up
Search      menu
هنر :: مقاله فيلم نامه نويسي PDF
QR code - فيلم نامه نويسي

فيلم نامه نويسي

فيلم نامه ( ScreenPlay )
فيلم نامه يا سناريو ، متني است شامل شخصيت ها ، ماجراها و هر آنچه در فيلم روي خواهد داد به صورت يک دستور العمل ، که توسط فيلم نامه نويس يا فيلم نامه نويسان نوشته مي شود. فيلم نامه معمولا شامل تمام جزئيات صحنه ، گفت و گو ، کنش و گاه حتي موقعيت و زاويه دوربين است.
فيلم نامه نويس ( ScreenWriter - Scenarist )
کسي که مسئول نوشتن تمام يا بخشي از فيلم نامه فيلم است. گاه يک نفر تمام فيلم نامه را مي نويسد ، گاه هم چند نفر به طور مشترک فيلم نامه را آماده مي کنند.
گاهي فيلم نامه نويس ، با فرستادن فيلم نامه اي ( به دلخواه خود ، فيلم نامه اي نوشته) به نماينده ، خود پيشقدم مي شود و اين نماينده آن را به يک تهيه کننده مستقل يا يک شرکت فيلم سازي جهت ملاحظه ارائه مي کند. ولي يک فيلم نامه نويس با تجربه با يک تهيه کننده در يک جلسه توجيهي ملاقات مي کند و چند طرح را که قابل تبديل به فيلم نامه هستند پيشنهاد مي کند. و پس از مورد قبول واقع شدن پيشنهادش آن طرح را به فيلم نامه بدل مي کند. گاهي هم تهيه کننده ، طرحي براي فيلم دارد و فيلم نامه نويس را براي پروراندن آن استخدام مي کند. مورد آخر به ويژه هنگامي رخ مي دهد که تهيه کننده اي که هميشه در جستجوي طرح است ، حقوق يک رمان يا نمايش نامه را مي خرد و از فيلم نامه نويس مي خواهد که از روي آن يک اقتباس سينمايي ارائه دهد.
مراحل مختلف شکل گيري يک فيلم نامه
فيلم نامه مراحل مختلفي را از سر مي گذراند تا به مرحله نهايي برسد. ابتدا يک ايده در ذهن خود فيلم نامه نويس يا تهيه کننده شکل مي گيرد. پس از شکل گيري اين ايده ، نويسنده يک طرح اوليه که حداکثر در يک صفحه خلاصه شده ارائه مي دهد. بعد از اين مرحله وقتي که طرحش مورد قبول واقع شد و يا به صورت مستقل ، خودش تصميم گرفت آن را عملي کند يک پيش نويس آماده مي کند. در اين پيش نويس ، نويسنده به اختصار خلاصه اي از ماجرا و روش خود را در پرداختن آن ، شرح مي دهد و شخصيت ها ، ماجراهاي اصلي و ويژگي هاي مکان ها را بازگو مي کند و نيز کلياتي از تحول دروني شخصيت ها و طرح قصه را باز مي گشايد. در مرحله بعد اگر تهيه کننده يا استوديو و يا حتي خودش از مفاد اين پيش نويس راضي باشند ، در آن صورت او قصه را مي نويسد و کل داستان فيلم را تعريف مي کند و صحنه هاي مختلف را مي شکافد. در اين مرحله دستنويس اول فيلم نامه آماده مي گردد که شامل تمام صحنه ها ، شخصيت ها ، گفت و گوها ، ماجراها و نيز راهنمايي هاي کلي در مورد بازيگري و کارگرداني است. از اين لحظه به بعد فيلم نامه به دفعات و با دخالت تهيه کننده و کارگردان دستکاري مي شود. ممکن است در اين مرحله ، از فيلم نامه نويس ديگري دعوت شود تا صحنه هاي خاصي را بازنويسي کند و يا عيب و ايرادهاي کار را برطرف سازد.
وقتي فيلم نامه نهايي به صورت تقطيع شده در آمد ، علاوه بر مواردي که در نسخه اول گفته شد حاوي نکاتي در مورد فيلم برداري است.، اما ظرايف کار فيلم برداري را در نهايت کارگردان به کمک مدير فيلم برداري مشخص مي کند.
گرچه فيلم نامه نهايي بايد عينا به فيلم برگردانده شود ، اما گاه پيش از فيلم برداري هر نما يا سر صحنه و گاهي نيز فيلم ساز ، به خاطر ويژگي هاي بازيگران تغييراتي در آن پديد مي آورد. بعد از فيلم برداري ، در مرحله تدوين هم احتمالا تغييرات تازه اي در فيلم ايجاد مي شود.
وقتي فيلم آماده شد ، يک فيلم نامه به نام فيلم نامه تداوم تدويني آماده مي کنند ( اين کار معمولا توسط شخص ديگري جز فيلم نامه نويس اصلي انجام مي شود) که شرح کاملي از فيلم بر اساس آنچه اکران مي شود است. در اين متن ، تمام نماها ، زاويه دوربين و انتقال از نمايي به نماي ديگر ، به همراه تمام گفت و گوها و صداها ذکر مي شود. اين متن معمولا به صورت کتاب و به عنوان فيلم نامه آن فيلم چاپ مي شود. >br>
ويژگي هاي اصلي يک فيلم نامه خوب
به قول ويليام گلدمن ( William Goldman)، از جمله فيلم نامه نويسان و اساتيد مطرح فيلم نامه نويسي :
« در نوشتن يک فيلم نامه ، مانند هديه دادن نيت مهم است ...»
اين به معني آن است که هدف و و هر آنچه که قرار است به تماشاگر منتقل شود بايد به خوبي از سوي فيلم نامه نويس درک شود و به خوبي نيز به بيننده منتقل شود. اين هدف ممکن است هدف هايي چون : ترساندن در به ويژه در فيلم هاي ترسناک ، خنداندن به ويژه در فيلم هاي کمدي ، تفکر و تامل در فيلم هاي خاص و غير متعارف و ... باشد. در هر حال اين هدف هر چه باشد بايد به شيوه اي درست و متعالي ارائه شود و نه با دست گذاشتن بر روي سخيف ترين جنبه هاي بشري. بايد به تماشاگر احترام گذاشت و او را به شيوه اي مناسب با فيلم همراه کرد.
• يک فيلم نامه نويس هميشه مي تواند از الگوهاي موفق و تضمين شده استفاده کند اما هرگز نبايد از خلاقيت و نو آوري و ارائه نکات و ويژگي هاي جديد پرهيز کند. در واقع بايد تلاش کند تا اگر مي تواند تماشاگرش را در يک تجربه تازه دخيل کند.
• يک فيلم نامه نويس هرگز نبايد تماشاگر را فراموش کند. او بايد اطلاعات مورد نياز تماشاگر براي همراهي با فيلم را ، در زمان هاي مناسب به او بدهد تا او گيج نشود و به دليل بي اطلاعي قصه را گم نکند. مثلا يکي از اصول فيلم نامه نويسي کلاسيک آن است که شخصيت هاي مهم و اصلي فيلم بايد در يک سوم اول فيلم به بيننده به گونه اي معرفي شوند. و يا در فيلم هاي جنايي نمي توان از دادن اطلاعاتي که تماشاگر را براي حل معما کمک مي کند ممانعت کرد.
• شخصيت پردازي يکي از مهم ترين جنبه هاي فيلم نامه نويسي است ، آنقدر مهم که حتي برخي فيلم ها بدون برخورداري از ماجرا و قصه خاصي تنها از طريق شخصيت پردازي و همذات پنداري تماشاگر با او فيلم نامه را پيش مي برند.
• بايد توجه داشت که سينما اول يک رسانه تصويري و بعد يک رسانه صوتي است. ديالوگ لازم و حياتي است اما نبايد در ديالوگ نويسي حتي کوچکترين احساسات را به تماشاگر گوشزد کرد. اگر فضاسازي ، بازي ها و فيلم نامه قوي باشد ، تماشاگر به خوبي حس صحنه را درک مي کند و ديگر نيازي به ديالوگ هاي کشدار و طولاني نيست. در واقع با توجه به ماهيت و ويژگي هاي شخصيت ها بايد ديالوگ ها را نوشت و تا حد ممکن از ديالوگهاي موجز و پر عمق استفاده کرد البته منظور ثقيل و سنگين نيست. بنابراين مي توان سه ويژگي براي يک ديالوگ مناسب ذکر کرد : خلاصه گفتن ، صحيح گفتن و عدم توضيح واضحات.
فيلم نامه نويس احتياج چنداني به شناخت کامل تکنيک سينما ندارد ، ولي تجربه ثابت نموده ،فيلم نامه هايي که ، فيلم نامه نويسانشان با تکنيک سينما آشنايي کامل دارند موفق ترند.

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

Gambas نام محيط برنامه ‌نويسي مشابه VB اما در محيط لينوکس است . اين نرم ‌افزار را فردي از علاقه‌ مندان به برنامه ‌نويسي اهل کشور فرانسه ، با تلاش فراو ...

هر فيلم نامه شامل دو بخش است : • شناسنامه فيلم نامه • متن اصلي شناسنامه فيلم نامه شناسنامه فيلم نامه ، نشان دهنده مشخصات فيلم نامه است. هر شناسنامه به ...

ترکيباتي هستند که خطر ابتلا به انواع سرطان و بيماري هاي مختلف را کاهش مي دهند. اين ترکيبات در برخي ميوه ها فراوان ترند. حتما نام آنتي اکسيدان ها را با ...

● مدرنيزاسيون در آبخيزها در ۵۰ سال گذشته، بيش از ۵۰۰ سد روي رودهاي کشور ساخته ايم، نزديک به ۲۰۰ سد در دست ساخت و نزديک به ۳۰۰ سد در مراحل مطالعه و طرا ...

ولتا در سال ۱۷۴۵ در كومو كه در نزديكي ميلان ايتاليا بود به دنيا آمد دايي ولتا مسئوليت تربيت وي را كه در كالج يسوعي محلي آغاز شده بود به عهده گرفت سپس ...

زندگي نامه سعدي: سعدي در شيراز زاده شد. پدرش در دستگاه ديواني اتابک سعد بن زنگي، فرمانرواي فارس شاغل بود. سعدي هنوز کودک بود که پدرش در گذشت. در دوران ...

در واقع الگوي سنتي فيلم نامه نويسي ، همان الگوي سنتي داستان نويسي است. آزمايش اين ساختار در رمان ها و فيلم هاي بسياري ، نشان داده که خواننده يا تماشاگ ...

دانلود نسخه PDF - فيلم نامه نويسي