت کاليفرنيا، اين قارچ در محيط هاي طبيعي نيز مي رويد.) نژادهاي گوناگون اين قارچ ،زمان هاي متفاوتي ريا در امر جوانه زدن به خود اختصاص مي دهند. برخي اين مدت حدود ۴۵روز است در حاليکه بعضي ديگر براي تکميل عمل به ۱۰۰ روز احتياج دارند. پس از اين مدت ظرف پلاستيکي برداشته مي شود و قالب ها به اطاقک رشد منتقل مي شوند؛ (با دمايي در حدود۶۳F فارنهايت و رطوبتي در حدود ۷۵ - ۹۰%) پس از برداشت محصول ، قالب ها، را مي توان براي عمل رشد ديگري آماده کرد. براي اين منظور قالب ها را آنقدر در آب خيس مي دهند تا اينکه آن قالب به وزن اوليه ي خود باز گردد.
● چگونه مي توان يک قارچ سمي را بازشناخت ؟
هرگز هيچ قارچي را نخوريد مگر اينکه مطلقاً از نوع آن مطمئن شده باشيد. داستانهايي که عوام در مورد آزمايش کردن قارچها، براي دريافت اينکه آيا سمي هستند يا نه ، البته بي فايده اند.قارچهاي سمي به خاطر تجربه ي اشخاصي بداقبال شناخته ش اند. خوردن قارچ هاي وحشي مي تواند خطرناک باشد
● روش تهيه کمپوست قارچ دکمه اي
کمپوست سازي در دو فاز انجام مي گيرد فاز I معروف به فاز تخمير و فاز Ii معروف به فاز پاستوريزاسيون مي باشد.
▪ فاز I :
براي تهيه کمپوست فرمولهاي متفاوتي وجود دارد که با توجه به مواد موجود در هر محيط تعيين مي شود اما از فرمول زير مي توان در هر محدوده با کمي تغييرات استفاده کرد:
۱) کلش گندم ۶۰۰۰ کيلوگرم (محيط اصلي )
۲) کود مرغي ۳۵۰۰ کيلوگرم ( مکملها )
۳) ملاس ۱۰۰ کيلوگرم ( مواد غذايي کنستانتره )
۴) اوره ۱۰۰ کيلوگرم ( مواد شيميايي )
۵) گچ هيدراته ۴۰۰ کيلوگرم (مواد معدني )
▪ خيساندن:
ابتدا کلش گندم را بايد کاملا با آب خيس نمود براي اين کار بسته هاي کلش را از هم باز مي کنند و بر روي يک بستري که بتون که داراي زه کش مي باشد مي ريزند با شلنگ روي آن اب مي پاشند و آب خارج شده از زه کش را دوباره روي آن پمپ مي کنند (آب کثيف) در ابتدا کلش به سختي آب جذب مي کند به ازاي هر تن کلش حدود ۵۰۰۰ ليتر آب لازم داريم.
▪ مخلوط کردن:
تمام مواد به جزء گچ را کاملا باهم مخلوط مي کنيم و آن را بر روي روي يک بستري که بتون که داراي زه کش مي باشد به صورت زير به اصطلاح قالب مي زنيم ( طول بستگي به مقدار کمپوست دارد) :
در تابستان، بهار و پاييز : ارتفاع: ۱.۲ متر عرض: ۱.۲ متر
در زمستان: ارتفاع:۱.۵ متر، عرض: ۱.۵ متر
به ترتيب زير اين مرحله به اتمام مي رسد:
۱) روز اول : مخلوط و انباشت کردن
۲) روز چهارم : اولين برگرداندن
۳) روز هشتم : دومين برگرداندن
۴) روز دوازدهم : سومين برگرداندن
۵) روز شانزدهم : چهارمين برگرداندن
۶) روز بيستم : شروع فاز Ii
در برگردان سوم و چهارم گچ را نيز اضافه مي کنيم
▪ فاز Ii
در اين مرحله کمپوست اماده شده در فاز I وارد تونلي که تمام شرايط تحت کنترل است به منظور پاستوريزاسيون (کشتن کليه ميکروارگانيسمهاي بيماريزا ) و کانديشن يا همان شيرين کردن ( حذف آمونياک و تبديل آن به نيترات ) مي شود.
در اين مرحله در ابتدا دما را به ۶۰ درجه سانتيگراد به مدت ۸ ساعت مي رسانند سپس دما را تا ۵۲ درجه سانتيگراد پايين مي آورند و براي شيرين کردن به مدت ۷ روز ديگر در اين دما مي ماند. پس از رسيدن به دماي محيط آن را بذر زني مي کنند.
▪ نکات:
۱) کمپوست آماده شده بايد بوي علف تازه چيده شده بدهد و هرگز اثري از آمونياک در آن نباشد.
۲) هر کلش بايد ترد باشد و هرگز سفت نباشد.
۳) رطوبت کمپوست را بايد با دست اندازه گرفت براي اين کار کمي کمپوست را در مشت مي فشاريم اگر يکي دو قطره آب از آن چکيد رطوبت آن مناسب است و اگر شرشر ريخت رطوبت زياد است وبايد رطوبت آن را تبخير کرد و اگر اصلا نريخت بايد به آن رطوبت اضافه نمود.
۴) کمپوست نبايد دست را کثيف کند.

مقدمه قارچ شناسي به معناي Mycology مي‌باشد. اين واژه توسط پيرآنتونيو ميچلي در قرن 18 پيشنهاد شده است. قارچها موجوداتي هستند فاقد کلروفيل و توليد اسپور ...

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مييابد، علاقهمند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجارتي ...

يکي از مضامين مشترک در سوالات درباره سلامت جنسي دلايلي است که زنان را به رابطه جنسي با همسرشان بي علاقه مي کند. ۱۰ موردي که در زير مي آوريم از جمله شا ...

با آگاهي از اهميت كشت و زرع و توجه به اين مطلب كه بخش كشاورزي حدود 27% از توليد ناخالص ملي و 80% از محصولات اساسي مورد نياز كشور را توليد كرده و در صا ...

مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند يک متخصص تغذيه گفت: مصرف خرمالو معده را تقويت مي کند و اشتهاآور است. سعيد حسيني در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ...

اين روزها قفسه هاي سوپرمارکت ها و فروشگاه ها پر است از انواع و اقسام محصولات غذايي آماده و نيمه آماده اي که تصاويري اشتهابرانگيز روي بسته بندي هاي رنگ ...

دربين موادغذايي مختلف و مکمل هاي گوناگون، گروهي از خوردني ها هستند که مي تواند تمرکز شما را بالا ببرند، توجه تان را افزايش دهند و ضمن تقويت ساير عملکر ...

هر کاري رسم و راهي دارد. رسم و راه سالم غذا خوردن هم سرخ نکردن آن است، زيرا سرخ کردن، مواد مغذي غذا ها را کاهش داده کالري آن را افزايش مي دهد و ضمنا ا ...

دانلود نسخه PDF - قارچهاي خوراکي