up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فيزيک نور PDF
QR code - فيزيک نور

فيزيک نور

فيزيک نور (Optics)

ليزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation مي باشد و به معناي تقويت نور توسط تشعشع تحريک شده است.اولين ليزر جهان توسط تئودور مايمن اختراع گرديد و از ياقوت در ان استفاده شده بود. در سال ۱۹۶۲ پروفسورعلي جوان اولين ليزر گازي را به جهانيان معرفي نمود و بعدها نوع سوم وچهارم ليزرها که ليزرهاي مايع و نيمه رسانا بودند اختراع شدند.در سال ۱۹۶۷ فرانسويان توسط اشعه ليزر ايستگاههاي زميني شان دو ماهواره خود را در فضا تعقيب کردند, بدين ترتيب ليزر بسيار کار بردي به نظر آمد.نوري که توسط ليزر گسيل مي گردد در يک سو و بسيار پر انرژي و درخشنده است که قدرت نفوذ بالايي نيز دارد بطوريکه در الماس فرو ميرود . امروزه استفاده از ليزر در صنعت بعنوان جوش اورنده فلزات و بعنوان چاقوي جراحي بدون درد در پزشکي بسيار متداول است.
● ليزرها سه قسمت اصلي دارند:
۱) پمپ انرژي يا چشمه انرژي: که ممکن است اين پمپ اپتيکي يا شيميايي و ياحتي يک ليزر ديگر باشد
۲) ماده پايه وزفعال که نام گذاري ليزر بواسطه ماده فعال صورت ميگيرد
۳) مشدد کننده اپتيکي : شامل دو اينه بازتابنده کلي و جزئي مي باشد
● طرز کار يک ليزر ياقوتي:
پمپ انرژي در اين ليزر از نوع اپتيکي ميباشد ويک لامپ مارپيچي تخليه است(flash tube) که بدور کريستال ياقوت مدادي شکلي پيچيده شده(ruby) کريستال ياقوت ناخالص است و ماده فعال ان اکسيد برم و ماده ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


ماهيت ذر‌ه‌اي اسحاق نيوتن (Isaac Newton) در کتاب خود در رساله‌اي درباره نور نوشت پرتوهاي نور ذرات کوچکي هستند که از يک جسم نوراني نشر مي‌شوند. احتمالا ...

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

وقتي جسم كدري ميان يك پرده و يك چشمه نقطه اي نور قرار گيرد، سايه اي پيچيده متشكل از نواحي روشن و تاريك ايجاد مي شود. اين اثر به آساني قابل روئيت است، ...

● مقدار سرعت نور: نور بيشترين سرعت خود رادر خلا دارد که حدودا۳۰۰۰۰۰ کيلومتر بر ثانيه مي باشد مقدار سرعت نور در محيط مادي غير خلا کمتر ازمقدارش در خلا ...

● مقدار سرعت نور: نور بيشترين سرعت خود رادر خلا دارد که حدودا۳۰۰۰۰۰ کيلومتر بر ثانيه مي باشد مقدار سرعت نور در محيط مادي غير خلا کمتر ازمقدارش در خلا ...

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد ...

اگر ما منبع نور را ذره اي يا گسترده در نظر بگيريم در اصل هر دو يک گونه نور را ساطع مي کنند(يعني منبع ذره اي هم به علت نسبت فاصله ناظر تا منبع و اندازه ...

ليزر به وسيله اي گفته مي شود که نور را به صورت پرتوهاي موازي بسيار باريکي که طول موج مشخصي دارند ساطع مي کنند. اين دستگاه از ماده اي جمع کننده يا فعال ...